ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 VT - Objektorienterad programmering Z1, TDA 540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-15 - 2009-09-30
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»3 12%
Delvis»8 33%
Ja»9 37%
Inte läst det»4 16%

Genomsnitt: 2.58

- Vet ej, minns inte. Det var förlänge sen kursen gick» (?)
- stod inget vesengligt där» (Nej)
- Det lilla som fanns var ganska vbra» (Delvis)
- Om hemsidan ska anses vara kurs-pm så JA. Hemsidan var informativ. Frågan är dock om undersidan "Senaste nytt" någonsin uppdaterades mer än den gången då folk ville göra exekutiva filer. Det hade gärna även fått stå vad som ska visas på vilken övning så man kan förbereda. Eller ja, göra övningen hemma på egen hand då det endast handlade om att göra bokens övningsuppgifter.» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

24 svarande

Nej»4 16%
Delvis»7 29%
Ja»13 54%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- Minns ej» (?)
- Dåligt uppdaterad om "senaste nytt". » (Nej)
- Rörig och inte konsekvent med varken studieportal eller inom sajten.» (Delvis)
- Men när uppdaterades Senaste nytt? Den finns väl där av en anledning?» (Ja)
- Lite fler övningstentor kunde vara trevligt» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jan Skansholm engagerat sig i kursen?

25 svarande

Inte alls»3 12%
Ganska bra»11 44%
Bra»8 32%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.44

- vet egentligen inte, tycker det var sådär med hans sätt att lära ut så spelar inte så stor roll om han engagerade sig» (Inte alls)
- Hjälpt till under labbpassen. Jag saknar dock engagemang under föreläsningen. Det är inte tillräckligt att bara stå och prata ur bokens exempel som är avskrivna i pdf. Pdf-filer som studenterna inte ens får tillgång till. Om anledningen är "Det står ju i boken" så förstår jag inte varför man föreläser rätt ur sådant som finns i boken. Visa hur det fungerar.» (Ganska bra)
- Tycker att föreläsningarna var hyfsade, men överlag under standard» (Ganska bra)
- Förklarade och förklarade... men han borde undvika att förklara samma grej på så många olika sätt.» (Ganska bra)
- Jag skulle vilja sätta lite här. Inte alls är för snålt, ganska bra är för snällt. Det kändes inte som om han verkligen ville att vi skulle lära oss» (Ganska bra)
- Han gjorde det han va tvungen o göra. Varken mer eller mindre» (Ganska bra)
- Oerhört välinsatt.» (Bra)
- men gick ibland igenom irrelevanta saker alldeles för ingående!» (Bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Man borde få göra laborationerna själv om man vill!»
- Labbarna tog på tok för mycket tid och hade egentligen knappt något med tentan att göra efter som examinatorn hittar på egna konstiga uppgifter, som för en som inte programmerat innan denna kursen omöjligt kan lösa! DÅLIGT!!»
- ganska bra? dock för lite tid för en handskriven tenta med så många längre uppgifter»
- dålig administration/tenta»
- Allt var helt okej, förutom den schemalagda labbtiden. Den var PÅ TOK för liten. (Även om jag vet att det ingår hemmastudier)»
- Labbtider + labbtillfällen var under all kritik! Ingen flexibilitet vad jag kände!»
- Bra med så mycket labbtider»
- Bra»
- bra»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Maskinorienterad programering»
- nej, det tycker jag inte. Skulle jag säga mopen skulle jag bara ljuga»
- programmeringskurser av alla de slag»
- programering i c/assembler»
- moppen!»
- Kanske lite C-programmering......»
- All typ av programmeringsvana»
- Nja, mycketb lite!»
- Programmerat med exakt samma bok på gymnasiet.»
- Mop»
- Andra programmeringskurser»
- lite från mopen»

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Bokens innehåll är fint. Hur det lärs ut är en annan fråga.»
- Ingenting var speciellt lätt pga dåliga beskrivningar»
- Lite dumt att inte kunna klicka i att allt var svårt......»

