ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och geometri, TMA660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-19 - 2009-11-20
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

72 svarande

1 (inte alls)»2 2%
5 6%
35 48%
28 38%
5 (över förväntan)»2 2%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig inte så mkt.» (2)
- Ungefär vad jag förväntat mig. Hade lite förkunskaper om kursen.» (3)
- Kunde allt som gicks igenom sedan innan. » (3)
- hade inte funderat så mycket på det» (3)
- Inga förväntningar» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

72 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
5 8%
25 40%
5 (mycket relevant)»32 51%
Vet ej»10

Genomsnitt: 4.43

- Vill veta vad kunskaperna kan användas till» (4)
- Känns som att det är något man kommer ha nytta av. Intressant.» (4)
- Antar att det kommer igen någon gång, användbart redan i fortsättningsanalysen.» (4)
- Uppenbart.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

72 svarande

1 (inte alls)»1 1%
4 5%
15 20%
35 48%
5 (Mycket bra avvägt)»17 23%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var en väldigt lätt tenta, det var mycket man inte hade behövt kunna för godkänt.» (2)
- Det var mycket av kursens innehåll som inte var med på tentan: * Vektorrum * Underrum * Linjärt beroende/oberoende * Basbyten» (3)
- Många av frågorna återspeglade kursens innehåll bra, men den näst sista frågan var en analysfråga, som vi inte alls hade gått igenom i lin.algen (och som alltså inte ingick i kursen), och vi hade heller inte gått igenom det på analysen!!» (3)
- Det var relativt bra avvägt, dock så fanns det inga provtentor att göra, vilket ledde till att man visste inte riktigt vad man skullle plugga på ändå.» (4)
- Kom från de flesta delar, precis som sagts. » (4)
- Överlag mycket bra. Dock var den sista uppgiften väldigt svår jämfört med resten av tentan (även del två).» (4)
- Jag tyckte upplägget med A-del och B-del var bra. Var skönt att kunna satsa på 3a till att börja med. Ska försöka plussa kursen redan till vintern när man har lite mer tid att förbereda sig och plugga i lugn och ro.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Bra system med indelning A-del/B-del, då är det lättare att bestämma vilken nivå man vill satsa på. Tydligare vad som krävs för godkänt betyg.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

72 svarande

<25%»4 5%
25-50%»3 4%
50-75%»10 13%
>75%»55 76%

Genomsnitt: 3.61

- I början gick jag på alla, i slutet på inga alls. Tyvärr funkade inte Marias föreläsningar särskilt bra för mig..» (50-75%)
- låg sjuk hemma i en vecka» (50-75%)
- Även om jag många gånger funderade på hur mycket tid jag hade sparat genom att plugga på egen hand istället för att gå på föreläsning.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

