ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Engelska för sjöfart och logistik, FSP040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

13 svarande

Högst 5 timmar»8 61%
Cirka 10 timmar»2 15%
Cirka 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»1 7%
25 timmar eller mer»1 7%

Genomsnitt: 1.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»1 7%
50%»1 7%
75%»4 30%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.3

- Sjuk i två veckor. Missade de föreläsningar som var då» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 22%

Genomsnitt: 2.22

- EngOnline provet i slutet känns väldigt tufft!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Läst Gymnasiets Engelska A, B och C men tycker endå det är en väldigt svår kurs... I alla fall hittills!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»9 81%

Genomsnitt: 3.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»8 61%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.38

- Jag tycker det är för låg nivå på undervisningen. Det känns inte som jag har lärt mig något nytt.» (Ganska liten)
- relativt liten, iom att engonline är utformat som det är så klarar jag mig bra som det är. Däremot kan lektionerna ge en knuff så att jag kommer igång.» (Ganska liten)
- timmarna speglar inte det vi förväntas skapa i t.ex. en uppsats. Timmarna är för enkla i förhållande till de uppsatser man ska skriva. Jag tycker man bara blir mer förvirrad + otydliga instruktioner.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.84

- Har inte öppnat boken än» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»7 53%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.84

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt samarbete»2 15%

Genomsnitt: 3.53

- Jag är kursare så jag har inte alls kommit in i gruppen» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- EngOnline är krävande» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»8 61%
Hög»2 15%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.38

- Hellre 2 kurser än 3 under en och samma läsperiod.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 23%
Godkänt»6 46%
Gott»4 30%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Allting är väldigt väldigt grundläggande. Å andra sidan så tycker jag detta är väldigt bra då min grammatik är mycket dålig» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna om hur man skriver uppsatser har varit bra. Dock känns det som man kan komprimera dem ganska mycket. Det känns som det är mycket upprepningar.»
- Genomgångar av meningsuppbyggnad och olika meningstyper.»
- engonline»
- eng online»
- Att kursen ät uppdelad under 2 läsperioder»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De höga kraven gällande gramatikekunskaperna i EngOnline»
- Jag tycker det känns som vi pratar om samma sak hela tiden. Det senaste pratade vi om sådant som jag lärde mig när jag gick i femman. Ribban borde kunna läggas lite högre högre. Efter föreläsningarna tycker jag inte att jag lärt mig speciellt mycket nytt. Detta gäller grammatikdelen. »
- Skippa assignment 2 som var i år, alltför stor kraft gick åt att hitta info och att bearbeta det man hittat om ämnet man valde, fokus borde ligga på själva engelskan/skrivandet. Fler och kortare uppsatsskrivningar med mindre fokus på vad det är man skriver om vore bra.»
- Förtydliga i kursinformationen att den är så pass grundläggande som den är.»
- Tycker att powerpointpresentationerna som täcker en föreläsnings innehåll borde läggas upp minst en dag innan föreläsningen så att man kan skriva ut och anteckna på dom bladen där allt står skrivet istället för att kämpa med att hinna skriva ner allt i anteckningsblock.»
- Nästan lite rörigt med två olika lärare som växlar av varandra under en och samma föreläsning»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker det är alldeles för kort tid på sig när man ska göra uppgifter som delas ut under lektionen. Då får man kanske fem minuter på sig och sen hoppar man till ett helt nytt moment utan att ens gå igenom. »
- bra lärare, fantastiskt med an amerikanska, ger ett mer seriöst intryck»


Kursutvärderingssystem från