ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Samhällsplanering HT09 (ARK325)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-10-25
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ja, det framgick ganska bra»6 42%
Bra»6 42%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.5

- Hagsson visade först en vecka innan inlämning hur han ville ha inlämningen. Det kanske hade varit passande att visa hur man skulle visa saker tidigare. Dock var programmet tydligt.» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Bra»10 71%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.85

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Bra»8 57%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Jag har inte värderat något befintligt projekt alls. Eller så har det varit otydligt att det är vad vi gjort.» (Inte alls)
- blev mycket fokus på ett par enskilda saker inom projektet. ganska litet område.» (Bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»1 7%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4.07

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»5 35%
Bra»6 42%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.42

- Fokus i kursen lades mer på byggnaders volymer än på själva omgivningen och trafiklösningarna, då dessa var begränsade.» (Ganska bra)
- Kan tyckas att detta blev väl tydligt i föreläsningsforum. Dessa mått och dimensioner finns ofta i tabeller och skrivna regelverk. Kändes lite omotiverat att det tog upp nästan två hela föreläsningar.» (Bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL-systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»2 15%
Bra»7 53%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 3.69

- Men dom sa inte en kommentar om den på kritiken, vilket kändes meningslöst att man ens hade med den. » (Bra)
- PBL-systemet har ju inte testats. Så det vet jag inte om jag kan vad som förväntas av mig. Laga karta var det roligaste momentet i kursen!» (Bra)

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att ha kännedom om förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»5 35%
Ganska bra»2 14%
Bra»7 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- för lite tid.» (Ganska dåligt)
- Detta borde kunna göras mer inspirerande/verklighetsbaserat.» (Ganska bra)

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- För hög ambition inom klassen. satt 26 timmar på raken utan att äta något för att man hade så lite tid. För övrigt så har jag gått och lagt mig kl 2 varje natt de senaste två veckorna för att hinna med allt.»
- Ambitionen låg på ett lagom nivå, däremot var det lite ont om tid att nå dit. »
- Mycket bra nivå på ambitioner och krav, både hos lärare och hos mig själv.»
- Väldigt hög ambitionsnivå från mig och lärarna, vilket var förväntat.»
- Bra nivå.»
- Ambitionsnivån var högre än förväntat, kraven var dock inte lika höga»
- Nivån var bra tycker jag, kändes rimlig i förhållande till tiden.»
- lagom men tidsbrist»
- Ambitionsnivån bland studenterna upplevde jag möjligen som högre än den förväntade.»
- För mkt att göra ubder för kort tid»
- Bra nivå»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»2 14%
Ganska bra»7 50%
Bra»3 21%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Det blev alldeles för lite tid kvar i slutat till att jobba fram det egna förslaget och presentationen» (Ganska dålig)
- För mycket fokus på gruppuppgiften och för lite på den individuella. Den sista föreläsningen av Hagsson hade platsat tidigare under kursen. De båda föreläsningarna om trafik borde kunna kortas ner och effektiviseras och inrymmas på endast ett föreläsningstillfälle.» (Ganska bra)
- Uppstartsskissen (skissa en idé ur fyra perspektiv) för projektdelen kändes trög och omotiverad, som att börja i fel ände. Tog omotiverat mycket av projekttiden utan att tid gavs att komma fram till idéer värda att testa i perspektivskiss.» (Ganska bra)
- lite för mycket tid på platsanalysen, jämfört med den som tid som fanns till det enskilda projektet. Kändes som om föreläsningarna kom i lite konstig ordning ibland. vore bättre om man koncentrerade föreläsningarna lite och fick mer egentid och handledning i slutet.» (Ganska bra)
- Alltför många föreläsningar under den andra hälften av kursen "tog" tid från projektarbetet - tvärtemot vad programmet sade.» (Bra)
- utifrån förutsättningarna väldigt bra» (Mycket bra)

10. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 7%
Ganska bra»2 14%
Bra»5 35%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 4.14

- Jag hade gärna sett 2 kritiker per grupp för att skapa en mer levande diskussion. Som det var nu undersöktes alla projekt utifrån en och samma synvinkel, som absolut var relevant men kanske något enformigt och begränsat i längden.» (Ganska bra)
- Bra, men att handledningen var så inpå att man knappt hann göra saker emellan, det var då man fick sitta uppe hela nätterna.» (Bra)
- Jätte bra handledning, kritiken var bra men jag hade gärna haft åtminstånde 2 kritiker per grupp, i kritiken till idrottshallen hade vi tex. totalt 12 kritiken....» (Bra)
- Bra med mycket handledning! Synd med bara en kritieker i varje grupp. Blir en mindre dynamisk diskussion på så sätt.» (Mycket bra)

11. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Handledarna var jätte bra och man har lärt sig mycket den senaste tiden. Speciellt att använda perspektiv som ett hjälpmedel. Man har verkligen utvecklats och tagit till sig all hanledning.»
- De inledande föreläsningarna om staden med Anders Stadsrundvandringen med Mikael Studiebesöken på Erséus och stadsbyggnadskontoret Att ha en separat kritik för platsanalysen var bra!»
- Gruppuppgift med analys. Mittkritik med volymskisser.»
- Bra föreläsningar och stadsrundvandring, mycket roligt projekt dock under pressad tidssituation.»
- "Promenaden genom göteborg" (studieresa kanske den kallades) I princip var alla föreläsningarna bra»
- Veckoskissen i perspepektiv var en ny och bra inledande metod.»
- handledningen»
- Bra projektprogram! Matnyttiga föreläsningar. Bra med analysdelen!»
- Volymskisserna»
- alla delar var bra, man kanske skulle kunna dra ner lite på trafikdelen (iaf all statistik)»

12. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Ett bättre arbetssätt med 3D modeller... önskar verkligen att jag kunde rhino för det här projektet och slösade bort en dag på att bygga upp en modell som jag sedan hade problem att använda.»
- Det var brist på schemalagt tid för eget arbete under den individuella delen av projektet.»
- Studiebesöket på Stadsbyggnadskontoret var ointressant och tråkigt. Fel människor som engagerades? Fel arbetsplats att besöka?»
- Bättre att lägga föreläsningen om vad som skall vara med i projektpresentationen i början av projektet istället för en vecka innan inlämning. Hoppa över besöket på stadsbyggnadskontoret eller ändra vinkling av informationen, vårt besök var överflödigt.»
- studiebesöket på stadsbyggnadskontoret måste förändras, de upprepade föreläsningen vi hade i början med Anders Hagsson. Disponeringen av tid till grupparbete och enskildt arbete skulle kunna ändras så att det blir lite kortare tid till grupparbete och lite mer till enskildt arbete. Annars bör kraven på vad som skall finnas med på den slutgiltiga presentationen ändras.»
- Nivån på trafikföreläsningarna, mkt som ej var relevant för projektet som fick stor plats i föreläsningarna»
- tiden»
- Struktureringen av projekttiden. Annan uppstart för idéarbetet i projektet.»
- Tiden»
- Det viktigaste är att dissponera tiden på ett bättre sätt. Jag tycker inte att den första öveningen som tog undefär en vecka gav någonting till mitt projekt. Den hade jag skippat, gett oss ytterliggare en vecka projekttid och haft mellankritik, vilket gör att man måste börja producera i tid och slipper sitta dygnet runt sista vecka. »Kursutvärderingssystem från