72 svarande

1 (inte alls bra)»5 7%
23 32%
29 41%
12 17%
5 (mycket bra)»1 1%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Röriga och ostrukturerade» (1 (inte alls bra))
- Det är jättesvårt att förstå Maria :( » (1 (inte alls bra))
- Det hade varit bättre med mer struktur på lektionerna. Dessutom skulle jag ha velat att alla bevis vi gjorde hade varit fullständiga, och att man hade vetat vad det var man bevisade. Det skulle också ha varit bra om det inte var så mycket matematikhistoria i början av lektionerna. Dessutom hade det varit mycket bättre om läraren kallade olika saker för vad de ska kallas för (kändes inte som om hon var så noga med det), och det skulle ha varit mycket bättre om lärarren skrev så att man förstod vad hon menade. Speciellt definitionerna är viktiga för mig, och jag tyckte inte de var så väl formulerade, hon gick t.ex. inte igenom förutsättningar så mycket, och vissa definitioner var svåra att förstå. » (1 (inte alls bra))
- Dåligt.» (1 (inte alls bra))
- I början var det lite svårt att förstå vad som sades, blev visserligen bättre med tiden men det var jobbigt att missat så mycket i början.» (2)
- Svårt att förstå språket, svårt att tyda tavlan, jobbigt upplägg.» (2)
- De var tyvärr inte mina favoritföreläsningar. För det första, även om det kan vara svårt, så bör föreläsaren kunna språket tillräckligt bra för att det inte ska störa undervisningen. För det andra, hon drog sällan några ordentliga bevis och härledningar, man förstog inte riktigt VARFÖR determinanten går att räknas ut så som det gör etc.» (2)
- För ostrukturerade, särskilt i början, de blev lite bättre efter hand. Nya begrepp förklarades inte och olika beteckningar blandades huller om buller och förklarades sällan, det hade varit bättre med entydighet och alternativa beteckningsmetoder nämnda.» (2)
- Maria borde lägga sig i hårdträning för att undvika ord som "rådreducering" och sortera sina "så" och "då" med mera. Små fel, men det är endå en poäng att få det helt rätt.» (2)
- Alldeles för virrigt. Variabler infördes utan att man visste vad de betydde, och det var svårt att förstå vad Föreläsaren ville komma fram till.» (2)
- Det var svårt att hänga med på föreläsningarna. Något som hade underlättat avsevärt hade varit om du gick igenom vad du skulle göra innan du gjorde det. » (2)
- Lite röriga och svårt att hänga med. Gärna lite mer strukturerade föreläsningar. Mycket bra information om kursens mål och innehållet på tentan.» (3)
- Lite ostrukturrerade» (3)
- I början var det dålig struktur och man förstod inte vad satser gick ut på innan de bevisades. Repetitionen på slutet var bra. Då förstod man det som inte hade gått fram tidigare. Hade dock varit braa med sådan struktur hela kursen, inte bara sista veckorna.» (3)
- Kunde varit lite djupare.» (3)
- Lite svårt att se vad som skrivs.» (3)
- Svåra att förstå, ganska dålig struktur. Ofta konstiga förklaring på annars lätta saker, svårt att förstå. Bevis av satser man inte visste betydelsen av.» (3)
- Borde lagts mer tid på exempel och förklaringar, och mindre på bevis. Räkningarna tog i bland onödigt lång tid, huvudsaken är ju hur man använder begreppen, inte räkningarna själva.» (3)
- Hon tog åt sig väldigt bra av kritiken som vi gav henne. Vilket gjorde att lektionerna bara blev bättre och bättre.» (4)
- De blev bättre med tiden.» (4)
- Bra. Ibland kunde det bli lite tungt med långa bevis med mycket index, svårt att få grepp om vad som egentligen stod. Men det berodde kanske mer på kursinnehållet.» (4)
- De blev mycket bättre i slutet av läsperioden!» (4)
- blev mycket bättre efter hand. Saknade lite struktur i början» (4)
- Det var ett lagom tempo och man vågade fråga om det var någonting man inte hängde med på.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

72 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
6 9%
12 19%
28 45%
5 (mycket bra)»14 22%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Onödiga genomgångar av uppenbara saker. Ej räknestugeledarens fel, dock.» (1 (inte alls bra))
- Lite mycket genomgång på tavlan och för lite egen räkning» (3)
- Jag deltog endast vid ett fåtal.» (3)
- De var bra, äntligen fick man konkreta exempel och tillämpningar av algebran. Bra övningsledare (Anders). Mycket förstående och pedagogisk, kunde sin sak och förklarade och hjälpte till bra! » (4)
- Det var ett bra tillfälle att få räkna samtidigt som man fick bra repetition.» (5 (mycket bra))
- Anders gjorde ett väldigt bra jobb» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra, ska helt klart bevaras.» (5 (mycket bra))
- Nu menar jag de räkneövningstillfällen som vi hade på tisdagmorgnarna, med en äldre student som föreläsare. Han som föreläste för grubb B i linjär algebra var hur bra som helst, creds till honom! De räknestugor på eftermiddagar dit man kunde gå om man ville ha hjälp gick jag inte på.» (5 (mycket bra))
- Räknestugorna var utmärkta tillfällen att lära sig mer och där kursmomenten åskådliggjordes på ett ytterst pedagogiskt sätt. Handledarna var mycket uppskattade, ett stort tack till dem.» (5 (mycket bra))
- Jättebra att kunna få hjälp, och bra att ha olika föreläsare/övningsledare så man får fler synvinklar på allt!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om datorlaborationerna?