Lätt
20 svarande

Klasser och objekt»6 30%
Grafiskt användargränssnitt»11 55%
Strömmar och filer»2 10%
Containerklasser»1 5%

Genomsnitt: 1.9

Svår
23 svarande

Klasser och objekt»5 21%
Grafiskt användargränssnitt»2 8%
Strömmar och filer»10 43%
Containerklasser»6 26%

Genomsnitt: 2.73

Mest relevant
21 svarande

Klasser och objekt»16 76%
Grafiskt användargränssnitt»3 14%
Strömmar och filer»1 4%
Containerklasser»1 4%

Genomsnitt: 1.38

Minst relevant
16 svarande

Klasser och objekt»0 0%
Grafiskt användargränssnitt»2 12%
Strömmar och filer»6 37%
Containerklasser»8 50%

Genomsnitt: 3.37


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

3 12%
5 20%
9 37%
4 16%
3 12%

Genomsnitt: 2.95

- Jag ser tyvärr inte meningen/vitsen med att ha en "digitaliserad bok" och stå och visa alla bokens exempel. Liveprogrammera istället mha projektor och kompilator. Lär oss programmera! Beskriv inte genom exempel, visa hur exemplena är uppbyggda istället för att diskutera de redan färdiga komponenterna. Om du vill lära dig att konstruera en bil kan det vara bra att lära sig bildelarna, men jag tror knappast att du kan konstruera bilen genom att endast känna till delarna. Du behöver handledning för HUR du sätter ihop allt också. Det sistnämnda saknades i både denna och maskinorienterad programmering. SI-övningarna 2h/vecka gav mer än föreläsningen. tragiskt, men sant. » (1)
- Förstår att det är svårt o föeläsa om programmering men tycker man ska ha mer exempel på föreläsningarna där man får vara med från början o inte bara få all kod rakt upp o ner på en OH-bild, svårt o ta in allt o man lär sig inte "tänket" lika bra» (2)
- Det var väldrigt mycket kod rakt upp och ner, inte så mycket "såhär tänker du"» (2)
- Som sagt ibland för ingående på irrelevant material» (3)
- Bra med små demos, » (4)
- Svårt att bedöma då jag kunde det mesta sen innan, så satt bara och lyssnade och mindes!» (4)
- Jan var mycket engagerad och gjorde ämnet både intressant och roligt.» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»1 4%
75 - 90%»6 25%
90 - 100%»16 66%

Genomsnitt: 4.5

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Liveprogrammerat! Ritat på tavlan och beskriva hur man gör för att fundera ut hur man skulle kunna lösa problemen. Läsa API kan jag göra på nätet!»
- Lagt ut slides på hemsidan så man lättare kunde repetera»
- Ge mer förslag på hur man skall lösa ett problem istället för att enbart prata om vad andra gjort för fel! Bättre att prata om hur man gör rätt istället!!!»
- lärt ut på ett mer förståeligt sätt... inte generalisera till en nivå där ingen kan något alls, vi har faktiskt haft programmering innan denna kursen (obligatorisk)»
- Som sagt göra lite uppgifter "live" på föreläsningen istället för o bara kommentera all kod på OH-bilder»
- Han är aningen svår att hålla fokus på, då han betonar allt hela tiden.»
- Mer pedagogiska»
- Säga något utöver det som redan står ordagrant i boken»
- Inte gått igenom vissa exempel så ingående.»
- Svarat på alla e-post som skickas till honom»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Kom inte så många på dem så jag slutade också att gå.»
- Åt skogen. Jag vill inte ha en mänsklig kompilator som sitter på en stol och säger åt mig vad kompilatorn kommer säga om jag skriver programmet på en dator. »
- Övnignarna gjorde att man fick en lite inblick i vad man skulle göra.»
- var aldrig där»
- var inte där, hade hört att det var värdelöst»
- Smått värdelösa. Enda poängen med att gå på dom hade vart för att få mer vana i att skriva för hand...»
- Värdelösa. Ledaren kunde ju inte ens säga om något var rätt!!!»
- Kass!»
- Var inte på några övningar»
- øvningarna var dåliga, labbarna var bættre. øvningsledarna var ej engagerade eller "roliga"»

11. Hur många övningar var du på? (%)

24 svarande

0 - 25%»15 62%
25 - 50 %»2 8%
50 - 75%»3 12%
75 - 90 %»1 4%
90 - 100%»3 12%

Genomsnitt: 1.95

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

22 svarande

Michael Andreen»5 22%
Staffan Björnesjö»5 22%
Jag besökte ingen övningsledare»12 54%

