ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvantfysik FUF075 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-01
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 7%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»4 30%
Minst 35 timmar»5 38%

Genomsnitt: 4

- Svårt att uppskatta då det beror på om man tolkar att perioden slutar måndag lv7 eller fredag lv8 eller när man gjort klart sista projektet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»11 84%

Genomsnitt: 4.84


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 61%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har ej sett målen!» (?)
- Mycket att göra för lite poäng, så som det eg borde vara» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Den extrainsatta vektoranalys-delen, räcker den för att klara kursen?

- Hyfsat men kunde tagit upp andra matematiska modeller»
- Ja, den räcker.»
- Ja den räcker.»
- den är tillräcklig men antagligen hade det behövts mer men det är nog upp till kf:s sektion att titta närmare på»
- I princip, ja.»
- Ja, men vad ska man ha den till?»
- Ja!»
- ja»
- Absolut!»
- Ja, mer än väl.»

6. Anser du att vektoranalys-delen är repetition av Analys och linjär algebra C?

- Det är samma saker men på ett mer teoretiskt plan.»
- Ja»
- Ja till viss del men jag behövde den för att friska upp minnet!»
- ja men det var nyttigt...»
- Ja.»
- Ja, det var väll syftet?»
- Ja!»
- ja. allternativt se till att denna del i ala C blir bättre och inte bara gås igenom sista lektionen»
- Ja.»
- Mestadels, men i ALA C fick man aldrig riktigt tillämpa teorin, vilket gör att man lär sig det mer på riktigt i den extrainsatta vektoranalysen.»
- Ja, men det är bra.»
- Ja.»

7. Saknar du matematiska verktyg för att klara kursen?

- Okej»
- Nej»
- En del symmetriska samband. samt räkneregler för braeket beräkningar.»
- nej, kursen har varit en bra påminnelse om att matten är viktig och behöver repeteras med jämna mellanrum. att sen diskutera lösningar på problem inom en grupp människor har gett många olika perspektiv på lösningar »
- Nej.»
- Nej, man lär sig. Fysikerna kan inte heller allt»
- Nej!»
- nej»
- Nej.»
- Nej.»
- Nej»
- Nej.»

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 3

- Har ej sett målen!» (?)
- Bra examinationsform!» (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifterna var grymmt bra. Däremot tycker jag det lär löjligt att sitta och lära sig formler utantill inför duggan. Dom viktiga lär man sig ändå» (Ja, i hög grad)
- Har inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)

9. Kommentera om inlämningar är en god examinationsform

- Superbra men tidskrävande!»
- Inlämningarna är bra då de låter en tänka efter djupt på varje uppgift.»
- Ja man lär sig väldigt mycket på dem. Men det tar väldigt mycket tid. »
- väldigt bra. det "tvingar" att sitta med kursen från början till slut istället för att vänta några veckor med att komma igång. helt klart nödvändigt för den här kursen...»
- Toppen! Tentamen i den här kursen vore olämpligt.»
- Inte generellt sätt då det är för lätt att fuska på dom. Men någon kurs ibland med detta upplägget är bra»
- Föredrar personligen tentamen. Anser att inlämningar ger mer arbete för mindre lärande.»
- Ja, det är bra med varierande examinationsformer, trots att de tar väldigt lång tid.»
- Ja, det tvingar en att plugga hela tiden, inte bara när tentaveckan närmar sig.»
- Om, själva lösningen av dessa, tillsammans med renskrivning räknas ihop blir examinationstiden mycket lång jämfört med en tenta. Stundtals känns det därför som om allt för mycket tid läggs ner på själva examinationen och allt för lite på inlärning i fallet inlämningar. Det finns en risk att kunskaperna därför inte sitter lika djupt som efter en tenta, eftersom en god inläsningsmetod genom igenom läsning och sedan repetition gär att kunskaperna fastnar bättre.»

