ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ENM035 Assessing sustainability - assignments MPEMA H09, ENM035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-15 - 2009-11-04
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Kathrine Jahnberg»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

10 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»4 40%
Around 25 hours/week»2 20%
Around 30 hours/week»4 40%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det var olika vecka till vecka. De veckorna när uppsatsens skrevs behövdes många fler timmar. » (Around 20 hours/week)
- The work load have been much more in the end than in the start» (Around 30 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

10 svarande

0%»0 0%
25%»1 10%
50%»3 30%
75%»3 30%
100%»3 30%

Genomsnitt: 3.8

- I"m not studying on the masters program, so quite often I had other lectures.» (25%)
- Föreläsningarna i kursen som var gemensamma med en annan kurs var väldigt intressanta. Dock kunde de ibland kännas irrelevanta för vår specifika uppgift.» (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

10 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 30%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»7 70%

Genomsnitt: 3.7

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

10 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»10 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

10 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 20%
Yes, definitely»7 70%
I don"t know/have not been examined yet»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- To early to have courseevaluation when you dont know the result/grade.» (I don"t know/have not been examined yet)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»3 30%
Some extent»2 20%
Large extent»4 40%
Great extent»1 10%

Genomsnitt: 2.3

- The lectures with group assignments given in the start wasn"t connected to the aims of the reports. It would have been bether to have more free time for own writing instead. Had prefered to have one lecture about the concept of sustainable development rather than dpsir and ipat-models» (Small extent)
- I had heared most of the material presented on the lectures earlier. The meetings with the supervisor were very good though.» (Small extent)
- The consultation times were usefull. » (Small extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 30%
Large extent»5 50%
Great extent»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- Not all course literature had connections to the goal» (Some extent)
- The webpage about Harvard referencing was very good. » (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

10 svarande

Very badly»1 10%
Rather badly»0 0%
Rather well»5 50%
Very well»4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Some information was given very late and there were also hard to understand what was compulsory in the course.» (Very badly)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

10 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»3 30%
Very good»7 70%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Det var lite få konsultationstider, men man kunde altid mejla om det var något man undrade över.» (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

9 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»1 11%
Rather well»8 88%
Very well»0 0%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- it was quite difficult discussing the subject during seminars because of the different level of knowledge among the students. » (Rather poorly)
- But I don"t think that the discussions on the seminars were on the level they should have been. » (Rather well)

11. How was the course workload?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»0 0%
High»10 100%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 4

- Detta beror nog mest på att jag inte är van vid att skriva sådana uppsatser och att det då var svårt för mig att komma igång och bestämma hur jag skulle lägga upp det.» (High)

12. How was the total workload this study period?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»0 0%
High»6 60%
Too high»4 40%

Genomsnitt: 4.4

- Det hjälpte ju inte heller att andra kursen hade två projekt igång samtidigt som uppsatsen i denna kursen skulle skrivas.» (High)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

10 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 10%
Good»9 90%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Depends on how the students are graded, because the qualities of the reports were very different. Feels like there are very different expectations on different students. Really hope that it will show in the grading of them.» (Adequate)
- Även om det var svårt så var det också lärorikt. Skriva uppsatser inom de här ämnena och denna branschen är viktigt att lära sig. Hållbar utveckling är också ett intressant och viktigt ämne. » (Good)

14. What should definitely be preserved to next year?

- the writing assignment»
- The consultations was very good. Good with follow up. »
- supervision, mid-term exams, presentation in small groups»
- group discussion»
- the course consultation»
- The freedom in the writing process»
- The exam about referencing. »

15. What should definitely be changed to next year?

- Kanske lägga in någon mer konsultationstid. Det gick ganska lång tid mellan den första och den andra/sista. Jag själv hade nog kunnat skriva mer tidigare om jag fått respons tidigare. Jag ville inte fortsätta skriva innan mötet, då jag inte visste om jag var på rätt väg eller ej.»
- maybe the demand of pre-skills of participating students. as earlier stated, the level of knowledge was very diverse, which made the disussion seminar quite poor.»
- Have an lecture about the connections between the 4 different areas of subjects to get an overwiev of the different methods for assessing sustainability in the subjects. Not necessary to book class rooms (as in the last weeks of the course) without any teachers. Bether to save that costs for something more useful. The seminars»
- more time for assignment, more lectures »
- the characters number of the reprot should be reduced»
- The materials of the course was huge and we did not enough time to read and understand them by our self,very well.»
- Maybe the first seminat a little bit earlier»
- Many of the lectures were unnecessary. The techers need to plan the lectures together and go through who that would discuss what in every leasson. One time the teacher asked the students what the other teacher had gone through in previous lecture, I think that is the teachers work to find out before the lecture, it is also a waste of our time to go to a lecture we already have had. »

16. Additional comments

- Var också mer klar med vad som är obligatoriskt. Då slipper vi studenter bli överraskade när vi upptäcker att vi missat något vi var tvungna att gå på. »
- an interesting course with a difficult and challenging purpose. good!»
- no»
- useful and interesting course»
- Really think that we should have got feedback and our grades before the corseevalutation should be handed in. Also think that the teachers should hold there dead-lines, we were told that the gradings should have come last week but we have not heard a thing. »


Kursutvärderingssystem från