ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Linjär algebra AT, HT09 (MVE275)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-10-25
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

11 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»1 9%
Bra»6 54%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.27

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 4.36

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 4.18

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.18

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Bra»6 54%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- Vi har för dåliga förkunskaper.» (Ganska bra)
- Riktigt bra moment! Bästa kursen i MATLAB än så länge =) Vore roligt om man fick lite tips bara om hur man ställer upp programkod på ett strukturerat och korrekt sätt. Kanske någon referens för vidare läsning om man är intresserad.» (Mycket bra)
- Jättekul att man äntligen förstår vad man kan använda matlab till och hur det fungerar» (Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Ambitions- och kravnivån uppfyllde mina förväntningar väl. Även lärarens krav låg i nivå med mina.»
- Bra »
- Bra»
- Mycket bra nivå på ambitioner och krav, både utifrån lärare och mig själv.»
- Lagom kravnivå. Bra att vi hade inlämningar varje vecka så att man tvingades hålla igång med kursen»
- Det stämmer väl överens. »
- Lagom»
- Det var bra och stämde väl överrens»
- lagom»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

11 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 9%
Bra»3 27%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 4.54

- Duggorna har varit toppen, man har på så sätt legat bra till hela kursen!» (Mycket bra)

8. Hur viktiga var föreläsningarna för din inlärning?

11 svarande

Meningslösa»0 0%
Inte så viktiga»1 9%
Ganska viktiga»1 9%
Viktiga»5 45%
Mycket viktiga»4 36%

Genomsnitt: 4.09

- Kanske inte så mycket för övningarna, men desto mer för den teoretiska helheten.» (Viktiga)

9. Hur viktig var boken för din inlärning?

11 svarande

Meningslös»0 0%
Inte så viktig»0 0%
Ganska viktig»5 45%
Viktig»6 54%
Mycket viktig»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- bra bok, men lite krångligt formulerade uppgifter ibland» (Viktig)

10. Hur viktiga var räkneövningarna för din inlärning?

11 svarande

Meningslösa»0 0%
Inte så viktiga»3 27%
Ganska viktiga»0 0%
Viktiga»5 45%
Mycket viktiga»3 27%

Genomsnitt: 3.72

- Kunde räknats fler uppgifter tillsammans på tavlan. » (Viktiga)

11. Hur upplevde du Matlab-övningarna och redovisningarna av dessa?

- Matlab är svårt och jag såg inte direkt fram emot att jobba med det. Men jag har aldrig tidigare förstått så mycket som under denna kurs.»
- Bra inslag.»
- Väldigt bra. Har lärt mig massor och Matlab känns mer hemma nu.»
- Bra med flera och mindre beting, vilket gjorde arbetet effektivt.»
- Kalasbra!»
- Mycket bra. Någon av övningarna var lite väl tidskrävande. Gav ökad förståelse för matten i och med att man satt två och två och fick diskutera fram lösningarna.»
- Nyttiga, men svåra att förstå när man låg lite efter.»
-
- Bra»
- det har fungerat bra!»
- bra»

12. Vad tyckte du om övningarna i Maple-TA?

Var de lärorika/meningslösa, svåra/enkla, motiverande/tidsslöseri etc? Hur fungerade tekniken?

- Mycket väl fungerande, motiverande att hålla sig i fas under hela kursen»
- Bra med löpande duggor som ger extra tentapoäng! Detta jämnar ut arbetsbördan över läsperioden på ett bra sätt och motiverar att vara aktiv under hela kursen. »
- Motiverande till att ligga i fas i kursen. »
- Lärorika och motiverande. Dock uppstod en del frågetecken då programmet inte godkände förkortningar eller underkände annan räknemetod än avsedd. Sammantaget ett mycket bra delmoment.»
- Väldigt bra. Tvingade oss till en jämn studietakt och att plugga inför tentamen var inte alls betungande. Fortsätt med detta!»
- Mycket bra så att man tvingades jobba med kursen hela tiden. »
- Bra, lite svåra.»
- De fungerade bra och hjälpte till med inlärandet samt motiverade till att ligga i fas. »
- Jättebra, lite svårt att förstå uppgiften ibland dock. »
- jättebra system. gör att man ligger bra till genom hela kursen»
- mkt bra»

13. Motsvarade tentamen dina förväntningar?

-
- Ja»
- Upplevdes något svårare än förra årets tentamen. Dock god balans mellan lättare och svårare uppgifter och med en bra bredd som täckte en stor del av kursen.»
- Jo det gjorde den. Upplägget var som på övningstentorna och man kände sig trygg i att känna igen sig, även om uppgifterna ju var annorlunda (föga förvånande!)»
- Tentan var ungefär av den svårighetsgrad jag förväntat mig.»
- ja»
- Ja»
- ja, i stort sett»
- ja»
- lite klurigare än vad jag förväntat mig»

14. En fråga om hela kursen: Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- övningarna i Maple-TA och bra föreläsningar.»
- Duggorna i Maple TA, Matlabövningarna, Stefan som lärare»
- Mat-labövningarna och Maple-TA»
- Maple.T.A-duggorna med möjlighet till extrapoäng till tentamen.»
- Maple-TA, MATLAB och räkneövningarna.»
- Allt»
- Föreläsningarna var bra med repetition av förra lektionen i början. »
- matlab»
- maple-ta»
- maple-ta»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Hela kursen har uppfyllt mina krav och förväntningar, inget behöver förbättras som jag ser det. Möjligtvis förkunskaperna till Matlab.»
- Bättre grundundervisning i MATLAB.»
- Lägg inte Chris Williams-laborationen i vår inlämningsvecka. Många vill väldigt gärna vara med på övningen, men har helt enkelt inte möjlighet att prioritera bort projektet vid denna tidpunkt.»
- Jag gillar allt med den här kursen. Kör på som den är bara så kommer det bli kalas även nästa år.»
- Behöver inte ha räkneövning den veckan som det är inlämning i parallellkursen. »
- Vore nog bättre med "sant eller falskt" med motiveringar på tentan istället för bara "sant eller falskt". »
- inget att förändra, kanske kunde vara bra om det gick att koppla matlab till ett 3d-modelleringsprogram»
- tycker det fungerade bra som det var»
- Kanske få mer tid för att öva på»



Kursutvärderingssystem från