ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Audio Technology & Acoustics 2009, VTA135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-12 - 2009-11-12
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mendel Kleiner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own background

1. Your background is:

10 svarande

Chalmers Masters Program in Sound & Vibration»5 50%
Other Chalmers Masters Program»0 0%
Other Chalmers program»1 10%
Graduate studies at the Ph.D. level»0 0%
Foreign Masters program (Erasmus and other exchange programs»4 40%

Genomsnitt: 2.8


Learning goals

The course goals in terms of learning outcomes were specified in the lecture notes available on the course web site.

2. To what extent do you feel you have acquired the knowledge, skills, and understanding, desired in the learning outcomes?

11 svarande

Less than expected»0 0%
As expected»6 54%
More than expected»5 45%

Genomsnitt: 2.45

3. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

11 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»11 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2


Your own effort

4. How many of the lectures did you attend?

11 svarande

Less than 30%»0 0%
About half»1 9%
More than 70%»10 90%

Genomsnitt: 2.9

5. How many of the classroom exercises did you attend?

11 svarande

Less than 30%»0 0%
About half»2 18%
More than 70%»9 81%

Genomsnitt: 2.81


Lectures and classroom exercises

6. To what extent have the lectures been of help for your learning?

11 svarande

Less than expected»2 18%
As expected»5 45%
More than expected»4 36%

Genomsnitt: 2.18

7. How was the presentation speed in the lectures?

11 svarande

Too slow»0 0%
Appropriate»7 63%
Too fast»4 36%

Genomsnitt: 2.36

8. To what extent have the lecture notes been of help for your learning?

11 svarande

Less than expected»3 27%
As expected»8 72%
Better than expected»0 0%

Genomsnitt: 1.72

9. To what extent have the classroom exercises been of help for your learning?

11 svarande

Less than expected»1 9%
Appropriate»6 54%
More than expected»4 36%

Genomsnitt: 2.27

10. How was the presentation speed in the exercise classes?

11 svarande

Too slow»1 9%
Appropriate»10 90%
Too fast»0 0%

Genomsnitt: 1.9


Home work assignments

11. Were the homework assignments useful for your studies?

11 svarande

Less than expected»1 9%
As expected»5 45%
More than expected»5 45%

Genomsnitt: 2.36

12. How do you judge the level of difficulty of the two home work assignments?

11 svarande

Too easy»1 9%
Appropriate»10 90%
Too difficult»0 0%

Genomsnitt: 1.9


Laboratory exercises

13. How well did the lectures and classroom exercises prepare you for the laboratory exercises?

11 svarande

Less than expected»4 36%
Appropriately»6 54%
More than expected»1 9%

Genomsnitt: 1.72

14. How well were the laboratory exercises prepared?

11 svarande

Inadequately»0 0%
Appropriately»10 90%
Much more than needed»1 9%

Genomsnitt: 2.09

15. How helpful was the supervision during the laboratory exercises?

11 svarande

Less than expected»1 9%
Appropriate»8 72%
More than expected»2 18%

Genomsnitt: 2.09


Study climate

16. How were the opportunities for asking questions to and obtaining help from the professor?

11 svarande

Insufficient»1 9%
Appropriate»7 63%
More than sufficient»3 27%

Genomsnitt: 2.18

17. How were the opportunities for asking questions to and obtaining help from the course assistent?

11 svarande

Insufficient»1 9%
Appropriate»6 54%
More than sufficient»4 36%

Genomsnitt: 2.27

18. How well have you and your fellow students been able to cooperate in this course?

11 svarande

Poorly»0 0%
Appropriately»10 90%
Extremely well»1 9%

Genomsnitt: 2.09


Overview

19. How well did the course administration, web page, handouts, etc., work?

11 svarande

Poorly»1 9%
Appropriately»3 27%
Very well»7 63%

Genomsnitt: 2.54

20. How was the course workload?

11 svarande

Comparatively low»0 0%
Appropriate»9 81%
Comparatively high»2 18%

Genomsnitt: 2.18

21. Comments and suggestions for improvements:

- We learned a lot and it is a very good course. It was very nice that we even got a feedback for our reports. So we know what to improve or what was good.»
- Feedback on the reports of labwork, »
- The laborations were made before the corresponding material had been shown in lectures. It should be reverse. The expected quality of the lab reports was rather undefined. Maybe they could get some grade corresponding bonus points for the exam to increase the motivation of writing a good report.»
- Do not do the laboratories before the related lectures. Feedback (can be for all the students together) after the laboratories exercises to explain more common mistakes and misunderstandings. Very good overall impression of the course»
- För fråga ett ovan behövs kanske ett alternativ ytterligare, dvs "Annan bakgrund". Kursen är ganska omfattande. Det kändes som det ganska lätt skulle gå att dubblera lektionstiden utan att det skulle bli någon "dötid". För flera av kursdeltagarna var det första gången de gjorde denna typ av lab, Kanske det skulle vara lämpligt att hålla någon förberedande teorilektion nere i ljudlabben, med halva kursgruppen i var sitt lab, innan labbarna sätter i gång? Bland annat var det där med avlyssningen av moder riktig aha-upplevelse. »

22. Will you recommend this course to some other student?

11 svarande

Yes»10 90%
Maybe»1 9%
No»0 0%

Genomsnitt: 1.09Kursutvärderingssystem från