ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk programvara, MVE230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-19 - 2009-11-10
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

23 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 17%
12 52%
7 30%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga förväntningar.. » (3)
- Trodde det skulle vara nånting annat än matlab.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

23 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
3 15%
9 45%
5 (mycket relevant)»7 35%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.1

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

24 svarande

<25%»5 20%
25-50%»1 4%
50-75%»4 16%
>75%»14 58%

Genomsnitt: 3.12

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

24 svarande

1 (inte alls bra)»2 9%
2 9%
10 47%
6 28%
5 (mycket bra)»1 4%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var bra, men svårt att lära sig saker utan att sitta vid datorn» (3)

5. Vad tyckte du om laborationerna?

23 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 9%
7 31%
10 45%
5 (mycket bra)»3 13%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- läraren var rätt sur och man fick itne så mkt hjälp. kändes rätt meningslöst» (2)
- Sista labben var ej givande. Man kunde inte lösa den på egen hand (ex. med hjälp av boken) utan behövde be om hjälp hela tiden» (3)
- Synd att datorerna inte räckte till alla.» (3)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

1 (Mycket liten)»6 25%
3 12%
8 33%
5 20%
5 (Mycket stor)»2 8%

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var inte till stor hjälp...» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.14


Inlämning 1

Inlämn. 1 handlade om att rita ett antal kastbanor (utan luftmotstånd) i matlab.

7. Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

- Enkel men tillräckligt för att vara första uppgiften.»
- Inte alls svår»
- Hyfsat enkel, var mycket rak på sak och hade man problem var det lätt att få hjälp.»
- Lagom»
- Alldeles lagom för att vara den första uppgiften»
- Förhållandevis lätt»
- inte alls svårt»
- Relativt simpel uppgift.»
- lagom»
- Man fick mycket handledning så det var inte alls svårt.»
- Väldigt lätt.»
- Väldigt lätt.»
- Lagom svår.»
- Lagom»
- Väldigt lätt. »
- Enkel»
- Lätt»
- Relativit lätt.»
- Trivial»
- lätt»
- Lätt.»

8. Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

- Lagom»
- Jag lärde moig inte jättemycket av den, men jag kunde i och för sig rätt mycket innan.»
- Bra då man fick vänja sig vid LaTeX och lärde sig lite om graf ritning.»
- För en som aldrig sysslat med liknande saker tidigare, högt»
- Mycket bra»
- Inte jättestort men det var bra för att komma igång.»
- mellan 1 till 5 var det nog 2.»
- Bra för att bekanta sig med Matlab och LaTeX.»
- ganska stort»
- Ganska högt, man fick lära sig hantera LaTeX och lite mer tillämpad MATLAB än bokens uppgifter.»
- Inget alls - kunde redan detta. »
- Förmodligen ganska stort för dem som inte hållit på med liknande saker innan.»
- Ok.»
- Stort»
- Den var bra att göra mest för att få bekräftelse på det man kunde. »
- Inte så stor - kunde programmering sen innan, men lärde mig syntax för matlab iaf»
- Lade inte ner så mycket tid på denna uppgift så den gav mig inte så mycket. »
- Stort för nybörjare»
- inget»
- Den var rätt bra som första inlämning (för att komma igång osv osv).»

9. Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

- Tillräckligt»
- Jag utförde uppgiften på egen hand och varken bad om eller fick någon handledning»
- Mycket nöjd»
- Nöjd»
- NÖJD»
- Helt ok.»
- jag är helt nöjd»
- Fick ingen/behövde ingen hjälp med uppgiften.»
- ganska nöjd»
- Ja»
- Behövde ingen.»
- ja»
- Nöjd.»
- Nöjd»
- Fick inte någon handledning, men den hade säkert varit bra om jag fick det! »
- Nöjd»
- Klara den själv men hjälp fanns att få»
- Nöjd.»
- Nöjd»
- använde ingen handledning.»
- Nöjd»


Inlämning 2

Inlämn. 2 handlade om att med matlab rita ett polygontåg och använda funktionsfiler till att räkna ut area och längd av polygontåget.

10. Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

- Svår»
- Inte svår»
- Den var mycket svårare än första! Jaques borde ha gått mer in på djupet om for-loopar och while satser.»
- Lagom»
- Lagom svår»
- Lagom»
- ganska lätt»
- Medelsvår.»
- lagom»
- Inte heller särskillt svår, men det krävdes lite mer handledning.»
- Lätt.»
- Väldigt lätt.»
- Lite svårare än den tidigare. Lagom utmaning.»
- Något lättare»
- Definitivt svårare än uppgift 1, det var till denna uppgift jag insåg att jag behövde köpa boken.. :) »
- Enkel»
- Inte så svår»
- Svårare, men insåg snart att med hjälp av tidigare exempel och ledning från kurshemsidan så var den inte så svår.»
- Enkel»
- lätt»
- Lagom.»

11. Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

- Stort»
- Ganska stort»
- Den lärde jag mig mycket av då man fick klura ut mycket själv. Visserligen fanns allt på kurshemsidan men det gav inget.»
- Bra, rolig»
- Mycket bättre än i uppgift 1, bra funktioner att använda i framtiden.»
- 3 av 5»
- Stort, bra för förståelse av interaktivitet med Matlab»
- ganska stort»
- Hyffsat stort återigen, man fick lära sig lite mer om loopar och ginput, osså mer LaTeX.»
- Den var lätt, men den var ganska trevlig.»
- Ganska stort»
- Ok.»
- Ganska stort»
- Med denna uppgiften lärde jag mig mycket, så det var en väldigt bra uppgift. »
- Större - lärde mig mer om det grafiska systemet i matlab»
- Dessto större än den första då jag i alla fall satte mig ner och försökte förstå på ett annat sätt.»
- Ganska stort»
- inget»
- Jag kunde en del matlab sen innan så jag lärde mig inte jätte mkt.»

12. Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

- Tillräckligt»
- jag är nöjd»
- Bra handledning men det kändes fånigt att behöva be om hjälp för varenda liten grej.»
- Nöjd»
- Nöjd»
- helt ok.»
- helt nöjd»
- Den hjälp jag tog del av var att uttnyttja informationen i exemplet "Vasen". Det var bra, informativt, och krävde även att man tänkte lite själv för att lista ut hur man skulle göra.»
- bra»
- Ja»
- Behövde ingen.»
- ja»
- Nöjd.»
- Nöjd»
- Missade lektionen och frågade inte, så samma på denna uppgiften - ingen handledning, men den hade säkert varit bra om jag bett om hjälp eller så. »
- Nöjd»
- Ja»
- Nöjd, men frågade inte så mcyket.»
- Nöjd»
- använde ingen handledning.»
- Nöjd»


Inlämning 3

Inlämn. 3 handlade om att med matlab simulera game of life korrekt.

13. Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

- Svår»
- medel»
- För svår! Jag klarade i princip inget av uppgiften själv och man fick ingen vidare vägledning av varken kurslitteraturen eller den info som fanns på kurshemsidan»
- Svår...»
- Mycket svår»
- Svår.»
- 4 av 5»
- Relativt knepig»
- riktigt svår»
- Jag fick mycket hjälp, men hade jag gjort den mer självständigt skulle den varit en bit svårare än de andra.»
- Något lite trixigt moment.»
- lagom»
- Svår.»
- Någor svårere»
- Klurig, kanske inte svår när man kommit på hur man kunde göra, men dock innan dess. Den var samtidigt rolig för att det var en sådan utmaning. »
- Enkel»
- svår - men på ett bra sätt»
- Svår. »
- Något utmanande»
- lätt»
- Lagom»

14. Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

- Stort»
- Stor, men jag kan inte se att den är relevant för utbildningen.»
- Jag lärde mig knappt nåt då jag inte fattade vad jag gjorde eller hur jag skulle göra»
- Väldigt litet inlärningsvärde»
- Bra träning för att lära sig felsöka, men vet ej än hur stor nytta jag kommer att ha av de funktioner som användes där.»
- 5 av 5»
- Mycket stort, gav insikt att Matlab inte bara kan användas som ett rent matematiskt verktyg.»
- stort»
- Var väl bra, lite klurigare saker behandlades.»
- Den var rätt kul, men jag vet egentligen inte vad den har tillfört till utbildningen.»
- inte särskilt var mest kul.»
- Lärde mig nog mest av denna eftersom vi fick lägga ned mycket tid på att få till någonting vettigt.»
- Stort»
- Mycket stort. »
- stor»
- Stort, man fick en iblick i hur matriser kan användas effektivt. »
- Stort, även om steget mellan inlämningsuppgift 2 och 3 kanske var i längsta laget.»
-
- Jag tyckte denna var rolig.»

15. Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

- Tillräckligt»
- Jag är nöjd»
- Jag är nöjd men den var på tok för svår.»
- Nöjd»
- Inte alls nöjd»
- helt ok.»
- helt nöjd»
- Fick ingen/behövde ingen hjälp med uppgiften.»
- ganska nöjd, men skulle nog behöva vara lite mer förberedd»
- Ja»
- Behövde ingen.»
- ja»
- Nöjd.»
- Nöjd»
- Mycket nöjd. »
- Nöjd»
- ja»
- Nöjd.»
- Nöjd»
- använde ingen handledning. »
- Nöjd»


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

23 svarande

Ja»0 0%
Nej»23 100%

Genomsnitt: 2

- så vitt jag vet men har ingen möjlighet att bedöma när jag inte närvarade.» (Nej)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

1 (För låg)»0 0%
6 25%
17 70%
1 4%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.79

- Väldigt lätta poäng jämfört med mattekurserna, men man lärde sig ändå något, och skulle den vara lika krävande som mattekurserna skulle nog många inte palla trycket..» (2)
- Perfekt» (3)
- Eftersom jag redan var bekant med matlab var jag klar med labbarna redan i läsvecka 3. så för min del var det väldigt liten belastning, men jag kommer ihåg hur det var första gången jag mötte matlab och tror att den här kursens belastning nog är rätt så lagom. » (3)
- arbetsbelastningen bestod i att försöka ta reda på hur man får latex att fungera.» (3)
- Jag var sjuk i en och en halv månad utan att kunna plugga, så det var nog mest därför jag upplevde kursen som en börda. Dock gillade jag kursen! » (4)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»5 20%

Genomsnitt: 4

- Platsbristen under laborationstillfällen krävde i princip att man sammarbetade, vilket av mig uppfattas som positivt.» (Mycket bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.7

- Kunde varit bättre» (Ganska bra)


Kurslitteratur

20. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

24 svarande

1 (ej prisvärd)»1 7%
4 28%
2 14%
6 42%
5 (mycket prisvärd)»1 7%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 3.14

- En bra bok att ha när man skall hålla på mer med matlab, dock nästan onödig för denna kursen.» (3)
- Det var en bra bok, minns dock inte priset.» (4)
- Fick låna den av en kompis, men använde den aldrig.» (Köpte inte boken)
- (fick låna boken)» (Köpte inte boken)
- Jag fick låna boken, men tyckte den var bra. Funderar på att köpa den i ett senare skede. » (Köpte inte boken)

21. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

1 (Mycket liten)»4 18%
2 9%
6 27%
7 31%
5 (Mycket stor)»3 13%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag läste inte boken» (1 (Mycket liten))
- Köpte ingen bok» (1 (Mycket liten))
- Speciellt i början tog jag mycket hjälp av boken.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.13