72 svarande

1 (inte alls bra)»5 11%
13 30%
11 26%
11 26%
5 (mycket bra)»2 4%
Deltog ej»30

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt formulerade uppgifter, uppgifterna i sig var det inget fel på, men de var öppna för tolkningar som inte godkändes. » (1 (inte alls bra))
- Alldeles för svåra. Man har fått alldeles för dålig träning i MatLab under LP1 för att ha en chans kändes det som. Jag kollade igenom uppgifterna och förstod inte ens hur jag skulle börja. Jag valde att lägga min tid på att plugga inför tentan istället (vilket tyvärr resuterar i att jag kan alldeles för lite MatLab). Jag tycker hela MatLab-undervisningen borde omstruktureras.» (1 (inte alls bra))
- De var väldigt svåra och vi hade knappt fått jobba i matlab innan. Det vcar också svårt att få hjälp på grund av att hjälplistorna var så långa. Jag lade ned ca tio timmar på laborationerna men jag hann ändå inte klart och hann inte få några bonuspoäng. Idén var bra men det hade varit ännu bättre om vi var lite mer hemma i matlab innan.» (2)
- För svåra när man inte har lärt sig matlab sen innan. Undervisningen i matlab på F stämmer verkligen inte överens med det som krävs för att kunna lösa bonusuppgifterna» (2)
- Instruktionerna var väldigt otydliga.» (3)
- En mer utförlig introduktion till Matlab med fokusering på mer komplexa problem efterfrågas.» (3)
- Hade liten tid till sånt.» (3)
- Svåra för matlab/programmeringsnybörjare. Varför finns inga uppgifter av lättare karaktär så att man faktiskt kan lära sig något. Man blir mer motiverad att göra även lätta uppgifter om man får cred för det ( bonuspoäng). Kanske fler mindre uppgifter på en poäng, istället för en jättestor?» (3)
- De var kul och man lärde sig matlab, men inte väldigt relevanta för kursens innehåll (de gav inte direkt någon djupare förståelse av stoffet)» (3)
- Uppgifterna var bra, dock var det alldeles för enkelt att bli godkänd på redovisningen. Programmet borde körts med förpreparerade indata, och ett korrekt svar på arean skulle avgivits i sista uppgiften för samtliga dessa. Detta skulle kunna automatiseras.» (4)
- Det enda negativa var att de var väldigt tidskrävande, men det kanske var meningen.» (4)
- de verkade för svåra» (Deltog ej)
- Verkade för svåra och tidskrävande för att vara värda att genomföra.» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

1 (Mycket liten)»8 11%
15 20%
24 33%
19 26%
5 (Mycket stor)»6 8%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det skulle ha varit mycket bättre om man pluggat hemma istället för att gå på föreläsningarna.» (1 (Mycket liten))
- Det mesta jag lärt mig har jag lärt mig själv. Svårt att läsa i förväg eftersom föreläsningarna varierade mkt från boken. » (2)
- Varit tvungen att bedriva självstudier.» (3)
- Jag lär mig generellt ganska mycket genom att bara bli undervisad, så en 3:a i sammanhanget är lite under "normal", det var lite krångliga föreläsningar. Kändes ostrukturerade.» (3)
- Jag fick det mesta av kunnskapen från boken.» (3)
- Lärde mig det mesta från boken + hade redan läst vissa moment på gymnasiet. De sammanfattande/repeterande föreläsningarna mot slutet var jättebra, till stor hjälp.» (3)
- Även boken var bra.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

72 svarande

Ja»0 0%
Nej»72 100%

Genomsnitt: 2

- Jag funderade på att svara "ja" och skriva att det var gentemot föreläsarinnan. Men det var inte osedvanligt mycket lärargnäll, men visst hade många dålig attityd till Maria.» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 5%
52 72%
15 20%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.18

- Kunde dock inte varit högre då den fullständigt onödiga kursen "Fysiken omkring oss" tog otroligt mycket tid (utan att man lärde sig någonting).» (2)
- Lagom» (3)
- Den lär vara riktigt jobbig för de som inte läst linjär algebra innan, jag hade som tur läst rätt mycket under Matematik breddning på gymnasiet, och då blev tempot rätt lagom.» (3)
- Egentligen lite låg, men med tanke på omständigheterna ändå lagom. Alltså att det är vår första läsperiod och att vi läste en jobbig analyskurs samtidigt.» (3)
- Mindre än för analysen, men det ska den ju vara eftersom den har färre poäng.» (3)
- kursen i sig var överkomlig, men i kombination med Analys, Fysik, Datorintro blev det lite väl tufft, men det gick. Hög, inte för hög.» (4)
- Paralellt med analys och Fysiken omkring oss blev det tufft. Inte oväntat i och för sig.» (4)
- Tog mycket tid, speciellt eftersom man inte visste hur man skulle plugga. Kursen handlar så mkt om förståelse av delmoment, men det sägs aldrig. Istället sitter man och räknar uppgift för uppgift och blir inte klokare av det.» (4)
- Ganska mycket, men inte överdrivet. Lagom.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 33%
Mycket bra»38 52%
Har ej sökt samarbete»9 12%

