ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-1 Inledande matematik E, TMV156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-10 - 2009-11-03
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»11 25%
Cirka 20 timmar»9 20%
Cirka 25 timmar»11 25%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»7 15%

Genomsnitt: 2.75

- har pluggat alldeles för lite» (Högst 15 timmar)
- Om man räknar nogorlunda effektiv tid.» (Högst 15 timmar)
- Räknat med 12timmar undervisning per vecka» (Cirka 20 timmar)
- Terror!» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»3 6%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»10 22%
100%»30 68%

Genomsnitt: 4.43

- Arbetar heltid» (0%)
- Terror!» (0%)
- mindre än 25 dock.» (25%)
- har inte varit på alla övningar, men väl på 95 % av föreläsningarna» (75%)
- jag har väl missat någonting nån gång...» (100%)
- nära 100 iaf. jag är av övertygelsen att om jag går på undervisningen behöver jag inte plugga lika mycket, bra eller dåligt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 29%

Genomsnitt: 2.38

- jag har inte brytt mig om målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag har sett dem, men jag har inte lagt tid på att läsa och förstå dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Terror!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är tydliga men säger inte mycket eftersom man ännu inte lästkursen och förstått vad begreppen betyder.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen är rimliga»32 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Jag trodde att målen skulle vara högre ställda. Det krävs inte särskillt mkt jobb/kunskaper för att klara en 3a.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det märktes att jag inte pluggat på ett tag. Man glömmer snabbt.» (Ja, målen är rimliga)
- Jag har inte läst dem ju.» (Ja, målen är rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 23%
Ja, i hög grad»21 55%
Vet ej/har inte examinerats än»8 21%

Genomsnitt: 2.97

- vissa moment på tentamen, var inte helt sjävklara utifrån lärarens genomgångar. Äldre tentor passade bättre in på kursen.» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade mer inpluggade teorem än tillämpning av kunskap, eller problemlösning. Tror dock inte kursen va till riktgit för att bli en problemlösare, utan mer "komma in i tänket" och då behövs ju teoremgrunderna.» (I viss utsträckning)
- Terror!» (Ja, i hög grad)
- Frågan är luddigt ställd, förstår inte.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»14 32%
Mycket stor»22 51%

Genomsnitt: 3.32

- Gick ju inte på den detta året.» (Mycket liten)
- Pga dåliga förkunskaper har jag svårt att följa med och upplever därför inte att undervisningen ger så åmycket.» (Ganska liten)
- Brukar inte klicka på dom extremaste knapparna (se Mycket stor, Mycket liten) om jag inte blivit överraskad av tex hur bra undervisningen varit» (Ganska stor)
- BRA FÖRELÄSARE» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

43 svarande

Mycket Dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»19 44%
Mycket Bra»22 51%

Genomsnitt: 3.46

- Tempot högt, men vad kan man förvänta sig? Hade dock varit bra om man hade fått ett papper i början med alla nya tecken som ställer till det lite innan man har koll på vad dessa betyder.» (Ganska bra)
- Ville är jättebra, men det skulle inte skada med lite paus att hinna skriva ner allt han gör ibland, eftersom att han står framför tavlan kan man inte alltid se vad han gör förrän han kommer till nästa steg, och då är det svårt att skriva ner en sak samtidigt som man försöker att förstå och tänka på nästa steg, som han för tillfället håller på att skriva ner då. Vilket ger en sorts förskjutning i tänkandet :S» (Ganska bra)
- Det har ibland blivit väldigt ont om tid i slutet av föreläsningarna och då har det gått väldigt fort fram.» (Ganska bra)
- Wille är väldigt rörig i sina anteckningar men man lär sg efter ett tag» (Ganska bra)
- Ville har en skön och avslappnad föreläsningsstil, på gott och ont. Förklarar problemen på studenternas nivå, utan att vara för "högtravande" i sitt matematiska språk. Bra jobbat Ville!» (Ganska bra)
- En aning ostrukturerat ibland, vilket leder till att man blandar ihop saker!» (Ganska bra)
- kan gå lite fort ibland.» (Ganska bra)
- Men, ingen aning!» (Mycket Bra)
- Föreläsaren har en skön stil, klämmer alltid fram något kul, så man inte har en chans att drömma sig bort.» (Mycket Bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

Exempelvis övningsledare och övningssal.

