ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Inledande Matematik Z1, TMV120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-09
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

38 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 18%
Ja»27 71%
Inte läst det»4 10%

Genomsnitt: 2.92

- kunde stått mer ingående om kapitlen och vad rekomenderade uppgifter handlar om» (Delvis)
- Har kankse läst det, men det är inget som sätter spår så att man kommmer ihåg det.» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

39 svarande

Nej»1 2%
Delvis»4 10%
Ja»34 87%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Samma miljö borde användas alltid för alla kurser. Exempelvis pingpong eller studie portalen. det fungerar inte att man måste leta sig fram via google om man ska hitta.....» (Nej)
- Kollade inte på den så mycket, det tar så mycket tid att kolla saker på datorn.» (Delvis)
- Mycket bra uppdaterad. Oerhört bra att föreläsningsanteckningarna fanns upplagda!» (Ja)
- väldigt bra uppdaterad och väldigt bra att föreläsningsanteckningar fanns tillgängliga» (Ja)
- Strålande. Ständigt uppdaterad.» (Ja)
- Mycket bra med att lägga upp anteckningar osv, samt flera tentor.» (Ja)
- DEn var toppen helt enkelt, mycket bra!!» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jacob Sznajdman engagerat sig i kursen?

38 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»7 18%
Bra»11 28%
Mycket bra»20 52%

Genomsnitt: 3.34

- Bättre förberedd, mer strukturerad och KOMMA I TID är tips.» (Ganska bra)
- Han borde fokusera mer på pedagogiken. Hoppar mycket fram och tillbaka mellan olika ämnen på föreläsningar» (Ganska bra)
- Trevligt med humor i föreläsningarna, bra pedagogik.. ibland. Ibland otroligt förvirrande.» (Ganska bra)
- Kunde gett mer exempel på uppgifter. Han kan ta det lite lugnare när han förklarar så han verkligen får fram det viktiga i det han säger.» (Ganska bra)
- jacob har engagerat sig bra i kursen, med att lägga upp anteckningar och vara förberred.» (Bra)
- Var engagerad och verkade ha ett genuint intresse.» (Bra)
- Han har varit väldigt engagerad. Lagt upp förläsningsanteckningar i förväg på hemsidan, delat ut extrauppgifter och hållt i en extrainsatt föreläsning inför tentan.» (Mycket bra)
- Mycket hjälpsam och snabba svar när det var något man inte förstod! Bra jobb med hemsidan!!» (Mycket bra)
- Mycket bra med tanke på alla anteckningar som lagts upp på sidan.» (Mycket bra)
- Ambitiöst att lägga ut anteckningar på hemsidan.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Labbtiderna var flexibla och blev dessutom förlängda. Det var bra.»
- Allt har fungerat bra»
- Ok»
- Matlab borde vi fått mer grunder i.»
- Förstod inte det vettiga i att lägga alla labbar på eftermiddagarna»
- Lite mer info om sista anmälningsdag till tentan»
- tror att många upplevde labbarna som lite väl tidspressade och salarna var väl små för en så stor klass»
- flexibiliteten var mycket bra och allt flöt på tidsmässigt»
- skulle ha gett oss en bättre grund på mattlabb!!!»
- För lite hjälp på matlab-labbarna, det var för många elever på för få lärare. Fick inte heller någon riktig genomgång av matlab, skulle behövt en mer genomförlig sådan.»
- Prima.»
- Det var bra»
- Helt okej. Alldeles för lite labtider för de uppgifter vi fick i matlab, men mer om matlab senare.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs, Vilken/vilka?(exempelvis Sommarmatten)

- Sommarmatten var kanoners att ta. Då behövde man inte lägga ner så mycket tid på matten de två första veckorna av nollningen.»
- All gymnasiematematik»
- Sommarmatten till viss del »
- Mettehäfte som man fick när man blivit antagen till chalmers»
- nej, räknade lite genom häftet alla fick»
- Sommarmatten»
- Sommarmatte»
-
- sommarmatten»
- sommarmatten har hjälpt en del»
- sommarmatten»
- Sommarmatten hade antagligen underlättat kursen, om man läst den.»
- Sommarmatten»
- Läste aldrig sommarmatten»
- Gymnasiematten?»
- Matematik diskret.»
- ja, sommarmatten hjälpte.»
- Sommarmatten var grym, hade inte klarat mig utan den.»


