ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Chalmers enkät till nyantagna 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-10 - 2009-09-24
Antal svar: 929
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Carl Johan Franzén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga

1. Har du börjat på ett högskoleingenjörsprogram? Vilket?

(Om du börjat på civilingenjörs- eller övrigt program så lämna denna fråga obesvarad!)

189 svarande

Byggingenjör 180 hp»23 12%
Dataingenjör 180 hp»25 13%
Designingenjör 180 hp»16 8%
Ekonomi och produktionsteknik 180 hp»18 9%
Elektroingenjör 180 hp»25 13%
Kemiingenjör 180 hp»12 6%
Maskiningenjör 180 hp»42 22%
Mekatronikingenjör 180 hp»28 14%

Genomsnitt: 4.8

2. Har du börjat på ett civilingenjörsprogram? Vilket?

(Om du börjat på högskoleingenjörs- eller annat program så lämna denna fråga obesvarad!)

529 svarande

Arkitektur 300 hp»6 1%
Arkitektur och teknik 300 hp»4 0%
Automation och mekatronik 300 hp»50 9%
Bioteknik 300 hp»46 8%
Datateknik 300 hp»24 4%
Elektroteknik 300 hp»28 5%
Industriell ekonomi 300 hp»41 7%
Informationsteknik 300 hp»26 4%
Kemiteknik 300 hp»32 6%
Kemiteknik med fysik 300 hp»28 5%
Maskinteknik 300 hp»77 14%
Teknisk design 300 hp»20 3%
Teknisk fysik 300 hp»60 11%
Teknisk matematik 300 hp»18 3%
Väg- och vattenbyggnad 300 hp»69 13%

Genomsnitt: 9.17

3. Har du börjat på en sjöfartsutbildning eller annat program? Vilket program?

(Om du börjat på högskole- eller civilingenjörsprogram så lämna denna fråga obesvarad!)

210 svarande

Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik 180 hp»16 7%
Fartygsbefäl klass VII»0 0%
Maskinbefäl klass VII»0 0%
Fartygs- och maskinbefäl klass VII»0 0%
Sjöfart och logistik 180 hp»18 8%
Sjöingenjör 180 hp»24 11%
Sjökapten 180 hp»31 14%
Tekniskt basår 60 hp»121 57%

Genomsnitt: 6.83


Information om dig

4. Din ålder?*

929 svarande

18 eller yngre»80 8%
19-20»486 52%
21-22»227 24%
23-25»86 9%
26-30»31 3%
Äldre än 30»19 2%

Genomsnitt: 2.52

5. Kön?*

929 svarande

Kvinna»288 31%
Man»641 68%

Genomsnitt: 1.68

6. Var ligger din hemort?*

929 svarande

Göteborg»270 29%
Stockholm»27 2%
Malmö»10 1%
Västra Götalands län»269 28%
Hallands, Jönköpings, Kronobergs län»105 11%
Kalmar län, Gotlands län»12 1%
Skåne län, Blekinge län»33 3%
Värmlands län»45 4%
Östergötlands, Örebro län»45 4%
Södermanlands, Västmanlands, Stockholms, Uppsala län,»27 2%
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län»45 4%
Västerbottens, Norrbottens län»24 2%
Utanför Sverige»17 1%

Genomsnitt: 4.62

7. Är svenska ditt modersmål?*

929 svarande

Ja»868 93%
Nej»61 6%

Genomsnitt: 1.06

8. När slutade du gymnasiet (eller utbildning motsvarande gymnasiet)?*

929 svarande

I år»344 37%
Förra året»208 22%
Två år sedan»172 18%
Tre år sedan eller mer»205 22%

Genomsnitt: 2.25


Rekrytering och information

9. Hur högt prioriterade du programmet du börjat på när du sökte?

922 svarande

1:a hand»685 74%
2:a hand»145 15%
3:e hand eller lägre.»93 10%

Genomsnitt: 1.36

10. Om programmet du börjat på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning prioriterade du högre?

279 svarande

Annan civilingenjörsutbildning, KTH»9 3%
Annan civilingenjörsutbildning, Lund»4 1%
Annan civilingenjörsutbildning, Linköping»2 0%
Annan civilingenjörsutbildning, Uppsala»0 0%
Annan civilingenjörsutbildning, Chalmers»168 60%
Annan civilingenjörsutbildning, övriga»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, KTH»1 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Lund»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Linköping»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Uppsala»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Chalmers»38 13%
Annan högskoleingenjörsutbildning, övriga»2 0%
Läkare»22 7%
Tandläkare»1 0%
Veterinär»6 2%
Civilekonom»7 2%
Psykolog»3 1%
Jurist»2 0%
Annat naturvetenskapligt / medicinskt / tekniskt program»9 3%
Annat samhällsvetenskapligt / humanistiskt / ekonomiskt prog»5 1%

Genomsnitt: 7.78

11. Varför valde du att läsa på Chalmers?

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Den utbildning jag ville läsa finns här»629 67%
Chalmers rykte / anseende»759 81%
Attraktiv studieort»438 47%
Chalmers ligger nära där jag bor»401 43%
Roligt studentliv»399 43%
Många av mina kompisar läser / ska läsa här»114 12%
Mina föräldrar och / eller syskon har läst här»108 11%
Fräsch studiemiljö»184 19%
Bra utbyten med andra länder»147 15%
Chalmers har bra kontakt med näringslivet»276 29%
Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden»504 54%
Jag hade stor chans att komma in här»92 9%
Lätt att hitta bostad»19 2%
Hög standard på undervisningen»447 48%
Annat»35 3%
Vet ej»10

