ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Processreglering, LEU731

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 14%
75%»4 28%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.42

- kanske 60-70%» (50%)
- missade sista fredagen med morgan, iövrigt har jag varit med.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 64%

Genomsnitt: 3.35

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»4 30%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.64

- Bra lärare!!!!!!!!! Kan sin sak och förmedlar det på ett enkelt och "smidigt" sätt till eleverna » (Mycket stor)
- Göran är bästa läraren vi haft hittils!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.85

- Bra material, några fel i facit men annars bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%

Genomsnitt: 3.64

- Mycket ambitiöst.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- kanske nån räknestuga/tillfälle för eget arbete med lärare skulle vara bra...» (Ganska dåliga)
- Lärarna kan alltid svara på dina frågor, under eller på rasterna, under föreläsningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»10 71%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- matten har dock tagit mycke tid som man hade velat lägga på detta» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»5 35%
Hög»1 7%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 3.57

- Förmycket med fyra tentor» (För hög)
- 4 tentor på en vecka är för mycket!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»8 57%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4.28

- Både A och B kurs var lärorika. A delen var mer strukturerad och planerad. B delen kändes stundvis ganska nonchalant gentemot eleven. » (Gott)
- vi har lärt oss mycket, vettiga saker dessutom.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna»
- det mesta»
- bra upplägg»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör en tenta istället för två»
- morgan kanske kunde planera in fler timmar så att han slipper stressa igenom allt. annars inget att klaga på.»
- Lärarna! Båda är riktigt riktigt duktiga!»
- B delen borde ha mer litteraturhänvisning. »
- 2 timmars-tentan i mättekniken, man hann inte riktigt tänka ordentlig på alla frågor. 2,5h eller 3h skulle fungera tror jag»

16. Övriga kommentarer

- på det hela taget en mycket bra kurs från både morgan och görans sida.»
- Tack för bra och givande kurser!!!»


Kursutvärderingssystem från