Genomsnitt: 3.76

- Bra som vanligt, inga problem» (Mycket bra)
- Inte samarbetat så mycket i denna kurs.» (Mycket bra)
- Borde sökt mer samarbete tidigare...» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»33 45%
Mycket bra»23 31%
Har ej sökt hjälp»11 15%

Genomsnitt: 3.52

- Att ställa frågor har varit möjligt i och med räknestugorna, men Maria, som jag hade på räknestugan, gav inte relevanta svar på frågorna. Om man undrade något fick man helt enkelt acceptera att man inte förstod det.. » (Mycket dåliga)
- Hade gärna haft mer räknestugor med handledare. Tyckte dom var jättebra.» (Ganska bra)
- Bra på övningarna, och helt okej på föreläsningarna. Man får hjälp om man behöver! Även om man kanske inte alltid känner sig manad att gå fram och tala med föreläsaren.» (Ganska bra)
- Framför allt på räknestugorna!» (Mycket bra)
- Det är inte direkt lika lätt att söka hjälp som på gymnasiet. Man får väl fråga elever antar jag...» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

72 svarande

1 (ej prisvärd)»2 3%
12 18%
15 22%
26 39%
5 (mycket prisvärd)»11 16%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 3.48

- Gillade inte Lay-boken! Vissa förklaringarna var bra, men för det mesta inte. Den var jättedyr, innehållsförteckningen var feltryckt osv. Kompediet VA förklarade vissa saker mycket bättre och den var jättebillig. » (1 (ej prisvärd))
- Boken hade jag klarat mig bättre utan, en treåring skulle kunna skriva en bättre bok (ska vi använde engelskspråkig kurslitteratur så kan vi väl använda brittiska böcker, amerikanska författare ordbajsar så mycket att det är helt galet. Jag öppnade boken ett par gånger, resten läste jag från wikipedia och liknande, då slapp jag läsa samma sak 75 gånger om. Dessutom var den inte ens bra på att beskriva. Att köpa boken var att kasta bort pengar.» (1 (ej prisvärd))
- Ganska svår» (2)
- Köpte en phadders bok så blev billigare för mig.» (3)
- Hade varit enklare om boken varit på svenska.» (3)
- Lite olyckligt att boken tog slut på Cremona(vilket jag tycker är väldigt konstigt att böcker gör i allmänhet, de vet väl hur många som ska läsa kursen?) Så jag slog till på ett superpaket med Calculus 8th edition tillsammans med Lin.Alg.-boken. Det blev dyrt. Det var dumt.» (3)
- Ganska prisvärd. Boken kostade 100 kr/poäng.» (3)
- Vektoralgebra häftet var riktigt bra!» (3)
- Finns det ingen bra bok på svenska? Annars kanske hela kursen borde ges på engelska. Blir lite förvirrande» (4)
- Boken var bra men kurslitteratur är i allmänhet dyr.» (4)
- Geometrikompendiet: nödvändigt för att klara kursen Lay: Bra referenslitteratur» (5 (mycket prisvärd))
- Inga klagomål. Hade boken sedan innan dock.» (5 (mycket prisvärd))
- Lagom svår. Förståelig.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok, lärde mig allt jag kan. Okej pris, överlag prisvärd.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra! Byt ej bok!!» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
4 5%
13 18%
27 37%
5 (Mycket stor)»27 37%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Internet har varit mycket bra hjälp anser jag» (3)
- Väldigt bra bok tycker jag, lite jobbigt att behöva översätta diverse saker till engelska etc, dock.» (4)
- vektor häftet som vi kunde ladda ner var bra.» (4)
- Jättebra studiematerial! Lay var jättebra, förutom att de slarvade med vissa bevis. VA kompendiet borde utökas till att innehålla större del av kursen och mer rigorösa bevis än LAY.» (4)
- Boken var oumbärlig.» (5 (Mycket stor))
- Att sitta och göra tal från Lay gav mig mycket.» (5 (Mycket stor))
- Kursboken särskilt!! annat kursmaterial såsom stenciler har utnyttjats sparsamt eftersom det varit lite svårt att förstå. Första stencil gjorde jag, men det var ju utdrag av boken.» (5 (Mycket stor))
- Sjukt bra bok!!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.04


