ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-1 Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-10 - 2009-11-03
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»6 19%
Cirka 20 timmar»12 38%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.32

- kanske lite mer än 20 h de veckor det va inlämningsuppgift. mikroelektroniken tog mycket tid.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»6 19%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.51

- Jag läser om kursen.» (0%)
- inte vid slutet för de kändes meningslös» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 58%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.03

- har glömt målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»15 65%
Vet ej/har inte examinerats än»5 21%

Genomsnitt: 3.04

- va alldeles för omfattande tenta han inte med mer än hälften, gick väl i för många fällor» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»13 43%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.6

- Inget alls. » (Mycket liten)
- OH-bilder ett minus.» (Ganska stor)
- övningarna var bra och underlättade för förståelsen.» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 23%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»9 30%

Genomsnitt: 2.93

- Hängde inte med de han försökte att lära ut.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren har mycket svårt att ge bra förklaringar eller återkopplingar till vad han i huvud tagit pratar om. Han överkomplicerar det mesta och föreläser på en högre nivå än vad som är nödvändigt för kursen. Var ofta tvungen att använda boken för att förstå vad han pratat om.» (Mycket dåligt)
- 1 _ Lite mer exempel. 2 _ Härled för det endimensionella fallet och nämn det flervariabliga fallet. Inte som på föreläsningarna. » (Ganska dåligt)
- Ofta enklare att förstå genom att läsa boken, föreläsningarna var en aning röriga och krånglade till det» (Ganska dåligt)
- Förelesaren är övertydligt och riktigt teoretiskt! i sitt sätt att undervisa , Man bör redan från börjag ge ett riktigt problem och lösa det och sedan försöka förklara de olika momenten som behövs alltså mindre teori och mer Action!» (Ganska dåligt)
- Tycker Claes var rätt duktig på att krångla till saker och ting. Istället för att ta ett lätt exempel när han gick igenom nya begrepp så hände det ofta att han krånglade till det med ett svårt exempel. Dock känns detta rätt oundvikligt, han har trots allt jobbat med detta i 40 år och då glömmer man lätt vad som är lätt och vad som är svårt!» (Ganska dåligt)
- Claes är ju inte alltid den roligaste att lyssna på, men han har väldigt mycket att säga :)» (Ganska bra)
- Väldigt skönt att man kunde förbereda innan - både Claes och Victor följer planeringen jättebra.» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»20 66%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.73

- Okunnig övningsledare, osammanhängande.» (Mycket dåligt)
- Väldigt ostrukturerade och många fel vilket gör det väldigt svårt att som student lära sig hur man gör rätt..» (Mycket dåligt)
- Väldigt röriga, känndes inte genomtänkta, samt hade svårt att svara på allmäna frågor» (Ganska dåligt)
- Riktigt dåligt i början, men blev bättre. Viktor har svårt att svara på vissa frågor....» (Ganska dåligt)
- Något förvirrad lärare, men han han har förbättrat sig under kursens gång» (Ganska bra)
- Lite rörigt ibland, men det är förståeligt eftersom Victor inte jobbat så länge. Mycket bra som man hade nytta av i alla fall.» (Ganska bra)
- Klar förbättring mot slutet!» (Ganska bra)
- Exempelövnings föreläsaren var inte så jättebra direkt...» (Ganska bra)
- Lite förvirrad övningsledare, men det får vara ursäktligt eftersom det var första gången, han har i alla fall varit engagerad så det är plus!» (Ganska bra)
- Bra men kunde varit lite mer strukturerat.» (Ganska bra)
- Övningsledaren var lite osäker i början men blev bättre ju längre kursen gick.» (Ganska bra)
- Blev bättre och bättre» (Ganska bra)
- Viktor är lite rörig, men annars var han duktig. Det blev bättre ju längre kursen pågick.» (Mycket bra)

9. Hur har räknestugorna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Jag var uppe och frågade på tentatal i den där räknestugan på fredagar och killen kunde inte hjälpa mig med nåt.» (?)
- Har ej deltagit på räknestuga» (?)
- Gick ej» (?)
- räknestugorna var ej inlagda i vårt schema så jag missade samtliga» (Mycket dåligt)
- Kändes inte som om man kunde få någon hjälp.» (Mycket dåligt)
- Till nästa år, schemalägg i timeedit och ha gärna i sal i ex. linsen, typ el41» (Ganska dåligt)
- för liten sal» (Ganska dåligt)
- borde schema läggas lätt att man missar dem annars» (Ganska bra)
- Har inte deltagit i någon större utsträckning, men i den mån jag var där fick jag önskad hjälp. Liten lokal. Borde kanske bokat en större sal från början (på en bättre tid?) så kunde man få bättre uppslutning generellt.» (Ganska bra)

