ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Matematik A, MVE335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»7 24%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.75

- svårt att uppskatta» (Högst 15 timmar)
- Kanske, har ingen aning» (Högst 15 timmar)
- Då jag läste matte till E, och har allting färskt» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»4 13%
75%»11 37%
100%»13 44%

Genomsnitt: 4.24


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 3.17

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 57%
Nej, målen är för högt ställda»12 42%

Genomsnitt: 2.42

- Att läsa en kurs som innehåller delar av B-E gymnasiematte när antagningen är B tycker jag är att ta i.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på tempot och endast krav på matte B vid intagning» (Nej, målen är för högt ställda)
- För att enbart ha matte b som ingångskrav är denna lite väl avancerad!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Mattematik B som intagning för sjöprogrammet är lite lågt ställda i jämförelse till det som vi ska lära oss, matte C minimum hade varit ett bättre riktmärke» (Nej, målen är för högt ställda)
- Något högre krav på tidigare matematikkurser vore bra, Matematik C istället för B. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är inte ouppnåliga eller orimliga men definitvt svårare att möta med gymnasiets matte B som grund. » (Nej, målen är för högt ställda)
- förstår inte att Chalmers höjer kursnivåintagningen från gymnasierna, Matte B är absolt för lågt och jag som läst c tyckte även detta var för lågt» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 22%
Ja, i hög grad»13 48%
Vet ej/har inte examinerats än»8 29%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 3.06

- Svårt att omsätta föreläsningen när lärare förväntar sig att man skall fatta när man har en matematikbok som är helt värdelös i pedagogiskt syfte, specielt med vilseledande tryckfel osv. Och ett facit som inte är fullständigt.» (Ganska liten)
- Läraren har varit mycket bra och tagit mycket från grunden, men har ibland hoppat steg som är självklara för honom men ej för alla.» (Ganska stor)
- Sven Järner har förklarat på ett bra sätt» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»13 44%
Ganska liten»6 20%
Ganska stor»8 27%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.96

- boken är väldigt svår att förstå.» (Mycket liten)
- Boken vi hade varit totalt värdelös och opedagogisk så den hjälpte mig inte mycket» (Mycket liten)
- Litteraturen är katastrofalt dålig! Det är en skandal att Reimond får upprätta en dålig bok som Chalmers sedan saluför. Det är skandal att Reimond kan tjäna stora pengar på en dålig bok som är det enda alternativet för oss studenter.» (Mycket liten)
- Otydlig bok. Skaffade rentav eget material» (Mycket liten)
- Opedagogisk lärokompendie med vilseledande tryckfel och ofullständigt facit. Är boken ens kontrollerad?» (Mycket liten)
- Med tanke på att boken är den samma som tidigare år fast nytt omslag är det aldelles för mycket tryckfel. och uppgifterna i boken har varit på en högre nivå än intagningskraven säger.» (Ganska liten)
- hade det funits ett mellanting mellan ganska liten och ganska stor hade jag tagit det. Jag tyckte att boken var ganska rörig, saknade sidindelning mm.» (Ganska liten)
- Det enda jag haft nytta av var övningsuppgifterna i boken, i övrigt är den mycket svår att förstå med en hel del stavfel och konstigt språk som är svårt att förså för matematiska oskulder. » (Ganska liten)
- Kunde varit bättre men eftersom kursboken var det enda material jag använde trots att den är ganska opedagogisk.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»15 51%

Genomsnitt: 3.44

- Inget utdelat material på internet då det inte behövdes.» (Ganska bra)
- webbsidan kan förbättras avsevärt!» (Ganska bra)
- vecko-pm plus övningstentorna var väldigt hjälpsamma» (Mycket bra)
- Vecko-PM är strålande!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.51

- Skulle varit fler tillfällen för räknestugor » (Ganska bra)
- Järner var en mycket bra lärare!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»20 68%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 41%
Hög»14 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.58

- För min del låg» (Låg)
- Det var mycket intensivt att hänga med, Läsa svar på fråga 5+6» (Hög)
- väldigt snabb fortskridning från maB till maE nivå på två veckor» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 48%
Hög»12 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- se fråga 11» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 13%
Godkänt»15 51%
Gott»8 27%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.27

