ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 2 KBT011 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»2 16%
Cirka 25 timmar»2 16%
Cirka 30 timmar»3 25%
Minst 35 timmar»3 25%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 50%
100%»6 50%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»5 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 3

- Tentauppgifterna var bara från en liten övningsuppgifter, det borde kanske täcka i lite större utsträckning» (I viss utsträckning)
- En räknefråga på filtrering förvirrade mig och många till att inte kunna räkna fram tid som behövdes, det momentet som förvirrade tyckte inte jag tillhörde kursen och onödigt eftersom det förvirrade mest och inte gav oss möjlighet att visa kunskap inom filtrering.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»8 66%

Genomsnitt: 3.58

- En nackdel: missar man ett övningstillfälle där en typ av uppgift tas upp så är det kört. Det borde finnas fler lösningar på hemsidan för det är svårt att fundera ut själv hur linjer ska dras osv.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»2 16%
Ganska liten»7 58%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.08

- Kompendier bra! Seader & Henley kass.» (Ganska liten)
- Kursboken var TOTALT VÄRDELÖS. Utdelade kompendier och labhandledningar var jättebra!» (Ganska liten)
- Bra kompendium i filtrering och sedimentering. Fanns mycket lite att läsa om de andra två kapitlen. » (Ganska liten)
- Ej litteraturen, men utdelat material och kompendier.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%

Genomsnitt: 3.75


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.58

- Bra med övningstillfällen + räknestuga för alla delar. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 16%
Hög»7 58%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 4.08

- Projektet tog mycket tid. Så det blev att man lämnade räkneövningarna till sist.» (Hög)
- Det var en del att göra men framförallt ökades belastningen av projektet.» (Hög)
- För mycket tid gick åt till projektet och teknisk kommunikation.» (Hög)
- Detta kanske inte är rätt forum, men projektet tar på tok för mycket tid och kraft i relation till antal kurspoäng!!!! (Detta ska kanske betonas mer på kursutvärdering av teknisk kommunikation)» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 25%
Hög»7 58%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.91


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 45%
Gott»5 45%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Kändes som om sep 2 var bättre upplagt än sep 1. Gunnars genomgångar och övningar är jätte bra.» (Godkänt)
- Skulle varit mycket roligare och lättare utan teknisk kommunikationsprojektet.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugorna och genomgångar av olika tal är väldigt bra för inlärningen lika så är laborationerna väldigt lärorika»
- Laborationerna var guld värda! Mycke av förståelsen kom från dessa. Läraren vi hade är väldigt duktig på attt förklara.»
- Upplägget på föreläsningar och räknestugor.»
- Labbarna var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken!»
- Antigen lite lättare tentor. Eller genomgången ska innehålla mer tenta´,likanande uppgiter.»
- Lite mer övningstillfällen»
- Nytt kursmaterial! Boke "Separation process principles" av Seader Henley är jättedålig!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från