Kommentarsfrågor

15. Vad anser du om den nya strukturen på tentan? (Med del 1 där du godkänns och del 2 med teorifrågor)

- Neutral»
- Det är en bra struktur. Jag fokuserade mer på den första delen och kollade igenom efter slarvfel. Jag tror att jag även på en vanlig tenta skulle tjänat in mer poäng genom att kolla slarv.»
- Dålig, blir svårare att klara tentan då du istället för ca. 40% behöver 75%. »
- Bra, men om man ligger runt godkäntgränsen på del 1 borde läraren kolla på del 2 också.»
- Känns som det borde vara lättare att få 3:a på den men svårare att nå upp till 5:a då man gör 1:a delen väldigt noga då den andra delen inte ens rättas om man inte klarar den.»
- Lite dumt att man var tvungen att få 30 poäng på den första delen. Det gjorde att man knappt vågade försöka på den andra eftersom man inte ville lägga tid på den.»
- Mycket bra. Det hjälper om man vet att man ska fokusera på del 1 och ta del 2 i andra hand istälelt för att skrapa ihop några poäng här och där»
- Bra, men kanske lite hög gräns på del 1»
- Det gjorde tentan lite mindre stressig att skriva men jag kan tänka mig att personer som skulle kunna få ett högre betyg en 3 inte vågar lägga ner den tid som behövs på del 2.»
- Känns som en väldigt god idé. Jag gillar det.»
- Jättebra!»
- Fiffig ide.»
- Bra.»
- Extremt lätt att få godkänt, väldigt svårt att få högre betyg»
- Mycket bra. Framför allt för att man "bara" behövde lära sig räkna och förstå vad som hände på första delen och inte behövde bevisa att det var så.»
- Jag anser att tentan hade kunnat utformats bättre. Del 1 lade alldeles för lite vikt vid att man verkligen förstod vad man sysslade med. Istället räckte det praktiskt taget med att plugga in räknereglerna och metoderna.»
- Tyckte att det var bra, lätt att veta vad man behövde för att få en 3a.»
- Bra»
- Jag tyckte det var jättebra, då behövde man inte stressa när man var klar med del 1. »
- Ganska bra. Då vet man vad man ska fokusera på till största del.»
- bra!»
- Mycket bra, som sagt.»
- Bra, dock blev det lätt att man bara fokuserade på del 1 eftersom man var tvungen att klara den för att bli godkänd. Jag tycker att det skulle kunna vara en lättare del, men att man kan tillgodoräkna sig poängen för godkännande från både del 1 och del 2.»
- Mycket bra upplägg! Gav dem som inte kände att de hade väldigt gott om tid att lägga en vettig chans.»
- Tyvärr var jag inte på de sista föreläsningarna, och jag läste inte tentan tillräckligt noga, så jag missade denna detalj. Väldigt dumt av mig. Jag hittar dock inte vitsen med det överhuvudtaget..»
- ganska bra.»
- Det kändes dumt att man inte rättade del 2 om man inte klarade del 1. Det får gärna vara två delar, där den ena kanske är lite lättare. Men man borde ändå rätta båda!»
- Det var en god idé men kanske fler frågor på lite fler delar av kursen. »
- Jättebra »
- mycket bra, det ger studenter som bara vill ha en 3a chansen att fokusera helt på det, samtidigt som studenter med högre ambitioner kan ganska snabbt försäkra sig om sin trea och sedan fokusera på de högre betygen.»
- Bra tanke. Frågorna på del 1 var dock löjligt enkla.»
- Jag anser att det var förhållandevis lätt att få godkänt, men svårt att få en fyra.»
- mycket bra»
- BRA»
- Jag tycker inte det är så bra, för det var svårt att få en 5:a (eftersom del 1 blev enklare och de sista frågorna i del 2 kändes svårare än de lin.alg-tentor jag sett.»
- jag tycker inte det va/är bra, gör man bort sig på en uppgift så blir det väldigt svårt att få godkänt.»
- Ganska bra, men kan vara något mer pressande än den gamla formen, eftersom man måste lägga ner mycket tid på att verkligen se så att man inte gjort fel på första delen, och att man då inte har tid att göra övriga uppgifter.»
- Skulle helst ha sett att bevis som i större grad hade presenterats under själva kursen hade ingått i del 2.»
- helt ok»
- Mycket bra! »
- Konstigt att man inte kunde tillgodoräkna sig del 2 poäng på del 1.»
- Mycket bra!»
- bra»
- Bra, klarade man inte del 1 med den svårighetsgraden som var nu bör man inte få godkänt. Man får se till att inte göra del 1 för svår bara.»
- Hade varit bättre om man räknade den sammanlagda poängen på del 1 och 2 för samtliga betyg.»
- Sådär. Lite hårt att några slarvfel på del 1 kan ge underkänt trots att man klarar del 2 felfritt.»
- del 1 täcker grunderna i kursen väldigt bra»
- Bra»
- Bra, men samtidigt blir del 1 väldigt prioriterad då del 2 inte spelar någon roll om man misslyckats på del 1...»
- Det är både bra och dåligt. Om man slarvar kan man kugga tentan även om man gjort uppgifter på del 2 som man kände att man klarade av. Men jag tror jag tycker om strukturen.»
- Dåligt, det var alldeles för svårt att få femma i jämfört mot äldre tentor,»
- Bra!»
- Tycker nog att man bör rätta båda delarna i alla fall. Funkar bra med en G-del med basic uppgifter och sedan de svåra. Helt ok alltså»
- Bra!»
- Strukturen var bra. Det enda jag kan klaga på är att sista uppgiften var väldigt mycket svårare än resten av tentan (även näst sista uppgiften).»

