ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Komplex Matematik Analys MVE025 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-01
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»2 15%
Cirka 25 timmar»3 23%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»3 23%

Genomsnitt: 3.23

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»11 84%

Genomsnitt: 4.84


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 15%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»3 30%

Genomsnitt: 2.3

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»8 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 3.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»11 84%

Genomsnitt: 3.53

- Föreläsningarna har varit till väldigt liten hjälp, däremot har SI-lektionerna varit till Mycket stor hjälp för min inlärning.» (Mycket liten)
- Jättebra föreläsare, med mycket bra pedagogik. Jana är bäst!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»6 46%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.23

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.3

- köerna har varit långa» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»9 69%
För hög»3 23%

Genomsnitt: 4.15

- Kf har ju inte riktigt alla förkunskaper som behövs.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»8 61%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.92


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»1 7%
Godkänt»1 7%
Gott»3 23%
Mycket gott»7 53%

Genomsnitt: 4.07

- Rolig kurs med jättebra föreläsare!» (Mycket gott)
- Mycket kompetent föreläsare, tyvärr var hon bortrest en längre period. Vikarien hade aldrig föreläst, men skötte sig trots det helt OK.» (Mycket gott)
- Jana är en fantastisk föreläsare och pedagog! Den bästa som jag haft och säkert bland de bästa jag kommer att ha!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jana!!!»
- Bra föreläsare, övningar»
- SI-lektionerna»
- SI och konsultationstid är guld värt.»
- Jana»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kf borde få undervisning om serier i ALA-kurserna!!!»
- Kf borde ha en egen kurs i Ala, vi behöver mycket mer förkunskaper för att kunna klara kraven på kurserna vi läser med F»
- Litteraturen»
- Ingen storgruppsdemonstration, hellre gruppövningar. Även om det bara är genomgång av tal är det lättare att ställa frågor om man sitter i mindre grupper + att det kan vara bra att höra någon annan förklara än föreläsaren som ibland kanske förutsätter att man kan vissa saker.»
- vill ha vanliga lektioner, möjligtvis byta ut konsultationen som den existerade under denna kurs»

16. Kände du dig tillräckligt förberedd inför kursen?

- Nej»
- Nej.»
- Nej»
- Nej, har saknat bättre kunskap om serier. Det var mycket bra att vi fick ett tillfälle med genomgång om serier.»
- går kf, skulle väl gärna ha haft samma analys o linjära algebra kurser då vissa begrepp och delar verkade det som att vi hade sämre koll på. »
- Nje, inte helt. Det är svårt att ta till sig en del delar när man måste lära sig grunderna först.»
- nä inte riktigt»
- nej, nivån höjdes ett tydligt steg»
- Inte riktigt.»

17. Kände du att du hade tillräckliga förkunskaper i serier?

- Nej»
- Absolut inte.»
- Nej»
- Nej.»
- Man bör få se hur man räknar med serier och inte bara "det här är en serie". »
- nej, ade problem med att förstå serieutvecklingarna. Fastnade ett bra tag där vilket gjorde att jag kom efter rätt rejält då andra delar av kursen bygger på förståelsen av serier. »
- Nej, förkunskaperna i serier kunde varit bättre»
- ja»
- absolut inte!»
- Nej.»

18. Hur har SI-verksamheten fungerat?

- Hur bra som helst, jättebra SI-ledare!!!»
- Mycket bra!»
- Mycket bra, ledarna va väl förbereda»
- Mycket mycket bra»
- Mycket bra. Stjärna i kanten för SI.»
- mycket bra!»
- SI har varit jättebra! Det känns som om det är där man har förståt vad man har gjort och kunnat lösa uppgifter.»
- Bra»
- har fungerat jätte bra»
- perfekt! »
- Mycket bra. De var där man lärde sig hur man skulle lösa problemen.»

19. Övriga kommentarer

- Det ända negativa var då David höll i föreläsningarna. Det var några som hela tiden ställde onödiga frågor och gjorde allt mycket svårare för honom. Jag tycker att han skötte det mycket bra och försökte svara på alla frågor även om några var till bara för att störa föreläsningen. Hade känslan av att vara tillbaka på högstadiet då man gjorde allt för att driva vikarien till vansinne. Tycker inte att det borde förekomma på denna nivån. Mycket dålig stil av eleverna.»
- Under den perioden då David vikarierade för Jana var stämningen på föräläsningarna stundtals oangenäm. En del från F ställde frågor på ett provcerande och inte respektfullt sätt. Frågorna var dessutom helt meningslösa i sammanhanget och tog upp mycket tid. »
- Janas frånvaro var oturlig»
- tycker systemet att inte ha lektioner är verkligen dåligt. som det varit nu har SI:n varit tillfället då man verkligen kunnat få hjälp med uppgiften och få den ordentligt förklarad. Demo-föreläsningen var bra men antagligen skulle en vanlig lektion göra desamma o mer för min inlärning. och konsultationstiden med avseende på specifika frågor var ej något vinnande koncept enligt mig.»
- David gjorde ett bra jobb som föreläsare, även fast de kanske inte var helt på topp till e början men detta förbättrades mot slutet.»


Kursutvärderingssystem från