ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-1 Mikroelektronik, MCC085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-10 - 2009-11-03
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»8 27%
Cirka 25 timmar»9 31%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»6 20%

Genomsnitt: 3.24

- bra med inlämningsuppgifterna varje vecka men det tog tyvärr ganska lång tid varje vecka pga av allt matlabbande » (Cirka 20 timmar)
- mest tid nerlagt på inlämningsuppgifterna. Har inte fått tid att göra övningsuppgifter i häftet» (Cirka 25 timmar)
- Tycker inlämningsuppgifterna krävde för mycket arbete. Det var framför allt Matlab arbetet som tog för mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- tack vare massa returer på våra inlämningsuppgifter fick man sitta en hel del med denna kursen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 10%
100%»26 89%

Genomsnitt: 4.89

- Alla föreläsningar missat ganska många övningar för att i stället göra inlämnings uppgifter eller returer» (75%)
- Skulle gärna varit med på mer, då lektioner ger mer än att sitta hemma, men har varit sjuk en hel del tyvärr.» (75%)
- Utom de extra räknestugorna som anordnades andra halvan av kursen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 37%

Genomsnitt: 2.55

- Jag läser sällan kursmålen då jag tycker man får en bra uppfattning om vad kursen handlar om genom att vara med på undervisningen. Dock bra att kursmålen visas under första undervisningstillfället.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ganska otydliga mål som står på kurs hemsidan, medan man bara lär sig rita grafen i kursen???? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- En liten tanke David, i föregående fråga så kan jag svara att jag inte läst målen, men denna fråga förutsätter att jag har gjort det :S» (Ja, målen verkar rimliga)
- dock borde man få poäng för inlämningsuppgifterna» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 28%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 19%

Genomsnitt: 2.9

- nja undrar fortfarande vad ett spänningsrippel kommer in i kusen???» (?)
- Examinationen speglade inte riktigt undervisningen då problemdelen inte alls kändes som kursens egentliga innehåll.» (I viss utsträckning)
- Jeppson sa mer eller mindre att gradvisa kanalapproximationen kommer på varje tenta. Men den kom inte på vår, vilket var lite småfult :)» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket svårare än vad man hade förväntat sig» (Ja, i hög grad)
- Jag tror att det är en allmän känsla i klassen att tentan inte var riktigt rättvis. För det första upplevs "klassificeringsomgången" som udda, ingen annan har det ju så. Dessutom var klassificeringsomgången väldigt annorlunda på denna tenta jämfört med tidigare tentor (schysst med en "livlina" (reservuppgift) men det väger inte upp). Helt enkelt, det kan vara ok med en klassificeringsomgång, men då känns det orättvist att helt plötsligt ändra dess innehåll så att man stupar på en sådan sak.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»11 37%
Mycket stor»16 55%

Genomsnitt: 3.44

- ganska lite räkneexempel » (Ganska liten)
- Alla inblandade (föreläsare, övningsledare etc) var engagerade, behjälpliga och ansträngde sig för att lägga fram kursstoffet ur olika vinklar.» (Mycket stor)
- tack vare läraren och den vackra kursboken» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»18 62%

Genomsnitt: 3.62

- man är ju med på det han går igenom men blir ju lite annorlunda då man ska börja räkna.... » (Ganska bra)
- Personligen så ser jag ju hellre en blandning av keynote och blackboard. Tavlan är bra för härledningar/uträkningar/exempel medans keynotes är bra för teori och fundamentala formler.» (Ganska bra)
- Kjell är riktigt bra, gör väldigt mkt att han har glimten i ögat» (Mycket bra)
- Roliga förklarande exempel och Kjell är en mycket bra föreläsare.» (Mycket bra)
- Jeppson är en mycket bra föreläsare, lätt en av de bästa vi haft!» (Mycket bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»7 24%

