ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömningsmekanik 09/10, MTF052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-11-06
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Alf-Erik Almstedt»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 10 timmar»2 3%
Cirka 15 timmar»4 7%
Cirka 20 timmar»14 25%
Cirka 25 timmar»14 25%
Cirka 30 timmar»13 24%
Minst 35 timmar»7 12%

Genomsnitt: 3.98

- när jag har suttit har jag varit supereffektiv och koncentrerad..» (Högst 10 timmar)
- Har varit sjuk mycket och kunde därför inte lägga så mycket tid jag skulle ha viljat.» (Cirka 20 timmar)
- 25 timmar var för lite men begränsades av massiv arbetsbörda i en annan kurs som lästes samtidigt. Hade en mer normal kurs lästs samtidigt skulle det inte vara några problem att hålla jämna steg med kursen.» (Cirka 25 timmar)
- Tog väldigt mycket tid. Rolig men krävande (och ibland riktigt jobbig) kurs! » (Cirka 25 timmar)
- Instuderingsfrågorna tar sin tid samt att räkneuppgifterna kan vara omfattande o sätta sig in i.» (Cirka 30 timmar)
- Jag tycker arbetsbelastningen var i tuffaste laget, absolut den mest tidskrävande kursen hittills. Men jag har också lärt mig mycket.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»2 3%
75%»17 32%
100%»33 62%

Genomsnitt: 4.54

- Dock missades sista.» (100%)
- Riktigt bra föreläsningar där Affe tog sig tid att förklara flervariabelsmatten som vi för första gången fått tillämpa.» (100%)
- Mycket bra föreläsningar!» (100%)
- Mycket bra föreläsningar.» (100%)
- Bra föreläsningar. Bra att förläsningarna finns tillgängliga på cremona.» (100%)
- Förmodligen runt 90%, hade andra obligatoriska föreläsningar..» (100%)
- Mycket bra föreläsningar, väldigt bra att FL-anteckningar kunde köpas för självkostnadspris på Cremona. Dock tycker jag att Affe kunde skrivit ned mycket mer av det han sa. Menar alltså att det sades mycket mer än det skrevs. » (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

54 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 5%
75%»18 33%
100%»31 57%

Genomsnitt: 4.42

- Läste fler kurser samtidigt så jag körde lite mitt eget tempo, väldigt bra av er att lägga ut alla räkneövningar och hemuppgifter.» (0%)
- Svårt att få plats, små salar. Folk bytte övningssal till den som låg närmast» (50%)
- Vijay har ett fruktansvärt uppskattat engagemang! Toppenbra!» (100%)
- ca 90%» (100%)
- Mycket bra övningsledare.» (100%)
- Gunnar har varit en väldigt bra övningsledare. Fattar inte hur det kunde bli så konstigt på termon i ettan. Gunnar är grym!» (100%)
- Förmodligen runt 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 42%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 37%

Genomsnitt: 2.48

- Skummat igenom dem snabbt och de verkar ha uppfyllts.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte läst målen men har varit tydligt under kursens gång vad som är viktigt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Glömt bort» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen i kurs-pm är ju snudd på obefintliga. Däremot har det redan tidigt i kursen varit lätt att förstå vad som krävs för att klara examinationen genom de fantastiska teorifrågorna.» (Målen är svåra att förstå)
- Alltid svårt så här i efterhand att minnas målen, men det framgick klart och tydligt vad man behövde lära sig. Väldigt bra med teorifrågor på den teori som behövde kunnas, även om det var väldigt många! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»10 19%
Ja, i hög grad»24 46%
Vet ej/har inte examinerats än»17 32%

Genomsnitt: 3.09

- Väldigt många liknande uppgifter. » (Nej, inte alls)
- testade snarare andra delar i ämnet än de vi fått hänvisning att lära oss.» (I viss utsträckning)
- Vissa bitar prövades mer än andra, kunde varit lite jämnare fördelning. » (I viss utsträckning)
- Att döma av föregående tentor i alla fall, inte gjort den ordinarie än.» (Ja, i hög grad)
- Svår tenta.» (Ja, i hög grad)
- Mycket tid har lagts på labbar och konstruktionsövning, kanske behöver man inte lägga så stor vikt på dessa kunskaper på provet?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Glömt bort» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tyckte inte att problemfrågorna på tentan motsvarade det som behandlats under kursen. Trots att jag räknat de flesta räkneuppgifter och hade stor förståelse för vad jag gjorde satt jag ändå som ett frågetecken på tentan och var osäker på det mesta jag räknade :( Inte kul när jag för en gångs skull hade hoppats på ett bra resultat.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 9%
Ganska stor»30 55%
Mycket stor»19 35%

