ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra HT09, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

81 svarande

Högst 15 timmar»10 12%
Cirka 20 timmar»23 28%
Cirka 25 timmar»23 28%
Cirka 30 timmar»16 19%
Minst 35 timmar»9 11%

Genomsnitt: 2.88

- har läst en gång förut, så jag repeterar bara lite, och det blir därför inte så många timmar» (Högst 15 timmar)
- hade velat lägga ner mer men har varit för lat» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

81 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»12 14%
100%»69 85%

Genomsnitt: 4.85

- I stort sett alla föreläsningar men däremot skippat några av övningstillfällena samt SI:n.» (75%)
- Möjligtvis missat en eller två föreläsningar.» (100%)
- endast några föreläsningar missade» (100%)
- föreläsningarna gav väldigt mkt tyckte jag» (100%)
- kanske 80-90%» (100%)
- missade två lektioner» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

79 svarande

Jag har inte sett/läst målen»27 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 41%

Genomsnitt: 2.73

- har läst dom men har inte ägnat dom ngn tanke» (?)
- Läste igenom dom nån gång i början av kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tycker alltid att mål är svåra att förstå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 4%
Ja, målen verkar rimliga»60 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 1.98

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

71 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»6 8%
Ja, i hög grad»45 63%
Vet ej/har inte examinerats än»19 26%

Genomsnitt: 3.15

- Få frågor på mycket. Varför inte fler frågor på lite?» (I viss utsträckning)
- Svårighetsgraden på tentan var många gånger högre än nivån på övningstentorna som delades ut. Vilseledande och dåligt.» (I viss utsträckning)
- Men sluttentamen var dock mycket svår i jämförelse till äldre tentor vi fått ut. Vi borde därför fått ut tentor som var av samma svårighetsgrad. » (Ja, i hög grad)
- Nästa vecka gäller det!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 7%
Ganska stor»18 22%
Mycket stor»57 70%

Genomsnitt: 3.62

- bra lärare (håkan b)» (Ganska stor)
- Men det är mycket man får lära in och försöka förstå på egen hand.» (Ganska stor)
- Detta p.g.a att Håkan Blomqvist är en utmärkt föreläsare! Pedagogisk och jobbade hårt genom att t.ex ha duggor. Något som inte finns på pågående kurs...» (Ganska stor)
- Vi bytte övningsledare de sista två veckorna på kursen och han är i min mening mycket sämre än den vi hade tidigare. Skulle önska en annan övningsledare till nästa kurs. SI-ledaren är helt okej. Håkan är väldigt strukturerad och det är lätt att förstå hans anteckningar.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar. Håkan är väldigt pedagogoisk» (Mycket stor)
- Håkan är en mycket bra föreläsare som ger mycket inspiration till studierna.» (Mycket stor)
- Jag är mycket nöjd med Håkan som föreläsare, han gör verkligen ett bra jobb. En sak som han gör bra är att han får en att tänka själv och lyssnar på åhörarna istället för att bara köra på.» (Mycket stor)
- Bra universitetslektor (Håkan Blomqvist). » (Mycket stor)
- bra exempel på tavlan osv» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

81 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 4%
Ganska stor»32 39%
Mycket stor»45 55%

Genomsnitt: 3.5

- Håkans bok = Bra bok» (Ganska stor)
- Känns som att det var en fördel att föreläsare/kursansvarig även hade skrivit boken. Blev enhetligt och bra!» (Mycket stor)
- Väldigt bra exempel i boken. Fast vissa uppgifter är var väldigt svåra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»6 7%
Ganska bra»41 51%
Mycket bra»29 36%

Genomsnitt: 3.21

- Har inte reflekterat över det.» (?)
- Skamligt dålig kurshemsida! Ouppdaterad och icke-fungerande länkar!!» (Mycket dåligt)
- Gick inte att ladda hem gamla tentor osv.» (Ganska dåligt)
- Det gick inte att skriva ut allt utdelat material från hemsidan» (Ganska dåligt)
- länkar på webben fungerade inte..» (Ganska bra)
- har inte använt den så mycket.» (Ganska bra)
- kurshemsidan ej uppdaterad» (Ganska bra)
- Gamla duggor gick ej hämta på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»13 16%
Ganska bra»37 45%
Mycket bra»23 28%
Har ej sökt hjälp»8 9%

