ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Navigation, SJO600

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.12

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»2 12%
100%»13 81%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 87%

Genomsnitt: 3.87

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Bra introduktionsnivå!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har förkunskaper så för mig var målen inte för högt ställda.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Känslan var att tentan hade mer inriktning mot den teoretiska biten än mot den praktiska! » (I viss utsträckning)
- Tentan känndes lite för tung» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»9 56%

Genomsnitt: 3.5

- Undervisningen har varit mycket bra, men jag har denna kunskap sedan tidigare.» (Ganska stor)
- Specifikt för min unlärning har undervisningen inte varit till jättestor hjälp eftersom jag sedan tidigare hade goda kunskaper inom ämnet.» (Ganska stor)
- Har läst navigation förut men behövde repitition» (Ganska stor)
- Räknestugorna är grymt bra, mer sånt!» (Mycket stor)
- Mycket bra pedagogiskt och oftast lätt att hänga med på lektionerna.» (Mycket stor)
- Mycket bra med övningstillfällen.» (Mycket stor)
- bra lärare, Johan, bra metoder och pedagogiskt!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 62%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.43

- Boken kändes mestadels ganska onödig, lektionerna innehöll i princip allt.» (Ganska liten)
- Har inte haft någon hjälp av Läroboken Navigation 1.» (Ganska liten)
- Har knappt öppnat boken, har mest använt Johans powerpoint.» (Ganska liten)
- Man kommer väldigt långt på bara föreläsningarna, boken känndes ganska stor och kompliserad» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Väldigt smidigt att när som helst gå in på kurshemsidan och gå igenom en föreläsning om det var något som var oklart.» (Mycket bra)
- bra med utförliga och pedagogiska (dock lite mörka ,)) powerpoints, lätt att gå igenom sånt som man missat på föreläsningarna hemma och på så sätt ändå hänga med.» (Mycket bra)
- Snabba uppdateringar och mycket info!» (Mycket bra)
- Väldigt bra med pingpong!!!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.87

- Jag tyckte inte att det kändes som att det var högt i tak alls, och att om man inte kunde så ville man inte fråga. Läraren frågade rakt ut om folk kunde eller itne kunde saker, men det kändes inte som att folk faktiskt svarade ärligt på en sådan fråga, vilket jag inte riktigt förstår varför läraren trodde att folk skulle göra.» (Ganska dåliga)
- Tack vare räknestugorna» (Mycket bra)
- Väldigt bra med övningstillfllena!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 4.06

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Hög men inte för hög. Bra.» (Hög)
- Sett till övriga kurser vi har parallellt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»3 18%

Genomsnitt: 3.81

- Ganska mycket att göra och man orkade inte fortsätta själv när man väl kom hem» (Hög)
- fem ämnen är lite väl jobbigt...» (För hög)
- Mycket att göra. 5 tentor på samma vecka är för mycket!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»5 31%
Mycket gott»10 62%

Genomsnitt: 4.56

- Härlig stämning, bra lärare, kul att vi fick titta på stora nav-simmen, givande och framförallt pedagogiskt!» (Mycket gott)
- Bra förläsningar med pp-presentationer att kolla igenom efter. » (Mycket gott)
- För att från början stått på noll har man lärt sig oerhört mycket på dessa veckor!» (Mycket gott)
- Jätte intressant och rolig kurs! Älskar föreläsningarna.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällerna. »
- Johan och övningstillfällena då man lär sig mycket och får in bestickstekniken»
- Räknestugor, navsim och läraren.»
- Det har varit, behöver inte ändra »
- Ha kvar räknestugorna!»
- Övningstillfällena»
- Sättet som hela kursen var uppbyggd på, mycket bra power-point"s som mycket bra och pedagogiskt går igenom det vi ska lära oss!»
- Johans animationer är suveräna!»
- Johan Magnusson på grund av de härliga och mycket väl pedagogiska föreläsningarna. Alla övningstillfällena. Övning ger färdighet!»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den höga farten, men jag antar väl att det behövs för att allting ska platsa i en liten tidsram.»
- Som i alla kurser vi läst den här läsperioden så skulle lite fler föreläsningar inte sitta fel.»
- Med rätt fulla scheman går det nog inte att trycka in mer lektioner och räknetillfällen. Desto mer övningstentor tidigt in i kursen, desto tidigare får man en uppfattning om vad som förväntas.»
- inte mycket!»
- Tentan var tyvärr allt för omfattande och resulterade i en stressituation!»
- En annan kursbok.»

16. Övriga kommentarer

- Lärorik kurs med inslag av humor, så det ska vara.»
- Minus att vi hade 2 repetitionstillfällen och sen gick igenom ett par nya saker som sedan visade sig komma på tentan!! Gå igenom alla teoretiska bitar innan man börjar med repetitionerna.»
- Mycket trevliga föreläsningar. »
- Jag vill passa på att beröma Johan Magnusson som har skött undervisningen och allt som hör till exemplariskt! Han är mycket pedagogisk och begåvad!»


Kursutvärderingssystem från