ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Termodynamik, KVM091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-12 - 2009-11-01
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»10 23%
Minst 35 timmar»9 20%

Genomsnitt: 3.11

- Prioriterat komplexen.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt tung kurs. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»4 9%
75%»10 23%
100%»27 62%

Genomsnitt: 4.41

- Jag missade en del pga sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 47%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 35%

Genomsnitt: 2.38

- Jag har inte läst målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag vet att jag tagit del av målen, men det är ingenting jag tittat närmre på.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kan nog inte bli tydligare än vad det är» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»13 40%
Vet ej/har inte examinerats än»11 34%

Genomsnitt: 3.09

- En del av frågorna på tentan var otydliga och det var dåligt att förtydligandena inte kom förrän efter tentan börjat.» (I viss utsträckning)
- Examinationstiden var för kort för att alla skulle hinna visa vad de lärt sig. Många hann inte med att läsa alla frågor och med en timma till så skulle det ha varit möjligt och då skulle examinationen testat att målen uppnåtts. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»23 54%
Mycket stor»11 26%

Genomsnitt: 3.04

- Iom att jag inte deltog på föreläsningarna har de inte hjälpt mig ngt» (Mycket liten)
- Har redan läst kursen så man har hört det mesta redan.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar med bra anteckningar.» (Ganska stor)
- Har inte pluggat nåt på egen hand, men bra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna/räknestugorna för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 19%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»19 45%

Genomsnitt: 3.16

- se fråga 6» (Mycket liten)
- Kompetensen hos doktoranderna vid räkneövningarna känns i regel låg, det är en sorts tafatthet och de har ett beroende av att ständigt referera till sina tidigare lösta anteckningar» (Ganska liten)
- Det känns som om övningsuppgifterna har varit mycket enklare än tentauppgifterna. » (Ganska stor)
- Borde finnas fullständiga lösningar på webben när man kör fast. Det tar alldeles för lång tid att få hjälp på övning med detta.» (Ganska stor)
- Joakim Kärnbratt är helt underbar!!! Mycket pedagogisk och påläst och kan verkligen det vi har gjort.» (Mycket stor)
- Har inte pluggat nåt på egen hand.» (Mycket stor)
- De bästa övningarna jag hittills haft på chalmers» (Mycket stor)
- Joakim var väldigt bra!» (Mycket stor)
- Väldigt bra reäkneövningar och Joakim Kärnbratt var väldigt bra och hjälpsam.» (Mycket stor)
- Stor möjlighet att fråga om hjälp och lärorika tal gicks igenom, visst ibland tog de lite tid men då fick man chansen själv att fundera lite över hur man skulle attackera problemet.» (Mycket stor)
- Joakim Kärn.. är en otroligt bra övningsledare! » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var projektuppgiften för din förståelse av motsvarande kursmoment?

41 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»12 29%
Ganska stor»19 46%
Mycket stor»6 14%

Genomsnitt: 2.65

- kan ej kommentera då man redan gjord det föregående år» (Mycket liten)
- Den testade mer mina kunskaper i matlab och lärde mig matlab. » (Ganska liten)
- Dock var det svårt att få hjälp till projektet, mest vad gällde matlab frågor men även för vissa termofrågor.» (Mycket stor)
- Projektuppgiften var väldigt bra!! Förstod mycket efter jag hade jobbat med den!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Jämvikt mellan ånga och vätska hos binära vätskeblandingar" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 2.84

- kan ej kommentera då man redan gjord det föregående år» (Mycket liten)
- Pappret om aktivitet och jämvikter mm som delades ut var bra eftersom det sammanfattade de viktiga på ett tydligt sätt» (Ganska stor)
- Kanonlabb med mycket bra handladare.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var laboration 2 "En gasjämvikts temperaturberoende" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»17 43%
Mycket stor»8 20%

Genomsnitt: 2.79

- kan ej kommentera då man redan gjord det föregående år» (Mycket liten)
- Det var svårt att ta till sig teorin eftersom vi inte gått igenom den på föreläsningarna än då labben var.» (Ganska liten)

11. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Laboration med värmepump" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»15 38%

Genomsnitt: 3.12

- kan ej kommentera då man redan gjord det föregående år» (Mycket liten)
- En bra labb med lärorik inlämningsuppgift.» (Mycket stor)
- Labben gav en djupare förståelse för värmepumpar. Dessutom var det gott med kaffe. Det borde man få på fler labbar, förslagsvis TD4.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Laboration i energibalanser" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 28%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»10 26%

Genomsnitt: 2.86

- kan ej kommentera då man redan gjord det föregående år» (Mycket liten)
- Det var svårt att hänga med i vad som hände eftersom det var så många i labbgruppen.Om man stod längre bort hörde man inte vad som sas» (Ganska liten)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»10 24%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»12 29%

Genomsnitt: 2.9

- Boken är dålig och rörig. Speciellt andra delen om jämvikter. Man borde komplettera med en annan bok. Nikolas sammanfattningar är bra, men det är boken man få ha med på tentan och den känns inte som något vidare hjälpmedel då den är komstigt strukturerad och vissa formler inte finns alls utan bara som del en annan formel, eller på ett komstigt ställe etc. Dessutom är det väldigt många tryckfel i boken.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen känns dålig och ostrukturerad» (Ganska liten)
- Inte pluggat nåt, förutom inför labbarna.» (Ganska liten)
- Riktigt bra kursbok, samt bra och omfattande föreläsningsmaterial!» (Mycket stor)
- Bra bok.» (Mycket stor)

14. Till hur stor hjälp har utdelat kompletterande material varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»18 42%
Mycket stor»14 33%

Genomsnitt: 3.02

- har inte läst speciellt mycket av sammanfattningarna» (Mycket liten)
- sammanfattningarna är bra!» (Ganska stor)
- Använde mig till viss del av dessa för att få en snabb överblick över vissa frågor» (Ganska stor)
- Jättebra med sammanfattningar på svenska.» (Ganska stor)
- Det utdelade materialet är överlägset boken på alla sätt.» (Mycket stor)
- Bra sammanfattningar!» (Mycket stor)
- Mycket bra sammanfattningar från Nikola.» (Mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»27 65%

Genomsnitt: 3.63

- Fullständiga lösningar till ALLA rekommenderade tal ska finnas på webben. Man ska inte behöva sitta och vänta på hjälp i en timme på en övning. Värdelöst! » (Ganska dåligt)
- Det är jobbigt att det tar sån tid innan ens resultat syns på studieportalen.» (Ganska bra)
- synd att vi bara kom åt 3 gamla tentor, de från tidigare år var låsta...» (Ganska bra)
- Har inte haft några problem med det!» (Ganska bra)
- Utmärkt, jag personligen uppskattar när mycket material finns att tillgå via kurshemsidan. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»21 50%
Har ej sökt hjälp»10 23%

Genomsnitt: 3.92

- Går man till de sämsta doktoranderna finns ganska goda möjligheter, hos de bättre är det totalt hopplöst. Fler lärare hade kanske varit hjälpligt.» (Ganska dåliga)
- Tog för lång tid att få hjälp på övning» (Ganska dåliga)
- Av tidigare erfarenhet upplever jag ansvarig för kursen högst villiga att besvara frågor» (Har ej sökt hjälp)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 16%
Mycket bra»29 69%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.71

- Har haft lite otur med laborationskamrat för lab 1 där jag fått göra verkligen allt jobb. Men detta är väl sådana problem som är svårt att göra något åt. » (Ganska dåligt)
- Har pluggat mycket med de andra i klassen och vi har hjälpt varandra.» (Mycket bra)
- Mycket samarbete krävs för att klura ut uppgifterna. » (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 52%
Hög»18 42%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.52

- Kursen var väldigt krävande!» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 23%
Hög»24 57%
För hög»8 19%

Genomsnitt: 3.95


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»5 11%
Gott»27 62%
Mycket gott»10 23%

