ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Sjötransporter av bulklaster, LNC322

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»7 31%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»7 31%
100%»14 63%

Genomsnitt: 4.59

- Gick ej på räkneövningarna» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 59%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»14 70%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»14 63%

Genomsnitt: 3.59

- Dock kan det bli bättre med mer "riktiga" tester och lastningar va båtar...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»6 27%

Genomsnitt: 2.72

- Fick ingen, dom dokument vi hade på kurshemsidan var väldigt bra.» (Mycket liten)
- vi har inte haft någon litteratur. Hade varigt bra med ett kompendium, Fredrik är duktig lärare om hans tankar fanns i ett häfte hade det underlättat..» (Ganska liten)
- Det var ju inte så mycket kurslitteratur, men det var tillräckligt och verkligen bra!» (Ganska stor)
- Handledningshäftet för övningsuppgifterna kan vara det bästa som har gjorts i Chalmers historia. Mycket användbart, missade man någon genomgång var det lätt att ta igen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»20 90%

Genomsnitt: 3.9

- Riktig bra ordning på hemsidan!» (Mycket bra)
- Fungerade mycket bra! Bara en sån sak som att efter att ha skrivet tenta komma hem och hitta facit utlaggt. Bra att direkt kunna kontrollera om man svarat rätt osv. » (Mycket bra)
- Allt material kom snabbt upp på hemsidan, mycket bra!» (Mycket bra)
- Superbra» (Mycket bra)
- Pingpong har fungerat utmärkt. Snabb på att lägga ut saker. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.9

- Var tom imponerad/förvånad över hur fort det gick om man tex mailade en fråga och sen fick svar direkt!» (Mycket bra)
- Bra och snabba svar via mail eller Pingpong» (Mycket bra)
- Frederik Hallbjörner ger intrycket av att vara mån om att alla ska hänga med och förstå.» (Mycket bra)
- Pingpong underlättar samt de sista övningsräkningarna vi hade inför tentan. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»17 77%
Hög»4 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Jag upplevde det lite tufft första veckan. Men sedan kom kunskaperna från stabiliteten fram ur "dimman" och de plus Fredriks sätt att förklara gjorde att det gick som på räls» (Lagom)
- I mitt fall hög pga arbete vid sidan av studier» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»2 9%
Lagom»16 72%
Hög»3 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Hade varit bättre om man hade spridit ut föreläsningarna/teoriföreläsningarna på flera veckor istället för att bunta ihop allting på en och samma (första veckan)» (Lagom)
- I mitt fall hög pga arbete vid sidan av studier» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»11 50%
Mycket gott»11 50%

Genomsnitt: 4.5

- Kan kanske krävas lite mer att så att vi verkligen lär oss.» (Gott)
- Kunde varit ett eller två föreläsningspass á 3 timmar till.» (Gott)
- Kanon lärare!» (Mycket gott)
- Mycket bra lärare, kunde hänvisa till exempel från verkligheten.» (Mycket gott)
- Fredriks praktiska perspektiv gör det både intressant och enkelt att förstå.» (Mycket gott)
- Finns inget negativt med kursen. Läraren har alltid kommit väl förberedd. Kursen har gett mig kunskaper i problem som jag mycket väl kan tänka mig uppkommer om man väl är styrman på en bulkbåt. Mycket bra upplägg.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen i sin helhet.»
- Mer räkneövningar.»
- Fredrik Hallbjörner!»
- Lastsimulatorövningar»
- Handlednings- powerpoint inför räkneövningarna, väldigt bra.»
- arbetsmaterialet som lades upp på pingpong»
- Laborationerna, lärarens pedagogik.»
- Fredrik Hallbjörner»
- Bra lärare!»
- Lastsimulator övningar»
- Frederik Hallbjörner»
- Frederik Hallbjörner, en lärare som vet vad han talar om. Pedagogisk och förankrad i verkligheten.»
- Loadmaster-övningarna. Övningarna hade verklighetsanknytning och för första gången på länge kändes det som man lärde sig något som man kommer ha nytta av i framtiden. »
- Läraren»
- Övningsuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räkneövningstilfällen och kanske fler siulationsövnigar med olika fartyg.»
- Mer tid för simulator.»
- Mer räkneövningar.»
- Litteratur! en bok där man kan söka mera kunskap om man så önskar.. Mera simulator tid som kanske kan vara lite mer lärarhandledda..»
- Kunde varit fler praktiska moment. Mer prakitska exempel på hur det går till när man lastar. Studiebesök eller film som exempel.»
- Kanske lite mer om själva bulkmarknaden och hur en bulkbåt fungerar jämfört med tex tankbåtar i början av kursen. Det är inte många av oss som har varit på bulkbåtar än. »
- Inget»
- Handledning till övningstenta»

16. Övriga kommentarer

- Kul kurs i sin helhet. Skönt att en kurs äntligen fokuserar på att vi ska lära oss det nyttiga och förstå vad vi gör. Inte bara för att! Bra att få lära sig använda formlerna istället för att kunna de utantill!»
- Fredrik Gör en mycket bra jobb!!!»
- Rolig och relevant kurs.. »


Kursutvärderingssystem från