Genomsnitt: 3.13

- Jag gillar hellre att räkna själv än att dom räknar på tavlan.» (Ganska dåligt)
- Ibland var det för mycket repetition av föreläsningarna som var precis innan.» (Ganska bra)
- Denna kurs behöver inte Demo räkning , utan helst ska övningsledaren presentera frågan och föreslå ett sätt att lösa det och sätta sig ner! till studenterna löser det de kan.» (Ganska bra)
- har fått mkt hjälp som behövdes...» (Mycket bra)
- Mycket bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Christer (vars övningar jag var på) var duktig på att lägga fram saker på ett korrekt, men ändå lättbegripligt sätt.» (Mycket bra)
- Lite nervös övningsledare i början men det tog sig allt :)» (Mycket bra)
- Ibland lite för mkt repetition av vad som sagts under föreläsningen. Hade varit bra med en dugga.» (Mycket bra)

9. Hur har labben fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»9 32%

Genomsnitt: 3.1

- Deltog ej då jag har gått kursen innan» (?)
- labbhandlaren var väldigt pedantiskt av sig så att man fick göra om det mesta» (Mycket dåligt)
- Väldigt virrig och ofta svårt att förstå vad man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- dålig handledare» (Ganska dåligt)
- Hade velat ha lite mer engagemang från handledaren. » (Ganska dåligt)
- Pedantisk rättning av förberedelserna» (Ganska bra)
- va bra att få koppla lite satte ju ens kunskap på prov som visade sig var lite dålig...» (Ganska bra)
- Lurigt med låsta dörrar till institutionen där labben var...» (Ganska bra)
- Bra att få något verkligt att klämma och se på.» (Ganska bra)
- Tycker fortfarande att datablad borde vara en tillåten metod för att identifiera benen på en transistor som man ser modellnumret på :) » (Mycket bra)
- Bidrog till inlärning/befästande av kunskap.» (Mycket bra)
- Inget krånglade. Mycket bra. » (Mycket bra)

10. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

28 svarande

Mycket bra»4 14%
Ganska bra»6 21%
Okej»7 25%
Ganska dåligt»6 21%
Mycket dåligt»5 17%

