ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-1 Fysik 2, FFY143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-02 - 2009-11-03
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»8 25%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»4 12%
75%»6 18%
100%»21 65%

Genomsnitt: 4.46

- De flesta föreläsningar men inte övningarna» (50%)
- ångrar att jag inte gick på alla. mycket bra föreläsare.» (50%)
- Varit på alla föreläsningar» (100%)
- Lite drygt att de var borta hos F» (100%)
- Missade inte en föreläsning :)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 31%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 43%

Genomsnitt: 2.78

- Vet ej jag har bara sätt målen utan att tänka närmare på dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mycket enkelt att plugga till kursen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- Jämförelsevis lätt kurs...» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vet ej jag har bara sätt målen utan att tänka närmare på det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inte läst målen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 21%
Ja, i hög grad»16 57%
Vet ej/har inte examinerats än»6 21%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»24 75%

Genomsnitt: 3.68

- Fysikföreläsningarna hjälper till att förstå övningarna väldigt bra.» (Ganska stor)
- Stig-Åke är en väldigt bra föreläsare, som förklarar pedagogiskt och tar upp allt viktigt utan att försvåra det hela.» (Ganska stor)
- Utan anteckningarna från lektionen hade det varit väldigt svårt att veta vad man måste plugga till och hur man sen ska lösa uppgifterna!» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar med bra anknytning till vad man behöver kunna på tentan. Mycket bra!» (Mycket stor)
- Har inte ens använt kursboken, tycker det fungerade mycket bra» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»27 84%

Genomsnitt: 3.81

- Dubbelpass är kanske inte så smart dock. Man blir väldigt trött efter tre timmar samma ämne.» (Ganska bra)
- Enda negativa är att det ligger två föreläsningar i rad på tisdagmorgonen, svårt att hålla fokus uppe hela tiden.» (Mycket bra)
- ...men tyckte att föreläsaren fokuserade på lite fel saker (om man jämför med tentans upplägg).» (Mycket bra)
- Se kommentaren ovan.» (Mycket bra)
- Fett bra föreläsningar» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»9 40%

Genomsnitt: 3.31

- har ej varit på övningarna» (?)
- Ingen aning» (?)
- Inte varit på övningarna» (?)
- ej deltagit» (?)
- Ej varit på övningar» (?)
- Väldigt bra möjligeheter att få hjälp» (Mycket bra)
- Bra möjligheter att fråga om oklarheter» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»7 21%
Ganska dåligt»11 34%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.34

- Maskinen som vi skule använda fungera inte alls och labhandledaren verkade inte ha nån koll alls.» (Mycket dåligt)
- Riktigt illa att apparaten nästan aldrig fungerade.» (Mycket dåligt)
- mycket krångel» (Ganska dåligt)
- Fungerade 1 av tio gånger...» (Ganska dåligt)
- Utrustningen krånglade och vi förstod inte riktigt vad vi skulle göra. Den kändes ganska meningslös» (Ganska dåligt)
- Behöver ha iordning all utrustning innan man sätter upp en sån här labb. Utrustningen fungerade inte en enda gång.» (Ganska dåligt)
- Maskinen var trasig» (Ganska dåligt)
- blev mer en teoretisk labb...» (Ganska dåligt)
- Labben funkade inte.» (Ganska dåligt)
- Ganska mycket problem med labben iår. Den gick att genomföra med redan framställt labbmaterial. » (Ganska dåligt)
- Blev ju inte något att mäta på :(» (Ganska dåligt)
- labben misslyckades pga tekniska fel. Fel på apparat.» (Ganska dåligt)
- Man kunde gjort den lite effektivare, ganska mkt "dö" tid.» (Ganska bra)
- Men labbledaren försvann hela tiden, och förstd inte vad man frågade riktigt.» (Ganska bra)
- Handledaren var mycket bra så även om labben inte fungerade helt som den skulle lärde man sig det man skulle med hjälp av gamla experiment som lyckats» (Ganska bra)
- Lite tråkigt att själva maskinen inte funkade, men i övrigt så var det en bra labb (som dessutom gav kunskap som visade sig användbar på tentan)» (Ganska bra)
- Förutom att resultaten inte blev som dom skulle pga att apparaten krånglade, men annars lärde man sig ändå hur diffraktionen fungerar och hur man sen ska räkna på det!» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»9 28%
Ganska liten»14 43%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- inget alls egentligen» (Mycket liten)
- Som tidigare sagt, har inte köpt kursboken men det har fungerat klockrent ändå» (Mycket liten)
- HP Myers "Electrical Conduction in Metals and Semiconductors" intog tidigt i kursen en roll som hyllvärmare» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningar har varit till mest hjälp» (Ganska liten)
- Exempelsamling är det enda jag egentligen haft nytta av. Kompendiet köpte jag aldrig ens och det gick ju bra utan.» (Ganska liten)
- Inte köpt eller använt kursbok. Däremot har man ju använt exempelsamling med uppgifter» (Ganska liten)
- Det gula kompendiet(HP.Myers) är den sämsta kursbok jag haft, totalt opedagogisk. Men föreläsningsanteckningarna man kunde köpa på DC var mycket bra.» (Ganska liten)
- använde bara kompendiet med övningsuppgifter och föreläsningsanteckningar» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningar var till stor hjälp. (Vore underbart att få i alla kurser)» (Ganska stor)
- Boken använde jag inte alls. Häftet användes inte heller. Exempelsamlingen var mycket bra eftersom det finns lösningsförslag. Dock bör dessa renskrivas.» (Ganska stor)
- Bara använt exempelsamlingen och gamla tentor, vilket räckte gott och väl.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»16 50%