- Det stod mellan Chalmers och KTH, men eftersom jag bodde i Stockholm och gärena ville byta stad så blev det Chalmers.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Jag hade stor chans att komma in här, Annat)
- Bologna model» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Annat)
- Med tanke på finans krisen så är det ovanligt svårt och få jobb efter gymnasumet.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Jag hade stor chans att komma in här, Annat)
- Mest pga rykte/anseende och att mina föräldrar har läst på Chalmers.» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här)
- Bygg på KTH var dålig. Speciellt på grund av att det inte låg på huvudcampus utan på ett kranscampus ute i förorten. » (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Fräsch studiemiljö, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Jag hade stor chans att komma in här, Annat)
- Kompisar har läst samma utbildning och jobbar idag med det som jag hoppas kunna jobba med» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- flickvännen bor i närliggande kommun.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Chalmers möjlighet till antagning via ett fysik och matematikprov» (Annat)
- Sambo som även har börjat på Chalmers.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden)
- En kombination av det rykte chalmers lyckas sprida och av att i och min hemort ligger är göteborg kan jag bo billigt.» (Annat)
- Min partner bor i Göteborg. » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Annat)
- Träffat äldre studenter som lockat mig med sina goda omdömen.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- För att komma till en ny stad ( jag är från stockholm) » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Annat)
- Många i min släkt har läst här, dumt att bryta familjetraditionen ,)» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Fräsch studiemiljö, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Göteborg framför Stockholm maa familjeförhållanden.» (Annat)
- Om man inte vet alls vad man vill studera eller arbeta med kändes civilingenjör på Chalmers som ett bra alternativ då det känns brett...» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Bra utbyten med andra länder, Lätt att hitta bostad, Vet ej)
- Det ligger på Sveriges framsida och i Göteborg.» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Annat)
- Flickvän läser här» (Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Gick tekniskt basår vilket då följde sig ganska naturligt att läsa även utbildningen här.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers har bra kontakt med näringslivet)
- Jag kunde bo kvar med min sambo i vårat hus, bra eftersom jag inte ville flytta.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Jag hade stor chans att komma in här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- behövde miljöombyte» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Annat)
- Min gymnasielärare pratade väldigt gott om Chalmers» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Attraktiv studieort, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen)
- mastersprogrammen och bredden på utbildningen lockade» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Annat)
- kärleken tog mig till göteborg» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Annat)
- läste teknisk fysik här på chalmers förra året och hade därför redan bostad» (Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Lätt att hitta bostad)
- hade inte betygen så gick basåret» (Chalmers rykte / anseende, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Ligger i en storstad.» (Chalmers rykte / anseende, Roligt studentliv, Annat)
- Ville få behörighet "Fysik B" och det får jag genom basåret.» (Chalmers rykte / anseende, Annat)
- Jag har redan läst två år på Teknisk Design och tycker att skolan är fantastisk bra, så även fast jag beslöt mig gör att byta program så ville jag stanna på Chalmers.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Fräsch studiemiljö, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Blev singel efter ett 5 år långt förhållande och vill från stan jag kommer ifrån. » (Chalmers rykte / anseende, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Jag ville studera i Sverige och jag har släktingar som bor i Gbg där jag kan bo tillfälligt medans jag söker egen lägenhet.» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Jag hade hört att miljötänk integrerade alla kurser och utbildningar.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Jag hade stor chans att komma in här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Passar väldigt bra för att utvecklas ännu mera i mitt yrke som kontrolltekniker.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Annat)
- Nära till GKSS (Göteborgs Kungliga Segelsällskap» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Jag hade stor chans att komma in här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- En bekant som inte tillhör familjen har gått på väg och vatten och han har uppnått en karriär som jag delvis eftersträvar. Han talade även mycket väl om Chalmers studentliv » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Annat)
- mamma ville» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Annat)
- Gick Basår» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)

12. På vilket sätt fick du information om programmet?

Kryssa för alla informationskanaler du använt!

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»85 9%
Chalmers besöksdag i mars-april»192 20%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»528 56%
Programmets egen broschyr»153 16%
Utbildningsmässa»149 16%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»86 9%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»61 6%
Gymnasiecentrum»13 1%
VIP-kväll»9 0%
Familjen»157 16%
Kamrater»227 24%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»53 5%
Lärare på grund-/gymnasieskola»60 6%
Chalmers webbplats»531 57%
Studera.nu»195 21%
Annan studie-/utbildningssajt»21 2%
Reklamutskick»77 8%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»6 0%
Skugga en student»15 1%
Annat»49 5%
Vet ej»23

13. Vilken informationskälla var avgörande för att du sökte till programmet?

Kryssa för de tre viktigaste alternativen!