Kommentarsfrågor

22. Var det något du ville att Jacques skulle gå igenom mer grundligt?

22 svarande

Ja»6 27%
Nej»16 72%

Genomsnitt: 1.72

- M-filer, for-loopar while-satser och sånt som faktiskt kunde vara lite matnyttigt inför de kommande programeringskurserna» (Ja)
- Det mesta...» (Ja)
- Tredje uppgiften» (Ja)
- På denna och även på de dataintroduktion föreläsningarna jag gick på så kändes det mest som om det togs upp vad man KUNDE göra och inte HUR man faktiskt gjorde. Vilket var lite frustrerande, dock var Jacques bättre på detta, han visade det med exempel, men ändå mer om hur hur man använder oliak funktioner hade varit bra. » (Ja)
- Inte vad jag kan komma på» (Nej)
- Missade de flesta föreläsningar pga sjukdom, så jag vet inte riktigt vad som gicks igenom och inte. » (Nej)

23. Hur väl anpassad var svårighetsgraden på kursen för dig som inte programmerat förut?

- Svårighetskurvan steg för fort i de tre momenten»
- Det var bra, men det hade inte varit helt fel med lite mer ingående föreläsningar om allt, istället för att bara gå igenom allt på 2 minuter och sen var det klart..»
- Okej»
- Ganska lagom, kanske varit bra om lite mer programmering gåtts igenom.»
- lagom»
- ganska väl anpassad, men inlämningsuppgift 3 var svår»
- Lite svårt för min del. Det gick lite fort framåt, men förstår att det måste anpassas efter allas kunskaper.»
- Det var bra!»
- På en lagom nivå. »
- Jag tycker att vi lärde oss för lite på de 4,5 hp som kursen innehöll. Vi lärde oss inte alls mycket från grunden tyckte jag. Det skulle ha behövts bättre föreläsningar där föreläsaren utförligare förklarar hur matlab fungerar och hur det är uppbyggt.»

24. Hur väl anpassad var svårighetsgraden på kursen för dig som har programmerat förut?

- Lagom»
- Inte jättebra. Jag tyckte det var för lätt.»
-
-
- Kändes som lite väl grundläggande, men jag antar att det behövs för dem som inte har erfarenhet av programmering sedan tidigare.»
- Jag har bara läst programmering A i VB på gymnasiet, och det var inte förrens mot de sista inlämningsuppgifterna jag började stöta på problem, ganska lätt alltså.»
- för min del känns det väldigt rimligt att det ska vara lagom svårt för dem som aldrig programmerat. jag tyckte det var jätte svårt och jobbigt första gången men gled å andra sidan igenom den här kursen. är man programmeringsintresserad kommer det ju dyka upp svårare kurser osv. den här är ju en introduktion och jag vill tro att den har bra nivå för dem den faktiskt vänder sig mot. »
- Ganska lätt, men det är ju en introduktion till programvaran så hade inte väntat mig något annat.»
- Det vet jag inte, ty jag har aldrig programerat förut»
- För enkelt så klart»
- Lagom - fast lite mer uppgifter hade inte vart fel.»
- Jag kände att jag inte fick insikt i hur själva språket var uppbyggt, vilket blir lite frustrerande när man har C++ i bakhuvudet, som man ändå inte riktigt kommer ihåg för att det var ungefär tre fyra månader man höll på med det också. Men själva tänket var det samma. »
- Särskilt svårt blev det aldrig, men inte alldeles lätt heller.»
- Har programmerat matlab förut så löste uppgifter direkt möjligtvis med hjälp av internet för att slå upp någon funktion. »
- Den var lätt.»

