ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Distribution economy an structure, TEK 325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-11-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: joakim kalantari»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Work load

1. How do you assess the work load in this course?

Please consider the relation of the work load to the awarded credits, in relation to your combined work load (other courses) during the SP and with regards to your expectations and preferences.

- The work load was very even all along the course which is good. However, the searching for articles was pretty heavy, since we had to read many articles that we afterwords realized we couldnt use.»
- Bra, jämnt fördelat över hela läsperioden. »
- Good with even workload, not to much not to small»
- work load of adequate.»
- Det var lagom mycket arbete, det var så att man hade fulla arbetsdagar 3 dagar i veckan ungefär, om man pluggade smart. Men det var varken för slappt eller för mycket, the swedish lagom.»
- Jämn arbetsbelastning rakt igenom gjorde det enkelt att planera arbetet. Ganska mycket att göra men känns okej när vi inte har någon tenta.»
- Normal, a bit heavy because of all the writing, but all over I think it was reasonable»
- motsvarar poängen ganska bra, kanske lite mer jobb än vanligt»


Learning objectives, goal achievements and course set-up

2. How do you assess this course with regards to setup and goals?

Please assess the course with regards to the stated learning objectives, your perceived goal achievements and the aptitude of this course set-up for those means

- Som vanligt inte så insatt i kursmålen men innehållet i kursen var i alla fall intressant.»
- good setup and interesting content.»
- course covered all the topics which were mentioned in the course PM and it met its objectives.»
- Jag tycker det var riktigt bra! Målen var vettiga och kursen gick mot målen.»
- Kursbeskrivningen var inte så tydlig men tycker att det var bra då man själv kunde styra vad man ville lära sig och ta upp för diskussion. »
- I think it was good! The learning objectivs were a bit vague, but that goes with the set up of the course. We learned a lot och and I think the kind of special set up was an important reason for that.»
- bra»


Administration and work climate

3. How do you assess this course with regards to administration and work climate?

Please refelect on the work clime at lectures, seminars and within your groups.

- I liked the work climate very much. it gets more personal when we are a small group in a small room. The people in the class also knew each other from before.»
- Överlag bra. Mycket bra med liten klass då kan man vara delaktig. Taskig ventilation i seminarierummet dock. Även tiderna kunde hållas lite bättre.»
- good climate, good that we were not that many, because easier to have seminar and discussion»
- pretty good but for a good discussion number of people should not be more than 12.»
- Jättebra! Verkligen bra att man fick igång diskussioner kring ämnen och att man fick lov att analysera tillsammans med kunniga lärare. Hade man varit ihop med någon som man inte trivdes så bra med kanske det vore jobbigt dock.»
- Öppet och bra. Uppenbart att det inte finns några rätta svar. »
- Good. The course PM need to be adjusted to next year so that all assgnments are in writing, but on the other hand Joakim always answered question straight away so we were never confused.»
- ganska bra med tanke på att det var en ny kurs, ibland dock lite luddiga instruktioner, bra kontakt med lärarna»


Pedagogy and teaching staff

4. How do you assess the contributions of Kent Lumsden to this course?

8 svarande

Excellent»5 62%
Sufficient»3 37%
Less than adequate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- He adds a lot of knowledge to the seminars» (Excellent)
- Mycket bra, engagerad och kunnig.» (Excellent)
- Många intressanta kommentarer och stor insikt i branschen.» (Sufficient)

5. How do you assess the contribution of Joakim Kalantari to this course?

8 svarande

Excellent»8 100%
Sufficient»0 0%
Less than adequate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1

- He creates a discussion in the group by asking questions that he wants to know more about» (Excellent)
- Mycket bra, sammma som kent plus att han gjort ett hästjobb genom att läsa alla artiklar.» (Excellent)
- Verkligen gjort ett KANONJOBB! Bra engagemang och förståelse för eleverna.» (Excellent)
- Stort engagemang, riktigt kul! Inte lika stor insikt i branschen men det gör att andra frågor kommer upp också.» (Excellent)

6. How do you assess the contribution of Dan Andersson to this course?

Functional deliveries

6 svarande

Excellent»1 16%
Sufficient»3 50%
Less than adequate»2 33%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Var ej närvarande.» (?)
- missade hans föreläsning» (?)
- Was not that much new things for us» (Less than adequate)
- We have already studied 3PL depply in other courses and heard similar lecturs by him before.» (Less than adequate)

7. How do you assess the contribution of Linda Styhre to this course?

Capacity utilization

8 svarande

Excellent»3 37%
Sufficient»5 62%
Less than adequate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- The topic was new for us and very interesting» (Excellent)
- Väldigt duktig på sitt ämne. Blev väldigt inspirerad! Intressant ämne och hon var bra på att ta upp de aktuella aspekterna av ämnet.» (Excellent)
- Interesting and good lecture. » (Excellent)

