ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Sjö och transporträtt, SJO330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

23 svarande

Högst 5 timmar»4 17%
Cirka 10 timmar»7 30%
Cirka 15 timmar»9 39%
Cirka 20 timmar»3 13%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.47

- Första veckan var jag i skolan, de andra veckorna var jag ute och läste lite hemmifrån men kunde inte hitta info på nätet. Men de sista två veckorna pluggade vi 13 timmar om dagen VARJE dag!» (?)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»7 29%
100%»14 58%

Genomsnitt: 4.37

- Bröt benet efter 2 veckor» (25%)
- Som sagt, 2-3 veckor var jag där.» (25%)
- snarare 90% närvaro» (75%)
- Föreläsning var för snabb och det var svart att hänga med.Föreläsare pratade för for!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 45%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

- » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»10 45%
Vet ej/har inte examinerats än»6 27%

Genomsnitt: 3

- Var mest praktikfall. Tyckte det skulle vara mer teori. Transport villkor t ex.» (I viss utsträckning)
- Det är alltid svårt med juridiktentor har jag märkt. Alltså att ha en godtagbart hög nivå på dem menar jag. Är man bara lite skärpt o bra på att nosa upp rätt paragrafer, lagtexten får man ju ha med sig, så kan man klara tentan nästan utan att ha pluggat alls. Nu menade jag inte just mig själv i denn akursen haha, även om jag missat mycket pga benbrottet, men detta tyckte jag redan när jag läste affärsjuridik för några år sen. oops insåg just att jag inte skulle svarat när jag inte ens vet vad målen är... =P» (I viss utsträckning)
- Det var för högt krav på tante. behövde 2 timmar till.» (I viss utsträckning)
- Däremot kändes tentan väldigt stor och det var svårt att hinna svara på alla uppgifterna inom tentatiden.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»6 25%
Mycket stor»15 62%

Genomsnitt: 3.45

- Hade säkert varit minst ganska stor om jag varit där mer som sagt. » (Ganska liten)
- Robert Severin är en lärare vars föreläsningar jag verkligen uppskattar att gå på. » (Ganska stor)
- Severin är en otroligt duktig lärare som kan få vilken kurs som helst att bli rolig och inspirerande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.7

- "Innføring i sjørett" är ingen höjdare, men kanske tyvärr det bästa som går att få tag på? Kokbokens misslyckande (totala ovilja?) att få fram litteratur i tid är ytterst anmärkningsvärd. Totalt sett finns tre exemplar av boken i att tillgå på Göteborgs bibliotek, så att alla skall kunna låna den i tid är uteslutet.» (Ganska liten)
- köpte inga böcker men tentan gick bra ändå! » (Ganska liten)
- Boken var väldigt tung att läsa och därför orkade jag inte igenom hela.» (Ganska liten)
- Inte litteratur men övningar» (Ganska stor)
- Har ju fått lägga mer krut här då när jag missat så mycket föreläsningar. Man kom till och med in i norskan efter ett tag men i början gick det trögare än att läsa engelsk facklitteratur. Det roliga var när man började tänka orden på norska när man läste dem... Mycket humor! =)» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.12

- utdelat material kom alltid försent. den biten behöver föreläsare förbättras » (Ganska dåligt)
- ppt *host* i tid?» (Ganska bra)
- Inget att klaga på, laddade ner det mesta och kikade igenom. Dock får jag erkänna att pingpong ger jag inte mycket för. Till och med studieportalens kurshemsidefunktion i all sin simpelhet känns smidigare. Man kan ju till och med ha länkar till de sidorna utan att behöva logga in (förutom om du ska ladda ner material eller välja grupp eller skicka in en fil). Att behöva logga in 2 ggr (åtminstone om du går via studieportalen) innan man är på kurshemsidan i pingpong är ju rent förkastligt. » (Ganska bra)
- Hade gärna sett att föreläsningsmaterial låg ute på pingpong innan eller direkt efter föreläsningarna» (Ganska bra)
- Saknade informationen om liggetider på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»12 50%
Har ej sökt hjälp»6 25%

Genomsnitt: 3.95

- Mr Severin är snabb och hjälpsam!!» (Mycket bra)
- Läraren har varit UNDERBAR som ställt upp och svarat på alla möjliga konstiga frågor, alla tider på dyget. En riktig klippa! Robert är BÄST!!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 41%
Hög»13 54%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.62

