ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation, SJO175

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2008-01-26
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

19 svarande

Högst 5 timmar»2 10%
Cirka 10 timmar»8 42%
Cirka 15 timmar»6 31%
Cirka 20 timmar»3 15%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Lektioner ej inräknade» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»19 100%

Genomsnitt: 5

- Nästan 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 2.68

- Tror jag inte...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har kursen månne lite väl mycket "nya" grejer man skall lära sig?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- men prytz lär ut annat. det som står på kursplanen är vad vi ska lära oss. prytz går in på det som vi inte behöver och vissa saker lär han ut för sent som att vi borde kunnat lanternor m.m innan vi satte oss i simulatorn!!!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 47%
Nej, målen är för högt ställda»10 52%

Genomsnitt: 2.52

- målen är rimliga på papper men inte i prytz egna mål. han borde gått igenom tidvatten tidigare och inte 1½, vecka innan tentan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är högst orimliga för personer utan tidigare navigationsbakgrund! Området är för stort och behöver en ordentlig avgränsning för att kunna användas under ETT tentamenstillfälle» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag går inte sjökapten...» (Nej, målen är för högt ställda)
- En person som inte varit tidigare till sjöss har problem att hänga med på lektionerna, det kommer så mycket ny information in att man inte hinner fatta allting vad som genomgåtts på lektionerna» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket teori att läsa in.» (Nej, målen är för högt ställda)
- personligen tyckte jag det var bra men många hade det tungt. men det kna ha berott på herr Prytz pedagogik.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»8 42%

Genomsnitt: 2.94

- tentan var alldeles för svår i förhållande till det vi har gjort.» (Nej, inte alls)
- mer hans mål» (I viss utsträckning)
- Tyvärr nej pga irrelevanta uppgifter och frågor i tentamen. Kunskapen testas då inte och resultatet påverkas då av hur man uppfattat frågan. Och när det inte finns utrymme för egna tolkningar så blir detta ett problem. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»8 42%

Genomsnitt: 3.21

- Men då det kom så mycket ny information, kundde man inte på något sätt ta till vara det man lärt sig. Då man ville fråga läraren något man inte ännu lärt sig kunde man få som svar ( eller åtminstone tonen på svaret) har du månne nu inte lärt dig/fattat det här. Vilket leder till det att man nästan hellre lämnar ofrågat än sårar sig själv mera med det att "man är så dum att man inte fattat grejen - exempelvis: vissa kög:en eller kgv:en"... Lika hemskt är det när man glömt en del man lärt sig under förra lektionen...Vi lär ju ändå läsa andra kurser än denna ena kurs.. Dessutom är det svårt att veta vad som kommer att gås igenom under följande lektion då inget kurs program (tidsplanering)finns att avhämtas...» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen använder sig av en chockerande dålig pedagogik, utan lärarledda lektioner är det nästintill omöjligt att ta in nödvändig information.» (Mycket stor)
- Iaf uppgifterna...» (Mycket stor)
- Högt tempo men kul kurs. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.21

- Denna delen borde vara väldigt bra, men navigationsböckerna är uråldriga och saknar allt vad logik heter. Riktigt dåliga.» (Mycket liten)
- vi har knappt använt dem» (Mycket liten)
- Väldigt liten. För att kurs materialet är svår tolkad. För personer som redan har en förkunskap kan kanske Navigation 1 och 2 vara bra, men som nybörjare är den väldig dålig. I med att det finns så mycket bra material att tillgå, finns det ingen anledning att använda dessa böcker. » (Mycket liten)
- Mycket rörig och tråkig kurslitteratur..» (Ganska liten)
- Gyro kompassen hade jag gärna sett en bättre förklaring än bokens.» (Ganska stor)
- Sjökort och bestick jätte bra! Nav 1, Nav 2, Kort 1 och ett av sjökorten har jag knappt rört.... Varför köpa??» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»6 31%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.42

- Jan Prytz Hemsida är väldigt svår navigerad. Man får inte alla inloggningsuppg vid samma tillfälle.» (Mycket dåligt)
- det var för mycket lösenord och det fanns få svar. dagen innan tentan i tidvatten fick vi reda på av göran att det fanns mer lösen för att få reda på fler svar och när man mejlade till prytz så fick man inga svar.» (Mycket dåligt)
- tyvärr dåligt. Jan Prytz hemsidor är svår navigerade och väldigt röriga. » (Mycket dåligt)
- Personens ena hemsida funkade endast vissa (inte alltid)gånger då man ville komma in på den. - d.v.s. hemsidan som fanns på chalmers server.. den andra hemsidan funkade däremot bättre... » (Ganska dåligt)
- Dåligt att man måste leta på olika hemsidor för att finna kursmaterial. Hemsidorna har dålig struktur vilket gör sakerna svårfunna. Övningarna på hemsidan var sådär, eftersom facit ofta var felaktigt.» (Ganska dåligt)
- sjökort och material var svårt att få tag på. dessutom fick vi instruktioner att köpa sjökort som vi sedan aldrig använde. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»6 31%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- läraren frågade varje lektion om vi hade frågor, men det finns vissa frågor man ville gärna ställa "man to man" så at ingen annan blandar sig i det. Denna sorts frågemöjligheter uppstog mycket sällan.» (Ganska dåliga)
- lektorernas attityd gjorde att man inte ville ställa frågor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»5 26%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.1