Genomsnitt: 3.43

- Det hade inte skadat om designen på sidan hade varit lite snyggare o mer välstrukturerad =)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt hjälp»7 22%

Genomsnitt: 4.09

- Många övningstimmar där det finns goda möjligheter att få hjälp» (Mycket bra)
- Trevlig och bra föreläsare som gärna tog tid att svara på frågor» (Mycket bra)
- väldigt mycket tid på övningar osv.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»18 56%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.75

- Alla respekterar inte arbetsro på övningarna.» (Ganska bra)
- för mycket prat ibland» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»24 75%
Hög»5 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»11 34%
Hög»17 53%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.59

- Som sagt, läste om en gammal kurs också» (Hög)
- Det känns som att det inte var meningen att man skulle klara tentan i flervariabelanalys vid första tillfället, eftersom det fanns så himla mycket att lära sig, och tentan ändå höll en hög nivå. Endast en större uppoffring på fysikkursen hade kunnat hjälpa.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»4 12%
Gott»9 28%
Mycket gott»18 56%

Genomsnitt: 4.37

- Stig Åke är väldigt duktig.» (Gott)
- En rolig kurs, bra föreläsare.. Bra kort och gott :)» (Gott)
- Stig-Åke är toppen och har mycket bra föreläsningar» (Mycket gott)
- Bra kurs med bra föreläsare och föreläsningar som fokuserade på vad man faktiskt behöver kunna till tentan, till skillnad från Flervariabelanalysen. » (Mycket gott)
- Stig-Åke är en mycket duktig föreläsare, lätt att förstå och hänga med.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig-Åke. Mycket bra föreläsare. B»
- Hela upplägget på kursen, är en väldigt intressant kurs.»
- jag tycker att upplägget på kursen är intressant och bör bevaras.»
- Stig-Åke, labben»
- Behåll samma upplägg med lärare och föreläsningar, fungerar bra!»
- Föreläsaren»
- Stig-Åke. :)»
- Övningarna.»
- Utformningen av tentor och innehåll, mycket lärorikt och intressant!»
- Den höga kvalitén på föreläsningarna»
- övningarna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labben, vad jag hört så fungerade den inte förra året heller så kanske är dags att försöka med något nytt!»
- Labben»
- Fler exempel att räkna på hade inte skadat.»
- Vore bra om någon grupp kunde lyckas med labben»
- Inget direkt, bättre labb kanske»
- Se till att laborationsutrustningen fungerar.»
- Laborationsutrustningen och fokuseringen vid föreläsningar bör läggas om lite.»
- BÄTTRE KURSBOK!!!»
- Mer sammankoppling mellan ämnena som hanteras av kursen»
- Svårt att tycka att det är bra att ha 4:a timmar föreläsning och sedan övning efter. »
- Ta bort det onödiga kompendiet. Jag tror inte det var någon som läste i det.»
- fixa laborationsutrustningen »
- Labben bör ses över, kanske lite mer förberedning från labbhandledarens sida.»
- Bättre litteratur!»

19. Övriga kommentarer

- En av de bästa kurserna hitills helt klart!»
- Väldigt bra föreläsare/kursansvarig! Håll hårt i honom:-)»
- rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från