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»29 70%
Mycket bra»10 24%

Genomsnitt: 3.19

- vet ej, var aldrig på övningarna» (?)
- Ganska lite tid till att räkna själva, har mest varit genomgångar upplever jag det som.» (Ganska bra)
- Har inte varit på så många övningar men de få jag varit på var bra.» (Ganska bra)
- Annorlunda från basåret där övningarna var rena räknestugor, men nästan bättre. Får man mer tid för teori på föreläsningarna och exempeluppgifter på övningarna istället. Schysst upplägg.» (Ganska bra)
- För få övningar allmänt.» (Ganska bra)
- bra blandning av egen övning och genomgång» (Ganska bra)
- Skönt att ha en till lärare (Fredrik) som ger en annan synvinkel på problemen. Blir lättare att ta till sig metoder om man får dem förklarade på två olika sätt.» (Ganska bra)
- Med Fredrik kändes de inget vidare. Men samtidigt ville man se någon annan lösa problemen än Ville....blev lite jobbigt.» (Ganska bra)
- Fredrik blev bara bättre och bättre under kursens gång.» (Mycket bra)
- Antagligen, har inte varit på dem.» (Mycket bra)

9. Hur har Matlab-momentet i kursen fungerat?

Exempelvis föreläsningar, övningar och examination som behandlar Matlab.

43 svarande

Mycket dåligt»10 23%
Ganska dåligt»22 51%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.09

- Inga bra genomgångar i Matlab! Ingen bra lärare i Matlab. Vår inlämningsuppgift var helt olik det vi hade lärt oss på genomgången. » (Mycket dåligt)
- Då jag inte programmerat något innan, tycker jag att nivån lades alldeles för högt från början. Vill ha mer "gör-så-här-och-det-blir-såhär"-uppgifter, testa själv» (Mycket dåligt)
- Det har knappt varit några föreläsningar och grundnivån har varit för hög. Det hade varit mycket nyttigare att få lära sig grunderna innan man antas kunna lösa mer avancerade problem. Det kändes dessutom som om övningstillfällena kom i fel ordning. Hade övningarna på det sista tillfället varit först vågar jag påstå att jag hade förstått mer.» (Mycket dåligt)
- Oklara mål och väldigt ojämn svårighetsgrad. det är bättre att alla lär sig grunderna istälelt för att 20% kan allt och 80% sitter som fågelholkar. en övningsledare på två klassrum och en väldigt svår första inlämningsuppgift för oss som inte har förstått så mycket. Hjälpen i nöden har varit att vissa av eleverna är dukiga och kan hjälpa till.» (Mycket dåligt)
- Saknade grundläggande introduktion.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte om matlab. Gjorde dem förra året, slapp göra om dem, jag var tacksam. Ha en egen introkurs i matlab istället för att lägga den med matten!» (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket helt främmande saker direkt. Vilket gör att man inte riktigt förstår vad man gör.» (Ganska dåligt)
- Introdutionen var alldeles för dålig och allting går alldeles för fort.» (Ganska dåligt)
- Introduktionen var för dålig. Förstod ingenting och allt gick för fort. Labbarna borde ha instruktioner om hur man gör också, inte bara vad målet med övningen är. Lär sig inte så mycket när man sitter och gissar hur man gör.» (Ganska dåligt)
- Nog för att jag har överseende med att han inte har erfarenhet av pedagogik, men vi har egentligen inte fått några genomgångar av vad vi ska göra och hur. Vi har egentligen bara fått ta en dator och jobba bäst vi kan själva. Skulle verkligen inte skada med genomgångar innan.» (Ganska dåligt)
- Borde vara lite mera grunder först, lära känna programmet.» (Ganska dåligt)
- Startnivån var för hög. Dålig info ang t ex hur man gör om man missar en obligatorisk hemuppgift.» (Ganska dåligt)
- Det gick för snabbt med de allra grundläggande kommandona i Matlab. Inlämningsuppgiften var lärorik och gott om tid vilket är bra. Slipper man stressa och köra ytlig inlärning...» (Ganska dåligt)
- Allt för ickegrundlig genomgång, läraren framställde allt som självklart!inte någon förklaring vad kommandon gör osv.» (Ganska dåligt)
- För lite undervisning med tanke på den nivån som krävs för att klara av inlämningsuppgifter.» (Ganska dåligt)
- För hög nivå, för svårt och för lite lektion. Och när vi har så lite lektion har va varit i typ 2-3 salar, 2-3 personer per dator med endast en övningsledare» (Ganska dåligt)
- Det var svårt att hänga med» (Ganska dåligt)
- Funkat bra, men det är ganska svårt när man är ny, ganska så mycket svårt.» (Ganska bra)
- Det är ganska svårt om man inte har några programmeringskunskaper sedan tidigare» (Ganska bra)
- kunde ha varit lite mer genomgående och förklarande från början, man fick i princip bara en uppgift som man skulle göra utan större kunskaper.» (Ganska bra)
- Sättet som Fredrick har försökt att lära ut på har ju varit att man själv ska sitta och lista ut hur man skall göra mycket utav sakerna, det är väl iofs bra, men det tar JÄTTEMYCKET TID!» (Ganska bra)