16. Kan den anpassas ännu bättre tror du? I så fall hur?

- Allt kan göras bättre»
- Jag kan inte komma på någonting.»
- Ja, göras om till den valiga tentaformen»
- Om man ligger runt godkäntgränsen på del 1 borde läraren kolla på del 2 också.»
- De poäng man får på andra delen kan också räknas in i vad som krävs för att bli godkänd.»
- Kanske något system där man kan tillgodoräkna sig ett fåtal poäng från del 2 för att kompensera slarvfel i del 1»
- Vet inte, men bra med två delar»
- Svårt att säga...»
- Bra som den är.»
- Nej det tror jag inte, fortsätt så»
- Vet ej.»
- jämnare betygsövergång»
- Lägg in åtminstone en problemlösningsuppgift i första delen. Den behöver inte vara direkt svår, men man ska ändå behöva tänka till och fundera över vad linjär algebra egentligen handlar om.»
- Del 2 var för svår och man hade ont om tid.»
- Nja det vet jag inte. Kanske lite lägre gräns för att få 5. 70/80 poäng är ganska mycket»
- Njae. Nej, jag tyckte det var kanon.»
- se ovan.»
- Att båda delarna rättas även fall en person inte klarar del 1. Den kanske kan det som kommer på del 2 ändå.»
- Jag gjorde inte själva tentan, så kan inte säga för mycket om den, men upplägget var bra i alla fall. »
- Man borde på något sätt få räkna poäng från del 2 till del ett om man riskerar att missa sin trea.»
- Ja. Nivån på frågorna var för ojämn. Den sista frågan (som var den enda svåra) var alltför svår i förhållande till de tidigare uppgifterna i provet. Gör då hellre frågorna på del 1 svårare och denna lite lättare... (det ska kanske inte vara så otroligt enkelt att bli godkänd heller).»
- Ja den kan anpassas bättre, vet ej hur. Intressant idé dock.»
- nej, behåll som den är»
- Det kanske skulle ha varit bättre om man har som det var förr.»
- Fler frågor på Del 1 där poäng utöver godkäntgränsen inte räknas för att få högre betyg. Alltså G-poäng och andra poäng för högre betyg.»
- vet ej»
- Se ovan.»
- vet ej»
- Det kan den säkert,men jag kommer inte på något. »
- Tyvärr inga förslag.»
-
- Allt kan förbättras. Man skulle exempelvis kunna införa att man till viss del kan kompensera tappade poäng på del 1 med poäng från del 2.»
- Brister lite om man får 27/40 på del 1 och 40/40 på del 2 och får underkänt tycker jag.»
- Näe, den var bra!>=(»
- Ingen aning.»
- gör det lättare att få femma, det är inte realistiskt så som det är nu (2 stycken av nästan 200 som fick femma?)»
- Möjligtvis en aning lättare sista uppgift.»

17. Har du fått information om mattesupport i biblioteket på onsdagar 16-18 och torsdagar 17-19? Om ja, har du använt mattesupporten och vad tyckte du om den?