Föreläsningar:

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

39 svarande

0 0%
5 12%
14 35%
19 48%
1 2%

Genomsnitt: 3.41

- Veta vad man ska gå igenom, och ha korrekta exempel, definitioner, satser, och bevis innan man kommer till föreläsningen. Komma i tid. gångra låter illa och fler verkar ha stört sig på det och q-snok. Bättre att säga multiplicera och q-tilde så eleverna lägger koncentration på rätt delar.» (2)
- Hoppar väldigt mycket mellan olika kapitel vilket gör det svårt att hänga med. » (2)
- föreläsningarna var väldigt generellt upplagda, skulle gärna sett fler räkneexempel» (3)
- Svårt att hänga med» (3)
- inte skyund på föreläsningarna för mycket. De grundläggande sakerna gick igenom noga oc när det blev svårare kändes det som om det gick lite för fort.» (3)
- Jacob hade roliga föreläsningar men jag tyckte det var lite väl mycket teori och att vi borde gått igenom hur man löser uppgifter mer på tavlan.» (3)
- Lite flummigt och förvirrande tidvis. Det bästa var genomgångarna av gamla tentor.» (3)
- Jacob har ibland varit aningen oförberedd» (3)
- Något rörigt och ostrukturerat» (3)
- Det var grymt mycket information intryckt i varje föreläsning, men jag antar att det måste vara så...» (3)
- Lite snabbt tempo ibland.» (4)
- Stundtals lite väl många slarvfel från Sznajdmans sida, i övrigt bra föreläsningar.» (4)
- Följde inte alltid någon speciell ordning utan hoppade ibland mellan helt olika saker. Därav blev det ibland svårt att fatta sammanhanget av sakerna.» (4)
- mer på matlab» (4)
- Underhållande men ibland, särskilt mot slutet av kursen, lite förvirrande.» (4)
- Hade varit bra med mer "tips" om hur man skulle räkna» (4)

7. Hur många föreläsningar var du på? (%)

39 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 2%
50 - 75%»2 5%
75 - 90%»7 17%
90 - 100%»29 74%

Genomsnitt: 4.64

8. Vad tyckte du om exemplena på föreläsningarna? Ville du haft fler/färre?

- Ganska bra.»
- Fler»
- Lagom många»
- De var bra. Vill ha varken fler eller färre»
- Dom var bra och det var lagom många»
- Mer exempel. »
- Bra exempel, men hade gärna haft fler»
- fler exempel»
- Mindre krångliga»
- Bra»
- Betydligt fler exempel»
- Tappade bort sig när han lösta uppgifterna ibland.»
- det var knappt några»
- bra»
- fler, de som var var ganska bra»
- fler exempel»
- färre exempel och mer grundläggande teori»
- Skulle varit mer siffer exempel»
- fler!»
- Fler exempel»
- Bra & relevanta.»
- Något fler "räkneexempel"»
- lagom många»
- Fler och tydligare, helst mindre fokus på teorin och mer på exempel.»
- Lite fler exempel vore bra»
- bra»
- Fler exempel»
- Det var lagopm många och av bra karaktär»
- De var bra»
- Bra kunde varit några fler»

9. Vad tyckte du om genomgångarna av gamla tentor? Ville du haft fler/färre?

- Ganska bra, men sista tillfället skulle ha varit frågestund där eleverna kunde be om uppgifter, exempel eller andra delar ur kursen som dem ville höra.»
- Det var tillräckligt»
- Lagom mycket»
- De var bra. Vill ha varken fler eller färre»
- Det var lagom»
- Det var lagom med genomgångar av gamla tentor. »
- Mycket bra»
- det räckte»
- Bra, men förklarat bättre hur läraren uppfattade dem eftersom det senare på tentan inte blev samma sak ändå.»
- Bra»
- Lagom»
- Perfekt»
- spelar ingen roll, tentan var ändå inte alls lik de gamla»
- bra»
- lagom»
- bra»
- Bra»
- Gärna mer djupgående om hur man ska tänka.»
- fler!»
- Hjälpt mkt. Fler!»
- Ovanligt många till antalet, gött mos.»
- Bra, och det var ganska lagom antal.»
- lagom»
- Mycket bra! Kunde inte bli för lite.»
- lagom många»
- mycket bra»
- Det var bra»
- Hade varit bra att gå igenom en del av en tenta efter halva kursen för att så tidigt som möjligt få grepp om upplägget.»
- Bra, vi hade ganska mycket tid till det»
- Bra lagom många»