Genomsnitt: 3.25

- För mycket ekvationer och för lite exempel.» (Ganska liten)
- Affe är en mycket duktig föreläsaren men jag upplevde materialet som lite för komplext och hade svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Mest självinlärning» (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsningar med OH och skriva på tavlan.» (Ganska stor)
- Föreläsaren har varit mycket bra!» (Ganska stor)
- Vissa härledningar till teorifrågorna fanns bara att finna i det Affe gått igenom på tavlan. Så just de teoretiska delarna var bra. Blev svårt att tragla sig igenom vissa teorifrågor om man missat just den föreläsningen dock. Hade varit bra om de delarna las upp på kurssidan.» (Ganska stor)
- Utgör ett bra första intryck av stoffet. Mer noggrann inlärning görs framför boken.» (Mycket stor)
- Proffsig föreläsare som har stenkoll på vad som sägs och vad som behöver sägas. Möjligtvis går det lite fort ibland. Anteckningar+kopierade OH ger bra hjälp.» (Mycket stor)
- Brukar de alltid vara, speciellt när föreläsaren är bra. De gav en bra sammanfattning och var till god hjälp vid svar på teorifrågor samt räkning. » (Mycket stor)
- jättebra att man kan köpa overheadpapprerna» (Mycket stor)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

54 svarande

1 Inte bra»0 0%
1 1%
3 OK»9 16%
24 44%
5 Mycket bra»20 37%

Genomsnitt: 4.16

- högt tempo, skulle vilja haft mer exempel genomgång» (2)
- Gick lite fort ibland...» (3 OK)
- Mycket svårsmält teori, svårt att förstå innan man gjorde tal på övningar och hemma.» (3 OK)
- Bra föreläsare, men får känslan av att kursen varit exakt likadan länge nu, föreläsaren ger känslan av att köra på autopilot. Förnyelse? OH=gammaldags?» (4)
- Det hade varit givande om det gavs fler återkopplingar till verkligheten. Bilder, filmer och historier tex.» (4)
- Bra föreläsningar, det gav en djupare inblick i ämnet jämfört med det man räknade med» (4)
- Svårt att hinna med och skriva ner allt som sades som inte stod i FL-anteckningarna. Annars mycket bra! » (4)
- Affe är duktig.» (5 Mycket bra)
- Bra föreläsare!» (5 Mycket bra)
- Kan vara den bästa föreläsaren hittills. Bra med repetitioner i början av föreläsningen. Tydligt röd tråd.» (5 Mycket bra)
- Väldigt bra föreläsningar, inget risk att man somnar!» (5 Mycket bra)

8. Vad tyckte du om övningarna?

54 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»0 0%
1 1%
3 OK»5 9%
14 25%
5 Mycket bra»34 62%

Genomsnitt: 4.5

Fördelat på olika grupper:

Martin Olausson: (16 st)
1 Inte Bra0 0%
21 6%
3 OK3 18%
45 31%
5 Mycket bra7 43%

Genomsnitt: 4.12

- Neutralt då jag inte vart på någon.» (3 OK)
- Vijay ger ut kopior vilket är till stor hjälp. Martin har bra koll och det är bra att man får öva själv. Pirooz är väldigt hjälpsam och ger bra genomgångar.» (4)
- Bra att få räkna själv.» (4)
- Bra att man fick alternativet att räkna själv, även om jag så här i efterhand känner att lite fler genomgångar inte hade skadat. Var som vanligt svårt att hinna till de övningsledare som delar ut material samt kör teorigenomgång. Martin skötte det bra! » (4)
- Bra att få räkna själv! Gör att man inte hamnar så mkt efter, utan man hänger med hyfsat i räkneuppgifterna!» (5 Mycket bra)
- Jag har bara varit hos Matrin och tyckte upplägget var bra hos honom att han gick igenom ett tal så fick man räkna själv sen. Det var bra med presentationen innan första övningen då alla övningsledare sa hur dom skulle lägga upp övningarna så man fick gå till den som passade en bäst. Bra att dom hade olika upplägg! Dock lite för mycket rusning från föreläsningarna till övningarna som var väldigt störande och stressande!» (5 Mycket bra)
- jättebra att man får räkna själv och samtidigt att ha möjlighet att fråga nnär man inte riktigt förstår. Lättare att lära sig när man får tänka själv istället för att övnngsledaren tänker åt en genom att räkna alla talen på tavlan.» (5 Mycket bra)
- Bra att man får räkna själv. ibland hade jag kanske önskat att halva föreläsningen gick till genomgång på tavlan och resten till räkna själv. men väldigt lärorik hur som helst.» (5 Mycket bra)

Pirooz Moradnia: (6 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK0 0%
42 33%
5 Mycket bra4 66%

