ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 HT - Systemkonstruktion Z3, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-25
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja»25 89%
Inte läst det»3 10%

Genomsnitt: 3.1

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja»28 100%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 3

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jonas Fredriksson engagerat sig i kursen?

28 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»2 7%
Bra»10 35%
Mycket bra»15 53%

Genomsnitt: 3.39

- Var även med på föreläsningar han inte höll i.» (Bra)
- Det märks att Jonas lägger ner tid på sitt arbete!» (Mycket bra)
- Väldigt engagerad(?), bra uppdateringar av fö-material osv.» (Mycket bra)
- Med 100% engagemang varje gång! Lade kurs stoffet på en lagom nivå. » (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Kursadministrationen har fungerat bra. Det var visserligen väldigt många olika moment, men det gick ändå ganska bra att hålla koll på allt.»
- Funkade bra»
- CAD-delen av kursen var inte speciellt uppstyrd. Handlerarna hade ingen koll på vad som skulle ingå i redovisningen»
- kändes som det var lite mycket o göra ett tag där när inlupp2 skulle göras.»
- För få CAD-tillfällen. Var man upptagen den kvällen i veckan fanns ju inga alternativ.»
- Den har varit mycket bra. Bra uppdaterad hemsida.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Mekanik, reglerteknik m.m»
- "Elektriska kretsar", "Miljö & el", "Sensorer, signaler och system", "Mekanik" och "Reglerteknik"»
- Reglerteknik, mekanik, el och miljö»
- S3, Regleren»
- Alla gamla kurser»
- Ja absolut. De flesta kurser speciellt reglerteknik och mekanik.»
- regler, mekanik»
- Ja, S3, Reglerteknik, Mekanik, Flervariabelmatematik.»
- samtliga mattekurser.»
- Ja många, i vilka vi läst vad kommer jag dock inte ihåg.»
- ALLA denna kurs skall ju knuta ihop den totala kompetensen man har förvärvat på chalmers..»
- Reglerteknik»
- El- o miljö, tidigare projektarbeten»
- Hållf, Mekanik, Elteknik, regler, mattekurserna»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- Svårare dugga i ritteknik»
- Projektarbetet blir lite trist när man har så lite tid på sig och så många olika saker man ska göra.»
- Bra upplägg»
- Alla dessa delar är relevanta i kursen!!! »
- Varför fanns överhuvudtaget inlämningsuppgifterna? De borde ju legat i mekanik och regler. Alldeles för mycket att göra så ingenting blev riktigt bra, man bara stressade samman allt för att bli godkänd. Katastrof!»
- Man lärde sig inte jättemycket på att rita i Catia. Däremot var det jättebra att ha ett projekt. Tyärr det det olika direktiv om hur detta skulle gå till och det kändes lite väl stor.»

Lättast?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgift i Catia»7 25%
Grupparbete»4 14%
Inlämningsuppgift 1»1 3%
Inlämningsuppgift 2»1 3%
Tentamen»1 3%
Dugga i ritteknik»22 78%

Svårast?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgift i Catia»0 0%
Grupparbete»9 32%
Inlämningsuppgift 1»4 14%
Inlämningsuppgift 2»4 14%
Tentamen»5 17%
Dugga i ritteknik»0 0%

Mest relevant?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgift i Catia»13 46%
Grupparbete»10 35%
Inlämningsuppgift 1»11 39%
Inlämningsuppgift 2»9 32%
Tentamen»6 21%
Dugga i ritteknik»3 10%

Minst relevant?
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektuppgift i Catia»3 10%
Grupparbete»3 10%
Inlämningsuppgift 1»0 0%
Inlämningsuppgift 2»2 7%
Tentamen»2 7%
Dugga i ritteknik»3 10%


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

28 svarande

0 0%
1 3%
12 42%
11 39%
4 14%

Genomsnitt: 3.64

- Ointressant med mycket repetitioner från gamla kurser så som reglertekniken, el och miljökursen osv.» (2)
- Vissa föreläsningar kunde skippas helt, kan inte specifiera mer noggrant tyvärr.» (3)
- Kvaliten på föreläsningarna varierade en hel del» (3)
- det var ett väldigt brett ämne och svårt att hitta en riktigt röd tråd» (3)
- Ingen riktig röd tråd man kunde följa.» (3)
- Jonas föreläsningar var mkt bra, de andra... nja» (4)
- Mycket bra, men också några lite utdragna föreläsningar. Bra med rep. från föreg. föreläsning varje gång.» (4)

8. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

- Bra! Intressanta!»
- Bra, förutom föreläsningen om digitala system.»
- Varierande kvalitet. Väldigt lite examinerades.»
- Jag tycker att gästföreläsningarna över lag var bra. Dock tycker jag att det var onödigt med så mycket fluidteknik. Övningen gav ingenting. Föreläsningen om it var ganska dålig. Föreläsaren förklarade dåligt och föreläsningsanteckningarna var riktigt dåliga.»
- Generellt bra och intressanta föreläsningar.»
- De flesta gästföreläsningar var bra. Båda föreläsarna (Ritteknik samt. Systemkonstruktion ur ett verklighetsperspektiv) från Volvo var väldigt bra.»
- Bra»
- OK.»
- Kvaliten på föreläsningarna varierade en hel del»
- Kanon»
- Bra allihop!»
- rätt kul, dock lite irrelevanta»
- Gästföreläsare är ofta intressanta, ritteknikssnubben var bra.»
- De var bra och man fick lysna på deras erfarenheter snarare än kurs stoff. En bra kombination!»
- Miljöförel med damen var inte relevant. Hört allt förut. »
- Endel var bättre än andra, inte bra när man börjar föreläsningen med att säga, detta brukar gås igenom på två föreläsningar så vi kommer att dra detta snabbt. Kanske är bättre att korta ner det då än att gå igenom allt.»

9. Hur många föreläsningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»4 14%
75 - 90%»3 10%
90 - 100%»21 75%

Genomsnitt: 4.6

10. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Det är mycket svårt för mig att se röda tråden. Vi vet alla att mekatronik är spretigt så det måste konkretiseras kraftigt för att man inte skall avfärda allt som "flum". Jonas gjorde ett bra jobb men mycket mer exempel från verkligheten behövs för att få in allt i ett tydligt sammanhang.»
- Försöka bara få med det nödvändiga för varje ämne, hålla det så intressant de går.»
- Inte mkt.»


Övningar:

11. Vad tyckte du om handledningen i Catia?

- Okej.»
- Lite oklart vad som gällde. Vissa behövde inte göra ritning, andra behövde det. PDF-filerna till Catia var inte jättebra, saknades detaljer och vissa saker förklarades väldigt dåligt.»
- Dålig information om hur vi skulle jobba. Hade varit bra med lite lärarledd intodution där studenten själv fick testa. Utan att ha känt alls på programmet innan, var det väldigt svårt att hänga med i den genomgången vi fick först.»
- Jag fick aldrig någon handledning vad jag kan erinra mig. Konstigt att det kom till en uppgift man var tvungen att göra som man fick reda på ryktesvägen. Konstigt också att den straffade de som inte hade jobbat med cad tidigare för att vissa blev klara för snabbt.»
- Bra. Dock var de inte konsekventa i redovisningen av uppgiften. De var heller inte förberedda så väl de första gångerna.»
- Handledningen i Catia var bra. Det som kunde gjorts bättre där var att Catia borde ha fungerat innan lektionen började (var massa licenskrångel). »
- De var duktiga och förklarade bra men en hel del brister. Vissa fick hjälp ständigt medan man fick vänta länge på att få hjälp, så om man fastnade på någon grej så blev det frustrerande. T.ex person A får hjälp, och man behöver själv hjälp samtidigt som person B också vill ha hjälp. Handledaren hjälper sedan person B som sitter bredvid, och sen person A igen innan man fick hjälp. Saknades konsekvens bland handledarna vad man förväntades göra för att bli godkänd på CAD delen, vissa handledare krävde redovsining av komplett motor med assembly och ritningar, andra inte. Mycket otydligt vad som krävdes. Motoruppgiften var bra men väldigt oklara instruktioner hur man skuller rita, lätt att man fastnade på något. »
- Dålig. Övningsledarna godkände uppgifter på helt olika nivåer. De första gångerna behövde man inte göra ritning, vilket senare blev ett krav.»
- bra»
- Bra och lärorik, men lite snålt med handledningstid»
- Ok»
- bra»
- pdf:erna var värdelösa, när det gäler det praktiska var det svårt att få plats i salarna men övningsledarna var bra!»
- De var bra trevliga osv.»
- Bra»
- Första föreläsningen med en som satt och klickade i Catia 2 timmar gav absolut ingenting. Jag blev bara förvirrad. Lägg de två timmarna i en datasal så nästa klass lär sig något på den stunden istället!»
- Ganska bra, de kunde ganska mycket men hade man gjort ett fel som e aldrig upptäckt kunde de inte lösa felet.»

