ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Kvalificerad elpraktik, LET682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»4 40%
Minst 35 timmar»6 60%

Genomsnitt: 4.6

- Många långa och lärorika dagar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 30%
100%»7 70%

Genomsnitt: 4.7

- Dåligt utannonserat när Robban skulle prata om något under dagen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»2 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 2.6

- Skulle vara lättare att genomföra om läraren delar upp uppgifter på olika bänkrader som skall vara klara innan ett visst datum. sen det datumet så byter man stationer så har läraren och eleverna själva koll på vilka moment man gjort.» (Målen är svåra att förstå)
- Inga problem tydliga mål och uppgifter» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»6 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.7

- ingen examination, men eget ansvar.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 2.7

- Har varit yrkesverksam inom el under flera år behöver kursen för att uppfylla sjöf.verkets krav» (Ganska liten)
- Läraren besitter väldigt bred kunnskap och kan a det mesta....» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- Den har funnits vid behov från gamla kurser men hjälpen annars tillgodosetts från tidigare kunnskaper samt av läraren» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- Fanns väl ingen direkt information där, fick det mesta i skolan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Kan ibland vara svårt att komma intill och ställa frågor i en klass med 20 pers och 1 lärare, men bara man får sin fråga ställd är det inga problem.» (Ganska bra)
- Svar på det mesta om svaret inte finns får man hjälp att söka det» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Mycket upp till den egna idividen vart man lägger krut och hur mycket man vill lära sig alla gör obeligatoriska uppgifter men sen är de av lite varierande nivå på de enskilda grupp arbetena.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 30%
Gott»2 20%
Mycket gott»5 50%

Genomsnitt: 4.2

- Kan inte bli bättre täcker det mesta med go bredd samt väldigt bra grejor att syssa med.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- lärare samt lokal »
- Friheten att välja projekt.»
- Arbets ytan, föremålen osv»
- Att Robert Svensson fortsätter vara lärare i kursen.»
- allt»
- Friheten att jobba med saker i sin egen takt och på egna tider. Eget ansvar är bra.»
- Friheten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tänk lite mer beskrivande till varje obiligatorisk uppgift då eleverna kan jobba ännu mer för sig själv och inte känna behovet av att freåga......tex vart man ska leta upp de man bheöver.»
- Bättre struktur. Införa Kurs-PM.»
- Fler elektriska komponenter såsom gamla elektriska maskiner och nya för att få veta mer om elektronikens uppbyggnad från gammalt till nytt.»
- Bättre organisation för verktyg och prylar.»
- inget»
- Lite mer struktur på vad som skall göras, lite tydligare instruktioner och genomgång av förutsättningar inför olika övningar.»
- Dela upp uppgifter på de olika bänkraderna t.ex att första veckan sysslar rad 1 med fram/back koppling av elmotorn och även Y/D Starten. Rad 2 sysslar med issolationsmätning och rad 3 sysslar med plc osv. för att man ska slippa springa runt och leta komponenter och delar i flera timmar så ska detta stå uppställt på bänken.»
- Tydligare strukturerat. Färre elever eller mer utrymme.»

16. Övriga kommentarer

- fruktansvärt rolig och lärorik kurs tråkigt att man är färdig.....»
- En extremt rolig och lärorik kurs. en av dom bättre på chalmers!»
- Bra kurs med många möjligheter»
- Mkt rolig och givande kurs.»


Kursutvärderingssystem från