ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Mekanik V och AT, MME180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-08-28 - 2009-09-16
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

Målen för denna kurs är att studenten ska kunna:
"· frilägga ett materiellt system i jämvikt, samt ställa upp och lösa jämviktsekvationer för det frilagda systemet · redogöra för innebörden av Newtons lagar inklusive begreppet inertialsystem · tillämpa Newtons andra lag för att lösa enklare problem för en partikel i såväl rätlinjig som kroklinjig rörelse · lösa enklare ingenjörsproblem, inklusive bestämning av lagerreaktioner, för en stel kropp vid rotation kring en fix axel · tillämpa energisamband för att lösa enklare dynamiska problem för partiklar, system av partiklar och stela kroppar"

1. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»40 60%

Genomsnitt: 2.59

- jag kommer ej ihåg målen» (?)
- Blankt, minns de ej.» (?)
- jag kommmer inte ihåg exakt hur målen såg ut...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

65 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»58 89%
Nej, målen är för högt ställda»5 7%

Genomsnitt: 2.04

- Blankt, minns de ej.» (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»22 33%
Ja, i hög grad»39 60%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.63

- Blankt, minns de ej.» (?)
- Upplägget av examinationen testar inte om målen uppnåtts eller inte utan är enbart ett test av hur väl vi kan skriva tentor.» (Nej, inte alls)
- För högt krav på godkäntdelen, kände att jag kunde men blev kuggad på småmissar. » (I viss utsträckning)
- svårt att visa vad man kunde med så ytterst få frågor. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker personligen att tentamen lägger alldeles för liten vikt vid förståelse. Alldeles för lätt att missa tentan pga mindre slarvfel som absolut inte har något med förståelsen att göra. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var så svår att det var svårt att visa att man hade uppnått målen. » (I viss utsträckning)
- mycket svår tenta jämfört med de uppgifter vi har blivit rekomenderade att göra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»14 20%
Ganska stor»39 57%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.97

- Deltog ej på undervisning denna gång.» (?)
- fler övningstillfällen där man får tänka själv i stället för en ledare som går genom uppgifterna på tavlan» (Ganska liten)
- Väldigt bra övningar med Anders Boström!» (Ganska stor)
- Föreläsningar och övningar har varit mycket bra» (Ganska stor)
- Då bara en av två övningsledare gick att förstå så var det rusning till den salen och fick man inte plats var det ingen anledning att gå dit.» (Ganska stor)
- Ena övningsledaren var mycket svårförstådd så det blev alltid kö till den andra övningssalen.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna» (Ganska stor)
- bra med föreläsning och efterföljande övning!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»18 26%
Ganska stor»22 31%
Mycket stor»23 33%

Genomsnitt: 2.89

- Kursboken var mycket svårtolkad och svår att förstå. Det var få och dåliga räkneexempel samt ett fattigt facit. » (Mycket liten)
- Jag tycker inte att boken är pedagogiskt skriven. Den är på en högre nivå än den lägstanivå som krävs för godkänt.» (Mycket liten)
- Boken ger inte mycket hjälp, vilket behövs för att lösa övningsuppgifterna. » (Mycket liten)
- Använde nästan bara kursboken för räkneövningar. Känns som om texten i boken kunde har förkortats en hel del för att få fram det som är mest väsentligt. Kändes som om man inte hade någon nytta av en stor del av det som stod i texten i de påföljande övningarna.» (Ganska liten)
- boken är värdelös! borde vara lösningsförslag inte bara svar. omöjligt att göra uppgifterna, och texten i boken är för omfattande för att få en överblick över de formler man behöver och hur man använder de.» (Ganska liten)
- Övningarna i boken är enligt min mening ganska dåliga och väldigt tråkiga. Många läser just yill civilingenjör inom väg&vatten för att de är problemlösare som gillar lite knep och knåp. Övningarna i boken bygger mest på repetition av mindre moment (vilket säkert inte är en helt kass inlärningsmetod, men väldigt långdragen).» (Ganska liten)
- Svårförstådd bok» (Ganska liten)
- Boken användes inte så mycket som det var tänkt kanske.» (Ganska liten)
- Basuppgifterna var bättre än boken.» (Ganska liten)
- Kursboken var svårförstådd, uppgifterna var mycket svåra och borde vara lättare i början och sedan stegvis svåra. nu var hoppen mellan lätta och svåra uppgifter väldigt stora.» (Ganska liten)
- bra bok.» (Ganska stor)
- det hade varit bra med en bok som har lösningar till uppgifterna och inte bara svar.» (Ganska stor)
- Basuppgifterna är bra men är inte tillräckligt många för förbered en inför tenta. Finns inget utrymme att träna på fler om jag känner att vissa områden kräver mer uppmärksamhet än andra. » (Ganska stor)
- Dock var uppgifterna i boken på för hög nivå i jmförelse med tentan, fler basuppgifter och "mellan uppgifter"» (Ganska stor)
- Det fungerar bra, men man blir ju lite tveksam när föreläsaren har skrivit kurslitteraturen. Det blir liksom bara en källa.» (Ganska stor)
- Basuppgifterna och formelsamlingen var bra, boken var kanske lite överkurs egentligen.» (Mycket stor)
- Basuppgifterna var räddningen..» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»36 52%
Mycket bra»32 46%

