ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik HT09, MTT070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»6 46%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 38%
100%»8 61%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 30%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.53

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 50%
Ja, i hög grad»1 8%
Vet ej/har inte examinerats än»5 41%

Genomsnitt: 2.91

- Det lades olika vikt på kursens olika delar i tentamen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Kenneth berättar svarar på något utan att förklara vad frågan egentligen är. Mycket förvirrande. En liten, eller ganska stor om man så vill, parentes är kvinnosynen hos den karln. "Mamma, mormor eller farmors stekpanna". "Ni tjejer" alt. "ni killar som gör si och så", som om det vore könet som definierade handlingarna i alla lägen. Om en tjej ställer en fråga påpekar han att hon gör det "försynt". Jag kan hålla på förevigt här, men vad jag egentligen vill säga är att jag starkt ogillar särbehandlingen. Jag tror inte att Kenneth själv är medveten om det, men det irriterar mig och jag vet att det även irriterar många andra i klassen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»4 30%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- Det var krångel med att få boken som kom i sista sekund. Men de som inte fick tag på den klarade sig minst lika bra som de andra. Vilket fick mig att ångra att jag lagt ut 500kr på något onödigt. » (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.07


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 23%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.3

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 61%
Hög»5 38%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Lagom förutom den extrainsatta delen för oss designare. Under all kritik. Man kan inte lägga in en EXTRA del två veckor innan tenta. Inte okej.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 53%
För hög»6 46%

Genomsnitt: 4.46

- Designkursen tog all tid vilket gjorde att alla föreläsningar i materialteknik inte hans med då det fanns strikta deadlines under hela designkursens gång. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 8%
Godkänt»4 33%
Gott»7 58%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet inom materialteknik (som bara vi i Design läste), som var intressant och givande.»
- Kurshemsidan.»
- övningstillfällena, labben, boken är bra om man börjar läsa i tid. Ge läsanvisningar i början av kursen!»
- Övningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Helst lägga projektet tidigare under läsperioden. Nu hamnade det under de sista två veckorna, och krockade rätt illa med Design & Kommunikation fortsättnings-kursen som är väldigt intensiv i slutskedet.»
- Struktur. Svårt att hänga med på föreläsningarna. En over head som inte hör ihop med vad man säger, vissa saker skrivs på tavlan, andra inte. En annan VIKTIG förändring: SKIPPA alla "farmor, mormor, flickor, designare, maskinare". Att dela in gruppen i tjejer och killar är INTE ok. "bra tjejer" = "bra för att vara tjejer". "Mammas stekpanna" = förlegat. Tjejer på Chalmers får stå ut med tillräckligt redan! »
- Sista veckan bör bestå främst av repetition»
- Bättre struktur och tydliga mål för den designrelaterade del som tillkom. Eller att uppgiften kommer tidigare i veckan. Också att Ansvarige för designmomentet kunde deltagit på redovisningen.»
- Det blev lite kort om tid på slutet. Föreläsningarna om andra material än stål kändes knapphändiga.»

16. Övriga kommentarer

- Bra med många övningstillfällen! Ett intressant ämne som detta behöver diskussion! Som sagt, SKIPPA tjejer-killar-snacket bara!»


Kursutvärderingssystem från