Genomsnitt: 4.66

- ibland svårt att se anteckningar på tavlan, förklarar bra vid förfrågan» (4)
- Jag uppskattade Pirooz teorigenomgångar, samt att han löste uppgifterna på ett snabbt men samtidigt pedagogiskt vis. Han kan i mitt tycke fortsätta helt på samma linje kommande år.» (5 Mycket bra)
- Pirooz är en mycket bra övningsledare. Uppskattade minigenomgångarna innan själva räkningen sattes igång. Ett plus är att Pirooz hann med alla uppgifter.» (5 Mycket bra)
- Inget att klaga på! Fortsätt på samma sätt. Ta gärna upp praktiska tillämpningar och exempel, sånt är alltid kul.» (5 Mycket bra)
- Bra med teorigenomgång samtidigt som han han med alla talen. Synd att det var så få i den gruppen, men gav ju utrymme för frågor för oss som var där.» (5 Mycket bra)

Ulf Håll: (6 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 16%
43 50%
5 Mycket bra2 33%

Genomsnitt: 4.16

- Ibland plockar Ulf formler och tabelldata från andra källor än kursboken, vilket kan vara förvirrande för oss elever som själva behöver kunna hitta data på tentamen. Annars riktigt bra övningar och alltid bra svar på frågor! Vijay förtjänar ett omnämnande också som verkligen engagerar sig i studenternas inlärning.» (4)

Gunnar Johansson: (15 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 6%
44 26%
5 Mycket bra10 66%

Genomsnitt: 4.6

- Gunnar Johansson har varit ett mycket bra stöd genom kursen och har varit mycket hjälpsam med att svara på frågor. Tack Gunnar!» (4)
- Gick till Gunnars övningar till en början men efter ett antal övningar blev dem överbefolkade så fick gå till annan övningsledare istället. Skulle vara bra om man tilldelades en grupp i början så att det slipper vara ett lotteri om man får plats eller inte. Tyckte Gunnars övningar var bra då han satsade på förståelse och inte bara skrev på tavlan.» (4)
- Bra genomgång av teorin bakom talen.» (5 Mycket bra)
- Som tidigare nämnt! Grym!» (5 Mycket bra)
- Var mest hos Gunnar, tyckte ha förklarade bra, fick bättre förståelse för vad som gicks igenom på föreläsningarna.» (5 Mycket bra)
- Inland lite långa härledningar men tydligt och bra i det stora hela.» (5 Mycket bra)

Vijay Shankar: (11 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK0 0%
40 0%
5 Mycket bra11 100%

Genomsnitt: 5

- Det utdelade materialet gjorde många övningar begripliga. » (5 Mycket bra)

9. Vad tyckte du om lab. omströmmade kroppar?

54 svarande

1 Inte bra»0 0%
4 7%
3 OK»16 29%
22 40%
5 Mycket bra»12 22%

Genomsnitt: 3.77

- Prantl-rören gick sönder, och den stackars labhandledaren hade nog fått uppdraget med kort varsel. Stressigt, fick lite gjort och vi jobbade ändå över..» (2)
- Hade gärna lagt mer vikt vid vindtunneln.» (2)
- vi hann ju inte göra alla mätningar. men pm:et var nyttigt att läsa och man visste som i förväg hur resultaten skulle se ut.» (3 OK)
- Ganska intressant men lite diffus... Fick inte riktigt koll på skillnaderna som uppstod mellan de olika kropparna... » (3 OK)
- Väldigt bra laboration egentligen, men gjorde den i läsvecka tre, innan vi gått igenom dimensionslösheten, så en-två veckor senare fick men en "aha"-känsla över labben, hade varit bättre om den låg lite bättre i fas med kursen.» (3 OK)
- Stressig» (4)
- Kul med en engagerad handledare, Vijay. Det var dessutom en kul laboration (själva innehållet). » (4)
- Larorik och rolig labb. Känndes verklighetsbaserad men själva labbtiden kändes för lång.» (4)
- Lite jobbigt att ha en över 4 timmar lång labb + redovisning av labben 3 dagar innan tentan.» (4)
- Fick en bättre bild av hur strömningsfallen runt olika kroppar fungerade.» (4)
- Var en bra lab men labledaren var sjuk så vi missade 1 h av den. Som tur var kunde Vijay hoppa in.» (4)
- All utrustning fungerade ej så vi kunde inte göra alla delar.» (4)
- Bra lab, inget att klaga på direkt.» (4)
- vindtunnel laben kan förbättras betydligt medan den andra laben var riktigt bra man lärde sig jättemycket!» (4)
- Väldigt bra handledare, fransmannen vad han nu hette.» (5 Mycket bra)
- Mycket bra labb med intressanta anekdoter från verkligheten och industrin.» (5 Mycket bra)
- Ger stor förståelse att själv få peta och prova sig fram med diverse vingprofiler och liknande.» (5 Mycket bra)
- Jättebra labb.» (5 Mycket bra)
- Bra för inlärningen och förståelse.» (5 Mycket bra)