10. Vad tycker du om genomgångarna av bevis? Är det överflödigt/nödvändigt?

- Var ibland lite flummiga. Genomgångarna kunde ha varit bättre strukturerade ibland. Är nödvändigt. »
- Lite för mycket ibland»
- Det är bra att gå igenom bevis, men det är det som är det svåra så man tappar lätt koncentrationen.»
- Det blev lite för mycket bevis.. Är tillräkligt svårt att komma ihåg det andra han går igenom på föreläsningarna.»
- De bevis som stod i boken kändes onödiga att gå igenom på föreläsning. Bättre att ägna tiden åt andra saker. Förslag till nästa år är att hänvisa till bevisen i boken och sedan på nästkommande föreläsning ägna 5 minuter åt ev. frågor om beviset.»
- Kanske lägga lite mer tid på dem och försöka ta bevisen samtidigt.»
- Jag tycker det läggs för mycket tid till att bevisa bevis. Bättre att lägga tiden på exempel. »
- lagom mycke, men de kunde ibland vara lite irrelavanta»
- det var bra»
- Krångligt.»
- Nödvändigt»
- Nödvändigt»
- bra»
- kanske lite väl mycket»
- nödvändigt»
- Mer och djupare genomgångar»
- nödvändigt men man förstod inte dess vikt»
- Ibland blev det lite väl mycket och man hann inte ta in allt»
- Nödvändigt»
- bra.»
- Tyckte att det var lite för mycket bevis, hjälpte en inte att förstå bättre egentligen, rörde mest till det.»
- Ibland överflödigt, tog ofta alldeles för stort utrymme.»
- Den största delen känns överflödigt»
- det var ok»
- Bra om det kommer såna uppgifter på tentan»
- De bevis som förekom i början och sedan inte mer kändes överflödiga»
- Lagom ökar förståelsen»

11. Hur var tempot på föreläsningarna? Snabb/medel/långsam?

- Medel»
- Ganska snabbt»
- Jag upplevde det som snabbt, men jag tror att det var ganska ganomsnittligt»
- Lagom»
- Lagom»
- Medel. »
- Snabb»
- lite snabbt »
- Snabb»
- Snabb»
- snabb»
- Snabbt/medel»
- liite snabbt, »
- medel»
- lagom»
- Snabbt, kanske lite väl snabbt.»
- snabbt»
- SNABBT»
- snabbt»
- Väldigt snabbt»
- Helt okej.»
- medel»
- medel»
- Ganska snabbt»
- Medelsnabbt, kunde varit lite långsammare men det var också mycket som skulle gås igenom, så det var helt okej antar jag.»
- Snabbt»
- Lite för snabbt»
- lagom»
- Grymt snabb»
- Lite olika. Aldrig långsamt.»
- Medel»
- Snabbt»

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Mer strukturerat, först visa teorin bakom och sedan några exempel»
- Förklarat vad nya symboler och uttryck betydde innan han började använde dem. »
- Vet inte. Jag gillade Sznajdman.»
- Kolla igenom sina exempel innan föreläsningarna så att det inte blev fel under föreläsningen»
- Varit lite mer noggrann.»
-
- Inte hoppa mellan kapitel och prata och bevisa saker som kommer i kommande kurser. »
- ha mer sammanhängande föreläsningar»
- gått genom matlab bättre»
- Krånglat till mindre.»
- Bättre matlab-undervisning»
- Vid lösningar av exempel eller tal skriva lite mer text och inte hoppa över småstegen så man förstår sina föreläsningsanteckningar efteråt»
- inte mycket»
- fler räkneexempel bara»
- Färre exempel hade gjort föreläsningarna mer överskådliga»
- Gett oss bättre intro till matlab!»
- lite bättre struktur,»
- Haft lite repetationeri början/slutet av föreläsningen av vad vi skulle ha lärt oss förra gången bara typ 5 min hade räckt.»
- Försökt att mer hålla tråden, och inte hoppa så mycket fram och tillbaka mellan saker. Lite tydligare exempel, blev lite för hafsigt ibland. Kunde hoppat över saker som inte har någon relevans för tentan/kursen.»
- Minskat på tempot och mängden av material under varje föreläsning»
- Tryckt lite mer på de "viktigare" grejerna. Man kan ju inte lära sig exakt allt, men man visste inte vilka bitar av information man skulle plocka ut och koncentrera sig på.»


Anteckningar

13. Läser du anteckningarna i förväg om de finns på hemsidan innan föreläsningen?

39 svarande

Ja»4 10%
Nej»11 28%
Ibland»24 61%

Genomsnitt: 2.51

- hade varit väldigt bra att ha läst igenom anteckningarna innan föreläsningen» (Ja)
- Låg efter hela tiden, så det gick inte riktigt :p» (Nej)
- Jacob var mycket ambitiös när det kommer till anteckningarna, mycket uppskattat» (Ibland)
- Väldigt bra att de finns för då har man möjlighet att läsa igenom dem. Sedan man kankse ändå inte alltid gör det.» (Ibland)
- Bra att ha alternativet» (Ibland)
- bra att ha i efterhand!» (Ibland)
- Det gick mycket bättre när jag läste igenom lite i förväg.» (Ibland)

14. Tycker du anteckningarna är tillfredsställande?

37 svarande

Mycket»11 29%
Tillräckligt»18 48%
Delvis»8 21%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- De var otroligt bra att ha då jag gick igenom bevisen inför tentan.» (Mycket)
- Mkt smidigt att gå tillbaka till i efterhand om man missat något i sina egan anteckningar.» (Mycket)
- Jättebra att kunna kika på innan, när man kom ihåg det» (Tillräckligt)
- Bra komplement till föreläsningarna» (Tillräckligt)
- Gärna ännu tydligare» (Delvis)

