ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-1 Flervariabelanalys E, TMA 043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-10 - 2009-11-03
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»5 11%
Cirka 20 timmar»12 27%
Cirka 25 timmar»12 27%
Cirka 30 timmar»9 20%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.93

- Det blev dramatiskt mycket mer intensivt mot slutet» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»4 9%
25%»5 11%
50%»3 6%
75%»13 30%
100%»18 41%

Genomsnitt: 3.83

- Jag lär mig bäst när jag fått sitta själv i lugn och ro och lära mig» (25%)
- De flesta föreläsningar men inte övningarna.» (50%)
- Lite mer än så... Konstigt att det inte finns fler nivåer mellan 75 och 100%» (75%)
- Missade 1 föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 23%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 53%

Genomsnitt: 2.95

- Om man bara kollar på målen så är det överväldigande mycket man ska kunna.» (Målen är svåra att förstå)
- Detaljmål under varje föreläsning. Mycket bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra och visa vilka mål som förväntas av en varje vecka, ist för abstrakta slutmål som man ändå inte är säker om man har nått eller ej» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra med så tydliga lärandemål!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 78%
Nej, målen är för högt ställda»8 21%

Genomsnitt: 2.21

- Kursen är väldigt stor och svår, men om man verkligen måste lära sig allt som ingick, så måste man definitivt effektivisera lärandet för att klara av tentan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svår kurs, men ändå rimliga mål.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Kommentera gärna även vad du tycker om det nya tentamensupplägget.

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 31%
Ja, i hög grad»16 39%
Vet ej/har inte examinerats än»12 29%

Genomsnitt: 2.97

- Var väldigt mycket svårare än dem gamla tentorna.» (I viss utsträckning)
- Just denna tenta kändes mycket svår. Det nya upplägget gör det svårare att få godkänt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt svår.» (I viss utsträckning)
- För svår tenta» (I viss utsträckning)
- Tycker att svårighetsgraden på tentan var högre än den varit tidigare år» (I viss utsträckning)
- Många olika varierande uppgifter, kändes som att det verkligen sträckte sig över hela kursen» (Ja, i hög grad)
- Ingen "typad" tenta vilket är logiskt. Den var dock kanske överdrivet svår.» (Ja, i hög grad)
- Gillar tentamen med godkänt-del och överbetygsdel» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»9 21%
Ganska liten»9 21%
Ganska stor»16 38%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.54

- Undervisningen har varit under all kritik. Föreläsaren går igenom vissa saker men hoppar över de små detaljerna att man inte förstår helheten. Lika så blir det ofta fel i uträkningarna och han får börja om vilket givetvis inte gör att det blir bättre.» (Mycket liten)
- Jag slutade gå på föreläsningarna, eftersom föreläsaren lade ner så mycket tid på att försöka få Matlab att fungera. Jag tyckte heller inte att jag lärde mig något konkret på de föreläsningar jag var på.» (Mycket liten)
- tycker det var riktigt dåliga föreläsningar...» (Mycket liten)
- Stor del av föreläsningarna bestod av datorkrångel eller av information som inte hjälpte mig att lära mig mer av kursen och hur man löser problem» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är de bästa föreläsningar som jag har gått på under hela min chalmerstid (4 år). Visade tydligt begreppen geometriskt» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»13 33%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»5 12%