10. Vad tyckte du om lab. vindtunneldemonstration?

54 svarande

1 Inte bra»11 20%
6 11%
3 OK»26 48%
5 9%
5 Mycket bra»6 11%

Genomsnitt: 2.79

- Vad var detta bra för? demonstrationen var absolut värdelös samt att uppgiften va sjukt krånglig att förstå.» (1 Inte bra)
- Handledaren stod och babblade på mer än själva lektionstiden. Dessutom handlade det inte ens om laborationen. Han gjorde i princip bara en guidad tur kring vindtunneln. » (1 Inte bra)
- Labben tog 30 min för min handledare att gå igenom. Från klasskamrater har jag fått höra att andra handledare, t.ex. Gunnar, utvecklade med många resonemang och anekdoter som gav mervärde, vilket också gjorde att labben tog de 60 min som var avsatt för den. Utan riktigt engagemang från handledarens sida blir denna labb nästintill värdelös. » (1 Inte bra)
- Meningslös labb. Kunde lika gärna varit en föreläsning. 30 min labb utan att få göra något själv.» (1 Inte bra)
- handledaren kom aldrig» (1 Inte bra)
- Funkade inte! Helt kasst! Gav inget alls.» (1 Inte bra)
- Det verkade som om olika ledare visade olika mycket. Kan ju vara mycket intressant om man får veta lite mer om praktiska tillämplingar och vad som händer när man designar en bil på ett visst sätt.» (1 Inte bra)
- en timmes snack som man lika gärna hade kunnat ta på en föreläsning, datan som vi fick var ju ändå 10 år gammal.» (1 Inte bra)
- Det pratades mycket och man fick inte se så mycket. Rökmaskinen var dessutom trasig.» (1 Inte bra)
- För kort tidsmässigt, rökmaskinen fungerade ej och svårt att höra instruktören då tunneln dånade.» (2)
- Kändes tyvärr mest som en föreläsning framför tunneln, eftersom man inte fick göra något eller mäta något. Tyvärr hade anläggningen som skulle hjälpa till att visualisera fluiden gått sönder. » (2)
- svårt att ta in allt som sägs under en timme när inget skrivs på en tavla utan man ska försöka koppla allt i huvudet. » (2)
- kul att se den och så men vi fick ju inte göra något praktiskt där och då. men man fick ändå ett hum om hur riktiga mätningar går till.» (3 OK)
- Intressant, men det var ju mer en demonstration än lab. Gunnar va mycket intresant berättare och ställde pedagogiska frågor...» (3 OK)
- Rökmaskinen var ur funktion, och det var väldigt mycket teori på kort tid men det funkade iaf.» (3 OK)
- mest konkreta i kursen visade tydligt vad det är som sker» (3 OK)
- Vindtunnlar har man sett förr, inget nytt sades denna gång. Kanske en demonstration i en större tunnel hade varit bättre? även prova några olika modeller.» (3 OK)
- Intressant men inte lika givande som lab 1» (3 OK)
- Intressant att se på fenomenen i tunneln, men förstår inte kopplingen mellan labbuppgiften och labben. Den kan lika gärna va helt fristånde.» (3 OK)
- Kändes inte som en labb utan mera som ett studiebesök.» (3 OK)
- Gav information om hur vindtunnlar fungerade men hade varit roligare/intressantare om vi hade kunnat köra några mätningar, men den var väl rätt dyr i drift om jag inte minns fel... Köra några av de mindre tunnlara som stod i labbsalen kanske?» (3 OK)
- Lite väl lång teorigenomgång ståendes i en miljö där störande ljud gjorde det svårt att höra.» (3 OK)
- Synd vi inte får se den stora som finns på C oxå..» (4)
- Jag tyckte Gunnars genomgång var pedagogisk.» (4)
- Var intressant men kunde kanske varit något mer praktisk. Kändes knappt som man behövde varit i labet för att ha genomgången.» (4)
- Ett mycket intressant inslag i kursen! Mer tillämpningar!» (5 Mycket bra)

11. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 1?