Genomsnitt: 2.31

- det spelade inte någon roll om man gjorde det hemma eller med ledare, ledarna var inte till jættemycket nytta bættre sitta hemma sen gå dit och fråga om man inte førstod.» (Michael Andreen)
- Är bra o strukturera upp ett programm på papper men när man sedan ska skriva det vill iaf jag sitta vid en dator. Var därför inte på så många övningar. Tycker man ska ha övningarna vid datorer så man kan göra båda delar.» (Staffan Björnesjö)
- De var inte övningsledarna utan själva övningarna, de gav inget!» (Staffan Björnesjö)
- Kommer inte ihåg vilka, dom ~2 ggr jag besökte det» (Jag besökte ingen övningsledare)
- Vet inte vem jag var hos» (Jag besökte ingen övningsledare)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Memorylabben var för stor. Systemet med Fire är åt skogen om man inte får respons i tid. Kommentarerna från de som bedömer ens laboration bör även vara _Konstruktiva_! Annars är det skitsvårt att veta vad man ska göra annorlunda.»
- Examinatorn gick inte igenom hur amn skulle skriva "fin kod" vilket ledde till många inlämningar och många tillbaka skick.»
- väldigt "luddiga" uppgifter, man visste ofta inte vad man skulle göra i uppgiften»
- Lab3 var rolig men riktigt svår o tog väldigt lång tid o göra, lite för lång tid med andra ord»
- Givande labbar med mycket krav på funderande. Lite mer ledningar skulle vara välkomnande»
- 3an och 4an var jävligt svåra, och det var MINST lika svårt att få någon hjälp»
- Memorylabben va väldigt lärorik, men de som godkände den kunde varit lite snällare med bedömningarna. »
- de førsta var mycket bra då man lærde sig grunder mycket sen var memory alldeles før stor før en nybørjare men sækert bra før en som fick med sig mycket från den førsta. men som sagt memory ær ju typ den sortens saker man knaske skulle vilja kunna trots allt nær man har gått kursen»

Lab1 –,,,, ”,,,,Uppmjukning”,,,,
24 svarande

Mycket bra»6 25%
Bra»11 45%
Ganska bra»5 20%
Dåligt»2 8%

Genomsnitt: 2.12

Lab2 –,,,, Rationella tal
24 svarande

Mycket bra»4 16%
Bra»11 45%
Ganska bra»5 20%
Dåligt»4 16%

Genomsnitt: 2.37

Lab3 –,,,, Memory
24 svarande

Mycket bra»9 37%
Bra»5 20%
Ganska bra»4 16%
Dåligt»6 25%

Genomsnitt: 2.29

Lab4 –,,,, Elektriska grindar
24 svarande

Mycket bra»2 8%
Bra»7 29%
Ganska bra»7 29%
Dåligt»8 33%

Genomsnitt: 2.87


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

"Java Direkt" av Jan Skansholm

24 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 8%
Bra»15 62%
Mycket bra, bör användas igen»7 29%

Genomsnitt: 2.2

- används enbart på tentan då man kan behöva kolla upp något som man annars kan använda api:n i ett programmeringsverktyg för (eclipse osv)» (Dålig, bör inte användas igen)
- Gamla utgåvor är ett direkt handikapp på tentan. Bör nämnas.» (Bra)
- den var väl ok, inte jättebra men inte jättedålig heller» (Bra)
- Bra innehåll, men lite mer kompakt hade önskats» (Bra)
- bra med exempel» (Bra)
- Litteraturen är bra som den är. Det är dock onödigt att läsa den innantill på föreläsningen, det kan jag ju göra själv.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Kursboken tycker är jättebra!» (Mycket bra, bör användas igen)
- Användes mest som uppslagsverk» (Mycket bra, bör användas igen)

15. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

24 svarande

Ja»23 95%
Nej»1 4%

Genomsnitt: 1.04

- vissa kanske tycker det är skönt att ha något att läsa utanför datorn, så den ska nämnas så att den finns tillgänglig» (Ja)