10. Hur har labbarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»5 17%
Ganska dåligt»9 31%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.41

- Labbhandledaren brydde sig inte om man gjorde rätt eller fel. För lite tid på första labben. Sen hade jag missuppfattat förberedelserna på andra labben, så där förstod jag inte så mycket alls, men det spelade ju som sagt ingen roll...» (Mycket dåligt)
- Sämsta labbarna jag någonsin gjort. Dels för att man inte kände att man fick den hjälp man behövde utan fick svaret att nu är klockan över fem, ni behöver inte göra klart nu. Ni kan gå. Sedan att man inte förstod vad som var bra värden eller inte gjorde ju inte saken bättre, utan man satt bara och tryckte lite här och där tills man fick något värde. Dock skall det tilläggas att det var bra att man kunde få värden från labbhandledaren på del 2 av labben då de värden man hade fått fram i del 1 uppenbarligen inte riktigt stämde.» (Mycket dåligt)
- labb handledaren va ju inte den bästa, han började med att skriva alla de rätta svaren på tavlan istället för att kontrollera om alla har gjort dem, samt de uppgifter man inte han med fick man inte göra utan då blev man hemskickad istället.. upplevdes som negativt för min del. Sen hade jag gärna sett att varje labb tillfälle hade varit tre timmar istället för två..» (Mycket dåligt)
- Tycker tyvärr att labben var väldigt dålig. Labbhandledaren verkade inte bry sig alls, möjligen om att vi skulle bli godkända på labben men inte att vi skulle lära oss något. Labbkompendiet upplevdes som dåligt, särskilt förberedelseuppgifterna för andra delen av labben.» (Mycket dåligt)
- Det kändes mest som om laborationshandledaren ville bli av med oss och han verkade inte ha lust att förklara när vi inte visste hur vi skulle göra. Då fyllde han i värden han visste fungerade och godkände oss på laborationen.» (Mycket dåligt)
- Labbhandledaren var inte hjälpsam och det var svårt att förstå honom. Han fanns inte till hands, var borta en del under labben och satt med spotify/musik på separat dator.» (Ganska dåligt)
- för kort tid» (Ganska dåligt)
- Förberedelseuppgifterna mellan labbdelarna var bra. Själva labben kändes tidspressad och att man blev godkänd bara genom att komma dit. Själva konceptet för labben är bra.» (Ganska dåligt)
- svårt att kunna få hjälp med labförberedelserna. och svårt att kunna få vettiga svar på frågor och saker man inte fattade under själva labben. tycker det känns som man blev utkörd innan man ens hann fatta att man va klar med labben.» (Ganska dåligt)
- så mycket att göra och så lite tid» (Ganska dåligt)
- Kunde varigt roligare. Var lite dåligt med hjälp. Labb ett var det lite kort tid på» (Ganska dåligt)
- Labbhandledaren verkade föredra att göra annat än att handleda» (Ganska dåligt)
- Lite "slapp" handledare som hastade igenom grejerna tyckte jag.» (Ganska bra)
- Bra om utrustningen är kontrollerad så att allt fungerar.» (Ganska bra)
- Gärna mer återkoppling till labbförberedelserna» (Ganska bra)
- Lite krångel med labbutrustningen.» (Ganska bra)
- Det var väl inte den mest givande labben, men helt ok.» (Ganska bra)
- Väldigt trevlig handledare» (Mycket bra)

11. Om det var SI i kursen, skulle du gå på den?

30 svarande

Ja, varje vecka»11 36%
Ja, hälfen av passen»9 30%
Ja, några enstaka pass»4 13%
Nej»6 20%

Genomsnitt: 2.16

- Så ofta jag skulle kunnat vilket är ganska relativt» (Ja, varje vecka)
- Mera SI!» (Ja, varje vecka)
- En del begrepp skulle må bra av att vädras i diskussion på SI.» (Ja, hälfen av passen)

12. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Kommentera gärna hur givande de olika uppgifterna var.