12. Vad tyckte du om övningen i fluidteknik?

- Intressant!»
- Bra»
- Lite för hög nivå»
- Helt meningslös. En övning där Brännare bara slänger upp massor av siffror på tavlan helt utan motiveringar är omöjlig att ta till sig.»
- Något onödig, men bra på klassiskt Brännare-manér.»
- Fluidteknik är ett väldigt svårt ämne och föreläsningen blir lite därefter. Personligen är jag inte så mycket för fluidteknik, så för mig var den inte extremt värdefull.»
- Missade»
- Ta bort till nästa år. Tillförde inget alls, man kan rimligen inte lära sig fluidteknik på 1 föreläsning - förvirrar mer än hjälper.»
- bra»
- ...tråkig, lärde mig inte så mkt, men var väl nyttigt»
- kändes tyvärr inte så motiverat, eftersom den kändes som en separat del av kursen.»
- Ok»
- göran brännare är mycket intellegent»
- ...»
- På en lagom nivå, intressant utan att göra det svårt.»
- Ganska svår och ingenting av detta examinerades på något sätt.»
- Inte jättebra. Kändes inte som att det var det som gick igenom på föreläsningen som kom på övningen.»

13. Vad tyckte du om övningen i optimering?

- Kanske lite väl omfattande. Hade nog givit mer om man fokuserat på något problem och använt ett mer uppspaltat arbetssätt.»
- Bra, kanske lite bättre exempel nästa gång»
- Givande»
- Den var intessant.»
- Var ej där»
- Den kunde gjorts bättre. Frågorna Jonas hade var lite illa formulerade.»
- Den var bra men borde användas bättre exempel (svårare) nu blev det på vissa så enkelt att man direkt i huvudet kunde räkna ut svaret. »
- ???»
- bra»
- bättre upgifter önskas»
- ok»
- Ok»
- helt ok.»
- ...»
- Bra, kändes lite som repetion vilket behövdes:D»
- minns inte den»
- Bra, anspeglade innehållet mycket bra. Kanske att det skulle finnas övningar som man själv kunde göra med facit till. Lite svårt att göra de som redan är gjorda. Man vet ju redan hur man ska göra.»

14. Hur många övningar var du på? (%)

27 svarande

0 - 25%»2 7%
25 - 50 %»5 18%
50 - 75%»1 3%
75 - 90 %»5 18%
90 - 100%»14 51%

Genomsnitt: 3.88


Grupparbeten/Inlämningsuppgifter:

15. Vad tyckte du om

Matrisfråga

- Tydligare anvisnignar till grupparbetet»
- Inlämningsuppgifterna var ganska svåra. Det hade även varit bra om det funnits mer än ett schemalagt handledningstillfälle till varje inlämningsuppgift.»
- rittekniken var väldigt lätt. inlupp 2 var lite väl styrd, gör det här, klicka på det här.»
- Grupparbetet var svårt, då man blev tilldelad en grupp så fanns det iaf många i min grupp som var lata vilket medförde att man fick rätt mycket att göra.»
- Dom tyckte jag var träffsäkra som "systemkonstruktion"»
- Grupparbetet kändes lite tungt då man inte får välja grupp sjäv. Men de fungera tackvare att det inte var betgs grundande..»
- Tyckte inte att vi hade tillräckligt med material för att göra inlämningsuppgift 1 vilket gjorde den väldigt svår.»
- Om man tagit bort inlämningsuppgifterna hade man kunnat ägna mer tid åt projektarbetet och fått det riktigt bra. Dåligt att vi inte fick någon som helst feedback på vår skottkärra.»

