ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering för Tekniskt basår lp 1 H09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-15
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

48 svarande

Ja»44 91%
Nej»4 8%

Genomsnitt: 1.08

- Annorlunda ämnen och genom att man diskuterar frågorna istället för att fråga en lärare direkt när man kör fast. » (Ja)
- Mer tid med lärare som kan förklara eller utveckla problem och lösningar.» (Ja)
- Det har gynnat mig att kunna diskutera mekanik och matematik med andra klasskamrater samt si-handledare som varit riktigt bra.» (Ja)
- Hjälp av SI ledare att första svåra principer. Att förklara för klasskamrater har också hjälpt till.» (Ja)
- SI-mötena har varit bra för man har räknat på tal som varit svåra och man har då lärt sig dom snabbare. Bra att lösa problem i grupp!» (Ja)
- Arbeta med andra personer utökar min förståelse.» (Ja)
- SI-ledarna som nyligen vart elever vet själva vad det var som kändes oklart och har därmed mer förståelse för vad man själv inte förstår än vad lärarna i bland har.» (Ja)
- det har varit väldigt bra att arbeta i grupp med relevanta uppgifter och kunna diskutera de olika sakerna! särskilt mekaniken har varit bra tycker jag!» (Ja)
- Genom grundliga genomgångar i det som varit extra svårt att greppa.» (Ja)
- SI ledarna har visat det problemen på ett annat sätt. mycket bra.» (Ja)
- Jag har med hjälp av övning på gamla tentauppgifter förstått kontentan och det viktiga i varje kapitel.» (Ja)
- mer hjälp => mer förståelse!» (Ja)
- Bra diskussioner, repetition, stöd och nyttiga infallsvinklar. » (Ja)
- Är väldigt bra att diskutera om olika saker, främst de andra har funderat på, då man själv inte alltid vet om man har förstått det hela korrekt. Man kan då inse att man i själva verket inte kunde lika mycket som man trodde.» (Ja)
- mer övningstillfällen och chans till diskussion i grupp» (Ja)
- Flera övningstillfällen är alltid bra.» (Ja)
- Det var bra att få svåra uppgifter, t.ex från gamla tentor, samt mycket tips och råd.» (Ja)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

48 svarande

Ja»27 56%
Nej»3 6%
Vet ej»18 37%

Genomsnitt: 1.81

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

48 svarande

Ja»21 43%
Nej»27 56%

Genomsnitt: 1.56

- Gör mer uppgifter i grupp och diskuterar innan jag ställer en fråga. » (Ja)
- Lägger mer tid i skolan på att studera vilket leder till att jag inte behöver studera lika mycket hemma.» (Ja)
- Genom att jobba i grupp och diskutera problemen tillsammans tycker jag att det går fortare att lära sig.» (Ja)
- vet inte, men i stort har det känts gynnsamt.» (Ja)
- genom ökad förståelse om ämnet och genom tips ifrån ledarna!» (Ja)
- man får tips och kan ställa frågor till gamla TB-elever.» (Ja)
- Råd och tips» (Ja)
- regelbunden övning» (Ja)
- Tips av "gamla" basårs elever» (Ja)
- Jag fick lära mig prioritera visa saker.» (Ja)
- min förbättrade studieteknik är hel tack vare mig själv och björn liljeqvist» (Nej)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

48 svarande

Ja»26 54%
Nej»22 45%

Genomsnitt: 1.45

5. SI har inte gett mig något.

44 svarande

Ja»10 22%
Nej»34 77%

Genomsnitt: 1.77

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Jag fann det inte givande, jag arbetar bättre ensam eller i mindre grupp med välbekanta. Dock tycker jag att SI-möten är en bra idé och ger nog mycket till många.»
- Arbetar bättre på egen hand.»
- Jag har studerat med klasskompisar istället handledningen på lektionerna har varit tillräckligt»
- behöver inte»
- Kände inte behov av det. Tycker jag klarade mig bra på egen hand och med hjälp av mina pluggkompisar»
- Gick ej på fysik SI på grund av dålig handledare där jag tyckte jag fick ut mer av att sitta själv.»
- Jag var i grupp 1-5 och vi hade inga schemalagda si-möten. »
- Pluggar bättre själv.»
- Trodde de var till för grupp 7-12 och jag går inte en någon av de grupperna så jag har förutsatt att jag inte är välkommen på SI. Inte delgivits information om när och var de är. »
- Har inte fått. fel grupp»
- Jag är inte i en grupp som har SI-möten.»
- Slutade gå på Fysik då dem inte gav mig det jag ville.»
- Jag var inte i grupp 6-12. Uppfattade det som att det var de som hade den hjälpen. »
- Gick i föreläsningsgrupp 1-5»
- hade inga sådana.»
- det har blivit för långa dagar, vill hellre plugga hemma»
- Jag har inte gått på några mekanik-SI då jag den SI läraren var värdelös. Tvingar ihop en i onödigt större grupper (miinimun 3st)där den mesta tiden då går åt att få alla att förstå frågan och sedan det man diskuterar. Oftast har man redan satt sig vid dem man känner lite och helst vill jobba med men då har SI-läraren stategiskt delat på oss för att vi skulle "lära känna" flera och arbeta i grupp. Mycket misslyckat. Hon ville heller inte ge ledtrådar till hur man ska lösa en uppgift, även om man samtalat med andra och ingen i gruppen kommit på någon lösning. När då lektionen börjar närma sig sitt slut känns det bara värdelöst att ha varit där och suttit och inte förstått något eller ens kan få tips om hur man kan lösa uppgiften. Inte heller kan man få svaren så man kan jobba på det hemma. Det gör att man slutar gå efter några gånger.»
- Jag är i Grupp 1?»
- Jag har inte brhövt detta, då jag pluggar bättre med kompisar eller ensam.»
- Känner inte att jag behövt så mycket hjälp att behöva gå på SI-möten faktist. Det känns rätt bra ändå.»
- Tidsbrist, då jag pendlar. Kanske kunde si ligga på nån helg?»
- Går i grupp 1-5»
- Har väl inte haft några? :s»
- Orkade inte»
- Kände inget behov»
- Jag har inte haft så stor nytta av det. Jag gick på ett fåtal i början, men ansåg att jag arbetade bättre på egen hand, har lättare att lära mig så.»
- Jag tycker att jag klarar mig utan!»
- Tiderna för SI-handledningarna har inte passat mig, annars hade jag gått på dem.»
- SI Är för grupp 6 och uppåt, jag går i fyra»
- Jag gick i grupp 5»
- Jag har inte kännt ett behov av det. »
- Går i grupp 1 - 5»
- Ej tillgängligt för min grupp.»
- Känns inte som jag behövt det.»
- Fick inte pga att jag tillhör grupp 4.»