Genomsnitt: 3.44

- bra med basuppgifter och gamla tentor som kom ut på portalen» (Mycket bra)
- Basuppgifter hade stor inverkan på min inlärning.» (Mycket bra)

7. För dig som går V: hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»32 58%
Hög»20 36%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.47

- tiden kan effektiviseras. » (Lagom) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- borde vara mera anpassad till att vissa bygger Cortége mitt i och inte lägga duggor och annat just under denna. specielt som till och med rektorn skickade ut brev om att Chalmers ville att man skulle bygga.» (Hög)
- Det var mycket att göra som krockade totalt med cortégen, bl a duggor. Synd eftersom deltagande i cortégen uppmuntras av kåren och rektorn... Dessutom låg duggan precis intill de obligatoriska duggorna vi hade i geologi, kunde ha planerats bättre för mer utspridd inlärning.» (Hög)
- är en svår kurs, men beroende på ambition varierar det mycket» (Hög)

8. För dig som går AT: hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 71%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Min uppfattning är att alla på at slutade plugga halvvägs genom kursen just eftersom vi hade en annan mycket krävande kurs. Trots det så klarade många på at kursen genom att bara plugga två, tre dagar innan tentan. Det är möjligt att man borde sänka poängantalet på kursen. Den motsvarar typ en tiondel av arbetet man lade ner på flervariabeln.» (Lagom)

9. För dig som går V: hur upplevde du att dina förkunskaper i matematik var?

55 svarande

Inte tillräckliga»4 7%
Tillräckliga»41 74%
Mer än tillräckliga»10 18%

Genomsnitt: 2.1

- men det hade varit bra om man fick lite formler och blev påmind om vad man skulle göra så man slapp lägga ner så mycket tid på att komma i håg all matte samtidigt som man ska lära nått nytt.» (Tillräckliga)

10. För dig som går AT: hur upplevde du att dina förkunskaper i matematik var?

14 svarande

Otillräckliga»0 0%
TIllräckliga»8 57%
Mer än tillräckliga»6 42%

Genomsnitt: 2.42

- Vadå mer än tillräckliga?» (TIllräckliga)
- På föreläsningarna gick man ibland igenom och förklarade matematiska problem som vi i tidigare kurser har antas kunna, kändes lite önödigt. » (Mer än tillräckliga)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»34 50%
Mycket bra»17 25%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.27

- Det blev alldeles för mycket folk i den ena övningssalen vilket gjorde det svårt att ställa frågor.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- fler övningstilfällen där man arbeter själv i stället för dessa där ledaren går genom uppgifterna på tavlan.» (Ganska dåliga)
- Lite svårt att får utförlig hjälp med hur man skulle lösa en viss uppgift, på räknestugorna förutsattes att man tänkte mycket själv och bara fick viss vägledning.» (Ganska dåliga)
- Ena övningsledaren var bra men där var också alla, vilket gjorde att man inte hade tid att fråga. » (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Övningsledarna var väldigt olika i sitt sätt att lära ut.» (Ganska bra)
- Kan inte riktigt kommentera hur undervisningen har varit detta året då jag läst kursen själv vid sidan av andra studier (omregistrerad på kursen)» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»21 30%
Mycket bra»39 57%
Har ej sökt samarbete»8 11%

Genomsnitt: 3.8

13. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»30 44%
Hög»29 43%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.67