8. How do you assess the contribution of P-O Arnäs to this course?

First and last mile

8 svarande

Excellent»1 12%
Sufficient»7 87%
Less than adequate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Svårt att få ett grepp om vad han ville förmedla. Dålig tidsplanering dessutom. Tror att detta ämne skulle kunna göras mycket intressantare.» (Sufficient)
- It was a bit confusing how it related and in what way it was new. Also he should focus a bit more on what he teaches and not only on the results he want to get out. » (Sufficient)

9. How do you assess the contribution of Dag Ericsson to this course?

Demand chain

8 svarande

Excellent»6 75%
Sufficient»2 25%
Less than adequate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- He seemed like he had a lot of experience» (Excellent)
- Spännande. Väldigt övertygande men seminariet var bra komplement för att förstå andra aspekter av ämnet.» (Excellent)
- Very good and interesting lecture.» (Excellent)

10. How do you assess the contribution of Bo Ireståhl to this course?

DHL

8 svarande

Excellent»1 12%
Sufficient»3 37%
Less than adequate»3 37%
Poor»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- I expected more from him. he was very much talking about only DHL» (Less than adequate)
- The lecure did not really add anything to the course as it focused on DHL as a company.» (Less than adequate)
- Ledsen men jag blir inte särskilt inspirerad av någon som kommit så långt och inte kan särskilt mycket om sitt företag i helhet och som inte har slides anpassade till ämnet. Tycker inte att man ska säga till unga studenter att man inte bryr sig så mycket om sitt jobb längre eftersom man ändå ska sluta snart...» (Poor)

11. Please comment on the pedagogy employed in this course.

- Very good by finding much information on your own»
- De flesta gästföreläsarna var bra för de höll en nivå på föreläsningen som kräver att man kan grunderna. Dvs de skippade grunderna.»
- i personally did not like the DHL lecture it was not very productive for me.»
- Mycket bra med föreläsningar och seminarier blandat.»
- Very good! We learned a lot and the pedagogy with the different methods kept the interest high throughout the course.»
- bra, mkt eget ansvar»


Concluding questions

THIS IS THE MOST IMPORTANT PART. PLEASE ANSWER.

12. What would you absolutely want to change in this course for it to improve?

- Give the space to spend more time on searching articles, it was difficult to find good ones.»
- Ha några förslag till ämnen på seminarierna.»
- keeping time, with regard to brakes»
- as said earlier may be you would change the speaker from DHL.»
- Individuell feedback på inlämningarna hade kanske varit bra?»
- Better course PM. More clear paper work, also for the case. remove the DHL lecure and substutute it with something else. Either remove or deepen the lecure on 3PL considerably. »
- Ibland tog det lite irriterande lång tid att hitta bra artiklar, även om det var en bra ide att vi fick söka våra artiklar själva »

13. What would you absolutely NOT change?

- the concept with lectures and seminars. very good learning concept by finding information on your own.»
- Upplägget»
- keep seminars and related literature review, good for learning!»
- course has a good topics.»
- Det funkar inte att ha en tentamen på en sån här kurs, alla skriver om lite olika saker och inriktar sig på specifika intressen. Man måste ha individuella betyg på arbeten och presentationer.»
- Uppföljningen av föreläsning med seminarium. »
- The combination of lectures and seminars. The limited number of students.»
- mkt, men framför allt lärarna, caset i slutet, hela upplägget på kursen i stort »

14. What would you add?

- Maybe some more suggestions on which topic to choose for the seminars.»
- i think adding more things may make it too time consuming. so i wont preffer anything.»
- Någonting om relationer mellan företag och även förhandling/kontraktering. »
- I don"t know.»
- kanske mer ekonomi, likt kursen som denna var en fortsättning på. Handledning av caset, och hur man vanligtvis gör när man löser ett sådant här case, modeller mm, då hade man kunnat lära sig ytterligare, men samtidigt var det bra på sitt sätt att vi fått så mkt frihet i kursen. »

15. Would you recommend this course? Why/why not?

- Yes. you learn a lot and you practice your writing and searching skills. It is nice with such a small group.»
- Ja, den behandlar intressanta ämnen som ofta förbises i andra kurser.»
- It brought up new things, which were interesting. The literature review and related seminars were very good for learning»
- yes.reason being some topics were very interesting, it also give a good understanding for how to search for literature. »
- Jag skulle rekommendera den till alla SCM elever! Man får lära sig mycket mer på djupet, både genom att du själv söker litteratur, måste sammanfatta den, analysera den och få feedback på det. »
- Ja det har jag redan gjort. Tycker att det kändes väldigt bra att slippa strikta föreläsningsformen och kunna anpassa innehåll efter egna intressen. Flera nya ämnen som vi inte alls berört tidigare på SCM.»
- Yes, I think it was on of the most interesting courses at Chalmers, much to thank the pedagogy and the interested teachers.»
- ja, lärorik, intressant, skiljer sig på ett positivt sätt från andra kurser på chalmers»

16. Other comments?

- Very interesting with different guest lectures. Always nice to hear new voices each lecture.»
- Kent och Joakim, detta var nog en av de bästa kurserna än så länge på chalmers... 4,25 år. tack»
- överlag en bra kurs som jag har lärt mig mkt på..»


Kursutvärderingssystem från