54 svarande

1 Inte bra»3 5%
11 20%
3 OK»28 51%
8 14%
5 Mycket bra»4 7%

Genomsnitt: 2.98

- Tillförde ingen kunskap eller extra förståelse överhuvudtaget.» (1 Inte bra)
- mycket svår» (1 Inte bra)
- Abstrakt och otydliga instruktioner.» (1 Inte bra)
- svårförstålig och lite handledning, bör ses över till nästa år» (2)
- Lite svår att förstå, vet inte om det gav så mycket.» (2)
- Gav ett oseriöst intryck när det inte fanns något dedikerat redovisningstillfälle och vi studenter själva fick fixa med tider och att meddela alla.» (2)
- Hade lite svårt att hänga med på matlabdelen med iterationerna... Men annars var den ganska bra för förståelsen...» (3 OK)
- Var helt OK men inget mer tyvärr, känns som att man nöter mer matlab än att få förståelse, fast det är väl till viss del vad som förväntas av en också.» (3 OK)
- Rörigt att det var samtidigt som labben» (3 OK)
- Jag upplevde instruktionerna som något kortfattade. Det tog ett tag innan vi ens förstod vad "kanalströmning" innebar och hur själva strömningsfallet egentligen såg ut.» (3 OK)
- Det gick åt mest tid åt att försöka förstå vad matlab gjorde och ville ha gjort, dvs dålig fokus på kursmålen. Även lite bristfällig information inför KO1» (3 OK)
- Lite diffust, tråkigt PM..» (3 OK)
- Det var lite svårt att förstå vad man egentligen höll på med från början. Kanske en genomgång innan KÖ:n, t.ex. i slutet av en räkneövning eller föreläsning kan ge en bättre bakgrundsförståelse. » (3 OK)
- Hade inga problem att räkna tal på gränsskikt efterår iaf :)» (3 OK)
- Lite rörig, och visa bitar svåra att förstå, men i det hela bra! Kunde rent administrativt skötts bättre, med klarare direktiv på rapportstruktur etc. » (3 OK)
- Bra men svår.» (4)
- svårt! men här måste man ju lära sig och det är nog värt inför tentan att jobba extra.» (5 Mycket bra)

12. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 2?

26 svarande

1 Inte bra»2 7%
6 23%
3 OK»16 61%
1 3%
5 Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.73

- den frivilliga som jag inte ens läste igenom..» (?)
- Har inte gjort den.» (?)
- Hinner inte med den före tentamen.» (?)
- inte gjort ty frivillig.» (?)
- gjorde inte den» (?)
- Ej genomförd! » (?)
- Gjorde den aldrig.» (?)
- Gjorde inte» (?)
- gjorde inte konstruktionsuppgift 2...» (?)
- gjorde den ej» (?)
- Vad är syftet med att lägga den några enstaka dagar innan tentan och kalla den frivillig?» (1 Inte bra)
- Lite väl nära tentan» (1 Inte bra)
- Hann inte göra den, den ligger alldeles för sent i kursen när man hellre vill tentaplugga.» (2)
- Gjorde den inte, eftersom den låg så sent och man inte hann. Det låga betyget ges den endast för att den låg så sent och man var tvungen att prioritera annat då. » (2)
- behöver en genomgång av uppgiften så att man förstår vad man ska göra...» (2)
- Han inte göra denna.» (3 OK)
- Vet ej» (3 OK)
- Gjorde den inte» (3 OK)
- Gjorde jag inte..» (3 OK)
- Bra för förståelsen.» (3 OK)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»23 42%

Genomsnitt: 3.33

- föreläsningsanteckningarna har jag haft mest nytta av.» (Ganska stor)
- En hel del, massa ekvationer samt instuderingsfrågor som pekar på vad som är viktigt, dock kunde de vart färre eller mindre utförliga för vissa.» (Ganska stor)
- Hade varit gött om vi fått ut svaren på teoriuppgifterna. Visst lär man sig att ta reda på dem själv men det är en avvägning vi kan få göra själva beroende på hur mkt tid vi har över. Jmf facit till räkneuppgifter tex..» (Ganska stor)
- Mycket bättre än termoboken! Bra föreläsningsanteckningar. Bra att få ut teoriuppgifter i förväg! Gör att man sätter sig och gör de--> lär sig mycket! » (Ganska stor)
- De köpta FL-anteckningarna har varit till stor hjälp och boken var riktigt bra! Väldigt bra att ö-uppgifter utgavs i ett separat häfte! » (Ganska stor)
- Teorifrågorna var bra för man fick bättre förståelse för boken...» (Mycket stor)
- Boken står för detaljinlärningen.» (Mycket stor)
- Lite omständig bok men bra när man lär sig. pappersbunten med OH kopior m.m. är guld värd. Även mycket bra att lösningar på övningsuppgifter läggs upp! (dock lite sent)» (Mycket stor)
- Oumbärligt med föreläsningsanteckningarna och gränsskiktskompendiet till teoriuppg.» (Mycket stor)