7. Övriga kommentarer.

- SI-möten är ett bra projekt, och jag tycker ni skall bygga vidare på idén»
- jättebra med si, särskilt ricard dumont!»
- Det har varit för mycket fokus på att jobba i grupp och diskutera. Det har i min mening varit för mycket egna tal från SI ledarna. Vi har redan tillräckligt med tal att räkna och jag hade hellre haft mer övningar för att räkna dessa tal och diskutera eventuella problem med övningsledaren eller "bänkkamraten". Det blir för "påtvingat" med SI diskussioner. Framförallt mekaniken har kännts dålig, det kan dock bero på dålig SI ledare i grupp 8. Matematiken har varit kanon.»
- Vi har haft Niklas G. i matten nu under läsperiod 1 och han har verkligen förstått vad det är man behöver hjälp med och vart extremt duktig på att pedagogiskt förklara hur man ska tänka och varför. Däremot tycker jag inte SI:n i mekaniken har gett speciellt mycket då Frida B, själv vart extremt osäker på i princip alla uppgifter hon gett oss och knappt vart till stor hjälp tyvärr... (Grupp 9)»
- Jag gick på ett si-möte i matematik och ett i mekanik i början. Anledningen till att jag inte har gått på fler är att jag inte låg i fas när det gällde de oridinarie övningarna och använde tiden till att försöka komma ikapp. Hade jag känt att jag låg i fas i övrigt hade jag emellertid deltagit i si-mötena eftersom det har verkat vara en bra grej.»
- mycket bra att det finns!»
- Trodde SI-möten var till för grupp 7-12 och jag går inte en någon av de grupperna så jag har förutsatt att jag inte är välkommen på SI. Hade förmodligen haft stor hjälp av matematik-SI (nu lutar det åt underkänt på matematiktentan).»
- SI möten är jätte bra idee´,, men om SI-ledarna skulle vara lite mer aktive, det kan bli mycke bättre »
- Jag har dock varit på några övningstillfällen på måndagar och tisdagar 1700-1900. Det var bra.»
- Det är svårt att hinna med alla övningar, plus SIn, man hinner inte sitta så mycket med de övningarna som vi får från föreläsningarna som man borde.»
- Finns väll inte så mycket att tillägga...»
- har ingenting dåligt att säga om SI:n, förutom det faktum att vi i grupp tolv bara fick en lektion/vecka istället för två, förstår inte hur det kunde bli så och tycker det är väldigt synd. hoppas tentorna gick bra ändå.»
- Väldigt bra SI-ledare, dvs Frida och Nicklas, som tur är har vi Nicklas denna läsperioden också. (Grupp 6)»
- Hej»
- Underbart fortsätt»
- Det verkar som en bra idé. »
- Bättre SI-ledare som kan sin sak!»
- mekanik övningarna var bra och vi kunde sitta i grupp o få fram lösningarna, matten var svårare att hännga med på pga att jag var några kapitel efter hela tiden.»
- Tycker att det är dåligt att bara grupp 6-12 fick gå.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

75 svarande

Ja»15 20%
Nej»60 80%

Genomsnitt: 1.8

- Alexander Radway» (Ja)
- Pontus Hanson, Tekniskt basår» (Ja)
- Daniel Kvist, Tekniskt basår.» (Ja)
- Kim Svensson Tekniskt basår» (Ja)
- Camilla Gustafsson, tekniskt basår» (Ja)
- ja kanske, men det blir tidigast nästa år isåfall Viktor Grönvall Tekniskt Basår» (Ja)
- Gustaf Werlinder, Tekniskt Basår.» (Ja)
- Rikard Johansson tekniskt basår grp 1. Jag är antagligen instresserad när jag kommit längre i mina studier på Chalmers.» (Ja)
- Mandus Jeber Tekniskt basår» (Ja)
- Emelie Hanzén Teknisktbasår» (Ja)
- Daniel LindQuist Teknisktbasår» (Ja)
- Paula Eriksson Tekniskt basår» (Ja)
- Samuel Eliasson Tekniskt basår grupp1 » (Ja)
- Albin Löfgren, Tekniskt basår» (Ja)
- Det beror väl på vad det är för något?» (Nej)Kursutvärderingssystem från