ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi KOO041 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»14 28%
Cirka 25 timmar»7 14%
Cirka 30 timmar»12 24%
Minst 35 timmar»11 22%

Genomsnitt: 3.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»13 26%
100%»32 65%

Genomsnitt: 4.46

- läste en termin kemi på GU i våras, och har därför endel med mig redan. Foluserar på matten just nu.» (75%)
- Allt utom konsultationstiden.» (75%)
- Kanske runt 90%» (100%)
- dock inte en konsultationstid.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 36%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 20%

Genomsnitt: 2.42

- Det är väldigt många punkter i målen vilket försvårar möjligheten att förstå exakt vad man ska lära sig» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 26%
Ja, i hög grad»14 33%
Vet ej/har inte examinerats än»17 40%

Genomsnitt: 3.14


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»13 26%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»15 30%

Genomsnitt: 2.95

- Föreläsningarna är svåra att hinna ta in, för mkt powerpoint. Lektionerna varierar väldigt mkt beroende på vilken lärare man har. Just när det gäller orbitaler är boken värdelös. Extra filer på pingpong med tydligare bilder hade nog hjälpt många.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit lite röriga och inte alltid handlat om samma som kom på övningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna ger betydligt mindre än lektionerna. » (Ganska stor)
- Kemiföreläsningar med powerpoint är inte så bra, svårt att hålla koncentrationen uppe, kanske skall behöva anteckna? dock är det mycket text, men på något sätt få upp koncentrationen på hela gruppen» (Ganska stor)
- Lektioner har varit bra men flera föreläsningar hade man kunnat vara utan.» (Ganska stor)
- Dock borde läraren som använder sig av powerpoint ta det lugnt när undervisningen sker. Studenterna borde få chans att föra anteckningar under lektionen.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 16%
Ganska stor»14 28%
Mycket stor»27 55%

Genomsnitt: 3.38

- Inte i allt, men i stort så får jag ut mer av att läsa boken än att gå på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- chemical principles!!!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»25 51%
Mycket bra»21 42%

Genomsnitt: 3.36

- Möjligtvis kunde nya dokument m.m. lagts upp tidigare för att förbättra framförhållningen. Ett förlag är en tidsaxel på pingpong för att strukturera upp innehållet ur ett studieperspektiv.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»6 12%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»14 28%
Har ej sökt hjälp»6 12%

Genomsnitt: 3.32

- tar långt tid.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»33 67%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 34%
Hög»24 48%
För hög»8 16%

Genomsnitt: 3.81

- Ett helt kapitel i veckan är rätt maffigt. Måndagsföreläsningarna ger en suddig översikt av kapitlet. Det är på övningarna man lär sig något över huvud taget... » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 20%
Hög»29 59%
För hög»10 20%

Genomsnitt: 4

- Spektroskopilaborationen var dåligt schematlagd. Kunde har lagt den tidigare eftersom det blir väldigt mycket och göra just den vecka med både labbrapport och två tentor som måste övas. » (Hög)
- Det är för många småprojekt hela tiden!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 32%
Gott»29 59%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 3.69

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna»
- övingslektionerna och konsultationstiden har gett mig mycket. Pingpong och materialet där har oxå varit användbart. På föreläsningarna går det mycket bra med powerpoint, eftersom man då kan koncentrera sig på att lyssna och anteckna endast de viktiga sakerna.»
- Konsultationstiden och övningarna»
- Konsultationstiden är väldigt bra»
- Konsultationstiden!!!»
- tydligheten i vad osm kommer med på proven»
- Övningslektionerna och konsultationstiden!»
- Lärarna var bra.»
- konsultationstiden.»
- Övningslektionerna.»
- Bra övningslärare och bra laborationer-»
- vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Information i början av terminen, där eleven upplyses i vilket tempo som gäller och han/hon bör plugga för att uppnå uptimala resultat.»
- Upplägget på föreläsningarna, men det kan jag förstå om det är svårt att göra annorlunda med så lite tid till varje del. »
- Jag kan tycka att på övningslektionerna är det mer lärorikt om läraren inte kör med powerpoint, eftersom jag lär mig bättre genom att anteckna och det går förfort för de om läraren använder powerpont presentationer.»
- Föreläsningarna, man lär sig inte särskilt mycket av dem så konceptet kanske bör förändras en aning.»
- tempot»
- "Atomjakten" känns lite onödig, man lärde sig nästan ingenting. Vore bättre att ägna den tiden åt vanlig undervisning. Bättre planering av lab-tider, så att de blir jämnare fördelade under läsperioden.»
- Mängden arbete, kanske inga projekt parallellt med resten av kursen??»
- tydligare lektioner så alla hänger med»
- Föreläsningarna går väldigt fort och hjälper inte särskilt mycket, det man lär sig läser man in själv, alternativt på övningslektionerna.»
- Förklara hur muntan går till, så att man inte pluggar på fel saker.»
- Jag tycker att det är för många små moment. Det är lättare att koncentrera sig på att jobba med boken och slippa ha så många bollar i luften. Väldigt komplicerat att få godkänt och rapportera in labbarna»
- Kemiföreläsningarna, björns föreläsningar med exempel har varit mycket bättre än de andras. speciellt Lars föreläsningar. många känner det är meningslöst att gå på föreläsningarna»
- att inte ha så mycket saker pågående på samma gång.»
- Mer pedagogiska föreläsningar.»
- Bättre instruktioner till partikel i lådan. mer konstruktiv kritik vid returer av rapporten. man lär sig ingenting om man inte får reda på vad man göra bra och vad man gör dåligt.»
- ping pong»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från