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

24 svarande

0 - 10»6 25%
10 - 20»9 37%
20 - 30»5 20%
30 - 40»0 0%
> 40»4 16%

Genomsnitt: 2.45

- 0-10 timmar utöver skoltid» (0 - 10)
- alla labbar hemma, men inget annat hemarbete» (0 - 10)
- Labbarna är extremt stora.» (> 40)

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Genomföra labb1.2
2.Förbereda labb1.7
3.Totalt exkl schemalagd tid1.8
4.Inlämningsuppgifter2.2
5.Litteraturen2.2
6.Räkna uppgifter2.5

- Vadå totalt exkl schemalagd tid?? Fattar inte. Har vi haft någon inlämningsuppgift?» (?)
- Jag förstår inte upplägget? Genomföra labb/Förbereda labb/Inlämningsuppgifter är samma???» (?)
- Labbarna tog för mycket tid, så att man knappt hann med elektriska kretsar kursen.» (?)
- labbarna tog lite för mycket tid o göra» (?)
- Allt annat är i princip försumbart gentemot labb.» (?)
- Inlämningsuppgifter? Räkna uppgifter?» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Ganska jämnt, men mest mot slutet.»
- labbarna har ju pressat en att göra sakerna i tid. har dock inte funnits tid för något annat.»
- Jag har lagt all tid på denna kursen och ingen på den andra, fanns inga andra alternativ pga dem konstiga labbarna»
- ~6-8h över hela perioden, mestadels på lab 3/4»
- ungefär lika efter de inledande veckorna»
- ganska jämt, mer när lab 3 gjordes o mest på slutet»
- Förhållandevis jämnt»
- Jämt fördelat»
- läst under kursens gång och labbar.»
- Punktvis innan inlämningar.»
- linjärt ökande tidens gång»
- lika»

19. Kommentarer på tiden:

- Tillräcklig»
- Av någon konstig anledning tog labbarna all tid i denna kursen.»
- n/c»
- MER TID TILL LABB!!»
- räcker, men tenta tiden är för lite, eller rättare sagt tentamen är dåligt anpassad till tiden!»
- nix»
- man hann med att gøra det men jag hade velat ha mer tid att læra mig då jag tycker att det hade varit roligt att kunna men hann inte læra mig allt då jag inte hade någon tidigare privat relation med æmnet.»


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»3 12%
Nej»16 66%
Vet ej»5 20%

Genomsnitt: 2.08

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

23 svarande

Ja»1 4%
Nej»13 56%
Vet ej»9 39%

Genomsnitt: 2.34

- Mikael» (Ja)


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

24 svarande

Inte alls»3 12%
Ganska bra»11 45%
Bra»9 37%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.33

- Vi har itne ens fått se facit eller fått granska tentan!! mycket dåligt!!!! Denna kursen ger chalmers ett dåligt ryckte!!!!» (Inte alls)
- dålig tentamen som för många (har frågat runt) gick dåligt på grund av tidsbrist och inte programmeringskunskaper» (Inte alls)
- Tentan var väldigt inriktad på in- och utmatning via kommandorad. Inte alls via textrutor (Swing). » (Ganska bra)
- dock störd rättning. och dåligt att vi inte fått se facit» (Ganska bra)
- Tycker att det var alldeles för mycket algoritmer och "lågnivå"-kodning på tentan. Det är en kurs i objektorienterad programmering! Algoritmerna ska givetvis också vara med, men tonvikt på objektorienteringen!» (Ganska bra)

23. •, Vad tycker du om tentans innehåll med hänsyn till den tid man fick på sig? Var det t.ex. lagom med tid eller för lite tid till att skriva tentan?

24 svarande

För kort tid»17 70%
Lagom tid»7 29%
För få uppgifter för att fylla ut tiden»0 0%

Genomsnitt: 1.29

- Det var tveklöst för lite tid. Dessutom var tentan på 4,5 poäng och borde inte varit så omfattande.» (För kort tid)
- se ovan» (För kort tid)
- Det tar mycket längre tid o programmera på papper, måse nästan göra en kladd för varje uppgift eftersom det är svårt o ända nått efteråt eftersom man måste skriva allt snyggt o organiserat. tar därför mycket längre tid o jag var inte ens nära o hinna klart allt. Bör vara mindre uppgifter på tentan helt enkelt.» (För kort tid)
- Hade nog vart lagom om man inte behövt skriva för hand...» (För kort tid)
- Gick åt mycket tid till att leta upp metoder i boken» (För kort tid)

24. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

24 svarande

Inte alls»9 37%
Ganska bra»9 37%
Bra»6 25%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- ge oss en dator med kompilator... dessvärre känns det inte som att något kommer hända på den här punkten.» (Inte alls)
- Vi har ju inte ens fått granska tentan!!!!!» (Inte alls)
- borde fått skriva tentan på isolerade datorer» (Inte alls)
- gör tentan på en dator i en texteditor utan nätverk/usb/firewire/bluetooth/allt annat, så man i alla fall kan kopiera text» (Inte alls)
- omformulering av frågan/svaren krävs? det behövs annan form - ja, examinationsformen - inte alls bra» (Inte alls)
- Labbarna var ok, men programmera på papper är ju helt åt h-e» (Inte alls)
- visst, tenta är bra, men det är VÄRDELÖST att göra med papper och penna, speciellt när man ändå får så mycket avdrag i rättningen. Vissa fel (även om dom är ganska grova) skulle man kunna rätta till» (Inte alls)
- Göra labbarna själv och skippa tentan, alt. att tentan skulle handla mer om baskunskaper om objektorienterad programmering och inte detaljer i java» (Ganska bra)
- Eftersom tentan bara var på 4,5 poäng så är det rimligt med en tenta trots att det är en programmeringskurs. Eventuellt kan man fundera över om inte hela programmeringsdelen kan examineras i laborationerna? » (Ganska bra)
- Tycker man ska slopa progremmeringen på papper o fixa datorer till tentan, finns inte en kotte som programmerar på papper idag o vi kommer inte göra det när vi kommer ut i arbetslivet heller» (Ganska bra)
- Det är svårt att skriva kod på papper. » (Ganska bra)
- Det är inte så vettigt med tenta på papper då man aldrig skriver program på papper.» (Ganska bra)
- kanske man skulle gjøra var sitt program hemma som inte ær det andra likt då det førmodligen kommer vara så i framtiden om man skall greja med det att man kan ha någon att fråga men att man skapar sig en egen ide och får det att fungera som man sjælv vill.» (Ganska bra)


Kursutvärdering/SNZ:

25. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Skriv tydligare frågor, konstiga alternativ tycker jag!»
- Dem skulle kunna försöka påverka examinatorn så kursens innehåll faktist förbättras, istället för att hålla samma dåliga standard som innan!!»
- inga synpunkter här»
- gör ett bra jobb redan»
- få ut dom här enkäterna i tid när man fortfarande har kursen färskt i minne, men det vet ni nog redan att ni borde»
- Som vanligt är fråga 6 konstig att förstå. Ni kanske skulle dela upp den frågan.»
- ställa mer relevanta frågor. vadå inlämningsuppgifter? har vi haft några, förutom labben, som var ett svarsalternativ för sig!?!»
- den va bra»
- ???»


Kursbetyg:

26. Vad tycker du om kursen som helhet?

Gradera kursen i en skala från 1 till 10 där 10 är bäst och 1 är sämst.

26 svarande

3 11%
2 7%
1 3%
1 3%
2 7%
4 15%
5 19%
4 15%
4 15%
10»0 0%

Genomsnitt: 5.8

- Gör om föreläsningarna! Boken kan jag faktiskt läsa själv...» (1)
- Hoppas något görs snart!! riktigt dålig kurs!!» (1)
- inte långt från 1an....... Kursen borde vara mer nybörjarvänlig» (2)
- programmering är kul, men den här kursen gjorde det tråkigare» (3)
- Det dåliga var att man inte fick någon tid att granska tentan. I alla fall så var det mycket dålig information om eventuella datum. Jag mailade skansholm direkt när tentan kom ut, angående granskning...men fick inget svar, därav jag var tvungen att göra omtenta i augusti. Väldigt seg med att rätta tentor också. I övrigt bra» (8)
- Godkänd kurs = bra kurs» (8)
- Jag var på manga föreläsningar, och en del av labbarna. Jan är en pedagogisk föreläsare, och labbhandledarna var också bra!» (9)Kursutvärderingssystem från