- 2 böcker (ena ganska liten) samt lagtexter och massa kontrakt o dylikt. Jodå så sett kändes det lagom.» (Lagom)
- Det är extremt mycket kurslitteratur som ska läsas på!» (Hög)
- Kändes som det gick lite väl fort på lektionerna, kanske ska fundera på att optimera kursen genom exempelvis högre fokus på de vitala delarna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»14 58%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 4

- Har varit tre mycket omfattade kurser i vitt skilda ämnen» (Hög)
- Läser 1:an och 2:an samtidigt så jag kanske inte är så representabel. =P» (Hög)
- Alldeles för stora kurser för att tenta på 1 vecka.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 16%
Gott»12 50%
Mycket gott»8 33%

Genomsnitt: 4.16

- Bra material men föreläsare skall sänka ritmen under föreläsningen.» (Godkänt)
- Jag måste säga att Severin är kung! Han gär lektionerna så intressanta de kan bli om nu kan säga så. Han är en av de FÅ lärare jag tycker är bra!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert!»
- Robert Severin»
- Korta lektioner för att man ska orka hålla koncentrationen uppe.»
- Det hängivna engagemanget hos Robert»
- Samma lärare»
- Övningstillfällena»
- Lärarna! »
- Robert. He rules!»
- Trevlig och glad lärare.»
- powerpoint»
- Severin som föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- "Innføring i sjørett" - om det är möjligt att hitta ett alternativ.»
- Fler övningstillfällen och fler övningar på kurshemsidan»
- Tentan skulle kunna kortas ned då den tog mycket lång tid att skriva och fyra timmar kändes inte riktigt tillräckligt för att hinna svara och gå igenom alla på det sätt som önskats»
- Fler instuderingsuppgifter och övningstillfällen. »
- Skulle vara bra om man kunde lägga ut mer gamla tentor på kurshemsidan»
- görans del. med disskusions uppgifter känndes mest som en lång kaffepaus. Det är bra om liggetids beräkningarna är rätt så man vet om man har gjort rätt eller inte. Skulle inte vara helt fel att få frågorna i boken översatta. skulle spara mycket tid!»
- Nya tentavakter. »
- Bättre vägledning om vad man bör kunna. Nu läste man mycket som var på lektioner men kom mest praktik fall istället för fraktvillkor, betalnings instrument o.s.v.»
- Gå inte igenom pwt presentationer för fort. Se till att alla förstår. Ta gärna med många exempel. Ha en lång lektion om hur man svarar på en tenta fråga och hur man ska tänka om lagtexter. Ha gärna en repetitionslektion innan tenta. Se till att alla är med på noterna.»

16. Övriga kommentarer

- Bag-in-Box!»
- Liten jobbig grej på tentan var sista uppgiften om liggetid då svarsmall och faktauppgifter var på samma A4 -ark (fram och baksida), jobbigt att vända blad hela tiden!»
- För övrigt bra och nyttig kurs. en eloge åt robert som plockar fram bra och minnesvärda exempel.»
- Jag gjorde tentan i sal Svea219 och tentavakten var under all kritik. Det brukar vara lite dåligt men denna var oförskämd. När det var en halvtimma kvar började hon bli halvhysterisk över att så många fortfarande satt kvar och sa till oss att börja lämna in. För det skulle aldrig gå om alla satt tiden ut! Vi har rätt att sitta hela tiden! Dessutom sa hon väldigt högt till alla som inte fyllde i omslaget rätt och var extremt besvärad. Jättestörande. Jag gjorde liggetiden den sista kvarten och kunde inte alls koncentrera mig alls eftersom hon avbröst hela tiden, blev så hysterisk och otrevlig. Det var en väldigt lång tenta men när det var som det var så ska vi inte behöva stressas upp av idiottentavakt. »
- På tentamen var tentavakten inte bra. Pratade stup i kvarten, och ungefär 40 minuter innan tentan var slut var hon stresad och ville att vi skulle skynda på. Nästan varje minut efter detta tills att tentan skulle var klar, påminde hon oss m att hon var tvungen att gå direkt efter.»
- MYCKET DÅLIGT: Vi som läst sk innan har läst ALLT detta tidigare och FORTFARANDE precis som förra läserioden SLÖSERI med tid och energi!!! »


Kursutvärderingssystem från