ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Manövrering/Girplanering, LNC300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»11 55%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.75

- mkt lite tid krävdes» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 2.75

- Bra att Kurs-PM har schema för labbarna mm.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- Mycket repetition från Sjömanskapskursen, vilket är bra! Rättsfallen var lärorika.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Både ja och nej, kändes som att man hade buntat ihop flera olika saker för att det var "för lite" inom varje område vilket gjorde det svårt att förbereda sig överhuvudtaget för tentan, man visste inte vad man skulle kunna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 26%
Ja, i hög grad»10 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 21%

Genomsnitt: 2.94

- Både ja och nej, kändes som att man hade buntat ihop flera olika saker för att det var "för lite" inom varje område vilket gjorde det svårt att förbereda sig överhuvudtaget för tentan, man visste inte vad man skulle kunna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna var rätt ok, i Navsimen fick man en större förståelse för det man gått igenom tidigare. När vi var ute och körde med Skagerack så var det det bästa, de var riktigt lugna och pedagogiska.» (Ganska liten)
- Arrogant lärare » (Ganska liten)
- men det är inte tack vare läraren utan det är för att vi har fått simulator tid samt körning med skagerak.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.42

- vilken litteratur??? tre dåliga häften från 1980... man tycker att mer har hänt sen dess!» (Mycket liten)
- Ingen tydlig plan på vilken kurslitteratur som var viktig. Inga sidhänvisningar eller övningsuppgifter. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen och kursmaterialet kan göras mer interssant.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»9 47%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.36

- Ping pong var en nyhet för både lärare och elever» (?)
- det har inte funkat alls. övningstentamen ska man få tillgång till i början av kursen inte fyra dagar innan tentamen» (Mycket dåligt)
- Det har tagit lång tid att få ut material på webbsidan samt dokument har varit svåra att hitta, bättre organiserat hade varit önskvärt.» (Ganska dåligt)
- Det tog generellt för lång tid innan utlovat material lades ut på PingPong. Beror säkert på inkörningksproblem med nytt system men mejla gärna ut när det strular så att studenterna vet.» (Ganska dåligt)
- Med ny sida (PingPong) är det förståeligt. » (Ganska dåligt)
- det tog lång tid innan utlovade dokument lades upp på ping pong, vissa kursmoment(redovisning av kollisionsfall) blev inte av. » (Ganska dåligt)
- Tog lång tid innan övningstenta kom upp. Tycker att ALLT som delas ut på lektionerna skall komma upp på kurshemsidan även om det från början inte är i digital form. » (Ganska dåligt)
- Tog ibland lång tid att få material utdelat på pingpong. Om det beror på lärare eller teknik vet jag ej» (Ganska bra)
- Kunde vara bättre ordning bland mapparna i pingpong.» (Ganska bra)
- När det väl kom upp saker...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»5 25%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Arrogant lärare» (Mycket dåliga)
- vissa lärare i kursen kunde inte svara på elevernas frågor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»17 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»17 85%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- Många utspridda obligatoriska labbar och däremellan mycket fritid, vilket är ganska frustrerande när man tex får erbjudande om matrosvik på en vecka och då måste tacka nej...» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»5 26%
Lagom»9 47%
Hög»3 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- jag tycker att det kändes som att föreläsningarna klumpades ihop i början av perioden det hade behövts lite repetition mot slutet...» (Låg)
- Lite ojämn dock, hade varit bättre om föreläsningarna varit mer utspridda över hela läsperioden istället för att ALLT hände första veckan och sedan inget annat än navsim resten av tiden.» (Lagom)
- 2 kurser / läsperiod är bra tempo.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»8 42%
Gott»8 42%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.42