10. Kommentera om duggor är en god examinationsform

- Okej»
- Bra. »
- Sådär tidspressen gillar jag inte.»
- duggor är ok och jag förstår varför dom finns i kursen men det som gett mest är inlämningsuppgifterna.»
- Ja och nej. Jag är stresstålig och hade inga särskilda problem med duggorna. Jag vet dock att somliga inte presterar särskilt bra under tidspressen som dessa duggor har. (Dock tycker jag att kraven på klar- och snabbtänkthet är rimliga.)»
- Ja om dom är bra skriva. Dock tycker jag att duggorna i den här kursen var dåliga och brydde sig lite för mycket om hur formler ser ut och lite för specifik kunskap.»
- OK.»
- ja»
- Duggor kan vara en god examinationsform men de i kursen var det inte.»
- Tycker ej om duggor med så kort svarstid. Det är verkligen svårt att svara korrekt (även om man vet svaret) på så kort tid pga hård stress.»
- Ja, det tvingar en att plugga hela tiden, inte bara när tentaveckan närmar sig.»
- Är i allmänhet bra. Det är dock viktigt att dessa utformas så att hela kursmaterialet täcks upp. Problemet är att om examinationstiden är väldigt kort, finns ingen tid att tänka efter och istället för att examinera förståelsen av det kvantmekaniska tankesätt som denna kurs vill förmedla, kan nästan enbart utantillkunskaper redovisas.»

11. Kommentera om projekt är en god examinationsform

- Känns lite larvigt jämfört med resten av kursen.»
- Givande att lära sig djupare om något fenomen eller användning av kvantfysik i samhället.»
- Det är ett för litet projekt för att kunna göra något seriöst.»
- projektet har mest varit i vägen känns det som. personligen tycker jag inte projektet spelar någon roll...»
- Har inte gjort klart projekt än. Tycker dock att det är ett mysigt sätt att fördjupa sig lite. En muntlig redovisning är ett bra (och ovanligt) element på Chalmers.»
- Om dom är genomtänkta är dom bra. I den här kursen kändes det mest som en kul avslutning viilket var bra.»
- OK.»
- ja»
- Ja, eftersom man måste producera eget material.»
- Mycket bra, fast det kanske krävs lite tydligare riktlinjer för hur det är tänkt att vara strukturerat.»
- Det har varit svårt att välja projekt då man inte vet hur mycket man bör göra och vad man ska göra projektet om för att få ihop ett seriöst och bra projekt»
- Ja, om dessa ej utgör en alltför stor del av kursen.»


Undervisning och kursadministration

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.53

- Föreläsningarna täcker inte mycket utöver texten i kompendiet. Det mesta lär man sig av inlämningsuppgifterna. Räkneövningarna är en bra hjälp!» (Ganska liten)
- Kf hade en jätte bra övningsledare! Mycket uppskattad. Föreläsningarna var också bra.» (Mycket stor)
- Måns är mycket bra» (Mycket stor)

13. Hur upplever du att Kf-perspektivet beaktas i föreläsningsserien?

- Föreläsningarna anpassas efter vad F-arna kan och förstår. Föreläsnigarna var väldigt bra och tydliga med kommentarer som "det här behöver jag inte gå igenom så noga för det har ni läst i elektromagnetsik fältteori" när vi inte läst det gör att de kändes som om dom var till för F. Sen förklaredes saker som Kf kunde bättre än F mer genomgående. För övrigt är Måns jättebra och tydlig!»
- Föreläsaren hänvisar ofta till F-kurser som Kf inte har läst.»
- Nej som vanligt fokuseras det bara på Fysik.»
- ser inga problem där...»
- Lagom mycket kände jag. Det är ju trotsallt en fysiker kurs»
- Inte särskilt.»
- inte jättebra. framför allt hänvisades det hela tiden till kurser som f läst, inte som vi hade läst.»
- Ingenting, men det behövs inget Kf-perspektiv heller.»
- Föreläsningsserien tar upp de perspektiv som finns på kvantfysik, vilket är både kemiska och fysikaliska system.»
- Jag går kf och jag har inte haft några större problem att förstå innehållet i kursen förutom det som härstammar från EM-fältteori, men man klarar ändå av kursen bra utan den.»
- Inga särskilda referenser till Kf-perspektivet görs, den egna upplevelsen är dock att inget tas upp på föreläsningarna som kräver kunskaper som inte förmedlats i tidiagare kurser på Kf-linjen.»