10. Till hur stor hjälp har SI:n varit till hjälp att förstå innehållet i kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»27 62%
Mycket bra»12 27%

Genomsnitt: 3.16

- Väldigt väl uppstyrd SI, bra nivå på uppgifterna.» (Ganska bra)
- SI ledrna har varit riktigt bra. Engagerade och hjälpsamma.» (Ganska bra)
- Bra att få lösa lite andra typer av problem om samma ämnen. » (Ganska bra)
- Mitt emmellan. Som sagt så testades inte problemlösning i examinationen, och det känns som att si:n jobbar mot problemlösning. Därmed inte sagt att den är dålig. Problemlösning e användbart även efter tentan » (Ganska bra)
- Det finns nog inte som jag känner har gett så bra som SI:n. Man får saker förklarat på sitt eget språk så att säga.» (Mycket bra)
- Otroligt bra SI-ledare. Anpassade sig bra och lagom nivå på uppgifterna!» (Mycket bra)
- Säkert jättebra. Men återigen, jag har inte närvarat.» (Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»17 38%
Mycket stor»17 38%

Genomsnitt: 3.11

- med tanke på att jag knappt pluggat själv» (Ganska liten)
- Hah! Man ska använda basårsboken! Calculus suger!» (Ganska liten)
- Bra räkneuppgifter, nästan ingen som är den andra lik vilket gör att man måste förstå mer än på exemplevis gymnasiet då man bara matade på uppgift efter uppgift lika dant. Svårt att det är på engelska, men det är väl bra att vänja sig vid antar jag.» (Ganska stor)
- Inledande problem då alla termer var på engelska, men man lärde sig snabbt. Det är nog nyttigt för framtida studier att kunna de engelska uttrycken.» (Ganska stor)
- Mestadels de rekommenderade övningarna.» (Ganska stor)
- dock skulle det vara bättre om man hade en bok som gick mer rakt på sak.» (Mycket stor)
- Uppgiterna finns där. Och saker man missat på lektionerna/ repetera finns där.» (Mycket stor)

12. Hade du velat få mer undervisning i Matlab under din första tid på Chalmers?

42 svarande

Ja, som en del av teknisk kommunikation»3 7%
Ja, som en del i dataintroduktionen»4 9%
Ja, som en större del av inledande matematik»12 28%
Ja, som en separat kurs»22 52%
Nej, undervisningen är tillräcklig»1 2%