Genomsnitt: 3.07

- Deltog ej då jag har gått kursen innan» (?)
- Bra för förståelsen, dock hinner man inte med att göra så mycket annat.» (Mycket bra)
- Pekar på de centrala begreppen i kursen. Bra sätt att lära sig modeller etc.» (Mycket bra)
- men tog mycket tid från annat varje vecka, reglertekniken blev lite lidande och bortprioriterad» (Mycket bra)
- Mycket bra men tar sjukt mycket tid och kanske känns kursens examination som på tok för svår och med konstiga krav med tanke på att man under hela läsperioden visar att man lär sig kursens innehåll.» (Mycket bra)
- Kan kännas att man fastnar lite på Matlab ibland, men inget som man inte ska klara att lösa som blivande ingenjör. Så får ni klagomål på det så är folk bara för lata för att lära sig lite på egen hand. Smidigt med uppgifter på PingPong.» (Ganska bra)
- Jobbiga men lärorika. Inlämningsuppgift 6 kan däremot tas bort eftersom den känns minst givande. Återinför inlämning 3 i reglertekniken istället.» (Ganska bra)
- lite mycket matlab i vissa. Mindre matlab mer Mikroelektronik vore bättre. Ta bort/gör om uppgiften med likriktaren tex.» (Ganska bra)
- En aning för mycket MATLAB fokus» (Ganska bra)
- Jag upplevde det som att man inte fick reda på allt man behövde i uppgiften utan att det ibland va stora delar som framgick först på övningen, synd om man ibland missade övningen» (Ganska bra)
- Har ju tagit upp all tid men man lärde ju sig en del om matlab...» (Okej)
- Mycket med uppgifterna var bra, men litet för stor del av dem gick åt till sådant man inte hade direkt utbyte av för själva kursen. Väldigt mycket tid kunde läggas ner för förståelsen av en detalj eller fenomen som gjorde att man inte han lägga ner mycket tid på annat.» (Okej)
- Hade nog behövts en renodlad matlab-övning i början. Inlärningskurvan första veckorna blev väl brant.» (Okej)
- Blir dock mkt arbete när alla inlämningsuppgifter kommer till. Inlämnningsuppgifterna blir ofta för mkt matlab och för lite mikroelektronik.» (Okej)
- Jag har lärt mig mer MATLAB än MICRO.» (Ganska dåligt)
- I många fall satt man fast för man kunde inte matlabkod för att lösa det. Många uppgifter var näst intill omöjliga att tolka själva.» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna innehåller för mycket arbete av att sitta och göra onödiga saker. Att sitta i 5-6 timmar och rita en kurva i MATLAB ökar inte direkt förståelsen för mikroteknik.» (Ganska dåligt)
- Gav inte så mycket förståelse, kändes mer som en kurs i matlab» (Ganska dåligt)
- Mycket helt nya MATLAB-kommandon som slukade mycket tid att få ordning på. Säkert bra att kunna, men ett bra sätt att lära sig? » (Ganska dåligt)
- För mycket matlab teknik istället för mikroelektronik, Aldelles för pedantisk rättning, känns som man inte gjort annat än att rätta mikro inlämningar hela termin, byt ut rättaren!» (Mycket dåligt)
- Dessa inlämnngsuppgifter gjorde att man tappade all balans under läsperioder och de slukade all studietid. sedan lärde man sig nästan bara matlab (vilket är bra) men detta hjälper inte en att klara tentan. sedan betraktade den personen som rättade dessa inlämningsuppgifterna allt som om det vore årets seriösaste rapporterna. folk fick återlämningar på grund av att de hade glömt skriva saker som "figur 3" framför en graf eller "[V]" bakom en spänning. Detta kändes så oerhört onödigt då detta var självklara saker och det kändes bara som han bara villa jävlas med oss» (Mycket dåligt)
- Kändes som matlab kurs » (Mycket dåligt)
- labbhandledaren Nicklas gav ut massa returer samt gav massa nya frågor som inte hade riktigt med uppgiften att göra.» (Mycket dåligt)
- Så mycket matlab att jag inte hann plugga och fatta vad var det jag analyserade : GE matlab kod redan i häftet , vad folk behöver göa : 1. importera värden 2. lösa teoretiska saker 3. stoppa in sina beräkningar i befintlig kod 4 köra den 5. ANALYSERA RESULTATET Alltså vikten ska läggas på ANALYS och SLUTSATS» (Mycket dåligt)

11. Om det var SI i kursen, skulle du gå på den?

29 svarande

Ja, varje vecka»9 31%
Ja, hälfen av passen»6 20%
Ja, några enstaka pass»5 17%
Nej»9 31%

Genomsnitt: 2.48

- Tycker SI är väldigt bra för förståelse» (Ja, varje vecka)
- Man förstår det mesta endå» (Ja, hälfen av passen)
- Nja, man jobbar mycket tillsammans och diskuterar i och med inlämningsuppgifterna, så SI känns lite överflödigt. Skulle kanske deltagit på kursmoment som känts extra svårtillgängliga.» (Ja, några enstaka pass)
- räcker med inlämningsuppgifterna» (Nej)
- personligen jobbar jag extra under veckodagarna, självstudier får därmed ske under kvällar och helger.» (Nej)

12. Till hur stor hjälp har Kjell Jeppsons kurshäfte varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»13 44%
Mycket stor»14 48%

Genomsnitt: 3.41

- Ganska bra häfte men lite fattigt. känns som att det saknas en hel del bara för att man får ta med sig häftet på tentan.» (Ganska liten)
- Välskrivet.» (Ganska stor)
- Väldigt kort och koncist material. Kanske lite väl kort ibland.» (Ganska stor)
- häftet skulle kunna göras lite mer lättläst. Det är ganska mycket information att förstå på en sida.» (Ganska stor)
- Bra skrivet trots att det är kort och koncis, den bästa kurslitteraturen hittils» (Mycket stor)
- bra kurshäfte» (Mycket stor)

