ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Terrester navigation SK, LNC046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-06
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
11 35%
17 54%
5 (över förväntan)»3 9%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte haft några förväntningar, men vi har ju lärt oss att navigera en segelbåt i alla fall!» (3)
- Trodde vi skulle få mer av simulatorövningar» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

31 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
4 12%
5 (mycket relevant)»27 87%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.87

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

27 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 7%
15 55%
5 (Mycket bra avvägt)»10 37%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har ej gjort tentan än.» (?)
- Har inte haft tenta ännu» (?)
- Har inte examinerats ännu» (?)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

31 svarande

<25%»0 0%
25-50%»1 3%
50-75%»1 3%
>75%»29 93%

Genomsnitt: 3.9

- 100% då detta är det enda sättet att få tillräckligt med information då litteraturen är förlegad och inte har så mycket att komma med.» (>75%)
- Missat ngra pga läkarbesök etc för FFU"n» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 9%
5 16%
14 45%
5 (mycket bra)»9 29%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ett mycket pedagogisk, men tyvärr väldigt tråkigt upplägg på föreläsningarna p.g.a långsamt tempo. Svårt att hålla sig vaken och intresserad trots hög motivation!» (3)
- Om man satt lite längre bak så var det mycket svårt att höra vad läraren sa» (3)
- Kunde i vissa fall gått fortare fram» (4)
- Men han måste tala högre o tydligare...är väldigt svårt att höra honom om man inte sitter längst fram» (5 (mycket bra))
- man kände alldrig att det var onödigt att komma! en mycket kompetent lärare som har en fantastisk pedagogik! man känner sig trygg med honom och man får en känsla av en enorm rutin och erfarenhet från lärarens håll vilket är mycket viktigt för mig och som jag anser vara mycket positivt!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 6%
5 33%
5 33%
5 (mycket bra)»4 26%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Funkar jättebra!» (5 (mycket bra))
- Har dock bara hört gott om dem och skulle helt klart gått dit om jag hade haft tid.» (Deltog ej)
- Vad är detta?» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 9%
20 64%
5 (mycket bra)»8 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det känns lite mellanstadieskola att gå fram och få sin uppgift rättad av fröken inför klassen...» (3)
- Kändes onödigt med så många och långa labb-tillfällen som var obligatoriska» (3)
- Simulator mkt bra» (4)
- Detta fungerar väldigt bra!» (5 (mycket bra))
- nav sim kändes riktigt kul, att få testa sina nyvunna kunskaper på "riktigt"!» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 6%
4 12%
8 25%
5 (Mycket stor)»17 54%

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bara här man lär sig något, då litteraturen inte är till någon större hjälp!» (5 (Mycket stor))
- Väldigt pedagogisk och noggrann, strukturerad » (5 (Mycket stor))
- jag lär mig bäst genom föreläsningar och är enormt tacksam att de finns!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

30 svarande

Ja»0 0%
Nej»30 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»2 6%
4 12%
19 61%
6 19%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- VÄLDIGT lågt tempo! » (1 (För låg))
- det var ganska lagom, man hade klarat av mer, men för mig som novis inom navigation kändes det skönt, det blev aldrig tråkigt, och inte för mycket! rekomenderar att behålla samma studietakt till nästa år!» (2)
- Den kan har upplevts som för hög då vi hade väldigt mycket terrester navigation, men det ledde endast till att vi lärde oss bättre.» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.9

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.67


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

31 svarande

1 (ej prisvärd)»5 17%
4 14%
16 57%
2 7%
5 (mycket prisvärd)»1 3%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 2.64

- Med tanke på hur liten användning vi hade av litteraturen, var den inte prisvärd.» (1 (ej prisvärd))
- Boken är från 1986!!! Den motsvarar heller inte kursen så bra. Finns det verkligen ingen annan bok???» (1 (ej prisvärd))
- Dags för modernare böcker, budskapen är detsamma men det finns mycket bättre på marknaden.» (1 (ej prisvärd))
- jag har läst ett mycket fåtal sidor i boken, föreläsningarna gav mer, och nav. 1 är helt enkelt för gammal och tråkig! jag förstår inte bokens förklaringar och skrivsätt samt räknesätt trots att jag läst mycket matematik sedan innan!så som de förklarar känns gammalmodigt, mycket invecklat och oförståeligt. man får ta det som det är och läsa det man förstår! hade inte föreläsningarna hållt den kvalitet de gjort, hade jag varit betydligt mer skeptiskt! men som sagt, boken behövdes inte för att få en 5:a på tentan om man så önskade! det kanske dock kan vara bra att ha...» (3)
- Lånade boken på biblioteket istället.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»2 6%
10 32%
9 29%
8 25%
5 (Mycket stor)»2 6%