Genomsnitt: 3.33

- Ta bort från inledande matematik och från kretsen(bill har pratat något om det), och låt lärarna som håller i de första årets undervisning lägga upp en matlabkurs med det viktitast i. Matlab känns bra mycket viktigare än den engelskan och projektet vi håller på med, då projektet bara handlar om att samanställa energimedelvärden.» (?)
- Mindre engelsk grammatik, mer Matlab!» (Ja, som en del av teknisk kommunikation)
- Som ju mer eller mindre uteblev..? Alt. separat.» (Ja, som en del i dataintroduktionen)
- I och med att vi i princip inte hade någon datorintroduktion, hade det kanske varit lönt att lägga lite mer grundläggande matlab där.» (Ja, som en del i dataintroduktionen)
- Tydligare undervisning. Läraren bör kolla läget hur mycket man kan innan. Kanske eventuellt förutsätta att ingen kan inget om matlab.» (Ja, som en större del av inledande matematik)
- Jag har märkt att elektro får förhållandevis lite matlab och vi börjar senare än många andra program. Men det är kanske inte lika viktigt som på V för oss kanske. Men om vi började lite tidigare skulle man ha haft tid att leka lite själv med det och lära sig känna programmet.» (Ja, som en större del av inledande matematik)
- Med en mycket bättre kurslärare än den vi hade.» (Ja, som en separat kurs)
- Hellre en frivillig kurs i Matlab än datorintroduktion. Den gav ändå inget, förutsatt att mailen fungerade.» (Ja, som en separat kurs)
- Man kan inte trycka in ett såpass stort moment som ett extra moment i en redan fullpackad kurs. Det är orimligt mycket tid som går till något som inte ens är en egen kurs.» (Ja, som en separat kurs)
- Separat kurs i matlab! Com"n gimmie!» (Ja, som en separat kurs)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 36%
Mycket bra»28 63%

Genomsnitt: 3.63

- Wille har varit snabb med att lämna ut material och annat.» (Ganska bra)
- Men ingen aning..» (Ganska bra)
- Bra integrerat och använt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»17 39%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.74

- Föreläsaren säger emellanåt, "Alla med på det? Japp, bra". Och går vidare då jag misstänker att alla inte alls är med. Ibland när någon lägger fram en fråga, kommer det tre-fyra till på samma gång. Det skulle ju kunna ha med det att göra. Det är väl enda minuset med Ville, som jag annars tycker är kanon. Rolig att lyssna på osv. Fast sen var det ju det där med handstilen också ,)» (Ganska bra)
- Man fick bra svar när man frågade på övningarna. Dålig information var Ville och Fredrik sitter om man vill fråga dem på övrig tid. De kanske inte vill ha studenter springandes hos sig?» (Ganska bra)
- Wille tar sig tid att förklara om man har svårt med någonting.» (Mycket bra)
- Terror!» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 29%
Mycket bra»29 65%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.75

- Fadder grupperna är en bra start på att plugga tillsammans!» (Mycket bra)
- Terror!» (Har ej sökt samarbete)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»15 34%
Hög»24 55%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.6

- Beror nog på hur mycket man kommer ihåg från gymnasiet och vad man gick igenom där.» (Lagom)
- Terror!» (Lagom)
- Beror på, pluggar man intensivt 2h varje dag så har man bra med tid över till annat, då är det lagom, men annars är det ganska så hög men ej för hög arbetsbelastning, kan ha med att göra att man inte är van vid tempot i högskolan ännu,» (Hög)
- Själva kursen i sig har varit bra men matlabdelen har tagit för mycket tid.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»12 27%
Hög»24 55%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.81