13. Har du köpt annan litteratur och till hur stor hjälp har denna i så fall varit för din inlärning?

Som kommentar ange typ ”,,Jeppson, Halvledarteknik”,, ”,Pierret”,, ”,Neamen”, eller ”,Dimitrijev”,

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 3%
Har ej köpt annan litteratur»24 85%

Genomsnitt: 4.57

- Google books, blandad litteratur. Har fått fylla i luckorna från kurshäftet och ge mer ingående förklaringar.» (Ganska liten)
- 1-Microelectronic circuits, Sedra/Smith 2-Pierret» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»19 65%

Genomsnitt: 3.65

- byt namn på pingpong till nått mer professionellt» (Ganska bra)
- lab-pm kom ut sent» (Ganska bra)
- Varför används både Studentportalen och Pingpong? Blir lite stökigt» (Ganska bra)
- Pingpong är bra!» (Ganska bra)
- <3 PingPong, längtar till systemet blir helt färdigt :) » (Mycket bra)
- Bra med ping pong» (Mycket bra)
- All aktuell info samlad på Ping-Pong.» (Mycket bra)
- En sida för allt hade varit att föredra. typ PingPong» (Mycket bra)
- Ping pong verkar fungera mycket bra, även om alla funktioner däri inte använts (såsom kommentarer/meddelanden).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»7 24%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.79

- Tillfället för att få hjälp med inlämningsuppgifterna hade hellre fått ligga i slutet på veckan. På dessa pass har det varit på tok för många studenter per handledare.» (Ganska dåliga)
- De två doktoranderna som hade hand om övningarna var bra, Kjell lyssande även. Labbhandledaren sa mest "du har fel gör om" istället för att föklara.» (Ganska bra)
- övningsledarna var hjälpsamma och bra» (Mycket bra)
- Mycket bra!» (Mycket bra)
- Väldigt bra möjligheter! Toppenbra med engagerade föreläsare och övningsledare!» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»22 75%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.82

- Om inte hade det varit tveksamt om man hunnit lära sig alla knep som behövdes för att lösea inlämningarn» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifterna förlöpte smidigt.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 24%
Hög»14 48%
För hög»8 27%

Genomsnitt: 4.03

- till och från hög» (Hög)
- nästan för hög om man skulle räknat alla uppgifter» (Hög)
- Som sagt, bra med inlämningsuppgifter men de tar tid» (Hög)
- se inlämingsuppgifter» (Hög)
- För mycket returer och långa inlämnings uppgifter, speciellt den i lv 6, så sent vill man börja plugga inför tentan» (För hög)
- Ändra till bara 2 inlämningsuppgifter eller ändra kraven från att man nu skulle lämna in en seriös rapport till att man bara visar sin matlab-kod och förklarar sig muntligt» (För hög)
- För mycket matlab» (För hög)
- Tack vare returerna så har man inte gjort något annat än att sitta med dessa inlämningsuppgifterna. » (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 17%
Hög»17 58%
För hög»7 24%

Genomsnitt: 4.06

- Åter igen Returer returer returer» (För hög)
- Som sagt, returerna. Fick sitta med dem hela tiden» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 27%
Gott»12 41%
Mycket gott»8 27%