- är besviken, trodde att vi skulle få mer.» (Dåligt)
- Det mesta var bra men Portsimmen kändes mer som att man ödslade tid, för man lärde sig inte ngt av den.» (Godkänt)
- kunde ställt mer krav och gått in djupare. » (Godkänt)
- Kunde varit riktigt bra om man hade haft rätt lärare.» (Godkänt)
- En arrogat lärare !, är det någon som tänker på studenternas arbetsmiljö på Chalmers?» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Portsim övningarna och Skagerrack! +Mer Skagerrack körningar!»
- Manövreringen med skagerak»
- Manövreringen med R/V Skagerrak»
- Körningen med Skagerak. Lite bättre uppdatering på PINGPONG»
- körningen med Skagerrack»
- Praktiska manövreringen med Skagerak»
- Övningarna i simulatorn var bra.»
- Skagerack! Peter Harryson var riktigt bra nere i Navsimen»
- Bra övningar kunde dock höjt svårighetsgraden tidigare i simulatorn.»
- Byt ut Johan Cimbritz»
- Navsim-övningarna, praktiska manövreringsövningar med fartyg.»
- Båtkörningen med Skagerak. Skadar inte om man få ännu mer tid där, fler tillfällen. Bevara Peter Harrysson, en riktigt bra pedagog! »
- simulator körning både nav och port»
- simulatorkörning »
- Skagerak! »
- Peter Harrysson»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bogserbåtshanteringdelsen kunde kanske vara lite mer praktisk simulationsvisande? Man bör ej också göra rättsfallen nästa år. Iår "slapp" vi de vilket var tur, då hade det blivit körigt och en väldigt stor kurs!»
- Ökade timmar i simulatorn.»
- ping-pong hanteringen. Bättre information från läraren. Att en lärare kommer undan med att bara visa filmer och köra presentation på overhead maskinen, hur ska man kunna anteckna i mörker eller när han byter papper hela tiden och "oj inte detta, nähä inte detta heller.."»
- Mer labbarbete»
- Mer Navsim.»
- Gärna prova på stora simulatorn. Det hade också varit nyttigt att köra en större båt en Skagerak. Hon är väl jättebra för att känna på men representerar ju inte de båtar vi kör i simulatorn osv »
- Lägg ner portsim. Har ett dataspel som är 10 år gammalt som är bättre!»
- Att ni skickar ut fler övningstentor direkt, man vill veta vad som kursen innehåller och den känslan får man när man kan se på några prov. Simulatorkörningarna, Kör intensivkursen, varför hålla på att dalta med en lektion i veckan, knö ihop allt på tre dagar så kan man hellre vara ledig sen och antingen plugga eller arbeta. Helt värdelöst att ha en lektion i veckan, en lektion som förstör hela veckan då man MÅSTE VARA DÄR.»
- Portsim, kunde lagt ner den tiden på att PLUGGA istället för att sitta nere framför en dator flera timmar då man ändå inte fick ut någonting av det.»
- Fler avancerade körmoment, tilläggningar, ankring etc, närsituationer med undanmanövrer. Mer tid i simulatorn, sluta snåla!»
- Byt ut Johan Cimbritz»
- Dataspelet portsim. Tvivlar på att någon av oss blivit bättre på att manövrera genom det. Lägg den tiden på riktig båt eller i navsim. »
- Studiematerial som delas ut på föreläsningar bör komma upp på hemsidan också.»
- kursmaterialet, och sprida ut föreläsningarna lite mer.»
- Se till att allt läggs upp på kurshemsidan samt i god tid.»
- Johan Cimbritz, ta bort han......»

16. Övriga kommentarer

- Bra. Lite jobbigt med att simulationsövningarna / grupp inte ligger mer koncentrerat så att man har ex 2 övningar/ vecka och sedan 1 vecka utan övningar. Vilket gör att man slipper 1 övning/vecka och ingening mer. Jobbar hellre med fler under kortare period och sedan lite längre egentid för andra uppgifter mer koncentrerat.»
- Det har varit många frågetecken under kursen. Var den sista portsim övningen obligatorisk? Vad sker med rättsfallen? När och var ligger övningstentan ute?»
- Portsim är värdelöst program, vi skulle få ut mer om vi satt framför ship simulator, ett windows spel! Att det är så skiftande kvalitet på lärarna, Hälften är lunga, trevliga och hjälpsamma. Nästa hälft är arrogant och otrevlig samt väldigt opedagogisk.»
- Synd att Borre inte var kvar hela kursen. Kunde vara mer körning med skagerak och navsim.»
- Olika elever behöver lägga olika mycket tid på olika ämnen, därför är det ett måste att många övningstentor skickas ut direkt i början av kursen så att man kan få ett begrepp om hur stor kursen är och hur mycket tid man behöver lägga på den. »
- Man föväntar sej inte att bli hånad om man svarar på en fråga.Det blev ingen dialog då vi hade Johan Cimbritz.Vid en frågestund inför tentan kunde han inte förklara dom frågor som ställdes.»


Kursutvärderingssystem från