ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analytisk kemi KAM010 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»8 32%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»6 24%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 2.8

- det var mycket att lära sig och laborationerna och semenariedelen tog mycket tid med förberedelser» (Cirka 30 timmar)
- För mycket nytt på slutet som tog för mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 12%
75%»2 8%
100%»20 80%

Genomsnitt: 4.68

- Undervisningen har varit väldigt bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 44%

Genomsnitt: 2.68

- De ligger inte på studieportalen!» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 73%
Nej, målen är för högt ställda»5 26%

Genomsnitt: 2.26

- Målen är rimliga men kursen känns ändå väl omfattande för en 4,5 p kurs» (Ja, målen verkar rimliga)
- det var en liten kurs men med väldigt mycket innehåll» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tycker att kursen är för stor för antalet poäng lade nästan ner mer tid på denna än SATn som är 1.5 poäng större och betydligt mer än yt och material. Ogillar dessutom den utantillkunskap man ska ha kring delar som provförberedelse och den stora mängden utrustning.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 20%
Ja, i hög grad»13 65%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.95

- det var väldigt mycket räkkna i tentan vilket vi i princip inte hade gjort under kursens gång övningstentorna borde ha delats ut tidigare (än veckan innan) så att man hade varit mer inställd på vad man skulle fokusera på» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.24

- Aldo är mycket bra och engagerad» (Ganska stor)
- Personligt engagerad lärare» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar men som sagt för mycket nytt material på slutet» (Mycket stor)
- Laborationerna, "labförhören" och föreläsningarna/handouts var väldigt bra för inlärandet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 3

- Boken är bra, labhandledningarna med» (Ganska liten)
- Boken har inte använts så mycket som jag trodde att man skulle behöva. "Handoutsen" har varit mycket hjälpsamma.» (Ganska liten)
- Föreläsningsslidesen är ovärdeliga. Boken är knappt öppnad. » (Ganska stor)
- laborationerna gav mest» (Ganska stor)
- inte boken, använde slides» (Ganska stor)
- ganska svår bok men bra power points» (Ganska stor)
- Power pointsen var jättebra, dock täcker varje lektion mycket material, men handoutsen var väldigt bra när man läste in materialet. Boken var lite överflödig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.88

- Fanns ingen kurshemsida utan allt skickades ut via mail» (Ganska dåligt)
- hade varit bra med en kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra om Aldo i fortsättningen använde sig av studieportalen. Är jobbigt i denna läsperiod då alla tre lärarna lägger ut material på olika sätt, aldo mailar, krister på studieportalen och yt och material på ping pong. Varför inte göra på samma sätt alla tre?! » (Ganska dåligt)
- använd studieportalen» (Ganska dåligt)
- det kom bara via mail o väldigt sent» (Ganska dåligt)
- Lägg allt på studieportalen!!» (Ganska bra)
- synd att vi fick handouts efter föreläsningen, ingen kurssida och mailat material funkar ok» (Ganska bra)
- ingen websida.» (Ganska bra)
- Bra att allt skickades till mailen. Men en kurshemsida på studieportalen kanske skulle vara smidigare?» (Ganska bra)
- Skulle vara bättre om Aldo kunde lägga upp saker på kurshemsidan istället för att maila ut det. Skulle gärna få föreläsningsanteckningar innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Allt var bra bortsett från att inget formelblad delades ut och att tentor samt svar till inlämningsuppgifter kom för sent.» (Ganska bra)
- Jättebra med mail!» (Mycket bra)
- vi fick aldrig tillbaka inlämningsuppgifterna» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Bra att det fanns konsultationstid varje vecka, dock kanske den inte utnyttjades så bra av eleverna? Bra att Aldo svarade på mail när man hade frågor. Det var mindre bra att Aldo inte fanns anträffbar för frågor under tentaveckan då tentan var på onsdagen. Och vid bestämd konsultation veckan innan tenta bjöd han in andra elever till vårat bokade möte vilket hindrade att man fick svar på sina frågor. Det blev för mycket diskussion kring hela ämnet istället för specifika svar på våra frågor. Mycket dåligt då man hade många frågor som man ville ha svar på, men inte hann fråga för att det blev så mycket annat snack.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med att man kunde boka tid hos Aldo.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»15 60%
Hög»4 16%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 3.52