25. Kände du att du hann med inlämningsuppgifterna samtidigt med resten av studierna?

- Ja»
- Ja»
- Ja.»
- Ja»
- Ja,»
- Ja.»
- ja»
- Ja»
- Inte riktigt»
- Ja.»
- ja. »
- ja»
- Jadå.»
- Ja, det fungerade bra»
- Knappt, men man får se till att hinna.. »
- Ja»
- Ja»
- Ja.»
- Absolut»
- Ja.»
- Ja.»
- Ja, det var inga problem»

26. Var inköp av kurslitteratur nödvändigt för dig? Motivera kort.

- Tveksamt, använde matlabs frågefunktion betydligt mer än boken.»
- Nej, det var det inte. Jag läste aldrig boken»
- För mig som aldrig programmerat innan var den hyfsat nödvändig för de två första inlämningsuppgiften. Boken gav inte så mycket när det kom till programmering i matlab...»
- Ja, eftersom allt oftast(alltid) gicks igenom lite väl fort på föreläsningarna..»
- Nej, köpte aldrig boken. Klarade mig utmärkt med internet»
- Ja.»
- ja. Det var till stor hjälp för min inlärning»
- Nej, det fanns god dokumentation och literatur på internet och i hjälpfilen.»
- absolut»
- Hade nog klarat mig utan det, men det var ändå trevlig litteratur.»
- nej, kunde matlab så pass bra att det inte behövdes.»
- Nej, inte för denna kursen tror inte jag har öppnat boken i det syftet. Dock bra att ha för framtiden.»
- Ja, det var nödvändigt. Boken var bra och pedagogisk.»
- Ja, jag tog stor hjälp av boken. Dessutom fanns ju övningarna vi skulle göra där.»
- Ja det var det. Jag hade en annan bok om Matlab innan, men den vi hade var så mycket bättre, så köpte den. »
- Nej»
- Nej - fick låna bok av en fadder, kände att jag inte kommer ha större användning av boken än för just denna kurs»
- Jag köpte ju inte boken utan lånade av en äldre student, men den gav mig mycket och funderar på att köpa boken lite senare.»
- Nej, jag bedömde att jag skulle klara mig lika bra med referenser och guider på internet.»
- Nej, vilket jag inte heller gjort. Jag har redan en lärobok i matlab från en kurs jag gick på högskolan dalarna.»
- Nej, köpte den ej.»

27. Räckte all kursmaterial och alla genomgångar till för att du skulle kunna göra uppgifterna självständigt?

- Ja»
- Ja»
- Nej»
- Nja, jag behövde lite hjälp .»
- Nej. Inte tredje uppgiften. Men de andra»
- Ja.»
- ja»
- Ja»
- Nej, jag fick fråga en hel del»
- Ja, om jag hade försökt. Det finns ju även ett Help-kommando»
- Ja»
- Med handledning från Jacques och samarbete gick det bra.»
- Ja»
- Ja, för det mesta. Den sista uppgiften var dock klurig med "knapp"-funktionen, alltså att cellerna skulle bli svarta direkt och man skulle kunna markera hur många man ville tills man tryckte på högerknappen eller en tangent. Det var klurigt att få till och hade ingen aning om hur man skulle göra det efter att ha läst boken. Fick fråga där. »
- Ja»
- Ja, kursPM på hemsidan räckte för mig.»
- Nja, näst intill, men som sagt, vill ha mer på benen. »
- Ja.»
- ja problemtexten räckte. »
- Ja.»
- Nej det gjorde det inte. Som sagt, bättre föreläsningar krävs. Gjorde inte så mycket självständigt som jag hade velat kunnat.»

28. Lärt dig tillräckligt för att kunna göra bonusuppgifterna i envar/linalg?

- Ja»
- Ja»
- O nej...»
- Nja, med lite hjälp»
- Gjorde inte dem»
- Ja.»
- Ja»
- Nej»
- Betvivlas, jag försökte inte heller dock.»
- läste inte de kurserna.»
- Ja»
- Inte riktigt för att kunna göra dem självständigt.»
- Ja»
- Jes! »
- Ja»
- Jepp»
- Man har ju inte lärt sig de funktioner man var tvungen att använda, men det förstår jag att man inte hinner, sånt kan man alltid ta reda på själv i det tillfället.»
- Ja.»
- Ja.»
- Nej, lärde mig inte mycket mer än de som går Fysik.»