14. Vad tyckte du om boken av White, Fluid Mechanics?

53 svarande

1 Inte bra»1 1%
4 7%
3 OK»15 28%
24 45%
5 Mycket bra»9 16%

Genomsnitt: 3.67

- har inte läst tillräckligt för att kunna uttrycka mig.. men den skulle halt klart vart bättre om allt uttrycktes i SI-enheter. det är tillräckligt svårt ändå.» (?)
- Ganska rörig bok.» (2)
- Har endast använt den som uppslagsbok» (2)
- Innehåller allt man behöver, men svårt att hitta» (3 OK)
- Amerikansk författare...» (3 OK)
- Litteraturen viktig eftersom de flesta användbara formler finns där. Dock blev själva läsningen ganska meningslös med de bristfälliga läsanvisningarna som i princip bara sa att man skulle läsa hela kapitlet.» (3 OK)
- För mycket konstiga enheter.» (3 OK)
- Hyfsat bra bok och bra med instuderingsfrågor så en del av det man läser fastnar i skallen.» (4)
- Mycket formler och ibland otydligt vilken formel som "används i praktiken". Skulle inte klarat att läsa boken själv utan Affes noggranna genomgångar av de matematiska härledningarna och omskrivningarna. Boken i kombination med föreläsningarna blir dock väldigt bra tycker jag.» (4)
- Bra blandning av bilder och text.» (4)
- Bra bok men dåliga tabeller, störande att behöva slå upp i termobokens tabeller.» (4)
- (4)
- Lång» (4)
- Mycket bra bok. Bra struktur (lätt att hitta i den), relativt kort (inte massa överflödig text) och många bra exempel. » (5 Mycket bra)

15. Vad tyckte du om extramaterialet från institutionen?

51 svarande

1 Inte bra»1 1%
3 5%
3 OK»23 45%
10 19%
5 Mycket bra»14 27%

Genomsnitt: 3.64

- Vet inte vad ni syftar på?!» (?)
- (?)
- Skriv om den! Ha med bättre illustrationer och mer/bättre förklaringar för det som gås igenom.» (1 Inte bra)
- dåligt med exempel» (2)
- Gränsskicks häftet kunde vara lite mer informerade ibland » (3 OK)
- Jag tyckte Gränsskikt och Turbulenshäftena var ganska tunglästa. Däremot materialet om härledningen av motståndskoefficienten, samt om icke-cirkulära rör var bra.» (3 OK)
- Inte använt det så mycket.» (3 OK)
- Mycket papper där det fanns med mycket lite information. Skulle kunna bantas en hel del. » (3 OK)
- Använde det inte särskilt mycket.» (3 OK)
- Helt okej häfte om gränsskikt och turbulens. » (3 OK)
- Lite förlegat? Förslag: lägg ett år eller två på att förnya texten med datatext istället? Skulle bli 1/10 av mängden papper och bind hellre in häften vid försäljning, en häftklämma ramlar sönder efter att man öppnat häftet typ 5 ggr..» (4)
- som sagt, föreläsningsanteckningarna är riktigt bra!» (5 Mycket bra)
- Teorifrågorna är totalt super!!! Man blev varse att man inte alls hade "full koll" på de härledningar man sett på föreläsning. Efter att ha gjort teorifrågorna däremot hade man en riktigt bra känsla för hur det funkar. Borde finnas till alla kurser!!! » (5 Mycket bra)
- Kanske inte vinner pris för bästa layout men väldigt bra!» (5 Mycket bra)
- dock klurigt med olika beteckningar, eller rättare sagt samma betecknigar på olika saker» (5 Mycket bra)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»34 64%

Genomsnitt: 3.64

- Tog ett tag innan jag förstod att planeringen låg under fliken "schema". Var första kursen vi använt den funktionen.» (Ganska bra)
- Behöver absolut inte byta till pingpong eller vad plattformen heter.» (Mycket bra)
- För få labbgrupper, annars ingen kritik.» (Mycket bra)
- Ingen eg erfarenhet..» (Mycket bra)
- Räkneövningarna och hemtalen låg oftast upp i tid. » (Mycket bra)
- Bra att ni lägger ut lösningar på kurshemsidan, lätt att fastna(!). Också bra att gamla kurshemsidor finns kvar » (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»14 25%
Mycket bra»32 59%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.77