Genomsnitt: 3.32

- Det fungerar bra att ställa frågor till Håkan. Vår nya övningsledare är dock inte lika bra som han kunde vara, vår gamla fungerade däremot jättebra.» (Ganska dåliga)
- Vid vissa övningstillfällen har man inte fått tillräcklig bra hjälp.» (Ganska dåliga)
- övnings lektionerna har varit sådär , kändes som läraren inte var jätte bra på att förklara.» (Ganska dåliga)
- Sådär.. Man borde ha mer möjligheter att få hjälp ifall man behöver.» (Ganska dåliga)
- Inte så många övningstillfällen att fråga läraren.» (Ganska dåliga)
- Standardsvaret på övningstillfällena var "läs i boken", vilket var tråkigt.» (Ganska dåliga)
- endast ett övningstillfälle i veckan, med olika personer som höll i det, dessutom lagt förhållandevis sent på eftermiddagen mellan 15-17» (Ganska dåliga)
- Det borde vara mer övningslektioner med läraren» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 18%
Mycket bra»60 74%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.85

- det är inte min klass klass egentligen. Men det har inte behövts något samarbete, så det är bra ändå.» (Ganska dåligt)
- Fungerar jättebra att jobba i grupp och har varit till stor hjälp för att kunna förstå problemlösningen.» (Mycket bra)
- Vi har träffats efter skolan och pluggat tillsammans och hlälpt varandra» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 2%
Lagom»33 40%
Hög»43 53%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.53

- Den var hög men tack vare att det fanns mycket fritid som man kunde ägna åt att räkna så klarade jag av det.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

81 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 3%
Lagom»49 60%
Hög»27 33%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.29


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»15 18%
Gott»35 43%
Mycket gott»31 38%