15. Skriver du egna anteckningar under föreläsningen?

38 svarande

Ja»25 65%
Nej»7 18%
Ibland»6 15%

Genomsnitt: 1.5

- Jag skriver själv, men tycker det var jättebra att det fanns anteckningar på sidan som man kunde läsa också!» (Ja)
- Jag skriver ner allt men det är sällan jag tittar på dem efteråt.» (Ja)

16. Läser du anteckingarna på hemsidan?

38 svarande

Ja»33 86%
Nej»5 13%

Genomsnitt: 1.13

- Ibland» (?)
- Ibland.... har inte denna fråga redan varit?» (Ja)
- Ibland» (Ja)
- ibland» (Ja)
- mycket bra engagemang» (Ja)
- Väldigt bra att de finns där» (Ja)
- Kollade bevisen inför tentan.» (Ja)
- Jag LÄSER anteckningarna, dock inte på hemsidan. Skriver ut dem istället.» (Nej)


Övningar:

17. Vad tyckte du om övningarna?

- Hade gärna haft fler»
- Väldigt bra med övningar. Då får man tillfälle att fråga om saker man inte förstått. »
- Gick egentligen för att räkna matte, men hade lika gärna kunnat räkna samma saker hemma.»
- Var inte på någon.»
- Tog för lång tid att få hjälp»
- Det var bra att få hjälp men oftast var det för lång kö. »
- Bra fast för få och för mycket folk i varje sal. Därav fick man inte hjälp så ofta man behövde»
- bra, men väntetiden att få hjälp var dumt»
- Bara en ledare som var värt bäsväret.»
- Det behövs ett pass till i veckan. (mao tre övningstillfällen/vecka)»
- Ofta svårt att få hjälp. Ledarna hjälpte oftast ca 10 personer på en övning.»
- bra»
- bra»
- bra med hjälp när man väl behövde det»
- mkt bra»
- Bra»
- Mycket bra!»
- bra, men behöver fler "lärare" så man hinner få hjälp mer än 1 gång. SI-ledarna skulle kanske kunna vara med på övningar också?»
- Tyckte det var dåligt att duggorna alltid (med undantag från den första) var på övningarna. Vi hade bara 2 övningar i veckan och det känns som man skulle behövt den tiden till att få hjälp från läraren.»
- bra»
- De var bra, men eftersom att detta var första mattekursen skulle de ha behövts fler övningnar.»
- Mycket bra, ofta tog det för lång tid att få hjälp dock. Ofta fick 5-6 elever hjälp under 2 timmar. Det behövs mer övningsledare.»
- Givetvis bra att man får hjälp av kunniga lärare.»
- Svårt att få hjälp när det var många. Bra med "hjälplista"»
- Bra. Tydligare gruppindelning vore bra. »
- Svårt att få hjälp, långa väntetider»

18. Hur många övningar var du på? (%)

39 svarande

0 - 25%»4 10%
25 - 50 %»3 7%
50 - 75%»2 5%
75 - 90 %»11 28%
90 - 100%»19 48%

Genomsnitt: 3.97

19. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

38 svarande

Jacob Sznajdman»16 42%
Vera Lisovskaja»8 21%
Aron Lagerberg»11 28%
Har inte besökt någon.»3 7%

Genomsnitt: 2.02

- svårt att följa med på veras förklaringar, de gick snabbt.» (Jacob Sznajdman)
- Tyckte dock efter hand att Aron var den som förklarade saker bäst eftersom han aldrig antog att man förstod något utan verkligen kollade så man gjorde det.» (Jacob Sznajdman)
- Jag hade svårt att förstå när Vera förklarade, och satt man i Jacobs grupp så var det oftast så fullt att man hade svårt att hinna få hjälp.» (Vera Lisovskaja)
- Aron är väldigt kunnig och bra på att förklara. » (Aron Lagerberg)
- Bra, han fick en att tänka själv och förklarade bra.» (Aron Lagerberg)
- Aron bäst helt klart. Jacob gav krångliga svar och Vera var heller inte så pedagogisk vid övningarna.» (Aron Lagerberg)
- Typ lika mycket hos Jacob och Aron.» (Aron Lagerberg)
- Aron var väldigt bra!!!! tur att han är med nästa kurs också!» (Aron Lagerberg)
- Mycket pedagogisk men kan hjälpa fler istället för att lägga så mycket tid på varje person» (Aron Lagerberg)
- Aron är grymt duktig på att förklara, en av de bästa lärare jag haft. Enda negativa är väl att väntetiden på Aron är ganska lång eftersom han förklarar så noga för de personer han hjälper.» (Aron Lagerberg)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

20. Vad tyckte du om matlab-föreläsningen?

Vad tyckte du om matlab-föreläsningen? Var den tillräckligt förberedande för uppgifterna? Om inte, vad kan ändras/förbättras?