Vad tyckte du om grupparbetet?
26 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»17 65%
Mindre bra»9 34%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.34

Vad tyckte du om inlämningsuppgift 1?
26 svarande

Mycket bra»9 34%
Bra»13 50%
Mindre bra»2 7%
Dåligt»2 7%

Genomsnitt: 1.88

Vad tyckte du om inlämningsuppgift 2?
26 svarande

Mycket bra»7 26%
Bra»17 65%
Mindre bra»1 3%
Dåligt»1 3%

Genomsnitt: 1.84

Vad tyckte du om projektuppgiften i Catia?
25 svarande

Mycket bra»13 52%
Bra»11 44%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 4%

Genomsnitt: 1.56

Vad tyckte du om duggan i ritteknik?
25 svarande

Mycket bra»6 24%
Bra»16 64%
Mindre bra»2 8%
Dåligt»1 4%

Genomsnitt: 1.92


Kurslitteratur:

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Skriv bokens namn och för fattare här

16 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 18%
Bra»11 68%
Mycket bra, bör användas igen»2 12%

Genomsnitt: 1.93

- Köpte ingen kurslitterastur (varför fanns inte det valet med? Det brukar göra det.» (?)
- Hadde väl ingen ? » (Dålig, bör inte användas igen)
- Använde det som fanns på kurshemsidan. Fullt tillräckligt» (Bra)
- hade vi någon?» (Bra)
- Mycket plock från andra kurser. ar lite svårt att veta hur viktiga alla litteraturer var. Man klarade sig bra på Power Pointsen.» (Bra)


Tid:

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter:1.4
2.Projektuppgift i Catia:1.5
3.Genomföra labb2.1
4.Tentamensförberedelse:2.7
5.Duggaförberedelse:3

- Vilken labb?» (?)
- Labb? Jag hade ingen iaf.» (?)
- Överlägset mest tid lades på projektet, men det alternativet fanns inte med här. Vad innebär Genomföra labb i detta fall för övrigt?» (?)
- Grupparbetet tog mest tid» (?)
- Projektarbetet tog mest tid!» (?)
- mest tid på projektarbetet! finns inte ens med som alternativ öh, vilken labb?» (?)
- gjorde ej tentan. » (?)
- jag skrev inte tentan» (?)
- genomföra labb = konstruktionsuppgift?» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Bra fördelning, men slitsam period»
- 50/50»
- Det mesta av tiden under läsperioden lades på projektet och inlämningsuppgifterna. Skulle säga att tidsfördelningen mot den andra kursen (Matematisk Statistik) är något i stil med 65-35.»
- Mest i slutet innan man skulle bli klart med CAD, inlämningsuppgift och dessutom grupparbetet.»
- 4h/vecka»
- tyvärr väldigt mycket att göra de sista veckorna, men inte så mycket i början»
- Ganska jämnt»
- 15h/vecka»
- 80 ssy, 20 matte»
- Ungefär hälften hälften»

19. Kommentarer på tiden:

- Tiden går och går. Tror jag. Vissa hävdar att tiden är en illusion.»
- Lagom, men hårt tryck i och med att båda kurserna innehöll gott om inluppar m m...»
- Det borde finnas fler timmar på varje dygn!»
- Totalt kanske 150 timmer på hela kursen»
- grupparbeten, inlämningar och CAD tog väldigt mycket tid...»
- Jag kuggade matten pga för mycket i systemkonstruktion. När en elev frågade på föreläsning hur mycket tid det förväntades att vi la på kursen så hade Jonas inget svar på det.»