Genomsnitt: 2.58

- Mycket slöseri med tid vid Matlab visning, då datorn krånglade osv...» (Mycket dåligt)
- Varje föreläsning går det bort en halvtimme på "datorkrångel". Vilket jag inte anser acceptabelt, mot slutet av kursen slutade jag att gå på föreläsningarna på grund av detta fenomen.» (Mycket dåligt)
- datorkrångel, mycket irrelevant. man vill ha en guide till hur man ska klara tentan, det fick man inte.» (Mycket dåligt)
- Strul med tekniken. Fant använder sig av laptop och allt för ofta får vi sitta och vänta på att han ska få det att funka tillsammans med projektor, ibland upp till 15 min» (Ganska dåligt)
- Mycket datorstrul och lite faktiskt förklaring på tavlan, lättare om man inte visas slides i powerpoint.» (Ganska dåligt)
- Eftersom jag inte lärt mig mkt på föreläsningarna tycker jag de var dåliga» (Ganska dåligt)
- Tyvärr gick en del föreläsningstid till datorstrul. Känner att jag inte fått de matematiska verktyg som behövdes för att klara kursen, samt den kunskap jag behöver för elfält-kursen.» (Ganska dåligt)
- Mycket problem med datorer och dylikt när Matlab behövdes.» (Ganska dåligt)
- Mycket tid har lagts åt krånglande datorer och genomgång av mål osv.» (Ganska dåligt)
- Datorstrul som tog mycket tid, samt det faktum att det var svårt att ta till sig den informationen som gavs via powerpointpresentationen.» (Ganska dåligt)
- Lite väl mkt strul med Matlab demos.» (Ganska bra)
- Matlabb krångla en massa tog en hel del tid från föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Endel strul med datorn under föreläsningarna vilket stal en hel del tid. Å andra sidan var matlab-exempel som presenterades under föreläsningarna mycket värdefulla för förståelsen.» (Ganska bra)
- Har ej varit på någon mer föreläsning än den absolut första, men den var bra» (Ganska bra)
- Lite datorproblem framför allt i kursstarten» (Ganska bra)
- Datorerna har inte funkat speciellt bra för Fant» (Ganska bra)
- Teknikstrul med datorer har nog ödat bort nån eller några timmars undervisning sammanlagt men ordnade i alla fall upp sig i slutet av kursen. » (Ganska bra)
- gillar inte riktigt "nymodigheten" power-point. Föreläsningsanteckningarna från tavlan ger inte så mycket eftersom de återkopplar till power-pointen och den hade man inte vid föreläsningstillfället. Vore på ett sätt bättre om man fick kopior på power-pointen på lektionen så man kunde anteckna i dem, men samtidigt är det ett stort pappersslöseri, när inte alla är intressreade av det. En annan lösning är att power-pointen finns tillgänglig innan lektionen så man kan skriva ut den själv till lektionen om man är intresserad av det.» (Ganska bra)
- Man får en tydligare bild av vad de olika begreppen är» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»22 66%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3.03

- har inte varit på övningarna» (?)
- Deltog ej då de krockade med lektioner i en annan kurs. (Läser om denna kurs)» (?)
- Ingen aning» (?)
- Vet ej, har pluggat i grupprum istället» (?)
- Ingen av övningsledarna var särskilt sugna på att räkna när vi kom dit i början.» (Ganska dåligt)
- I början var de bra, men sedan gicks det inte igenom något på tavlan utan alla satt och räknade för sig själva, det kan man lika gärna göra hemma, det ända är att här kan man få hjälp med problem, men jag vill hellre se hur man löser tal på tavlan.» (Ganska dåligt)
- Bortsett från hög ljudnivå ibland» (Ganska bra)
- Bra blandning på att kunna ställa frågor och få hjälp» (Mycket bra)

9. Hur har Matlab-momentet fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»7 17%
Ganska bra»24 61%
Mycket bra»5 12%

