ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemi, 2009, KBT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-20 - 2009-11-20
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Svårt att uppskatta hur många timmar det egentligen är eftersom man ju lägger ner mer tid än vad som är schemalagt....» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 9%
75%»4 36%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.45

- Gick masterkursen förra året, detta var mycket repetition. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 3.36

- Kunde varit tydligare vad man faktiskt skulle kunna och till vilken grad man skulle kunna olika processer.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»9 90%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 3.1


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.36

- Man kan läsa till sig allt om man har en bra bok. » (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»7 63%

Genomsnitt: 3.27

- Köpte aldrig boken.» (Mycket liten)
- anteckningarna var lättförståeliga.» (Ganska liten)
- Läste allra mest på utifrån anteckningar och kollade endast i boken några gånger för bättre förståelse.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna och kursmaterialet kompletterar varandra och man behöver båda för att få en bra helhetsbild och förståelse.» (Mycket stor)
- Mycket bra kursbok!» (Mycket stor)

8. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Eva Albers

11 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
0 0%
4 36%
5, utmärkt»7 63%

Genomsnitt: 4.63

- Föreläsningarna gav en bra överblick och fokuserade mycket på vad som var relevant inför tentan.» (4)
- Mycket bra! Kunde gått igenom vissa saker lite mer på tavlan istället för bara powerpoint.» (4)
- Förklarar bra.» (5, utmärkt)

9. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Christer Larsson

11 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
2 18%
6 54%
5, utmärkt»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Bra, men svårt att hänga med i början pga av alla termer som man aldrig hört förut. Blir mest krångliga ord och lite förståelse. Blev mycket bättre efter hand när man lärde sig termerna och anteckningarna var riktigt bra när man skulle plugga inför tentan. Bra struktur!» (3)
- Skriver VÄLDIGT mycket. Bra, men kanske kunde varit mer sammanfattande. Ex glykolys o TCA.» (4)
- Vissa saker var svåra att förstå, och boken gjorde det inte så mycket lättare, men detta beror nog till stor del för att ämnet känns väldigt komplicerat - och det är det ju.» (4)

10. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Joakim Norbeck

11 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
5 45%
4 36%
5, utmärkt»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- Mycket intressant att lyssna på, men värdelös struktur på tavlan. Tänk på rubriker och hoppa inte fram och tillbaka.» (3)
- Föreläsningarna gav en förenklad bild på vad boken tog upp, vilket var bra för annars hade jag inte förstått något alls. Ett tips är att skriva upp rubriker och underrubriker ordentligt på tavlan så man vet exakt vad som gås igenom...» (4)
- Kan förbättra sin struktur på tavlan.» (5, utmärkt)

11. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. innehållet, relevans för kursen

8 svarande

1, dålig»0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
5, utmärkt»3 37%

Genomsnitt: 3.87

- Gjorde labben förra året.» (3)

12. Vilken är din bedömning av laborationerna ang. genomförande och handledning?

Guptas laborationer

8 svarande

1, dålig»0 0%
1 12%
4 50%
3 37%
5, utmärkt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Otydliga, ibland felaktiga, instruktioner om hur labrapporter skulle utformas samt lämnas in, hade nog behövts en bättre kommunikation mellan lärarna.» (2)
- Gjorde labben förra året.» (3)

13. Vilken är din bedömning av laborationerna ang. genomförandet och handledning?

Evas laboration

8 svarande

1, dålig»0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
5, utmärkt»3 37%

Genomsnitt: 3.87

- Otydlig och luddigt utformad labhandladning som hade kunnats göra mer tydlig för att undvika missförstånd.» (2)
- Gjorde labben förra året.» (3)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.45

- Saknade material från Christer och Jocke. Hade varit bra med handouts för föreläsningarna. Även instuderingsfrågor till DNA-delen hade varit bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 4.09

- Extra tillfälle för frågor = bra» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 72%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Har läst biokemi innan.» (Lagom)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 63%
Hög»4 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Separationsteknik 2 /TK 3 tog den mesta tiden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 9%
Gott»6 54%
Mycket gott»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- Biokei är himla kul! » (Gott)
- Mycket rolig kurs!» (Mycket gott)
- Intressant och rolig kurs!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Är nöjd med allting.»
- Att man kör föreläsningarna hårt i början och har mer egen studietid på slutet. »
- Det var bra att vi inte gick igenom något nytt precis innan tentan utan istället fick tid till att själva repetera.»
- Allt.»
- Ha kvar kursboken! »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se ovan»
- Bättre struktur på laborationerna.»
- Inget.»
- Christers föreläsningar. Mycket information på kort tid.»
- Föreläsarna bör tänka på att berätta var i cellen de befinner sig när de berättar om en specifik process. Det är sånt som ni tar för givet men som ökar förståelsen avsevärt för oss.»

22. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från