Genomsnitt: 4.19

- För omfattande, för mkt med introkurs, två obligatoriska duggor och alldeles för svår problemtenta» (Godkänt)
- Mycket bra lärare.» (Gott)
- (Gott)
- Matte är ju kul:)» (Mycket gott)
- Kul och intressant. Är helnöjd med Håkan Blomqvist som föreläsare.» (Mycket gott)
- Håkan är en väldigt bra, pedagogisk lärare.» (Mycket gott)
- håkan är en väldigt bra mattelärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget som det är idag med duggor och tenta så man slipper tenta av hela kursen på en gång. Upplägget av kursen är bra och Håkan är en bra föreläsare.»
- Håkan Blomqvist bör främst bevaras till nästa år. Väldigt kompetent och pedagogisk föreläsare!»
- Kursens tidsplan och upplägg. Tentamenssystemet»
- Antalet lektionstillfällen. »
- Föreläsaren. »
- Håkan var en väldigt ny bra kursledare.»
- duggorna»
- Håkan»
- Det mesta! SI matten.»
- De tydliga och välplanerade föreläsningarna si lektionerna.»
-
- I princip allt.»
- Håkan som föreläsare. Jättebra föreläsningar, med bra upplägg och uppenbart intresse att lära ut. Blir roligare då.»
- Upplägget med flera duggor innan sluttentament. Detta gör att man som student hela tiden tvingas att ligga i fas med undervisningen.»
- Kvaliteten på föreläsningarna.»
- håkan blomqvist»
- Upplägget med 2 duggor + 1 tenta Jättebra, då man måste plugga hela tiden och risakerar inte att hamna efter. Håkan är en jättebra lärere, mycket pedagogisk och har väldigt bra föreläsningar»
- Håkan!!»
- Håkan Blomqvist , gamla duggor och tentor.»
- Håkan»
- tydligheten på föreläsningar»
- boken, läraren.»
- SI mötena som har varit väldigt bra»
- Det var bra med en introduktionskurs. Håkan hade väldigt bra blanding mellan exempel och teori.»
- Uppdelningen av poäng för att få godkänt på duggor och tenta är bra.»
- SI-möten, övningstilfällen, utdelning av gamla tentor, duggor. »
- det mesta var bra, bla bra med duggor som testar kunskaperna»
- upplägget, bra jämn arbetsbelastning.»
- Det mesta, men gärna i ett högre tempo.»
- läraren»
- Ha kvar bägge duggorna. Tror det leder till att man skärper sig ytterligare. »
- Föreläsaren. Duggorna - bra att dom verkligen är endel av kursen och kommer tidigt.»
- Håkan Blomqvist! Han är en mycket pedagogisk, motiverande och organiserad lärare. En perfekt första lärare på en högskola!»
- Introduktionskursen»
- Håkan»
- Håkan Blomqvist, han är guld värd»
- Håkan»
- Håkan som föreläsare»
- Håkan Blomqvist, mycket bra och pedagogisk lärare!»
- läraren»
- Mkt bra med duggorna under kursens gång. Det tvingad en att plugga kontinuerligt.»
- Undervisningen var mycket bra. Även möjligheten till att få hjälp på övningar och SI-möten.»
- Helheten, att man får lite av mycket. »
- Duggorna»
- duggorna, bra för att inte bli "slapp".»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Extralektion för frågor, exempelvis ett extra övningstillfälle i veckan. Och varför kan inte föreläsaren själv medverka vid något tillfälle?»
- Gärna ett till övningstillfälle i veckan med lärare.»
- Vår nya övningsledare på Ekonomi och Produktionsteknik»
- Fler övningstillfällen med mer hjälp. Annars så var kursen bra, med en bra föreläsare.»
- Mer undervisningstid i sista delen: komplexa tal och minsta kvadratmetoden. Lite mindre tid på matris-genomgångar»
- Bättre lärare i övningarna som har läst på vad vi håller på och känner till föreläsarens tillvägagångssätt. »
-
-
- Mer lärarledd övningstid. I år hade vi 2 timmar i veckan vilket kändes snålt.»
- Mer övningslektioner»
- vet ej»
- Vet ej.»
- svårare uppg som visas på föreläsningen »
- Vet ej»
- Fler övningstillfällen.»
- Det jag skrev om tentor på nr 5. Matteläraren får tänka på att hålla ljudnivån på rösten lite högre. Det påpekades av elever vid några tillfällen så han bättrade sig men sjönk tillbaka rätt ofta. Sedan bör ledningen av provtillfällen förbättras. Provledarna är ofta mycket veliga vad gäller papper och i vilka salar elever kan sitta. Tex lärare från annan sal kom inspringande och behövde papper när provet redan satt igång, sedan är salen fullsatt och läraren avvisar inkommande elever men en stund senare blir de tillbakavisade in i salen av annan lärare. Då tar pappret istället slut där och läraren får spring och be om papper. Kunde hålla på en kvart in på provet. Det är väldigt störande och tar dyrbar tid man behöver till provet. Tryck upp ordentligt med papper och stäng salarna helt när provet är igång. Kommunikation mellan lärarna om var det finns plats för elever vore på sin plats. »
- Bättre yppdatering på kurshemsidan»
- Att Håkan står vid tavlan och stirrar i 3 minuter varje gång vi ska räkna ut vad 3-(2) är. Det är okej en gång, men sen är det för lätt. Hellre mer fokus på de mer utmanande koncepten, eller att introducera fler koncept inom linjär algebra.»
- Ev. fler övningstillfällen, mer möjligthet fråga läraren. Ev. lite mindre genomgång av bevis, känns inte alltid relevanta»
- Examinationsmoment och svårighetsgrad på tenta»
- Att någon säger till om 14 dagars-gränsen till tentan. Detta visste jag inget om. Det gick bra att göra kursen även utan anmälan, men det skapade lite oro.»
- mer repetition»
- inget»
- Inget»
- upplägget. Att allt kommer i rätt ordning.»
-

16. Övriga kommentarer

- Håkan Blomkvist är bra!»
-
- Funderade lite över det faktum att duggorna, som inte är anonyma, utgör nästan hälften av examinationspoängen när vi enligt uppgift ska ha anonyma examinationer på kursen?»
- Suverän lärare annars. Väl förberedd, skriver tydligt, pedagogisk och säker på sin sak. »
- Vissa övningsledare inte intresserade av att hjälpa till/lära ut. »
- Mkt bra föreläsare och mkt bra upplägg och planering.»


Kursutvärderingssystem från