Genomsnitt: 3.93

- Allt utom inlämningarna och dess rättande var mycket bra, Känner mig även lite tveksam till tenta systemet.» (Gott)
- Kjell gör ju ett bra jobb men, har väl lite svårt att ta till mig all dessa grafer...» (Gott)
- Mycket roligt att se renrummet. Borde vara mer studiebesök i alla kurser.» (Gott)
- Trevligt att få förklarat hur transistorer egentligen fungerar.» (Mycket gott)
- Intressant ämnesområde. Kjell har verkligen ansträngt sig för att göra det mer lättillgängligt och anpassa kursinnehållet.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kjell! och hans kompendium,»
- Inlämningsuppgifter. Bra för förståelsen»
- Det mesta var bra gjort, så kör på som ni gjorde i år...»
- kurshäftet»
- inlämninsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna. Kjells kurskompendium.»
- Bra med många inlämningsuppgifter»
- Jeppson, han var väldigt bra!! Lite kul med historia oxå.»
- Kjell samt den vackra boken»
- inlämningsuppgifter»
- KJell Jeppson»
- Fortsätt föreläsa utan OH-bilder.»
- Systemet med kurshäfte och studiehäfte»
- Kurshäfte, föreläsningar, gästföreläsning, discopresentationen av diffusion!»
- Inlämningsuppgifterna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna bör ändras.»
- Inlämningsuppgifterna bör ses över, gillar idén att göra inlämningsuppgifter varje vecka, men tycker inte det skall vara rättade som labbrapporter, utan mer Visad förståelse => färdig. Inlämnings uppgifterna skall vara ett tillfälle att jobba och skapa förståelse inte ett tilfälle att stressa fram svar»
- Inlämningsuppgifterna»
- Tentan! Tycker inte om systemet med en "godkänt"-del från början. När jag gjorde gamla tentor kunde jag få tillräckligt för en 5a på en tenta, sedan kugga nästa, det är väl inte riktigt rimligt? Tycker inte heller att den riktigt speglar det vi jobbat med i kursen, hade det inte varit för att det fanns gamla tentor skulle nog väldigt få klara dem. Kanske lämpligt att dra ner något på rapportskrivandet och ha fler räkneexempel?»
- inlämningsuppgifterna»
- ta bort inlmäning 6 och lägg till inlämning 3 i regleren»
- Mindre matlab i inlämningsuppgifterna eller mer instruktioner i kurshäftet hur man skall gå tillväga »
- Se inlämningsuppgifterna. Vissa övningar var ren repetition av föreläsningen timmarna innan. Repetera lite snabbt, sedan räkneövning resten.»
- Labbhandledaren Nicklas»
- mer powerpoint»
- Inlämningsuppgifterna får gärna vara mer tydliga.»
- Tycker att inlämningsuppgifterna borde fokusera mer på att man ska komma fram till något snarare än att bara se att kurvan som vi pratat om ser ut som den kurvan i verkligheten med.»
- Tentans utformning.»
- inlämningsuppgifter och övningar»
- Mer genomgång av de MATLAB-grejer som ska användas, fler räknestugor tidigare i kursen, inte så mycket genomgång av uppgifter på övningarna, mer svar på frågor istället.»

22. Övriga kommentarer

- Det viktigast jag fått med mig från kursen tror jag är en förståelse för fysikaliska modeller. Att verkligheten inte ÄR si eller så, utan att vi BESKRIVER den på ett visst sätt, bättre eller sämre, men modellerna är aldrig det samma som verkligheten. Därför kan jag nu också konstatera att det är många if-satser i herr Jeppsons godkänt-modell för tentorna =)»
- Som jag uppfattade det skulle kursen i år inte ha lika mycket fokus på bipolära transistorer, ändå handlade flera uppgifter om det på tentan. Varför helt plötsligt ganska mycket högre svårighetsgrad på grupp 1 på denna tenta i jämförelse med på tentorna från de senaste åren??»
- Tänkte på en grej, då jag är av en något rastlös personlighet hade jag lite svårt att sitta still när jag väntade på mätresultaten från iLab, (som förövrigt är ett jäkligt bra system). Här är en idé om hur man skulle kunna förkorta dem avsevärt: Det hela går egentligen ut på att spara mätvärden. Varje gång en mätning körs kollas först om det redan gjorts en med samma parametrar, har det inte det körs mätningen och resultaten sparas. Lämpligtvis sparas parametrarna i filnamnet. Ni har ju någon slags webfront som genererar sidan utifrån de mätvärden iLab skiter ur sig, det vore väl inte så svårt att först kolla om den redan gjorts och i så fall skapa den utifrån sparade data? Efter ett litet tag borde detta förkorta tiden på de flesta, men framförallt vanligaste, mätningarna avsevärt, särskilt när det är högt tryck på utrustningen som t.ex. under de schemalagda övningstillfällena. »


Kursutvärderingssystem från