ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lasthantering och stabilitet, SJO190

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2008-01-26
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

12 svarande

Högst 5 timmar»1 8%
Cirka 10 timmar»6 50%
Cirka 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»3 25%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5

- Nästan 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 25%

Genomsnitt: 2.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»3 27%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»5 45%

Genomsnitt: 3

- har ej gjort stabilitetstentan än» (Ja, i hög grad)
- Tentan i Farligt Gods var klockren. Den tog upp det viktigaste och var inte överdriven/underdriven på något vis.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»7 58%

Genomsnitt: 3.33

- ganska stor i farligt gods mycket liten i stabilitet» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.09

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»2 16%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.66

- Det fanns ingen kurshemsida, dåligt.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt att det inte fanns någon kurshemsida!» (Mycket dåligt)
- ej stabilitetskursen!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 25%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»3 25%
Har ej sökt hjälp»2 16%

Genomsnitt: 3.33

- Bra i faligtgods delen men värdelös i stabilitetsdelen» (Ganska dåliga)
- Bortsett från stabilitetskursen!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 16%
Lagom»8 66%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»8 66%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Dåligt»2 16%
Godkänt»4 33%
Gott»3 25%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.25

- Stabilitetsdelen är katastrofal. Med en lärare som inte har något intresse att vara med på sina egna föreläsningar. Mycket frånvaro från föreläsaren, flera gånger har vi inte fått reda på det i förväg och en gång överhuvudtaget inte alls (så vi har suttit och väntat tills vi tröttnat helt enkelt). Känns oseriöst! Lasthanteringsdelen har varit okej.» (Mycket dåligt)
- Stabilitetsdelen har varit snurrig hela läsperioden.» (Dåligt)
- ang. lastahanteringen. mycket dåligt ang stabiliteten. » (Godkänt)
- Lagom nivå, tog upp det viktigaste.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Thomas Olsson Neptun bör bevaras. Han gör alla föreläsningar intressanta.»
- lektionerna i farligtgodsdelen där vi fått möjlighet till att göra lastplanerings exempel. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Införa något studiebesök så man får mer förståelse för främst stabilitetsdelen, men även farligt gods. Det kan vara svårt att få grepp i början om vad det handlar om.»
- stabilitetsdelen då den inte gav något på lektionerna den borde bli mer inriktad mot att förklara övergripnade vad sabilitet hadlar om o varför man gör långa utråkningar.... helt enkelt vad alla bokstavs formler är och vad det innebär för oss som solstudenter. »
- Mycket! kursen är helt upprättad efter olsson-neptun och hans böcker. ibland känns det nästan overkligt, som att han hittar på. vad jag menar är att man behöver lite mer förankring i kursen och paralleller till verkliga livet. Neptun snackar lite för mycket skit. han är väldigt kul men ofta tappar man fokus eftersom han är lite FÖR kul. kurstiden hade kunnat halveras om han drog ner lite på sina anekdoter. »

16. Övriga kommentarer

- Farligt gods-delen fungerade bra. Stabilitets-delen har inte fungerat lika bra då klassen missat många föreläsningar på grund av att läraren varit borta.»
- Lite trist att vi missade flera föreläsningar.»
- Hoppas för alla andra som ska läsa denna kursen att stabilitetsdelen förändras totalt nya lärare och en annan vinkel på undervisningen.»
- Stabilitetskursen verkade väldigt interessant. synd att det blev som det blev. hade gärnat läst mer av det ämnet!»


Kursutvärderingssystem från