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»50 5%
Chalmers besöksdag i mars-april»113 12%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»278 29%
Programmets egen broschyr»87 9%
Utbildningsmässa»42 4%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»26 2%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»23 2%
Gymnasiecentrum»5 0%
VIP-kväll»5 0%
Familjen»115 12%
Kamrater»144 15%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»26 2%
Lärare på grund-/gymnasieskola»22 2%
Chalmers webbplats»328 35%
Studera.nu»78 8%
Annan studie-/utbildningssajt»13 1%
Reklamutskick»11 1%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»3 0%
Skugga en student»8 0%
Annat»97 10%
Vet ej»141

14. Hur bra tycker du att information du fått från Chalmers före ansökan belyste följande områden?

Matrisfråga

Vilka utbildningar som finns
907 svarande

Det var dåligt beskrivet»3 0%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»44 5%
Informationen var tillräcklig»372 43%
Det var mycket bra beskrivet»432 50%
Vet ej»57

Genomsnitt: 3.45

Vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet
903 svarande

Det var dåligt beskrivet»20 2%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»146 17%
Informationen var tillräcklig»454 52%
Det var mycket bra beskrivet»237 27%
Vet ej»47

Genomsnitt: 3.06

Hur undervisningen går till
905 svarande

Det var dåligt beskrivet»33 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»355 42%
Informationen var tillräcklig»399 47%
Det var mycket bra beskrivet»46 5%
Vet ej»74

Genomsnitt: 2.55

De obligatoriska kursernas innehåll
898 svarande

Det var dåligt beskrivet»36 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»307 38%
Informationen var tillräcklig»398 49%
Det var mycket bra beskrivet»59 7%
Vet ej»99

Genomsnitt: 2.6

Valfrihet inom programmet
898 svarande

Det var dåligt beskrivet»41 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»272 34%
Informationen var tillräcklig»389 49%
Det var mycket bra beskrivet»86 10%
Vet ej»112

Genomsnitt: 2.66

Masterprogram
895 svarande

Det var dåligt beskrivet»36 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»207 28%
Informationen var tillräcklig»353 48%
Det var mycket bra beskrivet»126 17%
Vet ej»174

Genomsnitt: 2.79

Möjligheterna till utlandsstudier inom programmet
897 svarande

Det var dåligt beskrivet»75 10%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»265 37%
Informationen var tillräcklig»303 42%
Det var mycket bra beskrivet»65 9%
Vet ej»189

Genomsnitt: 2.5

Bostadssituationen och hur man söker bostad
897 svarande

Det var dåligt beskrivet»78 11%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»243 35%
Informationen var tillräcklig»300 43%
Det var mycket bra beskrivet»62 9%
Vet ej»215

Genomsnitt: 2.51

Studentlivet
896 svarande

Det var dåligt beskrivet»10 1%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»137 17%
Informationen var tillräcklig»464 58%
Det var mycket bra beskrivet»183 23%
Vet ej»104

Genomsnitt: 3.04

Hur studierna på högskola skiljer sig från gymnasiet
899 svarande

Det var dåligt beskrivet»46 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»271 34%
Informationen var tillräcklig»380 48%
Det var mycket bra beskrivet»81 10%
Vet ej»122

Genomsnitt: 2.64

Studiemedel
897 svarande

Det var dåligt beskrivet»32 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»178 23%
Informationen var tillräcklig»465 60%
Det var mycket bra beskrivet»97 12%
Vet ej»127

Genomsnitt: 2.81

Göteborg i allmänhet
895 svarande

Det var dåligt beskrivet»22 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»150 21%
Informationen var tillräcklig»448 64%
Det var mycket bra beskrivet»79 11%
Vet ej»196

Genomsnitt: 2.83

Arbetsmarknad
896 svarande

Det var dåligt beskrivet»28 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»243 32%
Informationen var tillräcklig»388 51%
Det var mycket bra beskrivet»91 12%
Vet ej»148

Genomsnitt: 2.72

Typiska arbetsuppgifter efter examen
897 svarande

Det var dåligt beskrivet»58 7%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»321 41%
Informationen var tillräcklig»312 39%
Det var mycket bra beskrivet»91 11%
Vet ej»116

Genomsnitt: 2.56

Olika examina: t.ex. högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, kandidat, master
897 svarande

Det var dåligt beskrivet»33 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»211 27%
Informationen var tillräcklig»365 47%
Det var mycket bra beskrivet»156 20%
Vet ej»134

Genomsnitt: 2.84

Ingenjörens roll i samhället
895 svarande

Det var dåligt beskrivet»35 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»200 26%
Informationen var tillräcklig»405 54%
Det var mycket bra beskrivet»106 14%
Vet ej»150

Genomsnitt: 2.78

Chalmers vision om att bidra till en hållbar samhällsutveckling
898 svarande

Det var dåligt beskrivet»44 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»154 20%
Informationen var tillräcklig»400 53%
Det var mycket bra beskrivet»152 20%
Vet ej»149

Genomsnitt: 2.88

15. Skulle du velat få information om Chalmers utbildningar vid fler tillfällen?

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, tidigare under grundskolan»41 4%
Ja, i åk 9 inför gymnasievalet»218 23%
Ja, i åk 1 på gymnasiet»165 17%
Ja, i åk 2 på gymnasiet»340 36%
Ja, i åk 3 på gymnasiet»408 44%
Nej»273 29%