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För omodern kurslitteratur som inte hade upptaderats.» (2)
- Boken har jag knappt använt. Kompendiet är bra, men behöver uppdateras något då det förekommer gamla sjökortsymboler o.s.v.» (2)
- Tråkig bok att läsa och dessutom så stämmer inte hans sätt att räkna med bokens. De får ut samma svar men boken försvårar allt. Lätt att förstå hur man ska göra/tänka via föreläsningarna/övningarna men svårt att fatta boken» (2)
- har tittat lite, men det är framför allt kort1 som varit användbar. Nav1 har mest varit som en fördjupning/ komplement om jag inte förstått föreläsningen, men jag tycket föreläsningarna har täckt in näst intill allt som man måste förstå. » (3)
- Kompendiet med frågor hjälpte, men Navigation 1 kändes onödig för den här kursen.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.93


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»26 92%
Nej»2 7%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.07

- Information fanns och den är ganska lättåtkomlig men hela datasystemet känns onödigt krångligt och man måste ha koll på flera hemsidor och länkar samtidigt istället för att samla allt under en.» (Nej)
- udelade dokument på kurshemsidan gick inte att öppna.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra kurs, inte mycket som behöver göras med den tycker jag»
- Föreläsaren Göran Larsson var väldigt bra med bra takt.»
- SI är bra. Övningarna fungerar också bra.»
- Göran, med en lite starkare röst :-D»
- Övningstillfällena med vanliga sjökort»
- Allt, förutom boken»
- Göran Larsson»
- Det var helt okej»
- Repetitionerna»
- bra lärare»
- Läraren»
- SI Lektionerna var mycket givande»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bra kurs, inte mycket som behöver göras med den tycker jag»
- Ingenting speciellt.»
- Det känns som att hela kursen är något förlegad och omodern. Det måste väl ha hänt något inom ämnet de senaste 20 åren??? Dessutom kommer vi knappast att ha användning för dessa kunskaper när vi kommer ut i tjänst senare då allt sköts med datorer och GPS. Klart man ska känna till grunderna, men att det ska vara såhär "petnoga" har jag svårt att förstå.»
- Mer simulatorövningar»
- Det behövs en lärare som kan prata klart och tydligt så att även de som sitter längst bak kan höra.»
- Ge Göran en microfon, dela ut facit till övningstentan i tid.»
- boken, man borde trycka på sjönäringen att göra ny litteratur! boken är gammal och tråkig, men desto värre,oförståelig! därmed inte sagt att det är bättre att ersätta den med något billigt skräpmaterial! den känns mycket kvalitativ ocj skriven av kunnigt folk, men det känns som att det är för svår för den nivå vi ligger på, och därtill ett förlegat språk och layout! och författarnas matematiska tankegångar och förklaringar förstår jag mig inte på, trots att jag läst matte E! jag tror helt enkelt att man inte använder de sätt att uttrycka matematiska förklaringar som man ser i dagens matteböcker! det hade varit bra att få fler tentor att öva på samt att få komplett skriftligt facit till dessa av läraren! jag ville inte utnyttja SI eftersom de var elever som hade hand om detta vilket gjorde att jag inte hade någon trovärdighet för detta samt att de vid presentation sa att man går och tar en öl då och då! jag vill inte vara delaktig i något alkoholdrickande under undervisning! låt en kunnig lärare hålla i SI, annars är det inget att ha!»
- Inget»
- Färre folk på simulatorövningarna. 4-5 samtidigt blir lite dumt när alla vill göra allt.»
- Ny litteraur»

18. Övriga kommentarer

- Denna kurs kan läsas på mycket kortare tid, och den behöver en rejäl uppfräschning!»
- göran ska ni vara rädd om, en bättre kan ni inte hitta som lärare! »
- Är överlag nöjd med kursen. Skulle gärna sett att första simulatorövningen varit några veckor senare. Vi som aldrig gjort sådant här förut visste knappt hur det fungerade, hade varit bra med lite extra tid för att sätta sig in i det hela någotsånär.»
-

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.87
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från