- Bra att vi i AT hade en vecka efter projektinlämningen som man kunde ägna åt tentaplugg.» (Lagom)
- vissa perioder låg, och sen kommer allt runt Cortégen. » (Hög)
- Självvalt pga cortegen.» (Hög)
- cortegen!!!!!» (För hög)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestugorna»
- Håll övningarna i VR där alla studenter kan delatag i samma föreläsningssal. Alla sprang till den lilla föreläsningssalen för att få plats, eftersom alla ville ha samma övningsledare. Folk satt i trappan i salen eftersom alla stolarna var upptagna. »
- fler räknestugor»
- Basuppgifter är ett bra upplägg.»
- räknestugorna»
- alla övningstillfällen där man arbetar själv»
- Räkneövningarna»
-
- lärarnas engagemang»
- Både räkneövningar och räknestugor»
- Att ha basuppgifter! Det var dessa som gjorde att man förstod något.»
- basuppgifterna»
- Basuppgifter»
- Föreläsaren»
- bemannade räknestugor»
- räkneövningarna!»
- Strukturen»
- Delad tenta i godkänd överbetygsdel»
- vet ej»
- "hjälp föreläsarna" och SI ledarna!»
- duggor och basuppgifter»
- basuppgifter och Övningarna då uppgifter löstes på tavla..»
- övningstillfällen»
- Duggasystemet var bra! Tentan (och de gamla tentorna) summerade bra vad kursen hade innehållit.»
- NN som föreläsare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Som sagt var NN en väldigt bra övningsledare. Bra genomgångar och höll det på en lagom nivå. Tyckte även att duggorna var bar och på lagom nivå där man kunde testa om man hade hängt med på basic-sakerna.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ha övningarna samma för alla i VR. Byt kurslitteratur. Lägg ut fler enklare basuppgifter på kurshemsidan. lägg ut fler räknestugor där man kan fråga om hjälp. »
- bättre system för räkneövningar. båda övningsledarna var bra, men det tyckte tydligen inte alla eftersom det blev kaos inför varje övning.»
- inget»
- Ibland kändes det som om föreläsningarna fokuserade på lite väl simpla saker. Hade varit bättre att lägga ribban lite högre så att man blir stimulerad. Om det är mycket man kan sedan tidigare och tempot är ganska långsamt så är det lätt att man tröttnar och missar när det i slutet kanske dyker upp något mer komplicerat. En liten jämnare nivå skulle vara bra! »
- Jämnare nivå på övningsledarna. Eller endast en sal med en övningsledare för att den andre som kanske inte är riktigt lika pedagogsik inte ska känna sig "övergiven".»
- minska på de övningstillfällen där läraren står framme vid tavlan och häller öka de där man jobbar själv»
- tentamen, och läraren.»
- Det var olika nivå på övningsledarna vilket bidrog till att man var tvungen att trängas i en liten sal. En stor sal till nästa år kanske. Ingen poäng att ha det i halvklass.»
- ojämna räkneövningsledare, ser ingen anledning att ha dessa i halvklass då alla ville vara i samma rum...»
- Läroboken Den saknar lättare uppgifter som introducerar på varje kapitel, vilket jag antar att lärarna var medvetna om eftersom de var tvugna att dela ut sådan uppgifter på lösblad.»
- Börja med lite högre tempo. Jag upplevde att tempot var lugnare i början och att det gick fortare en bit in i kursen då började bli svårt. Vore bra att försöka jämna ut lite.»
- vet ej»
- Att duggapoengen okcså gäller på överbetygsdelen. At det räknas mer svåra uppgifter»
- övningarna»
- Teknisk geologi tog mycket tid, dvs inte mekanikens fel.»
- kursboken, uppgifterna var för konstiga. Man förstod inte så bra vad dom frågade efter på ganska stor del av uppgiterna»
- Räkneövningarna bör delas in bättre, så studenter inte rushar iväg till salarna där den "bästa" övningsledaren är. »
- tentarättningen, för hårda poängavdrag»
- Kurslitteraturen bör inte vara skriven av föreläsaren. Om det är något man inte förstod på föreläsningen så var det inte lättare att förstå det i boken iom att det var förklarat av samma person! »
- I år gick nästan alla till samma övningsledare, han borde få ett större klassrum.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tentamen testar inte om jag förstått kursen eller nått upp till målen. Är inte basuppgifterna HELT korrekta blir resultatet att jag underkänns i kursen, när det snarare handlar om enstaka slarvfel. Examinationsformen bör omvärderas. Det är uppenbarligen något som inte riktigt stämmer när över 60% av deltagarna inte klara kursen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Verklighetsbaserade mekaniska räkneproblem. Ge mer utrymme för examinatorn att kunna urskilja förståelsefel bland slarvfel i tentamen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- sant/falskt uppgifterna där man inte fick poäng om man satt S på alla sanna och sedan lämnat de falska utan F. För mig är det då underförstått att man anser dem vara falska...men det gick tydligen inte fram!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ge NN en större sal att hålla övningsföreläsningar i.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- det hade varit bättre om räkneövningarna va i större sal, tex VR då de flesta tyckte att den ena övningsledaren var bättre och ville vara i hans sal. det blev trångt och rusning dit. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- arbetsbelastningen» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Känns konstigt att flera elever behöver skriva en relativt lätt tenta så många gånger som 5 för att klara den. Borde inte vara så hård rättning.»
- Bra att föreläsaren skriver på tavlan istället för att använda PP. I räkneämnen är detta att föredra eftersom man då hinner tänka efter på ett annat sätt. Komplicerade figurer skulle man dock ev. kunna ha på OH eller PP som man sedan lägger ut på kurshemsidan.»
- byta ut boken!»
- Svårt ämne»
- Kursboken håller en alldeles för hög nivå mot vad som tillslut förväntas av eleverna. Övningarna i kursboken är svåra och lösningshjälp skulle behövas då man OFTA fastnar/gör fel med friläggningar och blir helt ställd när det bara i facit står ett tal. Är helt enkelt för stor skillnad mellan de "basuppgifter" (väääldigt enkla) som läggs upp och övningsuppgifterna i boken (för svåra då man fastnar) Därför var räkneövningarna som gavs väldigt uppskattade, men gärna att man kanske får ut ett häfte med lösningsförslag till några uppgifter så man inte sitter fast.»


Kursutvärderingssystem från