- Samma som ovan» (Lagom)
- Lagom, men jag pluggade för lite kretsanalys, då man fokuserar 100% på matten då det är den enda tentan. Det kan bli lite fel, efterosm man har så mkt kvar till jul då..relativt sett» (Lagom)
- För mycket tid läggs på Teknisk Kommunikation. Idén är bra, men hade uppskattat om mer tid las på själva skrivande och rapporten, istället för att leta upp fakta.» (Hög)
- För mycket med 3 saker samtidigt. Hamnar efter i 2 av ämnena hela tiden.» (För hög)
- Kretsanalysen och speciellt Teknisk Kommunikation tar minst lika mycket tid var för sig som Inledande Matematik har gjort, speciellt i Kommunikationen blir det lidande då man inte har tiden att lägga det krut man egentligen behöver på varje kurs.» (För hög)
- Men kom igen, jag hade nollning och tre kurser, varav en flervariabel!» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»7 15%
Gott»30 68%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.93

- Det är en bra kurs, men återigen jag läste den förra året.» (Godkänt)
- Gav en bra introduktion till matten, men omfattande.» (Gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar och SI»
- Ville»
- Ville :D»
- SI-verksamheten»
- Ville»
- Mycket föreläsningar och övningar, möjlighet till extra föreläsningar/frågestunder»
- ville o hans humor :P, allt»
- Ville»
- Ville, SI:n, hemsidan»
- Ville, otroligt bra föreläsare. När han inte är stressad. Då är han "bara" bra. Phaddermatte och SI var riktigt bra med.»
- SI ledarna»
- Föreläsaren»
- Ville och Fredda!»
- Ville.»
- Terror!»
- Upplägget i helhet.»
- Läraren»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre tid på bevis. »
- Matlabundervisningen borde nog lugnas ner en aning så man får inblick i och hinner smälta vad man gör.»
- Föreläsning som gör att man lättare förstår epsilon-delta metoden. »
- Matlabundervisningen, hitta en lärare som kan undervisa i matlab. »
- Annan kurslitteratur»
- Matlab. Definitivt hur instruktionerna ges, vi fick i stort sett ingen introduktion, och det behövs för att man ska kunna bli självgående. Och att vara 60 pers på en lärare gör det ju inte direkt lättare för honom. Framförallt när vi är i 2 olika salar.»
- Dålig genomgång av epsilon delta, Ville tog massa specialfall. Ta enklare exempel istället. Matlab delen har inte fungerat något vidare, väldigt svårt att hänga med. Är det meningen man ska lära sig på egen hand?»
- matlab utanför kursen»
- matlab, gör lite bättre genomgångar så man förstår hur man ska göra när man gör egna uppgifter»
- MatLab»
- Lägg plan och 3D delen i mitten av kursen och derivata m.m. i slutet, får derivata är stort sett det som man tjatar om i Gymnasiet så man kan det nästan innan och utantill, medan plan och 3D sägs det knappt några ord om.»
- Vettigare introduktion till Matlab.»
- Wille bör lära sig att man kan inte skriva som en kråka och förvänta sig att folk ska se vad som står på tavlan. Lite handstils kurs till honom tack..»
- Möjligen lite bättre/mer grundlig genomgång av Matlab»
- Matlab-undervisningen. Det enda jag har att påpeka med Villes föreläsningsstil är hans tempo. Tempot är överlag för högt. Ville borde skriva en rad på tavlan, andas, vända sig mot studenterna, förklara vad han skrivit för att därefter fortsätta med nästa rad. Nu blev det så att Ville stod i vägen för det han skrev på tavlan, så man låg alltid efter med anteckningarna jämfört med det han sa. Tillslut blev det bara en gröt i huvudet. Om Ville ändrade det så skulle han vara nästintill perfekt...»
- Egen matlabkurs!»
- MatLab, ingen vidare hitt. Mer genomgående genomgång behövs.»
- Separera matlab»

21. Övriga kommentarer

- en bra kurs. »
- Det var bättre förr.»
- Jag svarade bara på det här igen på grund av terror!»
- pussokram»


Kursutvärderingssystem från