Genomsnitt: 4.06

- Begrepp, sätt att tänka och så vidare införs inte på ett logiskt sätt vare sig på föreläsningarna eller övningar (i SYNNERHET under övningarna). Det känns som att antaganden, påståenden och dylikt bara dras fram från ingenstans. Det känns som att det är ett dåligt sätt att ta till sig information, och ett dåligt sätt att lösa uppgifter på.» (Dåligt)
- Hade förväntat mig att den skulle vara roligare. » (Godkänt)
- Man lär sig bra grejer som känns användbara» (Gott)
- Termodynamik är alltid termodynamik, can"t live with it, can"t live without it!» (Gott)
- Termodynamik är svårt men roligt :)» (Gott)
- bra föreläsare och föreläsningar» (Mycket gott)
- Jättebra upplägg, bra föreläsningar som verkligen ger något och jättebra övningspass med Joakim. » (Mycket gott)
- Otroligt rolig kurs! » (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbhandledarna»
- laborationer»
- Det mesta funkar bra.»
- Allt, jättebra kurs!»
- Separata poäng för tenta och lab.»
- Labbhandledarna och föreläsarna.»
- Strukturen på räkneövningarna»
- projektet och Joakim som övningsledare!»
- Upplägget»
- Hur föreläsningarna genomfördes»
- projektuppgiften var jättebra och på lagom nivå både på matlab och termodelen!»
- Vet ej»
- Det omfattande material som finns på kurshemsidan»
- Föreläsarna är bra. Laborationerna var väldigt bra, gav stor insikt i vad det var vi egentligen höll på med och man förstod vad det var man räknade på!»
- Föreläsarna»
- Föreläsare och räkneövningsledare,»
- Joakim som övningsledare. »
- Mycket bra övningar ich övningsledare.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- TD 1 labben»
- föreläsningar, mera exempel»
- Fler lärare, lite mer kompetens och engagemang hos doktoranderna. Föreläsningarna kan kännas rätt orelevanta och oinspirerade»
- Övningsledarna verkar inte helt stabila. Labbhandladarna verkar mycket kunnigare.»
- Laborationerna är inte speciellt spännande, mycket dötid. Däremot lärorika. Det var mycket teori till laborationerna och inte mycket att göra under dem, så det känns som att kursen endast har varit teoretisk. Laborationsuppgifterna kunde lika gärna varit övningsuppgifter med given data. Vilket jag också saknade till uppgifterna mer verklighetsanknytning. »
- Det hade varit bra att ha lösningsförslag till alla rekomenderade uppgifter eftersom det hjälper till när man ska lära sig lösningsgången på olika uppgifter.»
- Lösningar till alla rekommenderade tal på webben»
- tenta uppgifterna är inte i samma nivå som uppgifterna man går genom under övningarna. tenta uppgifterna är mycket svårare än uppgifterna man gör själv hemma eller övningsledarna går genom. »
- Projektuppgiften, den tog bara tid som kunde användas till att studera själv, då den egentligen inte gav så mycket.»
- Att den ständigt återkommande och dessutom felaktiga bilden på brayton-cykeln. Den har funnits med i på tok för många tentaminor ,D»
- Övningarna»
- Jag hade behövet mer tid på tentan och skulle gärna ha suttit en timme längre. Kan vara något att tänka på till nästa år.»

23. Övriga kommentarer

- Gick in med inställningen att jag inte skulle gilla termon, men har helt ändrat inställning!!!»
- det var väldigt kort om tid på tentan. Jag brukar nästan alltid bli klar tidigare än de flesta andra, men nu satt även jag kvar till det var slut och hade ont om tid att kolla igenom allt.»
- Iom att jag inte deltog på föreläsningar eller räknestugor, tog jag hjälp ut av MIT som finns på youtube.com. Föreläsning online är inte helt fel, kanske är det ngt Chalmers bör fundera på! »
- Väldigt bra och rolig kurs på alla sätt!»


Kursutvärderingssystem från