ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


PhD course in Geographical Information Systems and Science 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-22 - 2009-11-01
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Jonas Tornberg»


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expectd to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome

0 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»0 0%
Sufficient»0 0%
Excellent»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

2. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

0 svarande

No, the goals are to elementar»0 0%
Yes, the goals are reasonable»0 0%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

3. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

0 svarande

Too small scope in relation to credits»0 0%
Reasonable scope in relation to credits»0 0%
Too wide scope in relation to credits»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0


The Pre-Course from ESRI Virtual Campus

This question is applicable to students that followed ArcGIS Basic and Spatial Analyst courses

4. What is your opinion about the courses?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participate in the course»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0


The Lectures

5. What is your opinion about The Introduction lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

6. What is your opinion about The GIS Fundamentals lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

7. What is your opinion about The Map projections/coordinate systems lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

8. What is your opinion about The Representation of Geography lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

9. What is your opinion about The Cartography lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

10. What is your opinion about The Maintaining and using GIS data in quantitative and qualitative perspectives lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

11. What is your opinion about The Data collection and GPS lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

12. What is your opinion about The GIS software and data preparation lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

13. What is your opinion about The benefits of using GIS in research on lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

14. What is your opinion about The Spatial Analysis lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

15. What is your opinion about The Spatial Modelling lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

16. What is your opinion about The Visualization - Workshop/Lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

17. What is your opinion about The GIS system development and applications lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

18. What is your opinion about Terrain models and Hydrology lecture?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0

19. What is your opinion about Disaster management lecture? (Dr Thuy Vu)

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in this lecture»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0


The Exercises

20. What is your opinion about the ArcGIS hands-on exercises?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in the exercises»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0


The Project Supervision

21. What is your opinion about the supervision?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Had no supervision»0 0%
No opinon»0 0%

Genomsnitt: 0


The Poster presentation

22. What is your opinion about the poster presentation?

0 svarande

Poor»0 0%
Less adequate»0 0%
Adequate»0 0%
Exellent»0 0%
Not participated in the presentation»0 0%
No opinion»0 0%

Genomsnitt: 0


Education and course administration

23. What support have you got for your learning from course literature and other material?

0 svarande

Very little»0 0%
Rather little»0 0%
Rather big»0 0%
Very big»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0

24. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

0 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 0


Work environment

25. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

0 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather well»0 0%
Very well»0 0%
I have not asked for assistance»0 0%

Genomsnitt: 0

26. How has the cooperation between you and students in your class been?

0 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather good»0 0%
Very good»0 0%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 0


Concluding questions

27. What is your overall opinion of the course?

0 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»0 0%
Good»0 0%
Very good»0 0%

Genomsnitt: 0

28. What should be preserved next time this course starts again?

29. What should be changed next time?

30. Other commentsKursutvärderingssystem från