ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik MI del A, Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»7 63%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»2 18%
25%»0 0%
50%»2 18%
75%»1 9%
100%»6 54%

Genomsnitt: 3.81

- mestadels övningar» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Dåliga genomgångar med en lärare som endast pratar in i tavlan» (Mycket liten)
- Becker är för snabb på genom gångar, alla tror att man kan allt inom matematik innan man började kursen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Lars bok kan vara det mest opedagogiska som någonsin tryckts. Använde annan bok under hela kursen.» (Mycket liten)
- kass mattebok» (Ganska liten)
- Endast exempel på de lättaste uppgifterna och sen kör man fast» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Bra med så många gamla tentor som låg uppe!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 2.9

- Övningaledaren hade svårt att förklara uppgifter.» (Ganska dåliga)
- SI matten var bra och en bra lärare. Det andra mattetillfället var ingen höjdare. Student som hjälper till i all ära men då ska dom väl inte dumförklara och säga att detta är saker vi ska kunna.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 54%
Hög»4 36%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.54

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»7 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»1 9%
Godkänt»7 63%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Tyckte den var tråkig! Dåliga lärare, alla tre vi haft har varit urusla. (Förutom Bobo Cheng som slutade av någon anledning) » (Mycket dåligt)
- Knappt. Kändes som om man kunnat klara sig utan föreläsningarna. Däremot var SI matten och räknestugorna bra.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- BOBO CHENG»
- SI-matten»
- SI matte och räknestugor»
- G. bra föreläsningar samt SI matten»
- ja du»
- De få övningstillfällena som gavs»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Litteraturen, en bok som inte är tejpad och som innehåller pedagogiska exempel.»
- fler övningstillfällen»
- Boken, förklarar inte så bra»
- Övningar där läraren/övningsledaren visar några blandade uppgifter av olika svårighetsgrad ur boken, på tavlan. Som det fungerar nu så gör man uppgifter själv och frågar vid problem vilket inte passar alla.»
- Övningar, mer exempeluppfifter som handledaren kan gå igenom, och sedan egen räkning. »
- Bättre och flera föreläsningar»
- De få övningstillfällena som gavs»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från