Matrisfråga

- 2a inlämninguppg : för svårt, man kunde inte lösa den själv.»
- Fick retur på inl 2 efter ett felslag på miniräknaren, men det löste sig efter ett samtal med läraren, snyggt!»
- Gjorde dem förra året»
- 1an var lärorik, men jag hade gärna fått lite mer info om linjärisering innan. »
- Lite mer draghjälp på uppgift 2. För att lära sig linjärisering var den bra, men lite rörig så att själva kärnan vad man skulle lära sig drunkade lite i röran av variabler. Känns bättre så här i efterhand när man har smält materialet än under tiden man jobbade med den.»
- 2:an va dock svår att förstå vad dem ville ha för svar... lite otydliga»
- Mer vägledning hade behövts till den andra uppgiften. Gärna ta ett något enklare exempel, det var länge sedan vi jobbade med diff ekvationer och tayloruvecklingar och det var väldigt svårt bara en sån sak att tex identifiera in/utsignaler och tillståndsvariabler.»
- inte så mycket reglerteknik i inlämningsuppgift 2, men så här i efterhand kan jag ju förstå att den var relevant ändå. Men för att få lite mer reglerteknik över det hela så tycker jag inlämningsuppgift 3 bör återinföras, dock på villkor att inlämning 6 i mikron tas bort.»
- inlämningsuppgift 2 var mycket otydlig och var nästan helt omöjlig att förstå om man inte redan kunde nästan hela kursen sen innan.»
- 2:a var inte den bästa till en början men efter mycket hjälp av Viktor blev den något förstålig iaf.»

Inlämningsuppgift 1
29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»9 31%

Genomsnitt: 3.27

Inlämningsuppgift 2
29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»7 24%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.75

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»15 48%

Genomsnitt: 3.32

- väldigt dåligt förklarat» (Mycket liten)
- Den blå boken är helt värdelös. Jag tycker ni borde gå tillbaks till den Lila boken istället. Allt material och alla beteckningar och allt sånt kommer ju ur den lila boken, den blå är bara förvirrande och förklarar typ ingenting.» (Ganska stor)
- Boken är generellt sett helt ok!» (Ganska stor)
- Toppenbra bok!» (Mycket stor)
- bra bok» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)
- ganska vettig bok, men även den överkomplicerar emellanåt.» (Mycket stor)
- Bra kursbok» (Mycket stor)
- de papper claes delar ut bara förvirrar en! Måste synkas med boken i beteckningar och formlerna» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»20 66%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.9

- övningarna fanns inte i schema och han tog inte tag i det när vi sa till han.» (Mycket dåligt)
- Känns tyvärr som ett ointresse från examinator att kommuicera med studenterna via kursadministration etc. För det första skulle det uppskattas om Breitholtz lärde sig att använda TimeEdit eftersom det är det som ALLA studenter använder, och det är det system Chalmers använder för schema. Som det var nu fanns inte alla schemalagda tider i TimeEdit och på en rak fråga på en föreläsning visade inte examinatorn något intresse för att ändra på detta utan hänvisade till sitt eget schema. Dessutom skulle det uppskattas om kurshemsidan kunde användas för uppdaterad kursinformation. Som det var nu föreslog Breitholtz att alla studenter skulle ringa till studentcentrum för att kolla om en övning ev. skulle bli inställd, istället för att lägga upp information på kurshemsidan, vilket känns som en icke-anpassning till rådande system. Nu löste sig situationen bra eftersom övningsledaren tillfrisknade men det var lite enerverande. Slutligen skulle det från ett studentperspektiv uppskattas om examinatorn kunde kopiera luntorna med utdelade papper dubbelsidigt istället för enkelsidigt. Det blir nämligen ganska mycket att bära på annars. Sammantaget inga stora saker, men ändock lite enerverande.» (Ganska dåligt)
- Klas vet ju inte ens hur man gör..» (Ganska dåligt)
- Se till att allt finns i timeedit bara» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»14 45%
Mycket bra»7 22%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.45

- Examinatorn/föreläsaren sa i början av kursen att han inte hade tid med massa studenter som kom med frågor och hänvisade till övningsledaren och labbhandledaren. Labbhandledaren var svår att fråga då han inte pratar svenska och vet man inte vad man håller på med kan det vara svårt att förklara på engelska och sen fatta svaret. Övningsledaren kunde inte svara på någon av de frågor jag ställde till honom, utan hänvisade tillbaka till föreläsaren.» (Mycket dåliga)
- när man frågade en övnings ledare så var det sällan man fick bra svar.» (Ganska dåliga)
- Hade bara fredag mellan 13-15 som Viktor kunde svaara på frågor.» (Ganska dåliga)
- Mindre bra hjälp från övn.ledare.» (Ganska bra)
- svår att kunna fråga om lab och labförberedelser» (Ganska bra)
- Men jag tycker att man ska kunna gå och fråga om man har frågor. Och inte bara hänvisas til en tid på fredag eftermiddag.» (Ganska bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»21 67%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.8