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»10 76%

Genomsnitt: 3.76

- Kompendiet är ganska bra men innehåller en del handviftning när det gäller matematik. Robinett, Quantum Physics, är ett bra komplement.» (Ganska stor)
- Bra häfte i stort» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.58

- Acceptabelt. Kunde vara bättre. Att hitta på en massa egna system innebär, eller kan innebära, diverse krångel.» (?)
- Krångligt med eget system, även om det fungerade.» (Ganska bra)
- Det skulle vara att föredra att det åtminstone fanns ett preliminärt veckoschema för läsperiodens samtliga läsveckor redan från första stund, eftersom detta skulle förenkla planering av studierna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 4

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

- Hela klassen har samarbetet jättebra!» (Mycket bra)
- Hade inte gått utan att sammarbeta» (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»11 84%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 4

- Ibland för hög, speciellt jobbigt i början av kursen. Men om man ser till arbetsbelastningen under hela perioden så var den i snitt "bara" hög.» (Hög)
- Hög i slutet av varje två-veckors period, dagarna före duggan samt slut datum för inlämning av hemuppgifter.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 38%
Hög»7 53%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.69

- Med inlämningarna kändes det som om man började tentaplugga läsvecka 1.» (Hög)
- Den här kursen tog all tid, alt SAT:en var för tråkig att plugga på. w» (Hög)
- Se ovan.» (Hög)
- Det är ju chalmers.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»4 30%
Mycket gott»8 61%

Genomsnitt: 4.53

- Rolig och intressant kurs.» (Gott)
- Intressant. Stimulerande.» (Gott)
- Det finns många goda ideér som dock kunde satts samman på ett smidigare sätt. Framförallt vore det bra om samtliga moment, inlämnings uppgifter, duggor, föreläsningare, räkneövningar samt instruktioner vad gäller giltiga avsnitt i kursmaterialet, övningsuppgifter och instuderingsuppgifter, valdes så att dessa under respektive period,dvs två veckor, helt och hållet överenstämde. » (Gott)
- Rolig men tidskrävande! Man lär sig mycket!» (Mycket gott)
- väldigt bra lagd kurs som kräver mycket beräkningsträning. väldigt nyttigt med tal som tar lång tid att lösa med...» (Mycket gott)
- Mycket kul kurs» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tempot på kursen!»
- Måns och fredrik som föreläsare resp övningsledare. »
- Inlämningsuppgifterna. Måns Henningson.»
- Upplägget i stort och måns»
- Föreläsningarna var bra och bör bevaras.»
- Måns.»
- Räkneövningstillfällena, Måns och inlämningar»
- Examinationsformen.»
- Samtliga kursmoment bör bevars dock inte oförändrade.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gästföreläsningar, lite mer fokus på tillämpningar av kvantfysik»
- Intruduktionen handlade bara om betygshysteri, fusk och "den extremt komplicerade betygsformeln". Skulle varit lite kul om de hade sagt något om vad kursen handlar om och vad de ville att vi skulle komma fram till. Istället för att skrämmas!»
- projektet bör funderas över om det inte är bättre med ett par obligatoriska studiebesök eller något. hade definitivt gett mer...»
- Tråkiga duggor»
- Administartionen borde förenklas.»
- frågorna i duggorna.»
- Kanske strukturen på duggorna.»
- Projektupplägget.»
- Duggorna borde utformas på ett annat sätt med lite längre betänketid och något djupare frågor. Vidare borde frågorna vara sådana att dessa är jämnt spridda över de avsnitt i kursmaterialet som angivits för instudering under föregående period. Duggorna skulle kanske kunna minskas i antal något samtidigt som dessa förändras så att svaret, och lösningen, till dessa går att skriva av antingen från kursmaterial eller anteckningar. »

23. Övriga kommentarer

- tack för en bra kurs!»
- Kursen är ganska tidskrävande LV 3-6. Många Kf:are pluggar i praktiken in den andra kursen (KAA095) under LV 7 och tentaveckan. Kan vara bra att tänka på.»
- Tror det var många som fick överbetyg och i allmänhet väldigt nöjda med kursen»


Kursutvärderingssystem från