- Även något år eller 2 efter avslutad gymnasiseutbildning. I mitt fall hade jag nog börjat tidigare om jag blivit påmind hur bra det är att plugga på Chalmers.» (Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Förskola (indoktrinering fr. 5 år)» (Ja, tidigare under grundskolan, Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 1 på gymnasiet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Det hade varit roligt och hjälpande att få mer information som student på komvux. De flesta aktiviteter och öppet hus vänder sig mest till gymnasieelever.» ()
- digital information via mail ett efter studenten, men inga fler tryckta kataloger» (Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Skulle gärna ha sett information om just basåret som möjlighet när jag började studera SFI, skrev TISUS, och sökt information på studera.nu, bland annat.» (Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Under värnplikten!» (Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- För att man ska veta att man måste läsa matte e...» (Ja, i åk 2 på gymnasiet)
- innan terminsstart» ()
- Det är bra att chalmers är med i vetenskapsfestivaler och liknande så att iaf göteborgare får kontakt med vad chalmers är och gör redan som små.» (Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Ett och två år efter studenten. Låt oss ta en paus! Alla kataloger som kom i trean slängdes efter att man ögnat igenom dem.» ()
- På hösten i åk tre på gymnasiet, eftersom man om man vill läsa utomlands oftast måste bestämma sig då.» (Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Under tiden man jobbar efter gymnasiet och när man läser kvällskurser på komvux» (Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Senare än gymnasiet» (Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Detta borde vara nånting som tas upp i grundskolan, kanske från årskurs 6. Detta för att få eleverna att fundera på vad dom vill göra i framtiden så att när ett gymnasieval sedan görs kan man ha sin potentiella högskoleutbildning i åtanke.» (Ja, tidigare under grundskolan, Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 1 på gymnasiet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)


Förberedelser och uppstart av utbildningen

16. Har dina förväntningar inför studiestarten infriats?

921 svarande

Ja, över förväntan»361 39%
Ja, som förväntat»519 56%
Nej. sämre än förväntat»38 4%
Nej, inte alls»5 0%

Genomsnitt: 1.66

17. Har du känt dig välkommen till Chalmers?

920 svarande

Ja, verkligen!»598 64%
Ja»308 33%
Inte speciellt»15 1%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.36

18. Hur bedömer du själv dina gymnasiekunskaper i följande ämnen?

Välj bara de ämnen som du anser viktiga för just det program du valt!

Matrisfråga

Matematik
920 svarande

Mycket goda»292 31%
Goda»361 39%
OK»205 22%
Dåliga»51 5%
Mycket dåliga»8 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.04

Fysik
859 svarande

Mycket goda»163 19%
Goda»336 40%
OK»231 28%
Dåliga»63 7%
Mycket dåliga»28 3%
Vet ej»38

Genomsnitt: 2.33

Kemi
768 svarande

Mycket goda»107 15%
Goda»216 31%
OK»228 33%
Dåliga»105 15%
Mycket dåliga»30 4%
Vet ej»83

Genomsnitt: 2.61

Biologi
701 svarande

Mycket goda»88 14%
Goda»174 29%
OK»197 33%
Dåliga»99 16%
Mycket dåliga»36 6%
Vet ej»108

Genomsnitt: 2.7

Teknikämnen
832 svarande

Mycket goda»192 24%
Goda»297 38%
OK»202 25%
Dåliga»60 7%
Mycket dåliga»27 3%
Vet ej»54

Genomsnitt: 2.27

Samhällsvetenskap
701 svarande

Mycket goda»122 19%
Goda»247 38%
OK»208 32%
Dåliga»52 8%
Mycket dåliga»5 0%
Vet ej»67

Genomsnitt: 2.32

Ekonomi
707 svarande

Mycket goda»57 9%
Goda»161 26%
OK»250 40%
Dåliga»127 20%
Mycket dåliga»24 3%
Vet ej»89

Genomsnitt: 2.84

Svenska
809 svarande

Mycket goda»343 43%
Goda»290 36%
OK»137 17%
Dåliga»16 2%
Mycket dåliga»1 0%
Vet ej»24

Genomsnitt: 1.78

Engelska
843 svarande

Mycket goda»309 37%
Goda»316 38%
OK»162 19%
Dåliga»34 4%
Mycket dåliga»5 0%
Vet ej»19

Genomsnitt: 1.92

19. Är du nöjd med den information Chalmers skickade till dig i juli när du blivit antagen?

919 svarande

Ja»763 88%
Nej»32 3%
Jag skulle hellre velat få den via mail»41 4%
Jag ville få mer information om (ange vilket)»28 3%
Vet ej»56

