ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Chalmers Nollenkät

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-09-08 - 2009-09-03
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Carl Johan Franzén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Vem är du?

1. Din ålder?*

2 svarande

< 19»0 0%
19-20»0 0%
21-22»0 0%
23-25»0 0%
26-30»0 0%
>30»2 100%

Genomsnitt: 6

2. Kön?*

2 svarande

Kvinna»1 50%
Man»1 50%

Genomsnitt: 1.5

3. Var är din hemort?*

2 svarande

Stor-Göteborg»2 100%
Västra Götaland»0 0%
Halland»0 0%
Bohuslän»0 0%
Skåne, Blekinge, Småland, Gotland»0 0%
Dalsland, Värmland»0 0%
Södermanland, Östergötland, Uppland»0 0%
Dalarna, Västmanland, Närke»0 0%
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen»0 0%
Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, Lappland»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1

4. Är svenska ditt modersmål?*

2 svarande

Ja»2 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

5. Vilket år slutade du gymnasiet (eller utbildning motsvarande gymnasiet)?*

2 svarande

2009»0 0%
2008»0 0%
2007»0 0%
2006 eller tidigare»2 100%

Genomsnitt: 4

6. Om du inte kommer direkt från gymnasiet, vad har du gjort efter gymnasiet?

1 svarande

Jobbat»0 0%
Läst på folkhögskola»0 0%
Läst annan universitetsutbildning»1 100%
Värnplikt»0 0%
Rest»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3

7. Har du barn?

2 svarande

Ja, ett»0 0%
Ja, flera»1 50%
Nej, men vi planerar att skaffa barn snart»0 0%
Nej»1 50%

Genomsnitt: 3


Varför valde du Chalmers?

8. Är programmet du börjat på ditt förstahandsval?

2 svarande

Ja, 1:a hand»2 100%
Nej, 2:a hand»0 0%
Nej, 3:e hand eller lägre.»0 0%

Genomsnitt: 1

9. Varför valde du att läsa på Chalmers?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Den utbildning jag ville läsa finns här»0 0%
Chalmers rykte / anseende»0 0%
Attraktiv studieort»1 50%
Chalmers ligger nära där jag bor»0 0%
Roligt studentliv»1 50%
Många av mina kompisar läser / ska läsa här»0 0%
Mina föräldrar och / eller syskon har läst här»0 0%
Fräsch studiemiljö»1 50%
Bra utbyten med andra länder»0 0%
Chalmers har bra kontakt med näringslivet»0 0%
Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden»0 0%
Jag hade stor chans att komma in här»1 50%
Lätt att hitta bostad»0 0%
Hög standard på undervisningen»0 0%
Annat»0 0%
Vet ej»0

10. På vilket sätt fick du information om programmet?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»0 0%
Chalmers besöksdag i mars-april»0 0%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»0 0%
Programmets egen broschyr»0 0%
Utbildningsmässa»0 0%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»0 0%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»0 0%
Gymnasiecentrum»0 0%
VIP-kväll»1 50%
Familjen»0 0%
Kamrater»0 0%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»0 0%
Lärare på grund-/gymnasieskola»0 0%
Chalmers webbplats»0 0%
Studera.nu»0 0%
Andra studie-/utbildningssajter (ange gärna vilka!)»0 0%
Reklamutskick»0 0%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»0 0%
Skugga en student»0 0%
Vet ej»0

11. Vad var avgörande för att du sökte till programmet?

Kryssa för de tre viktigaste alternativen!

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»0 0%
Chalmers besöksdag i mars-april»0 0%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»0 0%
Programmets egen broschyr»0 0%
Utbildningsmässa»0 0%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»0 0%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»0 0%
Gymnasiecentrum»0 0%
VIP-kväll»0 0%
Familjen»1 50%
Kamrater»0 0%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»0 0%
Lärare på grund-/gymnasieskola»0 0%
Chalmers webbplats»0 0%
Studera.nu»0 0%
Andra studie-/utbildningssajter (ange gärna vilka!)»0 0%
Reklamutskick»0 0%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»0 0%
Skugga en student»0 0%
Vet ej»0

12. Hur bra tyckte du att den information du fått från Chalmers belyste följande områden?

Matrisfråga

- Tråkig layout!»