- Antagligen bättre på övningarna men med tanken på vilka ruscher det va till salarna blir jag osäker.» (Ganska bra)
- För lite konsultationstid innan tentamen.» (Ganska bra)
- Eftersom jag satt hos martin på övningarna så fick vi räkna själva och samtidigt få hjälp... På konstruktionsuppgiften va det lätt att få hjälp av Olivier.» (Mycket bra)
- Alltid någon övningsledare som fanns på plats.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att man kan komma och fråga övningsledarna lite när som helst. » (Mycket bra)
- Tack vare Gunnar Johansson som varit oerhört hjälpsam och svarat på frågor!» (Mycket bra)
- Examinatorn förklarar bra och det gjorde även Piroz. » (Mycket bra)
- Olivier var grym när vi behövde hjälp med konstruktionsuppgiften, big ups!» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 20%
Mycket bra»40 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.77

- Jag hamnade i en labbgrupp där övriga labbmedlemmar ej behagade svara på mail. Vilket gjorde att jag och ytterligare en kamrat fick göra allt jobb utan hjälp. Möjlighet att byta grupp hade varit önskvärt. oseriösa studenter borde gallras ut. Förutom dessa två spöken har arbetet fungerat bra.» (Ganska bra)
- KU1 innehöll mkt datajobb - svårt att sitta 4 vid en dator, förslag: tudelad uppgift så man kan dela in gruppen i varsin deluppgift? Eller mindre uppgift fast i par?» (Ganska bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 22%
Hög»28 51%
För hög»14 25%

Genomsnitt: 4.03

- så otroligt mycket formler och härledningar och det snurrar i huvudet!!!» (Hög)
- Teoriuppgifterna tog oerhört lång tid att ta sig igenom... Kanske går att ha lite färre till nästa år?» (Hög)
- Har tagit mestadels av tiden men ändå känns det relativt osäkert.» (Hög)
- Hög, mycket att lära sig. väldigt många uppgifter att räkna. Dock inte den mest extrema kursen på skolan..» (Hög)
- Mycket förel och räkningar.. Kanske ett måste?» (Hög)
- Lite för lugnt i början och lite förmycket i slutet» (Hög)
- Känns som att man bara suttit med strömning hela tiden. Miljökursen har fått tagit smällen.» (Hög)
- Aldelles för hög.» (För hög)
- Det finns inte en chans att hinna räkna hemtalen, göra båda konstruktionsuppgifterna och hinna repetera innan tentan, speciellt inte när tentan ligger på en måndag» (För hög)
- Hade varit bra med lite repetition framåt slutet» (För hög)
- På tok för hög. Det var mycket svårt att hinna med hemuppgifterna som var svåra och tog mycket tid.» (För hög)
- Ett ord: Brutalt» (För hög)
- Många olika moment att gå igenom, samtidigt som det var mycket att läsa gjorde att kursen krävde lite väl hög insats för att ta till sig allt, » (För hög)
- Stor belastning i slutet av kursen ledde till lite tid till tentaplugg.» (För hög)
- Mellan hög och för hög. Tre FL och tre RÖ i veckan, samt två labbar är väldigt tidskrävande. Det andra kursen blev lidande. Av all tid lades nog ungefär 75 - 80 % på denna kurs, vilket till stor del också berodde på att den var intressantare. » (För hög)
- lite mindre härledningar bland teorifrågorna kanske» (För hög)
- Teoriuppgifterna var lärorika, dock var det lite många. Eftersom man ville göra alla så kunde inte allt kommas ihåg med tanke på att man hade ett ämne till att plugga på.» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 24%
Hög»21 38%
För hög»19 35%

Genomsnitt: 4.07

- Tempot på Energi- och miljöteknik var inte särskilt högt.» (Låg)
- det straffar sig att vägra plugg på lördag söndag..» (Hög)
- Se 19..» (Hög)
- Nåt ska man ju göra!» (Hög)
- Blev stressigt på slutet med konstuppg och labbar, men jag var sjuk veckan innan och låg redan efter då. Kändes som att de krockade lite med miljö och energiteknik för mig, två stora saker som skulle in ungefär samma datum(överlappade och man hamnade efter med självstudier), men detta kan som sagt bero på sjukdom.» (Hög)
- Miljöinlämningsuppgifterna tillsammans med konstruktionsuppgiften i strömning gjorde att det tog mkt tid från egen räkning och läsning...» (För hög)
- Har inget med eran kurs att göra i sig då jag läste 150% men den tog ändå sin lilla tid.» (För hög)
- Paralellt lästes en kurs med extremt många inlämningsuppgifter under kursens gång. Detta ihop med ett behov av att sova 8 timmar/dygn gjorde det omöjligt att hinna med att räkna utanför lektionstid.» (För hög)
- Detta var den tuffaste läsperioden hittills i mitt tycke, trots att vi inte hade någon projektkurs.» (För hög)
- Väldigt många inlämningsuppgifter i båda kurserna som har tagit mycket tid.» (För hög)
- Full rulle hela tiden» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»8 14%
Gott»29 53%
Mycket gott»16 29%

