ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler HT09, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»6 17%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.64

- alla lektioner + ca. 1-2timmar per dag» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 8%
75%»9 26%
100%»21 61%

Genomsnitt: 4.47

- hoppade på kursen efter halva läsperioden» (50%)
- Jag har nästan uteslutande gått på föreläsningarna» (75%)
- hoppade på kursen efter några veckor.» (75%)
- Läste den som tilläggskurs och kunde därför inte närvara på ett föreläsningstillfälle per vecka.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 44%

Genomsnitt: 2.44

- Har inte sett några kursmål varken på kurshemsidan eller fått några utdelade.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- har inte sett målen så vet inte» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»17 60%
Vet ej/har inte examinerats än»10 35%

Genomsnitt: 3.32


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»21 61%

Genomsnitt: 3.58

- Kursen krockade med flera andra kurser under läsperioden.» (Ganska liten)
- Lars var bra detta året!» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Lasse är en väldigt bra lärare» (Mycket stor)
- Bra undervisning» (Mycket stor)
- Lars Westerlund är en riktigt bra föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»18 52%

Genomsnitt: 3.41

- för lite uppgifter i boken, ingen ökande svårighetsgrad och dåliga exempel » (Mycket liten)
- För lite och lätta exempel i boken.» (Ganska liten)
- Bra bok. Kopplade inte förrens nästan i slutet av kursen att det var föreläsaren som skrivit densamma.» (Mycket stor)
- Bra bok, dock önskas lösningar på en del av talen. Bara ett svar själper inte mycket när man sitter hemma och räknar.» (Mycket stor)
- Eftersom kursmål saknades var kurslitteratur det enda som fanns att lita på.» (Mycket stor)
- hur annars skulle man fått kunskapen menar ni!?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»13 40%
Ganska dåligt»8 25%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.06

- har ej använt» (?)
- Kurshemsida saknas helt, den har iaf inget innehåll.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida fanns det?» (Mycket dåligt)
- Inget utdelat material. ingen information» (Mycket dåligt)
- finns ingen sida» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan existerar inte, riktigt dåligt om man inte har möjlighet att gå på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- kurshemsidan är väll ingen höjdare» (Mycket dåligt)
- Ingen uppdaterad hemsida iår, varför?» (Ganska dåligt)
- Mattehemsidorna funkar aldrig» (Ganska dåligt)
- Finns ingen fungerande webbsida men däremot fanns det gamla tentor i boken plus att vi fick extra tentor att öva på så man saknade inte webbsida direkt....» (Ganska dåligt)
- Inget kurs-PM, ingen kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- Ingen aning, har inte behövt den.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»19 57%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.57

- för många elever/ för få lärare på övningstillfällena. man hinner defenitivt inte få den hjälp man behöver, och då anser jag ändå att jag är till stor del självständig i mitt räknande.» (Ganska dåliga)
- möjligheterna var goda, dock ser jag att de finns fler lärare till hjälp på övningstillfällen då de tar lång tid ibland att hjälpa en elev eftersom talen är rätt långa och krångliga» (Ganska bra)
- Var lite svårt att få hjälp på övningarna, men det är bara för jag är en sån mes och inte vill gå före när någon annan behöver hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.76

- plugg i loungen i jupiter varje dag, standard.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»23 67%
Hög»7 20%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.26

- Mycket bra planering av examinator Lars gjorde att det blev en jämn arbetsbelastning» (Lagom)
- högt kan vara bra» (Hög)
- Känns som att man ska ha gjort alla uppgifter i boken för att verkligen förstå och det tog mycket tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»17 50%
Hög»11 32%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.32

- läste bara en kurs» (Låg)
- Denna kurs tog mycket mera tid än den andra kursen vi läste prallellt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»2 5%
Gott»12 35%
Mycket gott»19 55%

Genomsnitt: 4.44

- Det enda var att det gick väldigt fort på föreläsningarna, man hann inte med att tänka själv och ev komma på frågor.» (Gott)
- Lars är en grym föreläsare, kunnig och engagerad. Det gör ett ämne som annars skulle kunna vara ganska tråkigt intressant och givande.» (Mycket gott)
- Intresant ämne och en föreläsare som är mycket intreserad av sitt ämne. Lars är en riktigt bra föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla komentarer om kurvorna i form av mat och dyrligt. Hjälpte en att komma i håg saker.»
- Lars Westerlund! Lasse gör matematiken rolig!»
- Kurslitteraturen, är mycket användbar. Och Lars självfallet!»
- Lars Westerlund»
- att lars westerlund är kvar som föreläsare, ovärderlig»
- Lars är bra på att föreläsa. Boken speglar helt kursen då Lars har skrivit den.»
- Lasse»
- Allt är bra!»
- Allt»
- Kursinnehållet och kursupplägget»
- Lasse och hans sätt att undervisa plus boken»
- Lars och hans bok»
- Bra föreläsningar»
- Lars om han fortsätter som han gjorde detta året iaf!»
- Allting»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ett till övnings tillfälle så man har en efter varje föreläsning. »
- websida..få den att funka»
- vet ej»
-
- En dugga ger alltid en morot att börja plugga tidigare. Kurshemsidan skulle åtminstonde knna innehålla en veckoplanering.»
- Gruppräkningar för att förstå mer grundligt? Problem utöver de som finns i boken att diskutera kring?»
- inget»
- Pausa lite mer under föreläsningens gång, så att man hinner anteckna OCH tänka.»
- Om man kan ta bort någon del av kursen så hade det varit bra. Det har varit stressigt.»
- Mer resurser på övnignar»
- kurshemsidan»
- boken»
- övningstillfällena. mer lärare/fler tillfällen»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- LASSE, han är nog den bästa läraren!»
- Lars inställning till kursen verkar vara betydligt bättre än på analys i en variabel. Man blir mycket mer motiverad. Gav ett helt annat intryck! Ett stort plus!»
- gillar kursen och den har gjort mig sugen på att läsa mer matematik»
- Entusiastisk föreläsare som ser till att öka ens intresse för ämnet!»
- bra att boken överensstämmer med föreläsningar.»
- Bättre föreläsare får man leta efter. rakt på sak, kunnig osv»
- Lasse är en mycket bra lärare som har ett stort intresse för sitt ämne och det smittar verkligen av sig....»
- Lars är bra»
- Mycket duktig föreläsare»


Kursutvärderingssystem från