70 svarande

Ja»14 20%
Nej»56 80%

Genomsnitt: 1.8

- minns inte, har ej använt» (?)
- Det visste jag inte fanns.» (?)
- Jag har ej varit där» (Ja)
- nej har inte använt den» (Ja)
- har ej använt» (Ja)
- Inte använt» (Ja)
- Har ej gått dit.» (Ja)
- Har nog fått informationen men inte tagit till mig den.» (Ja)
- nej den krockade oftast med andra saker viktigare för mig» (Ja)
- Jag har fått information om det, men inte använt det.» (Ja)
- Låter bekant, men mer vet jag inte.» (Ja)
- Har ej använt den.» (Ja)
- Har inte hört något om det.» (Nej)
- Jag kanske har hört det, men jag gillar inte att plugga på det sättet, så jag har säkert glömt det..» (Nej)
- Visste inte om den.» (Nej)
- Behövde ej nyttja denna.» (Nej)
- Det här var nytt för mig, hm.» (Nej)
- Kan ha fått reda på det men glömt det. Hade nog inte använt det om jag känt till det.» (Nej)

18. Är det någon information som du kände att du saknade på kurshemsidan?

70 svarande

Ja»17 24%
Nej»53 75%

Genomsnitt: 1.75

- Dåligt att det inte fanns gamla tentor» (Ja)
- Gamla tentor!» (Ja)
- Gamla tentor (riktiga och inte via MapleTA)» (Ja)
- datum för tentan...» (Ja)
- Gamla tentor saknades.» (Ja)
- Lägg upp gamla tentor tidigare (2-3 veckor innan tentan)» (Ja)
- Gamla tentor.» (Ja)
- Någon form av provtentor hade som sagt varit väldigt bra.» (Ja)
- exempel på gamla tentor» (Ja)
- Gamla tentor!! Även om inte läraren gillar det, har alla olika studieteknik och för oss som faktiskt lär oss bra med denna metod, borde möjligheten finnas!! » (Ja)
- Efter tentamen lades ej tentamenstes och lösningar ut på kurshemsidan (och har ännu inte gjort i skrivande stund). Detta borde lösas.» (Ja)
- Det skulle faktiskt vara skönt om endera hela kursen var på engelska, eller om det åtminstone fanns engelsk översättning eller dylikt. Det blir speciellt jobbigt när man, som jag, missar många föreläsningar och ska försöka ta igen det genom boken. Så sitter man där och studerar "eigenvalues" som man tycker känns relevant fast det inte är det.» (Ja)
- Tid och plats för provet.» (Ja)
- fler exempel på äldre tentor» (Ja)
- Schema, kursenplanering, rekomenderade uppgifter. Övningstenta.» (Ja)
- Svar på tentan??? Möjlighet till betygsdiskussion?» (Ja)
- Bra information om rekommenderade uppgifter samt vad man skulle gå igenom, även om det kanske inte alltid efterföljdes, vilket inte är bra. » (Nej)

