ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-4 Ingenjörskompetensföreläsningarna, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-03 - 2009-09-16
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Syfte och genomförande

1. Har du förstått syftet med denna kurs?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»6 21%
Ja, syftet är klart för mig»22 78%

Genomsnitt: 2.78

- Det var väl att klargöra för oss vilka riktningar vi kan ta i vår utbildning, samt visa vad dessa ger oss för typer av roller/arbeten i framtiden?» (Ja, syftet är klart för mig)
- Syftet med denna kurs var mycket tydligt och påpekades många gånger under kursens gång.» (Ja, syftet är klart för mig)

2. Är det ett vettigt syfte?

28 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»3 10%
Ja, absolut»25 89%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1.»0

Genomsnitt: 2.89

- Är sjukt viktigt för de allra flesta.» (Ja, absolut)
- Jag tycker denna kurs är extremt viktig att få innan man gör sina första kursval i tvåan.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

28 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»5 17%
Ja, i hög grad»23 82%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1.»0

Genomsnitt: 2.82

- En del föreläsningar gav inte den orientation som krävdes om vilka val man ska göra i sin utbildning och i arbetslivet. De var dock intressanta ändå.» (I viss utsträckning)
- En del av föreläsningarna gick i varandra något, men egentligen är det oundvikligt eftersom dessa upprepningar kommer sig av att det är saker som verkligen räknas ute i arbetslivet (förmodar jag) och därför är bra att höra flera gånger. I själva verket kändes föreläsarna relativt varierade, kul avslutning med superentreprenören som gav oss lappar osv.» (Ja, i hög grad)

4. Hur tycker du att denna kurs skall examineras?

28 svarande

Obligatorisk närvaro funkar bra»27 96%
Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan)»1 3%

Genomsnitt: 1.03

- Närvaro, men man kan inkludera någon slags studiebesök.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))


Sammanfattande frågor

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 7%
Gott»12 42%
Mycket gott»14 50%

Genomsnitt: 4.42

- En bra kurs!» (Mycket gott)
- Kul med föreläsare med olika bakgrunder i industrin.» (Mycket gott)

6. Vad bör främst bevaras till nästa år?

Titta gärna på kurshemsidan
http://www.it-program.chalmers.se/inko1/
för att minnas de olika delarna i kursen.

- Som tjej tyckte jag det var roligt med Emanuella. En tjej som faktiskt avklarat den utbildningen jag läser idag. Jons besök var defenitivt påverkande. Aldrig har jag sett så många sträcka på sig. Än idag kommer jag och tänka på hans föreläsning och sträcker lite på mig. Och sist men inte minst Navid. En inspirerande individ om livskraft och lycka.»
- Arbetet med att hitta bra föreläsare.»
- Intressanta föreläsare med utbildning från Chalmers, helst IT då.»
- Överblicken av hela programmet. Väldigt bra!»
- Ergonomi föreläsningen»
- Variationen av gäst-föreläsare»
- Allt. :P»
- Det mesta..»
- allt»
- Gästföreläsningarna från arbetslivet och föreläsningen om ergonomi»
- Föreläsningar om yrkeslivet och om den akademiska hederligheten(Jag visste inte så mycket om hur det fungerade innan).»
- Navid Modiris föreläsning, äldre IT-studenter som berättar vad de har gjort efteråt samt den om ergonomi uppskattade jag mest. De andra var rätt bra de också»
- Samma kvalitet på de som var där på och gästföreläste!»
- "Kick" med Navid Modiri var väldigt kul och annorlunda. Föreläsningen om Ergonomi var väldigt givande.»
- Variation mellan föreläsarna, ergonomi var bra att ha med också.»

7. Vad bör främst förändras till nästa år?

Titta gärna på kurshemsidan
http://www.it-program.chalmers.se/inko1/
för att minnas de olika delarna i kursen.

- Ev. uppmana gästföreläsarna att aktivera oss lite mera, genom att låta oss delta.»
- Mer information om arbetslivet.»
- Försök informera om fler masterprogram än de som visades, så att man kan få en tidig bild av vad man eventuellt ska välja sedan.»
- Fler föreläsare med direkt anknytning till IT-programmet på Chalmers. »
- Den sista föreläsningen tyckte jag inte var något vidare bra..»
- Vissa av föreläsningarna var väl inte fullt lika bra som de andra, men det kan man ju inte veta i förväg...»
- Sättet att ta igen missade lektioner. Med mer faktainriktade uppgifter.»
- Lite mer fakta om vad man kan göra på de olika masterprogrammen utan att det för den saken skull blir reklam»
- Gärna lite mer allmän info om hur det går till på Chalmers (till exempel kraven som måste uppfyllas för att kunna "gå vidare" varje år).»
- känner inte direkt att någon behöver förändras»
- Kan inte komma på något just nu.»

8. Övriga kommentarer

- Annars allt bra.»
- Bra övergripande kurs!»
- Trevlig kurs med bra variation av olika föreläsare inom olika områden.»
- Jag tyckte att den här kursen var riktigt bra! Den var annorlunda och man fick förståelse om vad man kanske kan jobba med i framtiden. Jag blev också inspirerad till att fortsätta plugga på it-programmet.»
- Jättebra och inspirerande kurs. Väldigt bra sätt att fylla i sprickorna i de nödvändiga ingenjörskunskaperna.»
- Jag tycker att det ska finnas mer av en baktanke i kursen som gör valet av kurser i tvåan enklare. Exempelvis var det en talare som rekommenderade en kurs i databaser oavsett vad man ville göra. Även om kursens huvudmål är att svara på de stora frågorna om vad man vill göra tycker jag att man ska ha visst utrymme för att underlätta kurs- och masterval på Chalmers.»
- Upplysande kurs om en eventuell framtid! Roligt att höra från äldre elever.»
- Bör inte "INgenjörskompetens" som är skrivet i början av undersökningen ha ett litet "N" :P?»


Kursutvärderingssystem från