ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjära system HT09, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»18 37%
Cirka 20 timmar»14 29%
Cirka 25 timmar»9 18%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.14

- Mer fokus lades på mekanik » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»3 6%
50%»2 4%
75%»13 26%
100%»31 63%

Genomsnitt: 4.46

- Sega föreläsningar, lär mig bättre direkt ifrån boken» (25%)
- Har inte gått på alla övningslektioner, men så gott som alla föreläsningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 20%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 43%

Genomsnitt: 2.95

- Att använda Fouriertransformen, Laplacetransformen och z-transformen känna tydligt, men behöver man inte förstå vad det är man gör? Det visade sig under tentamensstuderandet att det inte var många som förstod vad olika begreppen verkligen betydde. Inövadat räknande på givna uppgifter kan alla lära sig. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»39 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 20%
Ja, i hög grad»20 45%
Vet ej/har inte examinerats än»15 34%

Genomsnitt: 3.13

- Som i så många andra kurser nöter undervisningen G-kraven till största del. Vore det inte bättre att höja nivån åp undervisningen och ta upp fall/uppgifter som kräver mer förståelse och är på en högra betygsnivå.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»20 40%

Genomsnitt: 3.24

- väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna!!» (Mycket liten)
- Redan läst kurs på johanneberg» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»21 42%
Ganska stor»16 32%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.44

- Ej köpt boken» (Mycket liten)
- Köpte den inte» (Mycket liten)
- kursboken kan bli tydligare och mer innehållsrik. » (Ganska liten)
- Har mest använt kurslitteraturen till övnings räkning.» (Ganska liten)
- Läst det mesta ifrån boken » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»31 63%
Mycket bra»8 16%

Genomsnitt: 2.91

- Vore bra om kurshemsidan blev uppdaterad!» (Mycket dåligt)
- mer information önskas på kurshemsida, t ex duggors betydelse för tentamensresultat» (Ganska dåligt)
- Dåligt facit, många fel.» (Ganska dåligt)
- Mycket fel i facit.» (Ganska dåligt)
- det saknades lösningar till gammla tentor. där det fanns lösnigar var de ofta felaktiga.» (Ganska dåligt)
- Skulle varit bra med lite mer information om inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»20 40%
Mycket bra»23 46%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.46

- inlämningsarbete som ska göras i matlab, men varför inte ha någon övning alls i en datasal så man kan få ordentlig hjälp?? alla har inte tillgång till laptop» (Ganska dåliga)
- det känndes mest som man skulle lära sig formlerna utantill, utan att förstå vad bakgrunden var» (Ganska dåliga)
- bra med övningstillfällen!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»14 28%
Mycket bra»30 61%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»33 70%
Hög»10 21%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.19

- Lite svårt att kommaigång i början av kursen.» (Lagom)
- Ganska låg, speciellt i jämförelse med mekaniken vi läste parallellt.» (Lagom)
- Blev konstigt nu på slutet med dugga på torsdag eftermiddag sedan ladda om inför mekaniktenta på måndag och sedan ladda om igen inför linjära system-tentan.. Blir konstigt. Hade vart bra med mer luft mellan dugga och tentavecka..» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»23 46%
Hög»16 32%
För hög»9 18%

Genomsnitt: 3.67

- Två kurser som har varit ganska teoretiska men ändå greppbart.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»1 2%
Godkänt»20 40%
Gott»20 40%
Mycket gott»6 12%

Genomsnitt: 3.55

- Nämnda kommentarer ovan är anledningen till mitt omdömme.» (Dåligt)
- Kursen väldigt lite svår att greppa till en början, allt är väldigt abstrakt så man vet inte riktigt vad man håller på med.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna ut i förväg kan verka som fusk men man lär sig otroligt mycket på det. Klassen går ihop och alla hjälps åt att förklara för alla hur man ska lösa uppgifterna. Sedan är det upp till var och en att lära in det eller inte men möjligheten att få alla poäng är stor..»
- Övningstillfällena.»
- möjlighet till hjälp på uppgifter genom skriftligt material från övningsledare, delmoment på kursen i form av duggor»
- Lärarna»
- Kursen var i allmenhet ganska bra upplagd med bra övningstillfällen.»
- Lärarna :D»
- Bra upplägg av kursen olika delar, och det tycker jag börde bevaras.»
- duggor, övningstillfällen.»
- Övningstillfällena, det var där man fick ut mest ur undervisningen.»
- duggor och bonuspoäng»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Väldigt svårt att studera själv då det inte finns några lösningsförslag till uppgifterna i boken, skulle vara bra om det fanns på nätet.»
- Tycker det är bra att vi fick lära oss om matlab i kursen eftersom det är ett vanligt program ute i arbetslivet.»
- Matlab, behöver minst en lektion i datasal med närvarande lärare till hjälp.»
- Själva anteckningarna på tavlan skulle kunna göras tydligare. Exempeluppgifterna var bra, men när det var mer teoretiskt skulle jag vilja ha tydligare anteckningar från tavlan. I övrigt fungerade det mesta bra.»
- Få ut information om matlab tidigare så man kan lära sig programet innan man får inlämningsuppgifterna. Någon övningslektion i datasal för matlab.»
- Inget som jag kommer på»
- Att jobba mer med förståelse av vad de olika delarna. Att inte bara lära sig räkna utan ocskå skapa en förståelse vad t.ex Ck är. Visserligen har detta nämnts flertalet gånger men förståelsen har inte varit prio ett. Något som visade sig då man studerade inför tentamen.»
- Lägga in fler SI- lektioner så man kan få mer hjälp.»
- Facit till utdelade Tentor stämde inte på flera frågor! Korrekt facit bör fixas till nästa år!»
- En förklaring över vad vi ska ha kunskapen till i ett tidigt skede. Det var väldigt förvirrat i början.»
- har inget direkt.»
- fullständiga lösningar till gammla tentor»

16. Övriga kommentarer

- Bill är väldigt bra föreläsare och mycket underhållande!!»
- Bill och Göran är bäst.»
- Skall inte lösningar till tidigare års tentamen finnas tillgängliga?»
- Kunde vara vettigt med en liten genomgång om vad en transform egentligen är. Tog ett bra tag att lista ut det.»


Kursutvärderingssystem från