Genomsnitt: 4.11

- jag älskar flygplan och fallskärmar och såklart vill jag veta hur de beter sig och varför! bra kurs!» (Gott)
- Intressant ämne.» (Gott)
- trevlig kurs » (Gott)
- Väldigt intressant kurs, bra jobbat. Sen kunde ju tyvärr tentan gått mycket bättre. Den var svår! » (Gott)
- Jag tycker både föreläsare samt övningsledare höll hög klass, samt att jag tycker upplägget med både teorifrågor och räkneuppgifter var bra för förståelsen och inlärningen. Att man tvingas lära sig och förstå även härledningar bidrog till att man verkligen satte sig in i materialet. Det kan vara en sak för andra kurser att ta efter. Nackdelen med det är dock att arbetsbelastningen blir väldigt hög.» (Mycket gott)
- Väldigt bra kurs!!!! Bra föreläsningar, bra litteratur, grym föreläsare » (Mycket gott)
- Roligt/intressant ämne och bra övningsledare» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Teorifrågor.»
- Dela ut svaren till uppgifterna!»
- bra att det finns övningsledare med olika sätt att gå igenom räkneövningar på. men det fanns ju inte plats för alla elever.»
- Teorifrågorna! Kanon!»
- vijay och de bra föreläsningarna.»
- Lab 1, Föreläsaren»
- Föreläsningarna. Lab 1.»
- Jag tycker upplägget med både teorifrågor och räkneuppgifter bör bevaras.»
- Upplägg på föreläsningarna, Gunnar, FÖ-anteckningarna, labb 1 »
- Föreläsaren, övningsledare Martin, »
- martin olaussons räkneövning»
- Gunnar Johansson»
- omströmmningslabben»
- Övningarna»
- Föreläsare, övningsledare, bok, "cremonamaterialet", lab 1 ... det mesta. Men samtidigt ska man förstå att teknologerna har en kurs parallellt och därför belastas väldigt hårt! »
- teorifrågorna (dock i mindre skala)»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite färre teorifrågor kanske... Så man inte känner att det känns omöjligt att hinna alla...»
- Kanske omarbetning av instuderingsfrågorna, de tar för lång tid och inskränker mycket på räkningen tycker jag.»
- tavelskriften måste bli tydligare»
- Lägga konstruktionsuppgifterna tidigare. Gå igenom materialet något snabbare så att de 2 sista föreläsningarna kan användas till repetition! Detta året hade vi nytt material på sista föreläsningen (fredag) som många var intresserade av, men valde att inte ta till sig eftersom det ändå inte skulle komma på tentan som låg redan på måndag.»
- Lab 2 som inte gav någonting.»
- Konstruktionsuppgift 1»
- Tentamensdatumet.»
- labarna och inlämningarna var lite för svåra, förstod inte riktigt allt vi gjorde...»
- Mer hjälp med att räkna själv!»
- Mer kopplingar till verkligheten, tex Takhoma bridge.»
- Se över vindtunnellaborationen, var kul att se men hoppades på mer! »
- Lab1, när i läsperioden den ligger, vore bra om det gick att ordna så den ligger lite bättre i fas.»
- göra vindtunnellabben lite intressantare, »
- Mindre arbetsbelastning i slutet av kursen.»
- Inte mycket faktiskt. Skriv ner mer av det som sägs av föreläsaren, antingen på tavlan eller i cremonamaterialet. Försök lägga konstruktionsuppgifterna tidigare, även om det är svårt med tanke på vad som genomgås i kursen och när. Kan kanske vara aktuellt med en till konstruktionsuppgift som ligger tidigare i kursen. För att kompensera det kanske man kan ta bort några av de talen som ska räknas, eller ta bort någon av de andra konstruktionsuppgifterna. »
- färre teorifrågor»

24. Övriga kommentarer

- Lycka till nästa år :)»
- tentan var ganska taskig, varför inte ge tal som vi blivit anvisade att lära oss? Om talet med ett trekantigt rör, vilket vi knappt har räknat något på under kursens gång, var det lättaste på tentan så säger väl det en del om nivån på tentan. Räknetal fyra var dåligt formulerat, hade det varit en figur med så hade man kanske begripit det utan att behöva fråga när det var en timme kvar på tentan. Det var inte mycket som man kände igen och har man dåliga tentanerver så rör man till allting...lite tråkigt att kugga en kurs som man ändå har lagt ner så mycket tid på att man borde klara den och när man känner att man förstår ämnet, bara för att tentan är lite elak...»
- Tack för en väldigt trevlig och lärorik kurs! »
- Bra föreläsningar Affe!! fortsätt så»


Kursutvärderingssystem från