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 63%
Hög»10 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Låg i jämförelse med mikron, men hade det varit samma arbetsbelastning i denna kurs som i mikron så hade det varit på gränsen till ohanterligt.» (Låg)
- man hann bara göra det obligatoriska som inlämn.uppgifter och lab. sen tog mikron all tid.» (Lagom)
- En del abstrakta koncept tar tid att lära sig och förstå.» (Hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 16%
Hög»18 60%
För hög»7 23%

Genomsnitt: 4.06

- Jag minns från förra året att jag läste regler och mikro samtidigt och man hann inte göra något annat än typ inlämningar och labbar under själva veckorna. Det var lite surt.» (?)
- för mycket matlab.» (Hög)
- Detta var mest från mikroelektroniken » (Hög)
- Mikro inlämning stup i kvarten med massa returer» (För hög)
- tack vare Nicklas så fick man returer varje vecka.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»15 50%
Gott»10 33%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.36

- han gjorde så att det verkade svårare än det är.» (Dåligt)
- Tyckte mycket illa om kursen innan jag själv hade tillräckligt mycket tid att plugga in allt själv. Det är en intressant kurs men med väldigt få räkneexempel på föreläsningar och dåliga räkneövningar. Man vet inte hur man ska använda det dom lär ut innan man börjar studera gamla tentor.» (Godkänt)
- Rolig kurs!» (Gott)
- Bra föreläsningar och föreläsare. Bra hjälp från föreläsare.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken»
- Det mesta, bra och engagerad lärare»
- Det mesta.»
- Inämningsuppgifter (i någon form)»
- inlämningsuppgifter»
- Att föreläsaren delade ut overhead papper så att man fick en paus från antecknandet då och då...»
- Bra utdelat material och kursbok.»
- Inlämningsuppgifterna»
- lärarens humor»
- övningshandledaren»
- att det är mycket som skrivs på tavlan på föreläsningarna.»
- ??»
- kurslitteraturen»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mindre snack, mer exempel, inga ÖH-bilder.»
- Cleas handstil :), jag har lite svårt för att få utdelat anteckningar instället för att skriva dem själv»
- Byt tillbaks till den lila boken.»
- Bättre labbar, kanske inlämning av labbförberedelser innan, så att man kan få möjlighet att se när man tänkt fel. Byt labbhandledare till någon som bryr sig. Mer tid på åtminstone labb 1»
- Mindre OH. Mer kunniga hanledare.»
- Att föreläsaren använder samma beteckningar som boken!!!! Det ställer till ett helvete annars! »
- dugga»
- Ta in något system med quiz á la Lennart Svensson eller duggor, alternativt ha fler fast enklare inlämningsuppgifter. »
- annan exempelövningsföreläsare... han kunde inte svara på nån av frågorna som ställdes under övningarna. Sedan vore det bra omm räknestugorna lades in på schemat...»
- Lite mer engagemang från föreläsaren, se fråga 14. Dessutom stod det fel datuom för granskning av tentan på tentatesen. Detta ville Breitholtz inte heller rätta till utan svarade att han hade pratat med några och att "det säkert sprider sig". Förmodligen sant men inte särksilt engagerat heller. Lägg till inlmning 3 och ta bort inlämning 6 i mikron. Skriv om labbkompendiet och byt labbhandledare.»
- Övningen måste bli bättre. Slutade gå på dem då det inte gav mig något.»
- labbarna»
- Jag skulle vilja att föreläsaren började med att vara mycket tydlig på vad han ska föreläsa om och vad det används till. Mycket i kursen var bara en massa fin matematik om man inte kan tänka sig hur ett filter kan se ut i verkligheten.»
- labben och räkneövningarna.»
- Mer fokus och grundligare genomgångar av svåra moment i kursen, vissa saker går in lättare genom att läsa boken»
- Räkne exempel bör vara mer lika det vi går igenom på föreläsningar. Klas var inte den bästa föreläsraen man haft. Viktor borde bytas ut.»

22. Övriga kommentarer

- Den enda förläsning som jag själv lärde mig något av var när vi hade annan förläsare.»
- Vikarien vi hade en vecka var klockren, kanske låta honom komma till lite :)»


Kursutvärderingssystem från