Genomsnitt: 2.79

- Alldeles för mycket folk och för lite plats! Lär er att boka salar så det räcker någon gång!» (Mycket dåligt)
- fattar inte ens varför man envisas med matlab. gav ingen som helst förståelse och tog bara tid som man kunde lagt på andra saker» (Mycket dåligt)
- Många Studenter som läste om kursen vilket ledde till att det inte fanns plats ibland» (Mycket dåligt)
- Trångt i datasalarna och lite luddigt vad man ska göra i vissa tillfällen.» (Ganska dåligt)
- Det känns lite oseriöst. Antingen så är det eller så är det inte, nu sitter folk och spelar spel och läser tidningen bara för att sitta ut tiden. Även om inte jag gjorde så kan jag förstå att man gör så, det är svårt att ta denna del av kursen serisöt eftersom man inte behöver den under examinationen. Om man ska lära sig något vill man ju lära sig det ordentligt nu behöver man sitta i en datasal fem gånger under en period, jag ställer mig ytterst tveksam till detta. » (Ganska dåligt)
- Skulle vara bättre om det var någon form av examination på matlaben. Många satt bara av tiden för att få närvaro.» (Ganska dåligt)
- Alltid varit överfullt i salen dock och examineringen verkar menlös då man bara behövde vara där utan att faktiskt prestera.» (Ganska bra)
- Bästa upplägget hitills av alla mattekursena.» (Ganska bra)
- Helt okej moment eftersom det är eget ansvar att se till att man lär sig det man vill och behöver lära sig. » (Ganska bra)
- Märkligt att man antas lösa merparten av den uppsjö av uppgifter som finns i labbarna på den tiden och samtidigt förstå vad man gör..... » (Ganska bra)
- bra, man fick väldigt mycket gjort faktiskt. uppgifterna var upplagda på ett sätt som gjorde dem lätta att ta till sig tycker jag. Hade fortfarande lyckats lösa flera av uppgifterna om jag fick dem framför mig idag, trots att jag blev klar med matlab-momenten för tre veckor sen» (Mycket bra)
- Välskriven labbhandledning» (Mycket bra)
- Bättre system än där man måste prestera en viss antal uppgifter för att bli godkänd, vilket leder till att man istället försöker rusha igenom uppgifter bara för att hinna klart, istället för att förstå vad som händer» (Mycket bra)

10. Om det var SI i kursen, skulle du gå på den?

40 svarande

Ja, varje vecka»9 22%
Ja, hälfen av passen»9 22%
Ja, några enstaka pass»8 20%
Nej»14 35%

Genomsnitt: 2.67

- Kuriosauppgifter runt kursen är aldrig fel, saker som inte är rakt på sak men ändå relevanta runtting som är bra att ha koll på.» (Ja, varje vecka)
- Speciellt om det är en bonuspoäng till tentan. Den poängen är inte mycket men man vill inte missa en enkel poäng så då går man på SIn och där lär man sig mer än vad man tror.» (Ja, varje vecka)
- Det var ju SI nu, tyvärr dålig närvaro, men jag uppskattar det mycket och var där nästan alla gånger» (Ja, varje vecka)
- Det var ju SI i denna kurs?» (Ja, varje vecka)
- jag gick...» (Ja, varje vecka)
- Hade dåligt med tid över men det berodde på mig själv och egna åtaganden.» (Ja, några enstaka pass)
- Det var SI i kursen, men jag kunde inte gå. Annars tycker jag det är mycket värdefullt med SI.» (Nej)
- Hinner inte» (Nej)
- Vad är det här för fråga? Det ÄR ju SI i kursen?» (Nej)
- Finns väl en poäng med det, men föredrar att på egen hand lära mig även om det kan bli lite tradigt» (Nej)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»19 44%
Mycket stor»15 34%

Genomsnitt: 3.11

- calculus är inte en bra bok. tycker personligen engelskan är svår.» (Mycket liten)
- Finns bättre material, men störst hjälp är hjälp från andra studenter. Calculus är alldeles för flummig.» (Ganska liten)
- Ofta är det så svårt att förstå vad Adams håller på med, så vi får sitta i grupp för att försöka förstå hur man löser uppgifterna.» (Ganska liten)
- Läser om kursen, så boken har jag inte så mycket nytta av denna gång. Däremot är föreläsningsbilderna, som finns som pdf på kurshemsidan, mycket bra och sammanfattande.» (Ganska stor)
- Adams gör lite långa utläggningar ibland och ger lite för många olika tillvägagångssätt som bara fungerar för en viss typ av problem.» (Ganska stor)
- tycker boken inte alltid förklarade hur den löste problemen i exemplena, den bara räknade ut det, därför är det extra bra om man har räknestugor där tal löses på tavlan.» (Ganska stor)
- Nästan enbart räknat efter Adams bok» (Mycket stor)
- Jag har i princip bara använt boken, nu i slutet har jag använt mig av gamla tentor också. Men 90% har jag suttit med boken, och jag tycker den funkar bra» (Mycket stor)
- Det är tack vare boken och tack vare gamla tentor jag lärt mig något överhuvudtaget» (Mycket stor)
- Tycker boken kombinerat med föreläsningarna är jättebra. Boken är bra» (Mycket stor)
- Hade inte klarat något utan Calculus!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 35%
Mycket bra»26 61%

