ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Teknik, SJO341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

20 svarande

Högst 5 timmar»12 60%
Cirka 10 timmar»7 35%
Cirka 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Mindre» (Högst 5 timmar)
- Läst i boken och gått igenom anteckningar.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»4 20%
100%»14 70%

Genomsnitt: 4.45

- distans» (0%)
- Missade en labb och en föreläsning när jag brutit benet.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 3.15

- Bra beskrivning av läraren.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 64%
Nej, målen är för högt ställda»6 35%

Genomsnitt: 2.35

- mycket att lära på 3 -4 poäng. kunde vart mer föreläsningar.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var alldeles för mycket att läsa ikapp 80 timmar på 16 timmar. Men läraren hjälpte oss väldigt bra med detta ändå.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alltså för mig personligen som alltid varit motorintresserad och båtintresserad ovanpå det så var ju det här ingenting. Men för en som aldrig sysslat med sånt här måste det ju känts som en 10p kurs, åtminstone om man vill att de ska få riktig förståelse för allt det tekniska... Men det kanske inte är riktigt meningen på oss SOLare...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Gick bra ändå då läraren la undervisningen på en bra nivå.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»6 35%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 2.82

- Ganska snäll tenta (tror jag, kan ju vara lite färgad av mitt intresse som sagt)» (I viss utsträckning)
- Läraren fallerade att tillse att tentan skickades!!!!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 2.9

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 3

- föreläsningarna var bättre. kurslit var bara bra för de få saker jag inte greppade till 100%.» (Ganska liten)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»5 29%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.35

- Det finns inte utdelat material på webbsida. » (?)
- har inte kollat om det fans någon kurshemsida men jag tror att den var obefintlig. låg inge4n info på ping pong» (Ganska dåligt)
- Finns ingen kurshemsida på pingpong» (Ganska dåligt)
- Kurslänken på studieportalen pekade mot fel sida så man fick klicka sig vidare. Och där låg egentligen bara en övningstenta. Man kunde ju lagt upp anmälningen till labbarna genom kurshemsidan och även någon karta till var anglia låg någonstans.» (Ganska dåligt)
- Vi fick utdelat material men det fanns ingen kurshemsida» (Ganska bra)
- det fanns ingen webbsida och jag tyckte inte det behövdes heller. vi fick tillräcklig info av läraren på lektionerna. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»4 20%
Har ej sökt hjälp»8 40%

Genomsnitt: 3.85

- hade behövt mer hjälp och undervisning kring el delen på tentamen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt samarbete»4 20%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 25%
Lagom»14 70%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Hade varit bra med mer riktade instuderingsfrågor. De frågor som finns i kusrlitteraturen är bra men inte specifika för denna kurs.» (Låg)
- Ja för mig iallafall...» (Låg)
- I början var det alldeles för hög. Men läraren sänkte kraven lite då han insåg att det var alldeles för mycket att läsa in, vilket vartill stor nytta a» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 20%
Hög»10 50%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 4.1

- Läser mer än helfart så det är väl som det ska va.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»7 36%
Gott»8 42%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.31

- Bergenhem agerande under all kritik. Att "glömma" att man har en distansstudent, vilket Bergenhem informerats om FÖRE kursstart av både eleven o programansvarig o LOVAT hjälpa, sedan inte göra någonting alls! Eleven sköter sig helt o hållet självständigt, utan att störa Bergenhem FÖRUTOM att Bergenhem skall ordna tentamen. Vilket han i sista stund totalt struntar i! Mkt, mkt allvarligt!» (Mycket dåligt)
- Som Anders själv sa, egentligen skulle kursen vart 3ggr så många föreläsningar o labbar fäör det stoffet. Bara att hålla med även om jag personligen inte hade problem att hänga med.» (Godkänt)
- Det är ju lite roligt stt lära sig hur saker fungerar , men jag vet inte hur mycket man kommer att använda.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anders är jätteduktig på att lära ut, så att en som inte har några förkunskaper tom kan förstå.»
- Anders!»
- Simulatorövningen var mycket givande och intessant.»
- Läraren var bra och att behålla den nya kursplanen som han gjorde.»
- ekonomidelen kändes mest väsentlig.»
- målen för kursen, de var lagom och bra. läraren var jättebra, han anpassade kursen till våra behov och var väldigt tydlig med vad som förväntades utav oss. »
- Arbetssättet. Steg för steg vad vi skulle kunna, så vi alla förstod och kunna ta till sig.»
- Boken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske hela upplägget, alldeles för mycket att lära sig på fem föreläsningar. Vi ska ju tydligen ha 80 h och fick knappt 30 h.»
- några fler föreläsningar/lektioner»
- Bättre föreläsningar»
- Fler föreläsningstillfällen. Specifika instuderingsfrågor.»
- Kursplanen, var alldeles för mycket.»
- Simulatorn var rolig i 1 timme. inte i 4!»
- labben i maskinrumssimulatorn vad kass. jag lärde mig absolut ingenting, det var väldigt otydligt vad vi höll på med så jag satt bara och klickade på lite ventiler och öppningar och förstod ingenting. vi öppnade ventiler och sånt men utan någon som helst förklaring av varför. till slut slutade jag försöka. detta är fyra timmar jag aldrig får igen. denna labb hjälpte mig inget inför tentan heller. om den gjordes mer översiktlig och lättbegriplig för oss utan erfarenhet av motorer skulle det ha kunnat vara intressant. »
- Läraren bör inte säga rökpaus, då det kan kännas frestande för de som är beroende. Trots att det är komiskt. Rökning ingår inte i teknik.»
- Tycker att det var alldeles för mycket att lära sig för en så liten kurs.»
- Läraren Bergenhem sköter ej sina arbetsuppgifter, utan tom per mail IFRÅNSÄGER sig allt ansvar för kursen o tentamen! Helt ohållbart! Mkt allvarlig form av misskötsel!»

16. Övriga kommentarer

- För höga krav för poängen och med tanke på att ingen i klassen var speciellt intresserad, eller kan se när dom ska använda denna kunskap i framtida jobb.»
- Anders är en bra pedagog men kursen verkar dock inte vara utformad för Sol.»
- Det är bra att få en förståelse för hur en motor fungerar. Men att gå in djupare på det är svårt och onödigt på så lite tid. »
- härlig lärare! »
- Trevlig lärare med bra bemötande. Bra med lärare som kan prata och hjälpa alla utan att ha dåliga dagar.»


Kursutvärderingssystem från