Genomsnitt: 1.23

- var reserv» (?)
- Nej för jag fick aldrig informstionen hemskickad!» (?)
- Men det framgick inte att nollavgiften var frivillig.» (Ja)
- Matematik häftet var bra inför matte intro» (Ja)
- Mycket bra och trevligt material!» (Ja)
- Vissa studenter fick matematik uppgifter hemskickade, för att kunna förbereda sig lite. Jag fick det inte, vilket jag tycker var konstigt.» (Ja)
- gärna mail också!» (Ja)
- Fick två av allt av någon anledning...» (Ja)
- Måsta säga att den iformationen var riktigt bra.» (Ja)
- Kunde varit bra om det kommit tidigare (tänker mest på matematikhäftet). Exempelvis en pdf man kan ladda ner (med beskrivningar om vilka kapitel man bör koncentrera sig på för resp. utb) så man har mer tid på sig för att öva upp kunskaperna.» (Ja)
- Mycket bra. gav glädje, motivation och längtan.» (Ja)
- Jag tycker att informationen var väldigt bra, man fick mycket viktiga information.» (Ja)
- Det var mycket bra att få så mycket info så tidigt. Det gjorde att jag blev mer sugen på att börja läsa här. » (Ja)
- på papper och mejl är skulle varit bra!» (Ja)
- Hade gärna fått informationen på brev och mail» (Ja)
- Råkade dock få två olika kuvert som innehöll olika utbildningar.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- blev antagen som reserv, hade gärna fått informationen lite tidigare» (Ja)
- Jag tycker det var hur bra som helst! Att det även ringde hem en elev och frågade om man hade några funderingar var kanonbra. Riktigt bra service.» (Ja)
- Informationen FnollK skickade var det som var bra. Det andra kändes mest som formalia.» (Ja)
- Jag är nöjd, men det hade inte gjort någonting om det varit mer info, och då breddat på det som var utskickat. » (Ja)
- fick för fel program» (Nej)
- Av kallelsen framstod kåreriet som mer eller mindre obligatoriskt. Det kunde skiljas på skolans verksamhet och kårens litet mer. Jag anser att jag valde att flytta till Gbg där jag alltså inte bodde innan skolan började i onödan. Kunde fortsatt jobba etc litet längre istället för mkt utav introduktionen som ju i princip inte innehåll ngt annat än massa kårtjafs (ursäkta ordvalet) i mitt tycke. » (Nej)
- Var reserv och kom in på torsdagen efter uppropet. Så jag fick ingen info.» (Nej)
- fick inget p.g.a. att jag var reserv.» (Nej)
- Jag anser att skolans information jämfört med kårens var sämre. Ett litet häfte med information och sedan ett stort häfte med matte, det är inget som får en att känna sig välkommen. Kanske kan man ändra lite i detta?» (Nej)
- Jag hade velat ha mer information om skolstart och vad som väntade. Om man hade behövt förbereda sig och så vidare.» (Nej)
- Fick ingen information! :(» (Nej)
- Jag fick den inte förrns senare, kom in på reservplats.» (Nej)
- Fick ingen pga. att ni inte kollat upp adressändring, vilket gjorde att bl.a. repetitionshäftet i matte inte kom...» (Nej)
- Jag har inte fått hemskickat något material från chalmers överhuvudtaget. Detta kan dels bero på att jag kom in som reserv men också på att det har krånglat lite med min folkbokföringsadress. Därav svaren på fråga 14.» (Nej)
- Fick ingen» (Nej)
- Jag blev reservantagen. Informationen har näst intill varit obefintlig. » (Nej)
- Jag fick ingen!» (Nej)
- Hellre via mailen för att värna om miljön.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Vore bra om man kunde välja att få det via mejl istället, men inget krav.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- för att än mer jobba för en hållbar utveckling kan man skära ner på antalet papper pch skicke mer via mail. Billigare och smidigare!» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Det skulle ha varit bättre att ha någon aning om scheman innan man började första dagen.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Skicka inte ut en massa onödiga matteuppgifter som man ändå tycker är för enkla. Möjligtvis en länk till dylika på webben, att slösa papper i onödan är väl inte i linje med miljöpolicyn.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Problem med eftersändningen av post!» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- fick ingen information förrän i augusti eftersom den skickades utomlands där jag bodde då» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- var utomlands.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- -kurslitterarur -preliminärt schema -allmänt mer planering» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- STUDIETEKNIK, KURSINNEHÅLL» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Vad man kunde börja repetera för att komma igång under sommaren» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Inköp av böcker. Vi skulle inte köpa några böcker innan men det skulle ha varit skönt om det varit tydligt skrivet.