- Svår att veta hur mycket tid man ska lägga på tex. metreologi som vi gick genom väldigt grundligt men på kort tid.» (Lagom)
- En person som är långsam på at skriva kan under ingen omständighet hinna skriva allt som läraren sskriver på tavlan samt hänga med på lektionern o fatta det han talar om. Med andra ord om man väljer att skriva upp antkningarna hinner man inte fatta det läraren "predikar om".» (För hög)
- vad tänkte han på??» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»8 42%
För hög»5 26%

Genomsnitt: 3.94

- Om man hör före kursens början av andra studeranden att ca 85 % av elevena kommer inte att komma igenom kursen, ifrågasätter man att är det ens någon idé att försöka om man ändå hanmar på omtentamen... Finns det månne brister i systemet? eller brister i inlärningen då?» (För hög)
- fyra tentor under en vecka är för mycket. ingen mår bra av det.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»7 36%
Godkänt»8 42%
Gott»3 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- Grymt intensiv kurs. Hinner ej hänga med om allt som lärs under kursen» (Dåligt)
- Tycker att kursen för SoL bara behöver vara övergripande och inte så ingående som nu!» (Dåligt)
- Tentan var slarvigt skriven lätt att misstolka! Detsamma gäller gamla tentor som man fått tag i. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Med reservation för de orimliga krav som ställs.» (Godkänt)
- Jag tycker inte man behöver gå in så djupt på navigation och tidvatten. Det känns som att det räcker med det mest grundläggande på sol-programmet, vi har inte planerat att navigera på sjön som kaptensprogrammet.» (Godkänt)
- Kursen är kanon, lektorerna usla. » (Godkänt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena!»
- Halvklassgrupperna!»
- simulatorn, en intressant upplevelse i sig»
- Många övningstillfällen»
- Övningarna i korten är riktigt bra.»
- Variationen på lärare vid övningstillfälle, det är bra att få möjligheten att höra olika vinklar på att angripa problem samt tankegångar.»
- Övningarna och simulator-tiden»
- Navsimulatorn»
- Kursen!!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sänka kraven...»
- Kursens omfattning»
- Tidvatten-övningstenta: hur kan man planera genomgång av den två dagar innan tentan? När ska man hinna öva?? »
- mindre "stora ämnen" o koncentrera sig på grunden/ stommen. Se till att alla faktiskt fattar allt!!! För mycket delområden att lära sig utantill»
- Kurslitteraturen.»
- att få mer tyngdpunkt i kursen på dagens navigering, använda mer tekniska verktyg så att man kan få en bättre uppfattning om hur man går tillväga idag.»
- tentan»
- Tentorna och kraven känns onördigt hårda i kursen med tanke på vad syftet med kursen är, att vi ska få en förståelse för hur navigation fungerar, dess svårigheter och vikt i sjöfarts arbete. »
- Det borde vara obligatoriskt att ha kurdmaterial på studieportalen istället för olika hemsidor.»
- lektorerna»

16. Övriga kommentarer

- Vaför läser vi denna kursen?? Känns som vi köper väldigt mkt (och dyrt) kursmatrial till en kurs vi egentligen inte behöver.... för att få lite inblick i sjökapterneas jobb kunde man hellre ha med lite navigation på introduktionskursen eller nåt...»
- Jag anser att denna kurs kan vara nyttig för personer som arbetar till sjöss, men vad har en person som jobbar på office för nytta av kursen? Borde inte denna utbildning ge en student nästan samma förutsättningar som en utbildning på Handels? Då kan man frågeställa behöver man denna utbildning för att sitta på kontoret? En idé kunde ju vara att navigations kursen blev valfri, men obligatorisk för alla anser jag att är lite väl överdrivet. Inte läser sjöingengörerna navigation så varför måste vi alla sol.are läsa kursen?»
- NONCHALANT ATT LÄMNA UT EN TENTA SOM ÄR FELFORMULERAD OCH SEDAN INTE VARA VILLIG ATT VIKA SIG EN MILLIMETER NÄR MAN INSER SITT MISSTAG SÅ ATT DET ISTÄLLET ÄR STUDENTEN SOM SKALL ÄNDRA HELA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET PÅ DEN STÖRSTA OCH MEST TIDSKRÄVANDE TENTAMENSUPPGIFTEN!»
- Troligtvis kommer många missa tentorna pga av att dem gjort några små fel i sjökorts arbetet, samtidigt som dem har god kunskap om vad det handlar om. Detta i sin tur kommer att leda till att dem kommer få lägga ner mer tid inför omtentor och det kommer gå ut över andra kurser. Jag tycker att kursen borde göras om och bli mer teoretisk, och större vikt borde läggas på modern navigations utrustning. »
- Tycker det är konstigt att vi har sågott som samma tenta som sjökaptenerna då dom läser mer poäng.»
- Jag förstår inte riktigt meningen varför vi på SoL ska behöva läsa Nav med sådan fördjupning. Tidvatten till exempel är något som vi förmodligen aldrig kommer drabbas av. Sjökaptenerna skrev samma tidvattententa som oss, vilket är märkligt. Ska vi kunna lika mkt som dom? Denna kursen skulle varit bantad. Slöseri med tid.»
- Bättre lärare än så tror jag att ni kan rota fram. jag har tips om ni vill ha! ,-)»


Kursutvärderingssystem från