Vilka utbildningar som finns
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»1 50%
Det var bra beskrivet»1 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5

Vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»2 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Hur undervisningen går till
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 50%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»1 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

De obligatoriska kursernas innehåll
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»2 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Valfrihet inom programmet
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»2 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Masterprogram
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»2 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Möjligheterna till utlandsstudier inom programmet
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»2 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Bostadssituationen och hur man söker bostad
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Studentlivet
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 50%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»1 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Hur studierna på högskola skiljer sig från gymnasiet
2 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 50%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»1 50%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.5

Studiemedel
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»1 100%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

Göteborg i allmänhet
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»0 0%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»1 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Arbetsmarknad
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Typiska arbetsuppgifter efter examen
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Olika examina: t.ex. högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, kandidat, master
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Ingenjörens roll i samhället
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Chalmers vision om att bidra till en hållbar samhällsutveckling
1 svarande

Det var otillräckligt beskrivet, jag hade önskat få mer info»1 100%
Det var tillräckligt utförligt beskrivet»0 0%
Det var bra beskrivet»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

13. Skulle du velat få information om Chalmers utbildningar vid fler tillfällen?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, tidigare under grundskolan»1 50%
Ja, i åk 9 inför gymnasievalet»0 0%
Ja, i åk 1 på gymnasiet»0 0%
Ja, i åk 2 på gymnasiet»1 50%
Ja, i åk 3 på gymnasiet»0 0%
Nej»1 50%

- PÅ dagis» (Ja, tidigare under grundskolan, Ja, i åk 2 på gymnasiet)


Förberedelser och uppstart av utbildningen

14. Hur bedömer du själv dina gymnasiekunskaper i följande ämnen?

Välj bara de ämnen som du anser viktiga för just det program du valt!

Matrisfråga

- Vet ej vilka ämnen som är relvanta för mitt program!»

Matematik
2 svarande

Mycket goda»1 50%
Goda»0 0%
OK»0 0%
Dåliga»1 50%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.5

Fysik
1 svarande

Mycket goda»1 100%
Goda»0 0%
OK»0 0%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Kemi
2 svarande

Mycket goda»1 100%
Goda»0 0%
OK»0 0%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Biologi
2 svarande

Mycket goda»1 100%
Goda»0 0%
OK»0 0%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Teknik
1 svarande

Mycket goda»0 0%
Goda»0 0%
OK»1 100%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Samhällsvetenskap
1 svarande

Mycket goda»0 0%
Goda»0 0%
OK»1 100%
Dåliga»0 0%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

Ekonomi
1 svarande

Mycket goda»0 0%
Goda»0 0%
OK»0 0%
Dåliga»1 100%
Mycket dåliga»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

15. Är du nöjd med den information Chalmers skickade till dig i juli när du blivit antagen?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Jag skulle hellre velat få den via mail»1 100%
Jag ville haft mer information om (ange vilket)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- Jag skulle också velat ha mer info om bostäder.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)

16. Har du gått igenom det utskickade matematikhäftet innan terminen startade?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%
Jag har inte fått något matematikhäfte»0 0%

Genomsnitt: 2

17. Har du läst den webb-baserade kursen "Sommarmatte"?

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Jag har inte fått något information om webb-matten»1 100%

Genomsnitt: 3

18. Hur känner du för att påbörja studierna vid högskolan?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag är jättetaggad!»0 0%
Jag är orolig för att hitta vänner»0 0%
Jag tycker det ska bli intressant att studera»0 0%
Jag ser fram emot en massa fester»0 0%
Jag är osäker på om jag kommer att klara mig»1 50%
Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst»1 50%
Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas»1 50%
Jag oroar mig för min ekonomi»0 0%
Jag ser fram emot en omväxlande fritid»0 0%
Det ska bli skönt att ta eget ansvar»0 0%
Jag blir nervös när jag tänker på att tenta»0 0%

19. Skulle du vilja ha hjälp och stöd med något av nedanstående?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Läs- och skrivsvårigheter»0 0%
Matematik»0 0%
Studieteknik»0 0%
Presentationsteknik»0 0%
Social förmåga»0 0%
Tentaångest»0 0%
Din relation till alkohol»0 0%
Stress»1 50%

20. Har du känt dig välkommen till Chalmers?

1 svarande

Ja, verkligen!»1 100%
Ja»0 0%
Inte speciellt»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1

21. Har dina förväntningar inför studiestarten infriats?

1 svarande

Ja, över förväntan»1 100%
Ja, som förväntat»0 0%
Nej. sämre än förväntat»0 0%
Nej, inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1

- Kul med ölhävning!» (Ja, över förväntan)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från