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- kurserna, samt vad som skiljer teknisk fysik på chalmers mot andra studieorters teknisk fysik» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- eftersom jag senare kom in som reserv hade jag velat veta mer om hur deta fungerade och de programmet» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag hade gärna fått en guide för hur allt ska gå till, som en steg-för-steg-lista på vad man absolut inte får missa (datum för csn, osv)» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Var det skulle äga rum. Kanske en karta så man kunde hitta bättre.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- hur kurserna är upplagda och farten i veckan» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Ni måste skriva mer konkret att man måste gå in på studera.nu och bevilja att man blivit antagen. Jag vet studenter som inte fick den informationen och forlorat sin plats. Inte så bra reklam för skolan...» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag var 1:a reserv och hade gärna fått information trots att jag inte var antagen än. Det hade underlättat oerhört när jag väl kom in, hade varit fullt tillräckligt att få det på mail.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Studietempo, skillnaden mellan gymnasium och högskola (i största del att lärarna på cth inte har en aning om vad som ingår i gymnasieutbildningen - de antar att man skall kunna saker som aldrig ens nämdes!) Jag har extremt lätt för att lära mig och gjorde alltid allting på gymnasiet. Dessutom har jag läst några kurser på GU och trivts väldigt bra. MEN mycket av både matteintroduktionen och inledningen på ALA A ligger ljusår ifrån gymnasiets Matte E. Verklighetsförankring tack, samt ett bättre introduktionshäfte. Och matteföreläsningar som faktiskt förklarar, inte bara rabblar upp bevis. Jag förstår inte vad människan säger. Sedan underlättar det inte att jag har dyslexi och får koncentrera mig extremt bara för att hinna skriva ner allt... Bevisen finns inte i boken. Ska inte föreläsningarna vara ett (frivilligt) komplement till boken? Som förklarar istället för försvårar? Tack och lov för vår underbara övningsledare Sara - hon kan verkligen förklara och göra matten så enkel som den egentligen är!» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- ..kurslitteratur.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Vad som händer om någon ev. skulle få uppskov från den obligatoriska första samlingen av giltig anledning.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Mer information om phaddergruppen, är mindre nöjd med phaddergruppen jag hamnade i.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Lite mer information om livet efter studierna, arbetsuppgifter tex, vilket är relaterat till den utbildning man sökt.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Skulle som IT student velat få tips på hur man skaffar sig förkunskap till programmeringen. dvs ge nyantagna en möjlighet att komma ikapp inom programmeringen då deras studiekambrater oftast har programmerat mycket sedan tidigare.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- en karta över göteborg ifall man aldrig har varit här innan» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Angående kurslitteratur m.m» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- kurserna och dess innehåll» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Lite mer om hur studierna läggs upp» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag hade för mig att vi skulle börja senare men fick över lite sökningar på hemsidan och telefonsamtal reda på att vi skulle börja tidigare. och i mitten av augusti. Sedan var det dålig info om man verkligen kom in. Man fick ju gå in i studera.se. Jag trodde jag skulle få ett brev hemskickat... » (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Vilka problem kommer man att träffa angående bostad» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Intagningspoäng» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Reservantagen» (Vet ej)
- Läste det aldrig.. » (Vet ej)
- Är inte helt säker då jag inte riktigt minns om jag fick någon information om antagningen eller inte. Det fick jag nog kolla upp i studera.nu själv.» (Vet ej)
- Var reserv så jag fick inget.» (Vet ej)
- Kom in på andra urvalet, fick ingen information i Juli.» (Vet ej)
- Reserv antagen så jag hade ytterst liten information inför starten» (Vet ej)
- Jag har inte läst speciellt mycket i de utskick som jag har fått» (Vet ej)
- Det kom väldigt mycket information, jag hann läsa igenom bara en bråkdel.» (Vet ej)
- Jag blev reservantagen efter kursstart. Informationen jag fick över telefon dagen innan jag skulle börja var knapphändig. Det var inte heller helt enkelt att få tag i telefonnummer eller mejladress till någon som kunde hjälpa mig.» (Vet ej)
- blev antagen som reserv» (Vet ej)

