ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Matematik 2, LNB763

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»5 33%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.33

- Mycket i början men sen gav jag upp.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»2 13%
25%»1 6%
50%»2 13%
75%»4 26%
100%»6 40%

Genomsnitt: 3.73

- Lektionerna med extralärare var givande men inte tillräckligaför att klara hela kursen, så jag gick inte på de sista föreläsningarna.» (75%)
- Dock helt bortkastad tid, tyvärr.» (75%)
- missat en lektion.» (100%)
- Känns i efterhand som bortkastad tid, då läraren inte har en pedagogisk undervisningsmetod.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»3 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 20%

Genomsnitt: 2.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 28%
Nej, målen är för högt ställda»10 71%

Genomsnitt: 2.71

- i förhållande till mina förkunskaper. Mina förkunskaper räcker inte för att förstå vart reimond vill komma.» (Nej, målen är för högt ställda)
- tycker man borde få ha formelsamling på tentan!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»2 15%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.53

- oftast inte relevant till själva utbildningen...» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»9 60%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»1 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Dåligt!!» (Mycket liten)
- Extraläraren är kanon men vi har inte tillräckligt med tid med honnom» (Mycket liten)
- lärt mig mer av att spela dator än att lyssna på reymond!» (Mycket liten)
- föreläsaren ignorerar individen. Helt omöjligt att försöka följa med och anteckna samtidigt. förklarar luddigt, och oftast fel i utgivna facit till övnings uppgifter. Även en del felk i kurs matrial förekommer. Således synnerligen dålig kurs.» (Mycket liten)
- Jag behöver exempel som räknas på tavlan för att förstå. Under uträkningarna skulle det även vara bra om läraren inte hoppar steg, då det blir nästintill omöjligt för många att förstå vad som har lett till svaret. Läraren som vi har haft den här perioden har nsätan bara gått igenom bevis på olika räknemetoder. Detta har inte hjälpt min inlärning...» (Mycket liten)
- Läraren kan inte förklara eller göra det lättare. Använder sig av mer komplicerade metoder och exempel än vad som krävs på föreläsningar. Under räknetillfällena så förklarar han bra om man frågar om en uppgift. Han kan sin matte men kan inte förmedla den underföreläsningarna» (Ganska liten)
- Stor del av lektionstid går till härledning istället för lösning av ekvationerna isig.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»10 66%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 1.6

- byt lärobok istället för att bara snacka om det! Hade det inte varit för internet och Google hade jag aldrig lärt mig det lilla jag kan av matten vi ska kunna.» (Mycket liten)
- värdelös bok» (Mycket liten)
- alternativa studie matriel från gymnasie kurser förklarar bättre på fem minuter, än vad föreläsaren lyckas med på en dubbel lektion.» (Mycket liten)
- Boken är väldigt snurrig och svår att hitta i. Man läser hellre annat material trots att det inte är vad läraren rekommenderar.» (Mycket liten)
- ingen bra idé att ha kursmaterial (matteboken) som läraren har gjort, då jag tycker att läraren ska kunna utveckla det som står i kursmaterialet på ett annorlunda sätt.» (Mycket liten)
- Läroboken är rent ut sagt ett skämt. Det finns inga bra exempel eller förklaringar till uppgifter eller nya räknemetoder. Facit är bara svar och ingen som helst ledning till hur en räkneuppgift har lösts. Man har pluggat på gamla tentor för att försöka klara kursen » (Ganska liten)
- har låna egna matteböcker som var bättre» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 26%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- Konstig webbsida inte vanlig studieportal. men man kan hitta till sidan via studieportalen» (Ganska bra)
- Det fanns övningsuppg. och övningstentor på hemsidan. Mycket bra» (Ganska bra)
- förutom fel i uppgifterna.» (Mycket bra)
- Bra med gott om extra provtentor!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»2 13%
Ganska dåliga»5 33%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»4 26%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 2.93

- att muntligen få precis samma "förklaring" som i läroboken hjälper föga när man inte förstår det som står hjälper föga!» (Mycket dåliga)
- Läraren ignorerar försök till dialog. Vänder ryggen till och beter sig synnerligen dåligt.» (Mycket dåliga)
- fick bra hjälp av extra läraren men reimond är det ingen ide att fråga.» (Ganska dåliga)
- Bra räknetillfällen och man kan få bra hjälp och en vägledning till hur man löste uppgifterna» (Mycket bra)
- Många räknestugor med bra möjligheter att fråga om hjälp. Detta räddade mitt betyg.» (Mycket bra)
- bra idé med en extra lärare vid övningarna!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»3 20%

Genomsnitt: 4.06

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 20%
Hög»7 46%
För hög»5 33%

Genomsnitt: 4.13

- Hög och lagom!» (Lagom)
- har lagt ner helt. halva så hade jag iaf försökt» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»6 40%
För hög»4 26%

Genomsnitt: 3.93

- Mycket med fyra tentor» (Hög)
- pga matten» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»4 26%
Dåligt»9 60%
Godkänt»0 0%
Gott»2 13%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2

- se noteringar ovan.» (Mycket dåligt)
- Matte är en viktig del i ingenjörs programmen och har du en lärare som stressar och inte kan förmedla kunskap till eleverna så blir det inte bra. Studieboken är katastrof, måste byttas ut!!!» (Dåligt)
- Svår tenta. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Reimond är jätteduktig på matte, men oduglig som lärare.»
- Ingenting»
- extraläraren»
- vissa moment som faktiskt knyter an till det som rör utbildningen (mkt liten del av kursen)»
- Absolut inngenting.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det mesta»
- Ny lärare och ny bok»
- resten»
- sparka läran och byt bok (objektiv bedömning)»
- Bättre läromedel och en lärare i ämnet och ej föreläsare. Man bör även genomföra en ny struktur med exempelräkning klassvis som liknar de som gjordet inom strömningslära och termodynamik.»
- Ändra kursliteratur som det var sagt skulle göras tills i år men inte skedde»
- Byt bok och försök få läraren att ändra sitt sätt att undervisa. Att lära mig bevis på olika räknemetoder är inget som jag behöver ha på sjön. Det jag behöver är kunskapen att förstå grunderna till senare kurser, räkna ut olika tal samt lösa problem!»
- formelsamling på tentorna annan kurslitteratur»

16. Övriga kommentarer

- Tråkigt att det inte funkar för läraren kan sin matte men kan inte förmedla den till eleverna»
- Det känns som man kastat bort mycket tid för inngenting vilket är frustrerande, när man förövrigt klarat samtliga andra tentor på programmet. »
- Tack för en bra kurs!»
- Reimond är en bra lärare när man frågor honom på räknestugor. Men föreläsningarna är inget som jag hurrar högt för...»


Kursutvärderingssystem från