ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bakgrundsundersökning SoL1 & SK1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-29 - 2009-10-29
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Susanna Lidman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp

1. Kön

81 svarande

Man»61 75%
Kvinna»20 24%

Genomsnitt: 1.24

2. Ålder

81 svarande

18-20»37 45%
21-25»38 46%
26-30»3 3%
31-»3 3%

Genomsnitt: 1.65

3. Program

66 svarande

Sjöfart & Logistik»43 65%
Sjökapten»23 34%

Genomsnitt: 1.34

4. Hur kom du i kontakt med Chlamers och utbildningen?

78 svarande

Gymnasiemässa»6 7%
Öppet hus på Chalmers»3 3%
Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare»3 3%
Studie- och yrkesvägledare inom Vux»1 1%
Någon från Chalmers besökte din gymnasieskola»15 19%
Sjöfartskaravanen med isbrytaren Ymer»1 1%
Chalmers hemsida»16 20%
Chalmers programkatalog»6 7%
Någon av mina föräldrar arbetar i branschen»1 1%
Släkt eller vänner tipsade»16 20%
Reklam i tidningen Piraya»0 0%
Reklam i dagstidningen»0 0%
Annat sätt, nämligen:»10 12%

Genomsnitt: 7.24

- Sjöhistoriska» (Annat sätt, nämligen:)
- Kom på det bara» (Annat sätt, nämligen:)
- Prao» (Annat sätt, nämligen:)
- Arbetar sedan tidigare i branshen» (Annat sätt, nämligen:)
- från tidigare skola» (Annat sätt, nämligen:)
- ville läsa detta och chalmers är närmaste skola» (Annat sätt, nämligen:)
- läste matros/motorman på lindholmen och var här på studiebesök» (Annat sätt, nämligen:)
- internetforum» (Annat sätt, nämligen:)
- sjövärnskåren» (Annat sätt, nämligen:)
- student.nu» (Annat sätt, nämligen:)

5. Har du även sökt motsvarande utbildning i Kalmar (sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammet)

35 svarande

Ja»17 48%
Nej»18 51%

Genomsnitt: 1.51

6. Om ja, vilka faktorer påverkade mest ditt val att sätta högre prioritet för Chalmers?

81 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Göteborg lockar som stad mer än Kalmar»13 16%
Utbildningen på Chalmers har högre status»3 3%
Jag ville flytta från min familj och mina kompisar»6 7%
Göteborg är en mer intressant sjöfartsstad än Kalmar»7 8%
Chalmers ger möjlighet till större utbildningsbredd»3 3%
Annat:»1 1%

- känner staden bättre» (Göteborg lockar som stad mer än Kalmar, Annat:)

7. Var Sjöfart och Logistik ditt förstahandsval

49 svarande

Ja»35 71%
Nej»2 4%
Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?»12 24%

Genomsnitt: 1.53

- juridik, göteborg» (Nej)
- logoped, gbg» (Nej)
- Gu, Handels, Civilekonom, Göteborg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Civilekonomprogrammet, analytisk inriktning, Gbg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Logistikprogrammet, Handels, Göteborg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Logistik, Handels, Göteborg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Maskinteknik, Chalmers» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Logistik, GU» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- ekonom, analytisk, göteborg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- logistikprogrammet, GU» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Sjökapten, Göteborg» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- sjökapten» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- Logistik, GU» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)
- maskin, chalmers» (Om nej, vilken utbildning och studieort var ditt 1ahandsval?)