- Det är mycket högre arbetsbelastning i denna kurs än i den andra 4,5hp kursen denna läsperiod.» (Hög)
- Man jobbade mycket med kursen under perioden för att klara inclass-testen, vilket underlättade under tentaveckan, då man bara behövde finslipa sina kunskaper som man hade lärt sig under kursens gång. Bra! Dock kanske det är lite mycket stoff för att vara en så pass liten kurs.» (Hög)
- Största 4.5 hp kursen jag har läst. För stort innehåll, och mycket tidskrävande kurs fölr de få antal poäng som den är på. Yt-och Materialkursens storkel är ju mer lik en 4,5 hp kurs. Jag lade ned mer tid i analysen än i både saten och yt och materialen. Vilket känns fel.» (För hög)
- Skulle varit lite mindre eller så skulle inte allt varit med på eximinationen utan tex det som var på slutet skulle kunnat vara ett obligatoriskt in clas test som kursen krävde att man fick 50 % på» (För hög)
- alldeles för mycket kursmaterial för att vara en så liten kurs» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»9 36%
Hög»7 28%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 3.76

- Inte en massa projekt och inlämningsuppgifter utanför kurserna så det fanns tid att studera övningsuppgifter och teori. Dessutom normaltempo på 15 högsk.poäng.» (Lagom)
- Tre kurser samtidigt är mycket för oss studenter.» (Hög)
- Tre kurser är jobbigt» (För hög)
- jobbigt med tre kurser samtidigt alla var väldigt stora för att inte vara så många poäng» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 16%
Gott»16 66%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 4

- det var dåligt att vi inte fick klart och tydligt en exempeltenta så man kunde känna av nivån med det nya systemet (fast jag tror att en av tentorna vi fick ut va det, även fast det inte stod att det va det)» (Godkänt)
- intressant kurs» (Gott)
- Bra planering med föreläsningar, laborationer och inclass-tester. Det var en lagom stor tenta. Kanske lite mycket detaljfrågor, men ändå en bra tenta.» (Gott)
- Det är mycket lustigt att man går från att ta bort alla hjälpmedel vilket jag förstår men att man då inte ändrar tentan till en lägre svårighetsgrad är knäppt. Det är ju det samma som att säga att ni bara godkänt alla de tidigare åren utan att bry er. Helt värdelöst, tänk till igen!» (Gott)
- Mycket bra föreläsare som verkligen bryr sig om oss studenter och vill att vi ska både lära oss kursen samt klara tentan» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra upplägg»
- Väldigt bra labförhör, det var intressant och givande. Bra labbar också. Bra ppt:s»
- lab qualification och in-class test»
- Testen och lab förhören. Allt engagemang från Aldos sida.»
- In class testen: gjorde att man tvingades gå igenom teori och läsa under tiden och inte spara allt till sista veckan.»
- Bra och relevanta laborationer som jag anser ska bevaras. In class testen var väldigt bra, skall absolut behållas enligt mig!»
- Aldo Jesorka»
- labbarna»
- in clas testen»
- Labförhör»
- Upplägget på kursen är bra.»
- Seminarier innan labbarna»
- Labbförberedande diskussioner, Föreläsningshäften, och proven»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer samspelt mellan de två avsnitten. »
- Det hade varit bra om man redan i början av kursen fått ut en lista på rekommederade övninsuppgifter i boken. Som det var nu visste man inte riktigt vad man behövde kunna räkna på och inte.»
- Fler exempeltentor, var svårt att veta var nivån skulle vara utan böcker jmf med böcker som man fick ha vid alla exempeltentorna. Facit skulle också vara bra så man kan se om man löst rätt på räkneuppg osv.»
- Att eleverna borde få svar på gamla tentor som blev utdelade!!»
- Storleken och omfattningen på kursen, kanske även kraven. Samt tentan borde vara både på svenska och engelska.»
- Borde finnas en tydligare specificering på vilka räkneuppgifter som är bra att göra. någon slags veckoplanering för räkneuppgifter t.ex.»
-
- Slutet av kursen Bättre exempel tentor, som inte ser så olika ut »
- det borde finna smer övningsuppgifter att öva räkning eftersom det är 60% av tentan »
- Kanske minska lite på kursens omfattning, det är kanske lite för mycket stoff för en så liten kurs. Konsultationen inför tentan måste vara mer effektiv, så att man får ut något av den.»
- Tentor bör lämnas ut tidigt, Labbrapporter bör rättas under kursens gång om de har för avseende att ge retur. Se över kursens innehåll något bör tas bort»

16. Övriga kommentarer

- Aldo har varit jättebra!»
- Vore bra om man kunde få tillgång till föreläsningsanteckningar pwr-point innnan föreläsningen. Dessa skickades ut via mailefter föreläsningen.»
- Bra laborationer.»
- Aldo är en av de mest dedikerade lärarna hittills i utbildningen och bryr sig verkligen.»


Kursutvärderingssystem från