29. Var introduktionen i mathematica/maple tillräcklig?

- Ja»
- Nej, jag märke knappt av att vi gick igenom det. Bara nämnde namnen i princip»
- Hann inte med någon introduktion»
- Hade ingen sådan»
- Vet ej»
-
- Deltog inte i introduktionen till Mathematica/Maple»
- Var inte på någon sådan...»
- Nej»
- Vi har ju inte haft det!»
-
- Nej, det skulle vara intressant med mer mathematica»
- Gick inte på den - hann inte/det var veligt med tider.»
- Inte haft.»
- Missade det»
- Gick vi igenom mathematica/maple?»

30. Har du lärt dig tillräckligt i LaTeX för att kunna göra rapporterna?

- Ja»
- Ja»
- Japp»
- Ja»
- Inte tillräckligt. Tyckte att vi skulle få egen genomgång av LaTeX i programvaran. Inte behöva gå på datorintroduktionen»
- Ja, men det hade varit bra med lite mer övning på latex.»
- ja»
- Ja»
- Nja, jag har lärt mig lite, men kanske inte tillräckligt ännu»
- Ja.»
- ja.»
- Ja»
- Inte för att kunna göra dem utan att läsa mig till saker, men det är ju en del i inlärningen.»
- Nja, om man använde sig av mallen, så ja.»
- Jes, mest genom LaTeX-introduktionen på hemsidan. »
- Ja»
- Jepp»
- Nej det tycker jag verkligen inte. Detta gicks ju igenom på dataintroduktionen med fysikerna och på den var det verkligen bara exempel på vad man kunde göra och inte HUR. Föreläsaren skrev lite och pratade om allt, men ingen direkt struktur och jag kände mig bara förvirrad. Jacques sa sen att man bara kommer använda mallar men jag har ingen aning egentligen hur det används, men antar att det är därför man har "A not so short introduction to LaTeX". »
- Ja.»
- Ja»
- Ja.»
- Nej det tycker jag inte.»

31. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

23 svarande

Ja»23 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

32. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det var på ett vis bra att uppgifterna var lätta, eftersom jag hade rätt mycket annat att gör i de andra kurserna.»
- Jaques! :D»
- Arbetsbelastningen»
- Labbtillfällena, det är där man lär sig mest.»
- boken, läraren»
- GOL-uppgifften, den är bra för att lära sig många typer av moment, och triggar även vidare intresse för innebörden av systemet.»
- Det mesta. »
- Det var lagom mängd inlämningsuppgifter.»
- Att det ligger på en nivå så att även vi som inte programerat förut kan klara det.»
- Boken! Den var bra. »

33. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Men det borde finnas svårare, alternativa uppgifter för de som programerat innan»
- Innehållet, mer fokus på programmering i matlab.»
- Tredje uppgiften»
- Lite mer kring unix och latex och lite mindre med funktioner till matte som vi hittills inte läst.»
- flera inlämnings uppgifter »
- Kanske att erbjuda mer avancerade, frivilliga uppgifter för de intresserade/de som har tidigare erfarenhet av programmering el. dyl.»
- datortillgång behöver förbättras»
- Någonting med LaTeX och Unix, mycket att trubblet jag hade, hade jag med dessa system. Jag var dock inte på någon sån där föreläsning utanför kursen...»
- Fler datorer.»
- Det är lite synd att vi knappt får någon datorintro och att fysikerna knappts får lära sig matlab.»
- Föreläsningssalen borde ha en projektor så att läraren kan visa på datorn hur man gör, det blir mycket lättare att komma ihåg om man ser HUR det blir gjort mer än att bara se en kod som genererar resultatet. Det borde verkligen ändras. »
- Kanske fixa någon mer utmanande uppgift som de som kan kan få göra istället för den kvantitativa träningen.»
- Bättre föreläsningar, alltså mer utförliga från grunden.»

34. Övriga kommentarer

- Det vore bra om vi fick hjälp även under senare läsperiod»
- givande kurs»
- Över lag gott betyg på kursen »
- För lång utvärdering.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.14
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från