Genomsnitt: 3.59

- Kunde fortsatt dela ut kurs-pm på föreläsningarna» (Ganska bra)
- Allting var lättöverskådligt» (Mycket bra)
- Inget att klaga på där» (Mycket bra)
- Dr. Fant är väldigt ordningsam.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»17 39%
Mycket bra»12 27%
Har ej sökt hjälp»11 25%

Genomsnitt: 3.72

- Alltid stressade föreläsningar som alltid var strax efter kurs-PM-fas» (Ganska dåliga)
- På räkneövningarna så märktes det att det verkligen inte hade vart fel med en extra lärare i rummet, ofta så var det kö för att få hjälp. Kan ju dessutom vara bra att kunna få två olika förklaringar om det är nånting som man tycker är extra svårt, speciellt eftersom det här var en ganska krånglig kurs för många» (Ganska bra)
- Läraren verkar alltid ställa upp för frågor, vilket är bra. Kvittar hur korkade de är ,)» (Mycket bra)
- Av lärare.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 23%
Mycket bra»23 53%
Har ej sökt samarbete»8 18%

Genomsnitt: 3.83

- Pluggat mycket ihop med andra, utan det hade jag förmodligen haft noll poäng på tentan» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»12 28%
Hög»24 57%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.69

- Jag tycker inte arbetsbelastningen var för hård den var helt okej. » (Lagom)
- Gah, flödesintegraler!» (Hög)
- Mycket nytt och en bred kurs men vad skall man förvänta sig? =)» (Hög)
- Men det var ju balanserat med en fysikkurs som krävde lite mindre arbetsinsats, iaf för min egna del, så det var rätt ok ändå. Hade det vart två kurser av den här magnituden samtidigt hade det dock blivit för högt» (Hög)
- Det var väldigt mycket man skulle kunna, även om bara för att bli godkänd.» (Hög)
- Beror väl på vilken nivå man vill ligga på.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»18 42%
Hög»19 45%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.54

- Se förra frågan» (Lagom)
- vet ej, läste bara denna kursen» (Lagom)
- Men läste om en kurs från ettan också.» (Hög)
- Fysiken var enkel, men matematiken kompenserade med råge.» (Hög)
- Jag läser inte elektro. Läste Parallellprogrammering och Datorgrafik samtidigt.» (Hög)
- pga. flervariabelanalysen» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 13%
Godkänt»15 34%
Gott»12 27%
Mycket gott»9 20%