20. Har du gått igenom det utskickade matematikhäftet innan terminen startade?

918 svarande

Ja, allt»34 3%
Ja, det mesta»133 14%
Ja, lite grann»355 38%
Nej»242 26%
Nej, jag har inte fått något matematikhäfte»155 16%

Genomsnitt: 3.38

21. Har du läst den webb-baserade kursen "Sommarmatte"?

921 svarande

Ja, allt»77 8%
Ja, det mesta»51 5%
Ja, lite grann»193 20%
Nej»468 50%
Nej, jag har inte fått någon information om webb-matten»134 14%

Genomsnitt: 3.58

22. Hur känner du för att påbörja studierna vid högskolan?

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag är jättetaggad!»455 49%
Jag är orolig för att inte passa in»86 9%
Jag tycker det ska bli roligt att studera»673 72%
Jag ser fram emot en massa fester»275 29%
Jag är osäker på om jag kommer att klara mig»277 29%
Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst»23 2%
Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas»60 6%
Jag oroar mig för min ekonomi»199 21%
Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna»425 45%
Jag känner mig stressad av att börja studera»139 14%
Jag blir nervös när jag tänker på att tenta»289 31%
Jag har svårt att hitta lämplig bostad»118 12%
Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol»64 6%

- Otaggad, pga har inte vetskap vad jag skall göra efter åt. Är detta det jag vill göra?» ()
- komentar på sista punkten, det är inte obehagligt alls, men det kanske borde finns mer alternativ som inte involverar alkohol.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Jag är här för att plugga och få mig en utbildning som jag kan ha användning för framöver. Har jobbat i många år nu och hade fast bra jobb men ville utveckla mig själv och gå vidare. Är inte här för att festa som en del andra.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera)
- Jag blir otroligt glad av att VETA att man är på väg framåt och uppåt, tillsammans med människor som kan bli bestående vänner i den gemensamma strävan.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Jag önskar att vi studietakten skulle ligga på det normala antalet veckor per år istället för färre veckor (som jag fick veta först under nollningsveckan), detta är väldigt påfrestande när man har småbarn hemma och inte hinner träffa sitt barn annat än vid lämning på dagis och vid läggdags. Studietakten gör dessutom att jag inte kan arbeta extra och på så sätt få en in en extrainkomst för oförutsedda utgifter för mig och min familj. CSNs barntillägg på 400 kr gör inte så stor skillnad. Det känns inte som att utbildningen är anpassad det minsta efter personer med familj, vilket kan påverka studieresultaten väldigt negativt om man inte har ett stort socialt nätverk som kan ställa upp som avlastning när man behöver stanna kvar i skolan (vilket jag i och för sig saknar då jag växt upp i Stockholm och har hela min familj där). Den enda jag har är min sambo och han har tyvärr fått dra ett jättetungt lass vilket kan påverka vårt förhållande negativt. Det skulle uppskattas väldigt mycket om antalet veckor per år utökades till det normala annars blir det svårt att sadla om ifall man har familj.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi)
- Dock ser jag fram emot att lyckas och sedan även fortsätta mina studier, dvs om jag lyckas. » (Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag har svårt att hitta lämplig bostad, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Svårt att som nolla finna balans mellan studier och nollningsaktiviteter, skulle vara skönt om någon sa: "Det är okej om du känner att du behöver plugga ikväll..." Alkohol hetsen är också ganska stor, det går inte att komma ifrån.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera)
- Förbjud alkohol på skolområdet!» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Orolig att halka efter men vill verkligen ta vara på chansen och leva ett aktivt liv utöver studierna.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Nollningen var inte så bra som man hade hört att den var... Jag går sjö, andra sektioner hade mycket galnare och bättre nollning!» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Tycker att det är tråkigt att nästan all nollning innebär alkohol/tillgång till alkohol. Borde vara mer alkoholfritt. Upplever även att vissa faddrar är väldigt drivande när det gäller alkoholkonsumtionen. En anledning till att jag har undvikit det mesta utav nollningen är att alla (nästan) är/blir fulla. Trist. Borde vara alkoholfritt minst varannan aktivitet (om inte mer) som det är på många andra högskolor. Jag kan stå emot trycket, men har sett många yngre (särskillt killar) som nästan känner sig tvingade att ta ytterliggare en öl. Ganska sorgligt.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Målet är examen, inte studietiden i sig. Iom att jag börjat plugga relativt sent, så är det viktigt för mig att komma igenom på ett bra, snabbt sätt.» (Jag är jättetaggad!)
- Det är skönt att man kan välja att delta i studenthetsen eller inte på ett sansat sätt... En väldigt mogen inledning på högskolan har detta varit, inte alls som man hört från andra skolor (kanske har de mindervärdeskomplex?)» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi)
- Obehagligt med alkohol är fel ord. Snarare synd att det är så mycket fokus på det.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Riktigt svårt att få lägenhet!!» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- jag ser fram emot en massa kul fester och massa annat roligt :) » (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Jag var kanontaggad men sen insåg jag att jag valt fel. Shit happens.» (Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera)
- Det ska bli intressant och lärorikt samtidigt som det var ett naturligt steg i livet.» (Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- när man hör på äldre studenter låter det som att det är fester och alkohol som är det viktiga under min chalmerstid, inget nämns om studierna! Bara allt detta drickandet...» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Jag oroar mig eftersom jag vet att det här är det jag vill jobba med. Plötsligt känns det viktigt att lyckas, något jag aldrig tänkt på tidigare. Jag blir nervös eftersom jag bryr mig och utbildningen känns som en viktig del av den människan jag vill bli i framtiden.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Få eller inga alkoholfria alternativ?» (Jag är jättetaggad!, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Man blir inte taggad av att inte komma in på det program som man verkligen ville in på!!» ()
- Jag är både glad över att jag kom in på programmet eftersom ämnena kemi och biologi intresserar mig, men samtidigt har jag inte så jättebra koll på vad det innebär att studera på ett universitet. Därför är jag lite småorolig över hur eller om jag klarar mig.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Det skall drickas mer alkohol!!» (Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Det känns ovant och jobbigt att kämpa så för att bli godkänd.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Jag blir ledsen över hur mycket alkohol mina vänner dricker eftersom jag vet att man har roligare utan. Alkoholen förändrar både samhälle och individ på ett avskyvärt sätt. En vän som blir alkoholist är något av det värsta som kan hända. Kan inte Chalmers verka för att det dricks mindre, på riktigt? Bara en sån sak som pubar inne på området är idioti..» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Eftersom jag gick direkt från gymnasiet känner jag att det ändå skulle vara skönt att ta ett sabbatsår... » (Jag är jättetaggad!, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Alla föreläsningar är på svenska och pga det ligger en stor vikt på min tid hemma att gå igenom bla boken och andra hjälpmedel» (Jag är jättetaggad!, Jag har svårt att hitta lämplig bostad, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- jag tycker det har varit för mycket information om hur alkohol påverkar osv. Det är sån information som man fått varje år sedan man började grundskolan och eftersom alla som studerar vid chalmers är myndiga tycker jag det är upp till var och en hur man förhåller sig till alkohol, det hade var en helt annan situatuin om studenterna hade var omyndiga. Dock inte sagt att det ej ska vara någon alkoholinfo, men däremot lite mindre då jag tyckte man hörde det varje dag under introduktionen.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig)

23. Skulle du vilja ha hjälp eller stöd med något av nedanstående?

927 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Läs- och skrivsvårigheter»26 2%
Matematik»301 32%
Studieteknik»307 33%
Presentationsteknik»159 17%
Social förmåga»80 8%
Tentaångest»119 12%
Din relation till alkohol»6 0%
Stresshantering»141 15%

