ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Sjörätt och fartygsadministration, SJO625

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»16 69%
Cirka 20 timmar»4 17%
Cirka 25 timmar»2 8%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- Svårt att lägga ner mer tid då det inte direkt finns saker man kan konkret plugga på.» (Högst 15 timmar)
- ganska lite egen tid hemma, har pririterat att plugga på de andra ämnerna som var mer att läsa och svara på frågor, dessutom är det rätt svårt att veta vad man ska läsa hemma, lagtexten ska man ju inte plugga in...» (Högst 15 timmar)
- Endast 4st föreläsningar» (Högst 15 timmar)
- Ingen aning» (Högst 15 timmar)
- Gick på alla föreläsningar, jobbade inte så mkt hemma själv förens nån vecka innan tentan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»2 8%
100%»19 82%

Genomsnitt: 4.69

- Riktigt skön lärare!!» (100%)
- Var med på alla föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 54%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Säkert inte, men i förhållande till mina kunskaper så ja.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 19%
Ja, i hög grad»16 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.85

- Bra, övergripande tenta där det innehöll många olika områden inom lagen.» (Ja, i hög grad)
- Jag har inte fått resultatet än..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»9 40%

Genomsnitt: 3.27

- Ibland gick det lite väl snabbt, tycker att man då och då borde stanna upp och verkligen fråga studenterna om de förstod, hängde med. » (Ganska liten)
- Undervisningstiden skulle varit mycket längre enligt mig.» (Ganska stor)
- Vi gick inte riktigt igenom hur man slåt upp och kollar i reglerna» (Ganska stor)
- Nästan den enda källan till inlärningen!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»5 21%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.3

- 260:- rätt i sjön.» (Mycket liten)
- Köp inte boken, behövs inte » (Mycket liten)
- Kurslboken-inte till någon hjälp. » (Mycket liten)
- Svårt att få grepp om hur nyttig boken vi använt egentligen var för denna kursen.» (Ganska liten)
- Har inte tittat i kursboken någonting, men powerpointen var väldigt bra!» (Ganska liten)
- Reglerna behövde man på tentan men boken var ganska onödig» (Ganska liten)
- boken som står med i pm:et har knappt kommit till användning och kan kännas lite "onödig"» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»13 56%

Genomsnitt: 3.56

- Föreläsningarna kom ut lite väl sent. Bör läggas ut snarast efter varje föreläsning så att man medans kunskaperna är färska, kan gå hem och repetera dem.» (Ganska bra)
- pingpong är jättebra!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»11 47%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.82

- Ett övningstillfälle med övningsfrågot/ "instuderingsfrågor" hade inte vart fel» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»19 82%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 13%
Lagom»15 65%
Hög»3 13%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.17

- En väldigt komprimerad kurs. » (Hög)
- mycket info, kort tid, väldigt kort tid!» (Hög)
- Mycket information på väldigt lite tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 52%
Hög»7 30%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.52

- M´,Tillsammans med de andra kurserna hade man inte jätte mycker fritid och orkade inte alltid läsa in så mkt när man kom hem» (Hög)
- Eftersom vi hade fem kurser som skulle examineras på samma vecka kändes det hela lite stressigt..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 34%
Gott»8 34%
Mycket gott»7 30%

Genomsnitt: 3.95

- Skulle vara väldigt mycket bättre att ha mer tid. Det är ett intressant ämne som engagerade på föreläsningarna! Folk blev inryckta i häftiga diskutioner och jag anser att det är ett täcken på att kursen engagerar. Så det skulle behövas mer tid för att kunna gå igenom det mer!» (Godkänt)
- Läraren är mycket bra och kunnig!» (Mycket gott)
- Rolig och väldigt nyttig kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren »
- Undervisningspassen.»
- Pedagogiken! Alltid lätt att följa med på lektionerna. Tydlig röd tråd och bra upplägg.»
- Skämten och exemplen, gör kursen rolig och intressant!»
- Föreläsaren Severin!»
- Läraren Robert Severin!! Jätte duktig föreläsare som fick med sig alla i klassen!»
- Behåll Robert Severin som föreläsare.»
- Vår föreläsare Robert Severin. han har gjort ett bra jobb för att få ut så mycket som möjligt på ett bra sett i denna extremt korta kurs»
- Den underbart roliga och intressanta läraren som fick det tråkiga att verka intressant!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Köp inte boken, vad ska man ha den till???»
- Behöver mer tid till undervisningen!»
- Mer autentiska fall, var nyttigt och lätt att lära ifrån och få igång bra diskussioner.»
- Lite långsammare tempo på föreläsningarna. Samt att läraren "checkar" av med studenterna under föreläsningens gång.»
- Om det är möjligt så skulle den här kursen må väldigt bra utav lite fler undervisningstimmar. Det är riktigt mycket information som ska gås igenom på väldigt kort tid.»
- att gå igenom sjölagen lite mer och kanske ge lite mer info och exemper ur den! annars bra!»
- MER TID!»
- Kursen borde vara större och mer ingående. Ha flera föreläsningstimmar.»
- nått öningstillfälle»

16. Övriga kommentarer

- Cred till Robert för att han lyckades ett relativt tråkigt ämne till något man såg fram emot. Vi hade allt för få föreläsningar men det var definitivt de roligaste under hela läsperioden! Tack!»


Kursutvärderingssystem från