Genomsnitt: 3.51

- känns riktigt ovärt att ha gått på föreläsningarna i 7 veckor. hade nog blivit ett bättre resultat om man pluggade med några kompisar själva.» (Mycket dåligt)
- Kursen är inte så svår som föreläsaren får den till o vara. Tyvärr.» (Dåligt)
- Jag lärde mig inte mycket på föreläsningarna, och tentan var alldeles för svår enligt min uppfattning. Tycker inte det som har tagits upp på föreläsningarna har hjälpt mig överhuvudtaget för att klara tentan. Tycker det är mycket dåligt.Hela kursen i sig var för svår. Duggorna var mycket svåra vilket leder till minskade poäng till tentan och så var tentan mycket svår vilket gör att kursen var alldeles för svår. Kommer vara en mycket hög kuggprocent på den här kursen. Skärpning! » (Dåligt)
- Läraren är väldigt bra på att förklara, men det är synd att han la så mycket tid på att krångla med matlabb under föreläsningarna (han "förlora" nog många på det och kommer säkerligen få mycket kritik för det). Tycker inte att det behövs fler exempel under föreläsningarna (som jag fått höra folk vill) utan tycker att det är lagom som det är, tempot kan bli för lågt om man har har för mycket exempel.» (Godkänt)
- En intressant kurs, samt väldigt abstrakt att förstå sig helt och hållet på en del saker!» (Mycket gott)
- Man lärde sig otroligt många nya saker från den här kursen» (Mycket gott)
- Väldigt bra lärare!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna jag läst. Inte pga av att det är intressant utan att upplägget är bra, läraren mycket skicklig och pedagogisk. Man kan få sina frågor besvarade. Matlab demostrationerna på föreläsningarna är jättebra för att öka förståelsen och få en bild av begreppen. Uplägget med matlabövningarna var bra. Finns inte så mycket att klaga på egentligen. Möjligtvis att läraren räknar lite för fort i huvudet när han räknar på tavlan» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Matlab under föreläsningarna. Bygg gärna på med ytterligare exempel. Grafisk presentation kan underlätta förståelsen enormt.»
- vecko-Pm»
- Duggor»
- Kurslitteraturen, tentaupplägget»
- Matlab och övningarna.»
- Jag gillade att Fant visade vad vi räknade på mha MatLab. »
- Målen som tydligt beskrivs varje vecka i kurs-PM. De MATLAB exempel som visas på föreläsningarna. Upplägget av MATLAB-labbarna. SI i kursen är mycket bra att ha.»
- Tentaformen är bra, en g - del och en överbetygsdel funkar bra. Men på den här tentan var g - delen alldeles för svår. »
- allt + lärare»
- övningar, Si»
- Tentaupplägget»
- Räkneövningarna»
- Duggorna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabb»
- Låt lärarna ha licensfiler (matlab) på datorn. Så fort nätet strular lite drabbas föreläsningen och det trådlösa nätet är inte det bästa i H-salarna.»
- Att det blir mindre strul med datorerna för lärarna när matlab ska visas genom projektorn.»
- Lite mer exempel på föeläsningar hade motiverat högre närvaro!»
- matlabstunderna på föreläsningarna som mest krånglade för herr fant»
- Bättre förberedelser inför föreläsningar. Oläsliga notiser skrivna på bussen är inte tillräckligt.»
- En extra lärare på räkneövningarna kanske»
- Föreläsaren får vara mer förbered och ha testat sina datorprogram samt gärna ha gjort uppgifterna innan så att det inte blir fel. Även SI borde införas.»
- Det känns som att många tyckte det var jobbigt att vi inte räknade så mycket exempel. »
- Inte en så högt nivå på g-delen på tentan. Hoppa över matlab visningarna på föreläsningarna och fokusera på det som man behöver kunna till tentan istället. »
- Bort med powerpointbilderna. Man hinner inte anteckna. Fant borde skriva mer på tavlan. »
- föreläsningarna, ta bort matlab-delen»
- Föreläsningsupplägget»
- Att tentalösningarna kommer upp omedelbart efter tentan. »
- Möjligen byta ut ett SI-pass i veckan mot en lärarledd övning.»
- Var för mycket fokus på att visa bilder på ytor och liknande. Jag kände inte att det gav så mycket»
- räknestugorna»
- SI:n fick inte så mycket svar där»

20. Övriga kommentarer

- Carl-Henrik har gjort ett bra jobb. Hade hört negativa saker innan p.g.a att kursen är svår men det har klart varit långt över förväntan. Mycket bra må ja säga :)»
- När inte ens lärarna passar tiden är det inte konstigt att lektionerna aldrig är avlutade i tid.»
- Lite kritik mot läraren. Konstruktiv kritik. Han är OTROLIGT duktig på det han gör, och det märks. När han förklarar uppgifter för en ibland så har han dock en tendens att förklara för avancerat. Han får ha i åtanke att vi som läser den här kursen faktiskt är 20 nivåer under honom i matten, och allt som är självklart för honom är långtifrån alltid självklart för oss. Det här visade sig dock inte alla ggr när han hjälpte en, men ibland så kunde han förklara alldeles för avancerat. Bara nåt han borde ha i åtanke i fortsättningen när han hjälper folk. Men han är otroligt duktig som sagt, och jag hade absolut inte velat byta ut honom mot någon annan»
- Inget emot läraren i sig tycker Fant är trevlig och bra annars men har inte hjälpt mig på något sätt att klara tentan. »
- Som sagt tycker kursen är ganska perfekt :)»
- Lite för mycket strul med föreläsarens dator. Det strulade i stort sett varje föreläsning.»


Kursutvärderingssystem från