8. Efter utbildningen vill jag arbeta med/inom:

54 svarande

Tank»4 7%
Passagerarfartyg (färjor)»0 0%
Passagerarfartyg (kryssning)»6 11%
Ro-ro-fartyg»3 5%
Gastankfartyg»1 1%
Offshorefartyg»1 1%
Bulkfartyg»0 0%
Containerfartyg»1 1%
Annat nämligen:»38 70%

Genomsnitt: 7.31

- Kustbevakningen» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)
- Inom rederibranshen» (Annat nämligen:)
- Redare/skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- Logistik» (Annat nämligen:)
- agent» (Annat nämligen:)
- vill planera laster för ett företag, ej privat» (Annat nämligen:)
- redare/mäklare/agent» (Annat nämligen:)
- Skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- redare» (Annat nämligen:)
- logistiker inom sjöfart» (Annat nämligen:)
- Mäklare» (Annat nämligen:)
- Logistik» (Annat nämligen:)
- logistik» (Annat nämligen:)
- skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- inköp» (Annat nämligen:)
- sjökapten» (Annat nämligen:)
- hamnagent» (Annat nämligen:)
- skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- skeppsmäklare» (Annat nämligen:)
- Alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)
- alla ovan» (Annat nämligen:)

9. När det gäller fartygs nationalitet och framtida anställning är min inställning:

32 svarande

Fartygets flagg är oväsentligt»24 75%
Jag kan enbart tänka mig att arbeta på svenskflaggat fartyg»5 15%
Annan europeisk flagg än svensk är mest intressant»3 9%

Genomsnitt: 1.34

10. Jag har tänkt arbeta inom sjöfartsnäringen, i första hand på grund av:

74 svarande

Internationellt arbete»18 24%
Hög lön»8 10%
Stor frihet»6 8%
Intressanta arbetsuppgifter»27 36%
Serviceinriktad»0 0%
Komma ut i världen»1 1%
Långa lediga perioder»3 4%
Gillar fartyg och att vara på havet»10 13%
Annat nämligen:»1 1%

Genomsnitt: 3.72

- Karriärsmöjligheter i land» (Annat nämligen:)

11. Värderingar och attityder ( 1 mest negativ, 5 mest positiv)

Matrisfråga

Kvinnor passar som sjöbefäl
73 svarande

2 2%
1 1%
13 17%
10 13%
47 64%

Genomsnitt: 4.35

Män passar som sjöbefäl
74 svarande

0 0%
0 0%
6 8%
9 12%
59 79%

Genomsnitt: 4.71

Sjöbefäl är ett framtidsyrke
46 svarande

1 2%
0 0%
8 17%
10 21%
27 58%

Genomsnitt: 4.34

Etn bakgr o nat påverkar ej persons sjöbefälseg
71 svarande

6 8%
2 2%
8 11%
13 18%
42 59%

Genomsnitt: 4.16

Svensk sjöfart har en bra framtid
57 svarande

0 0%
5 8%
24 42%
16 28%
12 21%

Genomsnitt: 3.61

Jag tänker stanna till sjöss tills jag pensionerar mig
24 svarande

3 12%
7 29%
5 20%
6 25%
3 12%

Genomsnitt: 2.95

Fyra år efter examen har jag förmodligen ett jobb i land
24 svarande

15 62%
6 25%
1 4%
1 4%
1 4%

Genomsnitt: 1.62

Sjöfarten är det mest miljövänliga transportslaget
69 svarande

1 1%
5 7%
19 27%
21 30%
23 33%

Genomsnitt: 3.86

För o bli bra styrman krävs sjöerfarenhet innan utbildn påbörjas
32 svarande

15 46%
5 15%
6 18%
6 18%
0 0%

Genomsnitt: 2.09

Det kommer bli lätt att få jobb efter examen
66 svarande

0 0%
0 0%
15 22%
42 63%
9 13%

Genomsnitt: 3.9

Min uppfattning är att skola i näring har gott sammarbete
69 svarande

0 0%
0 0%
2 2%
37 53%
30 43%

Genomsnitt: 4.4

Utbildn jag får är relevant för bra grund o yrkeskarriär
72 svarande

0 0%
0 0%
6 8%
25 34%
41 56%

Genomsnitt: 4.48

Chalmers har en av världens bästa sjöbefälsutbildningar
19 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
5 26%
12 63%

Genomsnitt: 4.52

Jag kommer sannolikt läsa master efter kandidatexamen
42 svarande

8 19%
7 16%
16 38%
7 16%
4 9%

Genomsnitt: 2.8Kursutvärderingssystem från