- Helt värdelös. Är orolig för att mina bristande kunskaper i matlab kommer att påverka resterande utbildning.»
- Värdelöst, ha den i en datasal istället och gå igenom någon uppgift med samma svårighetsgrad som labbarna. »
- Nej. Vi gick inte igenom något som hade med laborationerna att göra.»
- Matlabföreläsningen var bra men gav inte tillräcklig grund för labbarna som var mycket svårare.»
- Absolut inte! Den hade behövt vara mycket utförligare, eventuellt gjord i en datorsal så att man fick pilla med datorerna själv också samtidigt.»
- Deltog ej»
- Matlab-föreläsningen var inte tillräckligt förberedande för uppgifterna då jag kände mig helt okunnig när jag fick uppgifterna i mina händer»
- Sämst. Använd en dator med matlab igång istället för att skriva något man tror händer på tavlan. »
- konstig, men jag vet inte hur man hade kunnat göra de bättre»
- nej, absolut inte, det han gick genom var grundläggande, men uppgifterna vi fick var rätt så avancerad »
- Åt helvete. Måste ha en föreläsning då man sitter vid programmet. Inte på en tavla.»
- Nej. Vi fick inte möjlighet att lära oss grunderna särskilt bra.»
- Den var lagom och mycket bra att lägga ut just den föreläsningen på nätet. Hade stor användning av den i början när man satt vid matlab.»
- Mycket dåligt. Var inte alls väl förbered när man kom till labben.»
- lärde mig inget»
- Den var inte givande, han kunde ha visat programmet så vi sett hur det ser ut, och inte fort en tavellektion i "matlab-programmering"»
- jag tycker genomgången var tillräcklig, kanske lite mer ingående beskrivningar på labbpm dock»
- den var bra, men det kändes ändå väldigt svårt när man skulle göra det på riktigt. hade varit bättre med lite enklare uppgifter till en början - kändes som man blev inslängd mitt i det.»
- Personligen kändes det bra, men jag vet att den upplevdes ganska ytlig för de som inte läst någon typ av programmering tidigare»
- Förstod inte mycket alls av den föreläsningen. Demonstrera gärna med en dator.»
- Väldigt dålig, måste ha mer information»
- Den var inte till någon hjälp! Behöver ha den med en dator, så att man kan se hur det ser ut. Det skulle behövas en mycket noggrannare föreläsning innan övningarna!»
- Nej. Mer genomförlig»
- Den var inte alls förberedande. Man fick bara en massa kommandon, och inget av dem man skulle använda sig av i labbarna. Ha en ordentlig genomgång, där föreläsaren har tillgång till en dator och visar hur matlab fungerar. Inte stå vid en tavla och skriva kommandon.»
- dålig. det hade varit bättre om man fick sitta vid en dator och prova.»
- Tyckte att matlab-föreläsningen var bra, men skulle ha utförts med projektor så att man såg vad som hände direkt»
- Den var helt enkelt värdelös, ge Sznajdman en dator med projektor, sätt oss vid datorer och gör samma saker och låt oss göra det samtidigt. Det finns ingen idé alls att låta oss titta på när någon skriver kommandon på tavlan. Dessutom var det långt mycket mer som krävdes under laborationerna än vad som gicks igenom.»
- Dålig! Vi fick bara väldigt mycket kod att anteckna utan någon ingående förklaring på hur och varför vi skulle skriva de olika koderna. Att visa programmet innan hade varit ett plus och en lathund till de första uppgifterna med tillhörande förklaring så man visste vad man höll på med till de svårare uppgifterna.»
- Ganska kasst. Vi var verkligen inte förberedda för de uppgifter vi fick på labbarna»
- Det var svårt och krävde mycket tid. men jag lärde mig ändå mycket.»
- Det kunde gett mer exempel på hur man kan göra olika saker»
- Detta var riktigt dåligt. Vi hade ingen aning om vad det var för program. Många av oss hade aldrig programmerat förut, och EN ENDA föreläsning utan att få se själva programmet hjälpte inte så mycket.»
- Att ha med dator och visa med projektor så att man fick se allt istället för att bara se text på tavlan.»
- Nej jag tycker att det gett mer att börja mer från grunden. Jag har inte programmerat så mycket innan och det kändes svårt börja med dessa uppgifter, speciellt bonusuppgifterna.»
- Inte tillräckligt förberedande för laborationerna, borde varit mer och med projektor»

