ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Matematisk analys i flera variabler AT vt-09 (MVE115)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-10 - 2009-09-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

4 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 75%
Ja, det framgick ganska bra»1 25%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Kändes som jag hade grepp om kursen, men misslyckades fatalt på tentan (delvis mitt eget fel såklart)» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att redogöra för innebörden hos den matematiska flervariabelanalysens och den numeriska analysens grundläggande begrepp.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Bra»1 20%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.6

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att förstå och redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»2 40%
Bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.2

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Bra»1 20%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.2

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Jag hade förväntat mig en väldigt svår kurs, men blev så chockerad av kravnivån att jag gick in i väggen och inte kunde fullgöra mitt pluggande till den grad jag hade planerat. Enligt mig så är kursens krav lärarens krav.»
- Den var på en lagom nivå, det är ett komplicerat innehåll men det förväntades också»
- Läraren förväntade sig att vi skulle förstå det hon gick igenom på en sekund och sen ställa smarta frågor. Det vore bra med lite repetitioner då och då och kanske en annan övningsledare för att få någon annans vy på kursen.»
- Tempot var ibland lite väl högt på föreläsningarna, kanske förväntade sig läraren att vi skulle förstå lättare och snabbare än vi gjorde? »

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

5 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 20%
Ganska bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Det var väldigt dåligt att gå superlångsamt fram de första veckorna och sen speeda på så det inte finns en möjlighet att hinna med. Och jag gillade inte att vi gick igenom nya saker under tentaveckan. Jag vet att det är frivilligt av lärarna att ha frågestund innan tentan men att komma dit och och vara sur och svara på frågorna som om vi var helt dumma i huvudet är inte okej. Jag tycker även att man ska få svar till alla tentor hon lägger upp på kurshemsidan.» (Ganska dålig)

7. Hur stor del av föreläsningarna gick du på?

5 svarande

över 80%»5 100%
50-80%»0 0%
under 50%»0 0%

Genomsnitt: 1

8. Hade du nytta av föreläsningarna när du förberedde dig för tentamen?

5 svarande

Ja, definitivt.»3 60%
Ja, något.»2 40%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»0 0%
Jag gick inte på föreläsningarna.»0 0%

Genomsnitt: 1.4

9. Hade du nytta av räkneövningarna när du förberedde dig för tentamen?

5 svarande

Ja, definitivt.»2 40%
Ja, något.»2 40%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»0 0%
Jag gick inte på räkneövningarna.»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Boken är väldigt bra!» (Ja, definitivt.)
- Bra att räkna några exempel-uppgifter så att man ser tydligt hur man ska tillämpa det man har lärt sig på föreläsningarna. Dock gick det även här lite fort...Ifall det var något man fastnade på vard et bra att man kunde fråga om hjälp.» (Ja, något.)

10. Har du någon kommentar om undervisningen för övrigt?

- Man känner sig korkad när man ställer frågor. Istället för svar på frågorna får man kryptiska gåtor som man inte vågar berätta att man inte förstår.»
- Se ovan»

11. Motsvarade tentamen dina förväntningar?

- Tentan var mycket svårare än förväntat»
- Det var en elak tentamen. Förväntningarna på en mycket svår tentamen kom att visa sig vara en dröm. Istället blev man chockad.»
- Jag kände att min tenta blev väldigt hårt rättad.»
- Den var alldeles för svår och tog upp saker som vi gått igenom flyktigt bara.»
- Kändes svårare och annorlunda jämfört med tidigare tentor.»

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Kursboken»
- vet ej...»
- Kul att försöka koppla det man lär sig i kursen med olika former som man kan tillämpa i arkitekturen, mer sånt! »

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Man bör ha en godkänt-del på tentan och en del för högre betyg så att inte alla uppgifter ligger på nivån för ett högre betyg. Så som det var på vår tentamen så var man tvungen att kunna flera områden perfekt för att ens kunna bli godkänd, eftersom delpoäng i princip inte delas ut. Man borde även lättare kunna få delpoäng på uppgifter på tentan. Kursen borde gå över en längre tid så att man hinner med att förstå - det tar tid att låta det gå in. Man borde få åtminstone dubbelt så mycket poäng för denna kursen som för de andra matematikkurserna.»
- Det vore bra om läraren tänkte lite mer på hur hon lägger upp sin undervisning och håller sig i fas så att de två sista föreläsningarna (under tentaveckan) kan vara repetition och inte helt nya saker. Alla andra lärare stryker saker de går igenom sent, tex det vi gick igenom de två sista föreläsningarna på mekaniken ströks på ordinarie tenta. Något att kanske fundera över?»
- Kändes som om tempot var väldigt lågt i början av kursen för att i slutet vara galet högt! Första veckan var det mest repetition, skulle man kan skippa för att få mer tid för de moment som låg de sista veckorna och som behövde lite tid för att smälta in.»Kursutvärderingssystem från