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

71 svarande

Ja»54 88%
Nej»7 11%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.11

- med reservation för information om MATLAB-uppgifterna» (Ja)
- Det fungerar överlag bra med kurshemsidorna, men det hade varit "komfortabelt" med en liten engelskakurs. =)» (Ja)
- Tentaliknande uppgifter.» (Nej)
- skulle ha velat se exempeluppgifter för del 2 av tentan» (Nej)
- gamla tentor, eller i alla fall exempel på hur en tenta skulle kunna se ut (fler än ett exempel)» (Nej)
- Se frågan innan. Allt annat har varit bra med informationen. » (Nej)
- Tid och plats för tentan.» (Nej)
- Övningstenta när tenta upplägget ändras drastiskt.» (Nej)
- Se ovan.» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Geometri och polynom»
- Studietakten var bra och det kändes som att det fanns tillräckligt många föreläsningar så att man även fick tid till repetition.»
- Tentastrukturen»
- Kursens innehåll»
- Vet ej»
- återkopplingen mellan vad klassen förstått och hur vi fortsatte att gå igenom saker, det var bra att det fanns tid för att förklara vissa saker extra.»
- Stilen på de senare föreläsningarna.»
- Tenta-sättet»
- Sverige svenskt.»
- Boken. »
- Tentaupplägget.»
- Sättet man skrev tenta»
- Kurslitteraturen, utan tvekan.»
- Nya tenta-systemet. Räkneövningarna med handledare.»
- Den lättare delen på tentan.»
- tentaupplägget.»
- vet ej.»
- Boken. »
- Kursinnehållet kan ju åtminstone inte minska. Datorlabbarna var bra, med redovisningsmodifikationer föreslagna ovan.»
- Kurslitteraturen kanske, men svårt att veta när man inte har något jämförelsematerial... Att föreläsaren har "pepp-talk" med oss de sista lektionerna innan tentan, det tyckte jag var bra. Hon gick igenom väldigt bra vad som kommer på tentan, hur man skriver uppgifterna, hur hon rättar, etc. Väldigt uppskattat.»
- Boken, räkneövningarna.»
- provformen»
- Mycket inspirerande föreläsningar och intressanta historiska anekdoter om matematik och matematiker.»
- Boken»
- den itudelade tentan»
- Kompendiet i vektoralgebra.»
- Vet inte»
- Det var väldigt bra med "del 1 uppgifter" på internet.»
- Utformningen»
- Viljan att lära ut»
- Boken.»
- kurslitteraturen»
- Kurslitteratur, tentaupplägget»
- Boken»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer helteckande tenta»
- Datorlaborationerna borde anpassas mer till studenternas nivå. Eller eventuellt så borde det finnas bättre möjligheter till hjälp (mindre grupper under laborationerna).»
- Bring back Jana!»
- Lite mer ordning på föreläsningarna. Dessutom kanske man borde börja kursen med geometriska vektorer och sånt, så att studenterna får en bild av vad de håller på med, och sedan övergå till mer abstrakta saker.»
- Vet ej.»
- Strukturen på föreläsningarna»
- Bättre struktur på föreläsningarna. Tala om vad satsen innebär innan den bevisas osv.»
- Vet ej»
- Mer hänvisning till vilken sats vi gick igenom (namnet).»
- De första föreläsningar»
- Fler tentatypiska tal»
- Liksom i alla kurser så tycker jag att föreläsningarna borde filmas och läggas på nätet så att man kan pausa och spola tillbaka. Dessutom slipper man ta sig till skolan vilket tar tid, och därmed så kan man ägna mer tid åt att räkna hemma och att gå på räknestugor.»
- Det var ibland lite svårt att hänga med på grund av bristfällig svenska (oftast klarade man sig dock bra genom att studera tavlan, det tog bara lite längre tid).»
-
- Kursboken. Bättre utan än med den vi hade i år.»
- strukturen på föreläsningarna»
- Tycker att nästa års studenter borde få en lärare som man förstår. Maria verkar vara en snäll person, men hon är inte en bra lärare.. »
- Jämnare svårighetsgrad på tentamen. Inga genomgångar på räknestugorna. Ta bort "Fysiken omkring oss" och fördjupa denna kurs istället.»
- Föreläsaren bör bearbeta sitt material, det kändes lite ostrukturerat ibland, och ibland var det kanske mer svårbegripligt än vad det borde vara, eller hur man ska uttrycka sig.»
- Strukturen på föreläsningarna.»
- Tenta upplägget.»
- Lite mer struktur och något klarare bevis.»
- Föreläsningarna»
- Mer struktur»
- Filmade föreläsningar vore fint. Kanske på intranätet så att föreläsaren inte känner sig exponerad för hela världen, utan bara för klassen.»
- Upplägget på tentan.»
- Vet inte»
- Bättre strukturerade föreläsningar»
- Kanske mår kursen bäst av att inte ligga parallellt med Analysen?»
- Lite mer struktur.»
- Lite tydligare genomgångar och struktur.»
- Föreläsaren, har bristande pedagogiska egenskaper, dock väldigt kunnig. Var mer lyhörd mot studenterna och var försiktig med indexering. Det är jättesvårt att förstå summor av kolloner och rader med index av i och j som ser likadan ut när man inte ens vet vad en kolonn är! Måste kunna göra en bättre start, mjukstart kanske!»
- Någonting bör komplettera de bevis som är bristfälliga i LAY»
- Maria bör tänka mer på pedagogiken.»

22. Övriga kommentarer

- Bra jobbat Maria!»
- Inga.»
- Det är onödigt att räkna enkla huvudräkningar på föreläsningar, förbered alla långa matrisberäkningar som är grundläggande innan föreläsningarna så vi kan fokusera på det svåra.»
-
- Nej»
- NEJ!!!!!»
- Jag var under uppfattningen att man endast fick tentaresultatet annonymt via Ladok och inte behövde hetsa fram till katedern för att hämta den? Många reagerade på detta. Vidare saknar jag rätta svar till tentan och tydligare riktlinjer gällande betygsdialog.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.39
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från