21. Vad tyckte du om matlab-laborationerna

Matrisfråga

- Kan vara ordentligt svåra om man aldrig programmerat innan. vissa uppgifter underlättades bra mycket när man till slut fick veta vad som faktiskt frågades efter.»
- För lite förberedande kunskaper, man satt mest och bläddra i hjälp-funktionen.»
- Fick ingenstanns att söka upp information om hur man skulle kunna lösa uppgifterna. Lärarna kunde man inte fråga för det var Allt för stora grupper. Kändes väldigt opedagogiskt.»
- om lab 1. Att ha en labb om matrismultiplikation/division kändes inte så genomtänkt då vi inte ens hade gått igenom grunderna för matrismultiplikation/division vid den tidpunkten. Man förtsod inte riktigt vad som hände utan gjorde bara som det stod.»
- Alldeles för svåra för en som aldrig sett det.»
- Lär oss grunderna...»
- se 20.»
- hade inte tillräckligt med kunskaper för att klara dessa»
- Vi behöver mer förkunskap om det ska ge något! På labbarna fick man inte tillräckligt med hjälp (tidsbrist)»
- Matlab var för svårt med tanke på så lite hjälp och så kort genomgång vi fått av programmet.»
- Det tog i snitt 3 timmar innan man fick hjälp. Man fick ingen hjälp om folk ville redovisa. Tidsbrist.»
- Det var ok, dock så skulle man vilja ha en liten genomgång av uppgifterna innan då det ibland var lite svårt att fatta vad man skulle göra.»
- Varför inte låta oss få lite lätta uppgifter först med utförliga instruktioner så vi lär oss någonting? Jag tyckte mat-labundervisningen var under all kritik och anser inte att jag lärde mig någonting. För lite hjälp och instruktioner, för svåra uppgifter från start och för lite tid. De flesta var tvungna att kopiera sina uppgifter för att ens hinna med, trots att man gick på fler pass än vad som var tänkt.»
- Eftersom genomgången inte gav någon inspiration inför matlab och det var svårt att lära sig programmet på egen hand blev allting svårt och allt annat än kul.»
- Uppgifterna var dåligt formulerade och saknade för många steg i hur man löser uppgiften.»
- På bonus två var det inte helt solklart vad man skulle göra»
- Mycket folk under labtillfällena. Ibland fick man vänta hela tiden för att få hjälp. Funkade bättre när det fanns en "hjälplista". »

Laboration 1
39 svarande

Mycket lätta»1 2%
Lätta»1 2%
Lagom svårighetsgrad»15 38%
Svåra»16 41%
Mycket svåra»6 15%

Genomsnitt: 3.64

Laboration 2
39 svarande

Mycket lätta»0 0%
Lätta»1 2%
Lagom svårighetsgrad»13 33%
Svåra»16 41%
Mycket svåra»9 23%

Genomsnitt: 3.84

Bonus 1
38 svarande

Mycket lätta»0 0%
Lätta»0 0%
Lagom svårighetsgrad»6 15%
Svåra»10 26%
Mycket svåra»22 57%

Genomsnitt: 4.42

Bonus 2
36 svarande

Mycket lätta»0 0%
Lätta»0 0%
Lagom svårighetsgrad»3 8%
Svåra»12 33%
Mycket svåra»21 58%

Genomsnitt: 4.5


Kurslitteratur:

22. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Linear algebra användes knappt så den har jag egentligen inte så mycket att säga om.»
- Köpte alla»
- adams är stor och förvirrande, flera av hans exempel kommer före teorem och formelsamlingar, inte något vidare IMO. Sommarmattekompendiet är utmärkt, speciellt i kombination med kurshemsida på den, interaktiva lösningar på allt där, kanske kunde ge behörighet till hemsidan för Z-elever som inte gått kursen så de kkan ta del.»
- Svårförstådd och tråkig»
- skulle vara skönt att få tipås på svenska motsvarande böcker.»
- Varför finns det inte svar till udda upgifter överhuvudtaget i Linear Algebra? Väldigt frustrerande, eller kanske bara var jag som inte hittade dem.»
- Har inte använt sommarmatte, linear algebra.»
- Calculus och lärarna har lite väl skilda åsikter ofta, dessutom kan boken vara lite förvirrande ibland.»
- Jag hade föredragit kurslitteratur på svenska men när det inte gick så tyckte jag bättre om linjär algebra, det var lättare att förstå på något sätt.»

Calculus, Robert A. Adams
39 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 7%
Okej»14 35%
Bra»15 38%
Mycket bra, bör användas igen!»7 17%

Genomsnitt: 2.66

Sommarmatte
35 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Okej»12 34%
Bra»17 48%
Mycket bra, bör användas igen!»6 17%

Genomsnitt: 2.82

Linear Algebra, David C. Lay
36 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 2%
Okej»13 36%
Bra»19 52%
Mycket bra, bör användas igen!»3 8%

Genomsnitt: 2.66

Köpte ingen
4 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 25%
Okej»1 25%
Bra»0 0%
Mycket bra, bör användas igen!»2 50%

Genomsnitt: 2.75


Tid:

23. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?(7.5hp = 20h/vecka)

Ange i timmar / vecka.