- social kontakt, någon att prata med» (Social förmåga, Stresshantering)
- Mattehjälp är mycket bra ibland.» ()
- Har redan nu, vis stöd angånde Läs- och skrivsvårigheter, Anser att studio centrum fungera jätte bra och fixa problem som jag får pga av mitt funktionshinder på ett snabbt och bra sätt.» (Läs- och skrivsvårigheter, Studieteknik)
- Matte kan man inte få för mycket av. Eftersom som det är ett viktigt redskap i studierna och arbetslivet så vill man bli så absolut bra som möjligt. Jättebra med SI. » (Matematik)
- Det märks att man gått på ett mindre gymnasium där det togs lättare på studiemålen och/eller det krävdes mindre prestation för att tillhöra de bättre i klassen. En om inte vanligen så åtminstone förekommande kommentar var (är) "det behöver vi inte gå igenom, det är det första de gör på högskolan".» (Matematik)
- Inte säker, skulle säkert ha nytta av allt det, men väljer nog att försöka ett lite tag på egen hand. Går det inte så ska jag allt söka efter hjälp.» ()
- Fysik, Mekanik» (Matematik, Studieteknik, Tentaångest)
- Tror att tidiga föreläsningar om lästeknik skulle gynna alla. » (Studieteknik, Social förmåga, Stresshantering)
- Har ej direkta problem med något av dessa men undervisning/tips kring dem skulle jag ändå gärna se.» ()
- mer liknande SI-matte även i andra ämnen och organiserade studiegrupper. » (Studieteknik)
- Engelska för ingenjörer, både i skrift och muntligt.» ()
- När jag tänker på att kugga på tentorna och att man kan bli av med sitt csn vill jag bara gräva ner mig. Jag förstår inte hur jag skall hinna med allt! » (Matematik, Tentaångest, Stresshantering)
- Mer matematikhjälp än den tillgängliga, som mest är hjälp på en absolut lägsta-nivå.» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik, Tentaångest, Stresshantering)
- Som det ser ut verkar det finnas schemalagt en del föreläsningar i dessa ämnen, vilket jag tycker är riktigt bra.» (Presentationsteknik, Social förmåga, Stresshantering)
- Studieteknik och hur man bör lägga upp min tid för att studera skulle jag väldigt gärna ha mer information och tips om. » (Matematik, Studieteknik, Tentaångest, Stresshantering)
- Ang. svar på fråga 14 så är vet ej för att jag bara läst på webben när jag läste om programmen, hade hyfsad koll på hur lektioner osv gick till...» (Studieteknik)
- fysik» ()
- Jag oroar mig att inte hinna skriva allt på tentorna pga dyslexin. Tänk om jag kan allt men inte kan göra mig själv rättvisa ändå?» (Läs- och skrivsvårigheter, Matematik, Studieteknik)
- Inte utöver den matte hjälp man får på SI» ()
- Jag har haft oerhört svårt att få tag i bostad och det har krånglat med CSN och allt möjligt för att jag är 17 år (född 92). Har dock fått hjälp med bostad nu av bl a Martin Cederwall (programansvarig Teknisk Fysik) så det har löst sig, det hade dock varit skönt om skolan hade gjort något tidigare eftersom ingen (varken SGS, CSN, studera.nu etc) lyssnar på en 17 åring..» ()
- Jag tycker det var dåligt att jag inte fick vara med på sommarmatten för att jag bara läst matte B. (Matte C var ett krav) Det hade hjälpt mig endel att få vara med.» (Matematik, Studieteknik)
- flera övningstider med lären i matten» (Matematik, Studieteknik)
- Extrem omställning från gymnasiet, studietekniksföreläsningar är jättebra! En mindre kurs i ämnet hade inte skadat enligt mig, bra investering.» (Studieteknik)
- tycker att det är mycket bra med Björn Liljekvists föreläsningar i studieteknik, men det skulle vara mycket uppskattat tror jag om äldre elever hade något tillfälle då de tipsar nya om studieteknik för "linjens specialämnen" (programmering för IT).» (Studieteknik)
- Tycker att hjälp och stöd är viktigt även om man inte har större problem, eftersom varje framsteg är av godo.» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik)
- Kurser i studieteknik vore nice!!» (Studieteknik)
- Läser "Plugga smart och lär dig mer"» (Studieteknik, Stresshantering)
- Hade varit bra med mer lärarledd matteövning» (Matematik)
- Vill fördjupa min relation till alkoholen.» (Presentationsteknik, Din relation till alkohol)
- Det verkar inte finnas så stora möjligheter till hjälp i matte osv» (Matematik)
- Undervisning i eller hänvisning till vart man kan träna upp sin, studieteknik hade varit väldigt uppskattat då det är något som krävs på högskolan. Föreläsarna/Lärarna säger att det krävs en bra studieteknik och studiedisciplin men hur man uppnår detta sägs inget om.» (Studieteknik, Social förmåga, Stresshantering)
- Hjälp eller stöd är väl alltid bra, Björn Liljeqvists föreläsning i studieteknik var strålande, likaledes hans bok.» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik, Social förmåga, Tentaångest, Stresshantering)
- Inte hjälp men det hade varit uppskattat med föreläsningar på ämnena. » (Studieteknik, Presentationsteknik, Stresshantering)
- Mest hjälp med att utveckla denna förmåga det det är viktigt inför kommande kariär» (Presentationsteknik)
- Övningstillfällena i matematik räcker inte till för att få hjälp med de uppgifter som man inte klarar av själv eller med hjälp av kompis. Studieteknik har jag aldrig fått utbildning i!!» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik)
- Egenltien inte hjälp, men någon föreläsning under introduktionen om studieteknik, hur man bör lägga upp studierna, dels per dag per vecka och månad. Iom att mängden information som ska läras in är mycket större än den på gymnasiet --> studietekniken är viktig.» (Studieteknik)


Stort tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Grundutbildningsnämndens utskott för studentrekrytering och studiesociala frågor


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från