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

26 svarande

Ja»8 30%
Nej»14 53%
Vet ej»4 15%

Genomsnitt: 1.84

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»3 11%
Nej»18 66%
Vet ej»6 22%

Genomsnitt: 2.11

- Gunnar Sjödin, ritteknik» (Ja)
- Göran Brännare är otroligt bra, lyckas göra ointresant till intressant!» (Ja)


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

18 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 16%
Bra»5 27%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.38

- gjorde ej tentan» (?)
- skrev inte tentan» (?)
- va ej där tyvärr.» (?)
- skrev inte tentan» (?)
- Den var för svår, annorlunda tidigare tentor gillade inte alls att hela tentan baserade sig på en uppgift.» (Ganska bra)
- Bra och relevant uppgift, men endast examinatorns egen undervisning examinerades.» (Bra)
- Tentamen var lite udda, men avspeglade kursinnehållet bra. Sedan drar det faktum att kursen innehåller systematisk konstruktion, ett arbetssätt som är mycket frustrerande att arbeta med om man arbetar ensam och på en tenta ner betyget på tentan en del. Arbetar man ensam behöver man inte tänka på systematisk konstruktion, utan kan gå direkt på Throw-away Prototyping.» (Bra)
- Gjorde den inte» (Bra)
- rolig tenta, svår att plugga på. Jag pluggade på gamla tentor kändes lite onödigt, kunde framgått bättre av Jonas.» (Bra)
- Tentan var den bästa tentan jag någonsin gjort! Och lär förmodligen aldrig få en sådan intressant och rolig tenta igen. Fantastiskt bra!» (Mycket bra)
- Jag tycker att tentan var mycket bra. Inte för att den var frivillig, men för att den speglade kursinnehållet på ett mycket bra sätt. Dessutom var det den första tentan jag har upplevt som rolig att skriva.» (Mycket bra)
- Bra och faktiskt en rolig tenta. Avspeglade kursen på ett mycket bra sätt.» (Mycket bra)
- Överraskande bra och rolig tenta som speglade kursen. Känns dock som för mycket var subjektivt. » (Mycket bra)
- bästa tenta på länge, man fick verkligen göra just det som kursen gått ut på!» (Mycket bra)
- Extremt rolig tenta att skriva, mycket välgjord. Speglade mycket från tidigare kurser som sattes samman på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- En riktigt luri tenta, men nog avspeglar den kursen på ett gyllene sätt.» (Mycket bra)
- Det var en riktigt bra tenta. Var nästan rolig att skriva. Avspeglades precis det Jonas hade tryckt på som var viktigt så det var roligt. » (Mycket bra)

23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 3%
Bra»11 42%
Mycket bra»14 53%

Genomsnitt: 3.5

- Tentor är endast av ondo och bör förbjudas. I övrigt hade vi väl i princip alla examinationsformer som finns (utom seminarium). Tror dock att ett seminarium hade varit väldigt bra i denna kurs.» (Ganska bra)
- Bra att ha tenta för överbetyg» (Mycket bra)
- Kunde man det som krävdes för godkänt fick man det, en dålig dag när tentan skulle skrivas kunde inte förstöra 8 veckors jobb.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

24. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Där man ska rangordna vad man lagt mest tid på i kursen står labbar med. Fanns det några labbar i den är kursen? "18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden" vad är meningen att man ska svara? Ni borde ändra formuleringen. "23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?" Här är två frågor med två olika svar. Man kan dock bara välja ett svar. Hur kan SNZ veta vilken fråga jag svarar på?»
- Fråga 6 var väldigt lurig. Hur bör man egentligen välja på den? Känns inte helt intuitivt. Märks att ni inte går IT.»
- Kolla igenom utvärderingarna INNAN de läggs ut. Se tex fråga 16 "Skriv bokens namn och för fattare här" Projektarbetet finns inte med på fråga 17.»
- Kanske kan snz försöka ha lite koll»
- konstiga svarsalternativ, ofta fanns det inget alternativ som stämde. Tänk på att alla inte sskrivit tentan»
- Funkar väll bra?!»
- Skicka ut tidigare.»
- Lägg ut utvärderingarna snabbare»


Kursbetyg:

25. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»8 28%
Bra»14 50%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.92

- rolig kurs men alldeles för mycket. CAD är riktigt kul :)» (Ganska bra)
- En allmänt bra kurs, som fångar ganska bra vad det innebär att vara en Z-ingenjör. Dock innehåller den kanske lite väl mycket.» (Bra)
- kul och lärorik kurs, helt enkelt relevant, CATIA är en viktig del.» (Bra)
- Jag tyckte att denna kursen gav en bra inblick i systemkonstruktion. Man har fått koll på vad det innebär.» (Mycket bra)
- I stort sett mycket bra, men finns ändå många områden att finslipa» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från