38 svarande

0 - 10»5 13%
10 - 20»13 34%
20 - 30»13 34%
30 - 40»6 15%
> 40»1 2%

Genomsnitt: 2.6

- 10-20h om man inkluderar föreläsningarna och övningarna.» (10 - 20)
- väl lite när man ser på det i efterhand» (10 - 20)

24. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1.4

- vilka inlämingsuppgifter?» (?)
- Inlämningsuppgifter hade vi inga och labbförberedelser gjorde vi under labbtillfällena.» (?)
- Inlämningsuppgifter har vi väl inte haft. » (?)

25. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- 85% matematik, 15% intro Z kass fråga...»
- Som en exponentialkurva typ..»
- Ja»
- Gamla tentor »
- Det blev lite pluggande under början av kursen, sedan ökade de stegvis.»
-
- Relativt jämnt varje vecka.»
- 20% sista veckan.»
- mycket plugg i calculus och gamla tentor»
- Mest inför tentaveckan»
- lite i början, midre i mitten, enormt mycket på slutet»
- jämnt under hela perioden.»
- LV1: 20% LV2: 10% LV3: 10% LV4: 10% LV5: 10% LV6: 20% LV7: 20%»
- stor tidsövervikt mot tentaveckan»
- Det mesta på slutet inför tentan»
- Vet inte riktigt men det blev väldigt mycket tid åt matlab den sista veckan före inlämningen. Och mycket tenta plugg innan tentan»
- lite i början men mycket tid på slutet.»
- svårt att säga men mellan 60-40 till 70-30 till mattens fördel.»
- lästimmarna ökade rejält de 2 sista veckorna. innan det försökte jag göra några uppgifter varje dag.»
- Mest i tentaveckan»
- Jämnt fördelat. Lite mer nära tentan.»

26. Hur vill du ha kurstempot?

38 svarande

Högt tempo med tid för repetition»13 34%
Lägre tempo med fler övningsexempel?»21 55%
Vet ej»4 10%

Genomsnitt: 1.76

- Det var bra som det var, lite mindre teori och fler exempel.» (?)
- Helst båda» (Lägre tempo med fler övningsexempel?)
- Det var ett högt tempo vilket ledde till att vi hann med en hel del gamla tentor vilket var bra. Men det blev att man sköt upp hela kapitel om man sackade efter vilket var mindre bra.» (Vet ej)

27. Kommentarer på tiden:

- Eh?»
- Lagom med tid.»
- Ok»
- tiden tror jag är tillräcklig, bara man hade lagt manken till»
- Väldigt mycket man ska försöka hänga med på på kort tid»
- Med tanke på hur mycket kursen innefattade tycker jag att tidsplanen ändå har varit riktigt bra, skönt med en del tid över på slutet.»
- Det kändes bra när man visste att det skulle hinnas med att repetera.»


Pedagogiskt pris:

28. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

39 svarande

Ja»6 15%
Nej»20 51%
Vet ej»13 33%

Genomsnitt: 2.17

29. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

39 svarande

Ja»8 20%
Nej»16 41%
Vet ej»15 38%

Genomsnitt: 2.17

- Jacob» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aron.» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Vera» (Ja)
- Aron Lagerberg!» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Inte deltagit i några övningar.» (Vet ej)


Tentan:

30. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

37 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»26 70%
Bra»10 27%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.32

- vet ej» (?)
- Då vi räknat igenom många tidigare tentor på föreläsningarna, kändes denna tenta oerhört mycket mer komplicerad än de tidigare!! Har själv räknat igenom tidigare tentor med cirka 25-30 poäng i snitt. Denna tenta är jag inte ens säker på att jag har klarat! Kändes onödigt svår!!» (Ganska bra)
- vissa saker var det väldigt mycket om, och andra ingenting.» (Ganska bra)
- Väldigt konstig i jämförelse med föregående. Mycket svårare.» (Ganska bra)
- Skilde sig en hel del från gamla tentor.» (Ganska bra)
- Kändes som om det var en högre svårighetsgrad på årets tenta jämnfört mot övningstentorna.» (Ganska bra)
- Tentorna varierar för mycket i svårhetsgrad. Det var mer bevis än tidigare, för stor vikt (på bevis) mot vad vi lagt ner tid på det under kursen. Även om frågorna var liknande övningstentorna kändes det som de hade försvårat alla frågor lite grann (som att ha svårare funktioner).» (Ganska bra)
- Denna tentan var redigt mycket svårare än de äldre tentorna vi fått att öva på. » (Ganska bra)
- Jag lyckades prestera mycket bra på tidigare tentor men denna var ovanligt klurig. Blev en smärre chock.» (Ganska bra)
- Jag tycker tentan var relativt svår jämfört med de övningstentor vi fick ut, annars var det väl rätt så likt. Dock tycker jag mycket mer reklam skulle ha gjorts för tentahäftet som såldes på DC, sjukt mycket bättre än att räkna i Calculus.» (Ganska bra)
- Fokus ligger mycket på vissa delar av kursinnehåller medan vissa andra delar lämnas ut helt» (Ganska bra)
- Jag tycker att övningstentorna var lättare. Kanske berodde på att den här hade flera uppgifter om analytisk geometri som man inte hade bäst koll på.» (Ganska bra)
- tyckte att den var upplagd på ett annat vis än de tentor som man övat på innan.» (Bra)
- En del uppgifter kändes mkt svårare än vad som övats på.» (Bra)
- Svårare än åren innan» (Mycket bra)

31. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

38 svarande

Inte alls»3 7%
Ganska bra»10 26%
Bra»16 42%
Mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 2.81

- matteprojekt kunde varit intressant» (Ganska bra)
- ta bort "bara-svar"-frågorna (man kan ha tänkt helt rätt men gjort ett litet räknefel) och sant eller falskt. » (Bra)
- inte mer matlab!!!!!!!!!!!!» (Bra)
- Ser ingen anledning att byta från salstenta» (Mycket bra)
- Jättebra med tenta.» (Mycket bra)
- Tenta är bättre än inlämningsuppgifter osv i ett ämne som matte.» (Mycket bra)
- Skulle inte vilja ha det på något annat sätt, men kanske 2 tentor istället för EN stor.» (Mycket bra)


Duggor

32. Hur var duggorna?

39 svarande

Mycket lätta»0 0%
Lätta»0 0%
Lagom svårighetsgrad»13 33%
Svåra»17 43%
Mycket svåra»9 23%

Genomsnitt: 3.89

- Stundtals lite svårt att hinna med att räkna allt som skulle vara med på duggan. Duggorna var dock mycket bra utformade!!» (Lagom svårighetsgrad)
- varierande» (Lagom svårighetsgrad)
- blandad svårighetsgrad, ibland missförstånd.» (Lagom svårighetsgrad)
- Folk presterade dåligt på dessa men jag anser ändå att svårighetsgraden var helt acceptabel.» (Lagom svårighetsgrad)
- Första tentan var för lätt, de följande lagom/för svåra. Först trodde man att man lätt kunde glida igenom kursen, sen gick duggorna riktigt dåligt. Mer jämn nivå, svårighetsgraden på de senare 3 var okej, kanske lite för svår men inte mycket.» (Lagom svårighetsgrad)
- Måna uppgifter gjordes i stil med "Det här hade jag ju gått igenom på föreläsningen, men just i det här specialfallet gäller inte den generella regeln så därför har du svarat fel" Det är inte riktigt snällt.» (Svåra)
- Lärde sig mycket av dem.» (Svåra)
- Med undantag för den första, vi gick fram så snabbt att man inte hann få in allt. Bara ett fåtal saker hann man lära sig helt resten lärde man sig bara lite av» (Svåra)
- Första var lätt. Det andra var mkt svårare. » (Svåra)
- Första duggan var lätt. Sen var det väldigt svårt. » (Mycket svåra)


Kursutvärdering/SNZ:

33. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Tillämpbara svar på frågorna, vettigare alternativ.»
- Smart med enkät på internet.»
- Saknar frågan om vad som kan göras bättre till nästa år. På den frågan skulle jag svara: Förslag till nästa år är att på föreläsningarna hänvisa till de relevanta bevisen i boken, istället för att lägga tid på bevis under föreläsningarna, och sedan på nästkommande föreläsning ägna 5-8 minuter åt ev. frågor om bevisen.»
- Ett antal diffusa frågor»
- pedagogiskt pris? »
- Känns bra om det händer något med uppgifterna.»
- Kommer inte på något»
- Vet ej»
- Läsa igenom frågorna och kolla så att svarsalternativen stämmer överens med frågorna.»
- Ser bra ut!»


Kursbetyg:

34. Vad tycker du om kursen som helhet?

38 svarande

Dålig»4 10%
Ganska bra»13 34%
Bra»17 44%
Mycket bra»4 10%

Genomsnitt: 2.55

- För ostrukturerat och virrigt.» (Dålig)
- För mycket innehåll på för kort tid. Varför får man inte ha formelhäfte undrar jag också, jätte jobbigt att komma från gymnasiet och vara van vid att få använda formelsamling och nu måste man lära sig varenda formel utantill» (Dålig)
- Det känns som om kursen försöker gå igenom för mycket på för kort tid..» (Ganska bra)
- Svårt att jämföra med något annat efersom detta är första kursen.» (Bra)
- Svårt att säga då man inte kan jämföra med andra kurser. Man lärde sig mycket på kort tid!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från