- Mycket dålig kurslitteratu» (Dåligt)
- Skulle vara positivt med en lärobok som är utan tryckfel och ett fullständigt facit!» (Dåligt)
- Godkänt pga Järners insatser.» (Godkänt)
- Då jag bara hade läst Matte B innan så hade jag problem med delar av kursen, såsom komplexa tal och radianekvationer, delar av matematik som jag aldrig läst eller hört om innan. Detta tillsammans med att man höll på att bli bättre/fräscha upp den andra matten gjorde det lite jobbigt för mig i alla fall.» (Godkänt)
- Det enda som jag tycker vart negativt med kursen är boken, den är faktiskt extremt kass. Boken jag hade på gymnasiet innehöll nästan exakt samma moment i samma ordning och var tydlig, det fanns förklaringar vilket är väldigt bra om man missar en föreläsning. Denna boken kräver i princip att man kan gå på alla föreläsningar eftersom inget finns förklarat, den förutsätter att man redan förstår. Boken funkar men jag tycker det finns bättre alternativ.» (Gott)
- att den går väldigt fort fram, ofta för fort, » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen är bra upplagd »
- Sven Järner»
- Läraren»
- Utmärkt föreläsare»
- Jag tycker upplägget har vart bra med föreläsningar och övningar på tavlan. Jag tycker kursen har legat på rätt nivå och jag tycker Sven är kanon.»
- Svens Upplägg»
- en bra lärare, Sven Järner är en mycket kompetent lärare!»
- Jag tyckte att Svens föreläsningar var högst upplysande, sen tyckte jag att övningstentorna vi fick ut var väldigt hjälpsamma»
- Vecko-PM»
- Järner»
- nya läroboken»
- Många och bra föreläsningar»
- Systemet m räkneövningar då man kan räkna själv och ställa frågor.»
- uppdelningen med räknestuga efter lektionen var guld värd»
- Bevara allt, fast då jag inte gick på alla undervisningar har jag svårt att kommentera detta»
- Bra fråga...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- intagningskraven är för låga iförhållande med kraven som ställs under kursen och kurstakten»
- Kurslitteraturen»
- studiematerialet eller få tipps på litteratur som man kan läsa vid sidan om...»
- Boken. Väldigt svår att använda för egen inläsning, känns snarare som en övningsbok än en lärobok. Dessutom full av fel i facit och liknande, lite fler än vad som känns OK.»
- Tydligare kurslitteratur som inte förutsätter att man redan förstår, gör tilläg i boken eller använd en annan.»
- En bättre bok!»
- Inte lägga 4 timmars matte i streck Så som vi har haft det har det varit 2 timmars föreläsning sedan 2 timmar räknestuga»
- Fler timmar med handledning och mattestugor. De få timmar som existerade blev det väldigt lite räknande och extremt mycket genomgång på tavlan. Mer tid till att ställa frågor behövs.»
- några småsaker i boken, så det blir lättade att följa med i uträkningarna.»
- Mer relevant inriktning mot utbildningen»
- Bättre kurslitteratur»
- Bort med Reimond och hans litteratur!»
- BOKEN»
- dela upp föreläsningarna lite så man inte sitter still en hel för eller eftermiddag och lyssnar på samma sak»
- Kurslitteratur är under all kritik en bok från gymnasiet hade gett mer och bättre övningsuppgifter och mer lättbegripliga förklaringar.»
- Dubbelpass är riktigt illa. Jag och många till lämnade ofta sista passet eftersom de blev för mycket matte i rad. »
- Böckerna kan göras bättre»
- Allt verkade bra, möjligtvis byte av bok.»
- Det mesta vad det gäller kurslitteratur, gärna en bok man förstår som är pedagogisk och framförallt en bok som är kontrollerad till den grad att den inte innehåller vilseledande tryckfel!?»

16. Övriga kommentarer

- Skönt med en pedagogisk lärare!»


Kursutvärderingssystem från